intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn TBGD Thắng Lợi

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
94
lượt xem
34
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn TBGD Thắng Lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận trình bày cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư trong doanh nghiệp; phân tích nhằm đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại công ty TNHH TBGD Thắng Lợi trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013; đề xuất một số giải pháp nhằm công tác thẩm định dự án đầu tư tại công ty TNHH TBGD Thắng Lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn TBGD Thắng Lợi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH<br /> DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TRÁCH<br /> NHIỆM HỮU HẠN TBGD THẮNG LỢI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐÀO THU HIỀN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A20052<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH<br /> DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TRÁCH<br /> NHIỆM HỮU HẠN TBGD THẮNG LỢI<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn : TS. Đặng Anh Tuấn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Đào Thu Hiền<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A20052<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, với tình cảm chân thành, em xin gửi lời cảm ơn tới các giảng viên<br /> trường Đại học Thăng Long đã tận tình dạy dỗ em trong những năm học vừa qua, giúp<br /> em có được nhiều kiến thức hữu ích. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ Đặng<br /> Anh Tuấn – giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ<br /> bảo tận tình giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Đồng thời em cũng xin gửi<br /> lời cám ơn tới các cô chú, anh chị nhân viên công ty TNHH TBGD Thắng Lợi đã cung<br /> cấp tài liệu và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình viết khóa luận. Một lần nữa,<br /> em xin cảm ơn đội ngũ giảng viên trường Đại học Thăng Long đã truyền đạt cho em<br /> rất nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình 3 năm học tập dưới mái trường, giúp em thực<br /> hiện khóa luận tốt nghiệp cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong<br /> tương lai.<br /> Do giới hạn kiến thức, khả năng lý luận và kinh nghiệm của bản thân còn nhiều<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận tốt<br /> nghiệp của em được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Đào Thu Hiền<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> Đào Thu Hiền<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ................... 1<br /> 1.1. Giới thiệu về dự án đầu tư.................................................................................. 1<br /> 1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư ..................................................................................... 1<br /> 1.1.2. Những yêu cầu của một dự án ........................................................................... 1<br /> 1.1.3. Phân loại dự án đầu tư ....................................................................................... 2<br /> 1.2. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của thẩm định dự án đầu tư ................................. 3<br /> 1.2.1. Khái niệm ......................................................................................................... 3<br /> 1.2.2. Mục tiêu ............................................................................................................ 4<br /> 1.2.4. Vai trò ............................................................................................................... 5<br /> 1.3. Các chỉ tiêu tài chính phục vụ công tác thẩm định dự án.................................. 5<br /> 1.3.1. Lợi nhuận thuần NPV (Net Present Value) ........................................................ 5<br /> 1.3.2. Tỷ suất sinh lời nội bộ IRR (Internal Rate of Return) ........................................ 6<br /> 1.3.3. Điểm hòa vốn (BEP – Break Even Point) .......................................................... 6<br /> 1.3.4. Thời gian hoà vốn có chiết khấu (PP – Payback period) .................................... 6<br /> 1.3.5. Chỉ số khả năng thanh toán nợ dài hạn của dự án (DSCR – Debt Service<br /> Coverage Ratio) ........................................................................................................... 7<br /> 1.4. Nội dung thẩm định dự án ................................................................................. 7<br /> 1.4.1. Về phương diện pháp lý .................................................................................... 7<br /> 1.4.2. Về phương diện thị trường ................................................................................ 7<br /> 1.4.3. Về phương diện kỹ thuật ................................................................................... 8<br /> 1.4.4. Về môi trường ................................................................................................... 8<br /> 1.4.5. Về phương diện quản trị .................................................................................... 9<br /> 1.4.6. Về phương diện tài chính .................................................................................. 9<br /> 1.4.7. Về phương diện kinh tế - xã hội ........................................................................ 9<br /> 1.4.8. Sơ đồ quy trình thẩm định dự án ..................................................................... 10<br /> CHƯƠNG 2: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ<br /> GIÁO DỤC THẮNG LỢI ....................................................................................... 11<br /> 2.1. Giới thiệu về công ty TNHH TBGD Thắng Lợi ............................................... 11<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TBGD Thắng Lợi ........ 11<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản