intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ông ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát

Chia sẻ: Quang Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
5
lượt xem
1
download

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ông ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu của đề tài gồm 3 chương: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận chung liên quan đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp, chương 2 - Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Thuận Thiện Phát, chương 3 - Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Thuận Thiện Phát. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ông ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên :Cao Thị Hồng Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Phạm Văn Tƣởng HẢI PHÒNG – 2016
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THUẬN THIỆN PHÁT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Cao Thị Hồng Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Phạm Văn Tƣởng HẢI PHÒNG – 2016
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Cao Thị Hồng Mã SV: 15134011 Lớp: QTL902K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ông ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát.
 4. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập. - Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trông công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng, trên cơ đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Sưu tầm, lựa chọn số liệu phục vụ công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương năm 2015 tại công ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: 4. Công ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát.
 5. 5 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện. Công cuộc đổi mới này tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Nhiều chính sách kinh tế, cách thức quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước đã và đang ngày càng hoàn thiện.Hạch toán kế toán với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế của nền kinh tế. Để phù hợp với cơ chế thị trường, hạch toán kế toán phải hết sức chặt chẽ và phát huy tối đa tác dụng của nó đối với nền kinh tế, đồng thời hạn chế được các khe hở gây khó khăn cho quá trình quản lý kinh tế - tài chính. Hơn nữa ngày nay, khu vực hóa và quốc tế hóa nền kinh tế thế giới đã trở thành xu thế tất yếu và có tác động mạnh mẽ đến kinh tế - văn hóa - chính trị - xã hội của các nước.Trong điều kiện đó, Việt Nam đã tham gia nhiều tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực, thế giới.Hội nhập với nền kinh tế thế giới đã mở ra nhiều thời cơ và vận hội mới, tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam có những bước chuyển mình to lớn. Song cũng chính điều đó lại đặt các doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường cạnh tranh gay gắt và quyết liệt hơn, buộc các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo và ngày càng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp hơn. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Nuôi Trồng Thủy Sản Thuận Thiện Phát, em nhận thấy công ty là một đơn vị hoạt động có hiệu quả , sánh kịp với thời đại và luôn đứng vững trên thị trường kinh tế.  Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp được sử dụng để tổng hợp các kiên thức, thông tin, số liệu phục vụ đề tài. Bài viết đã tổng hợp các kiên thức liên quan đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006. Số liệu được trích dẫn để minh họa trong bài viết được lấy trong khoản thời gian từ ngày 01/10/2015 đến 31/10/2015. Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 5
 6. 6 - Phương pháp phân tích được sử dụng để thực hiện việc phân tích những thông tin doanh nghiệp đang áp dụng so với chế độ kế toán kế toán hiện hành nhằm phục vụ mục tiêu đề tài như phương pháp ghi chép sổ sách kế toán.  Kết cấu của đề tài Kết cấu của đề tài gồm 3 chương:  Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung liên quan đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp  Chương 2: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Thuận Thiện Phát  Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Thuận Thiện Phát - Trong quá trình nghiên cứu, được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Thạc sĩ Phạm Văn Tưởng và của các cô chú anh chị trong phòng kế toán - tài chính cũng như các phòng ban khác trong công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện bản báo cáo này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng với khả năng có hạn, thời gian tiếp xúc với thực tế chưa nhiều nên chắc chắn báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp chỉ bảo thầy cô giáo trong bộ môn kế toán cũng như của cán bộ phòng kế toán Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Thuận Thiện Phát để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của bản thân, hoàn thành tốt luận văn và phục vụ tốt cho công tác thực tế sau này. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 6
 7. 7 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề lý luân chung về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 1.1.1 Khái niệm - Có rất nhiều quan điểm khác nhau về tiền lương, quan niệm hiện nay của Nhà Nước về tiền lương như sau: Tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, đồng thời chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế, trong đó có quy luật cung - cầu. - Nói cách khác, tiền lương là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động thanh toán tương đương với số lượng và chất lượng lao động mà họ tiêu hao để tạo ra của cải vật chất hoặc các giá trị có ích khác. - Trong cơ chế mới, cũng như toàn bộ các loại giá cả khác trên thị trường, tiền lương và tiền công của người lao động ở khu vực sản xuất kinh doanh do thị trường quyết định. Tuy nhiên sự quản lý vĩ mô của Nhà nước về tiền lương đối với khu vực sản xuất kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải bảo đảm cho người lao động có thu nhập tối thiểu bằng mức lương tối thiểu do Nhà nước ban hành để người lao động có thể ăn ở, sinh hoạt và học tập ở mức cần thiết. - Còn những người lao động ở khu vực hành chính sự nghiệp hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định theo chức danh và tiêu chuẩn, trình độ nghiệp vụ cho từng đơn vị công tác. Nguồn chi trả lấy từ ngân sách Nhà nước. 1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lƣơng 1.1.12.1Ý nghĩa a. Ý nghĩa: Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 7
 8. 8 * Ý nghĩa tiền lương đối với người lao động - Thực tế cho thấy rằng người lao động luôn luôn quan tâm tới tiền lương bởi lẽ đó là thu nhập để giúp họ ổn định cuộc sống. Việc người lao động được trả với mức lương hợp lý thì họ sẽ tích cực lao động,làm cho người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của người lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế. - Và việc tiền lương cao hay thấp cũng ảnh hưởng đến địa vị, trình độ chuyên môn,…Nó phản ánh năng lực thực sự của mình. * Tiền lương đối với doanh nghiệp - Với một doanh nghiệp, để duy trì và phát triển thì chính sách quản lý tiền lương là điều rất quan trọng.Tiền lương trong doanh nghiệp nó ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp. Mọi chi phí tài chính đều được quản lý hợp lý. Bởi lẽ duy trì tiền lương của nhân viên thu hút lao động giỏi xứng đáng với thực lực của họ. - Mặt khác, tiền lương là một trong những chi phí của doanh nghiệp hơn nữa lại - là chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận nhưng bên cạnh đó phải chú ý đến quyền lợi của người lao động. Do đó làm sao và làm cách nào để vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương không những có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người lao động mà còn có ý nghĩa giúp các nhà quản lý sử dụng quỹ tiền lương có hiệu quả nhất tức là hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi. Cung cấp thông tin đâỳ đủ chính xác về tiền lương của doanh nghiệp, để từ đó doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho những kì doanh thu tiếp theo. * Tiền lương ảnh hưởng tới xã hội - Thực tế cho thấy tiền lương là thu nhập của người lao động và họ sử dụng đồng tiền đó để sinh hoạt trong cuộ sống của mình. Tiền lương bản chất là để Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 8
 9. 9 duy trì sự sống của con người. Việc duy trì ấy là công việc thường nhật như chi tiêu về ăn uống, may măc,…Đó là yếu tố xã hội, trao đổi sản phẩm hàng hóa nhu cầu cần thiết bằng những đồng tiền mình làm ra. Ngoài ra tiền lương phần nào đã đóng góp vào thu nhập quốc dân vì thế nó ảnh hưởng trực tiếp tới yếu tố xã hội. 1.1.2.2 Vai trò: * Về mặt kinh tế - Tiền lương có vai trò rất to lớn nó làm thỏa mãn nhu cầu của người lao động vì tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, người lao động đi làm cốt là để nhận được khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho họ để đảm bảo cho cuộc sống. Nếu tiền không đủ trang trải, mức sống của người lao động bị giảm sút, họ phải kiếm thêm việc làm ngoài doanh nghiệp như vậy có thể làm ảnh hưởng kết quả làm việc tại doanh nghiệp. ngược lại nếu tiền lương trả cho người lao động lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu thì sẽ tạo cho người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc, dồn hết khả năng và sức lực của mình cho công việc. * Về chính trị xã hội - Có thể nói tiền lương là một nhân tố quan trọng tác động mạnh mẽ nhất, nếu như tiền lương không gắn chặt với chất lượng, hiệu quả công tác, không theo giá trị sức lao động thì tiền lương không đủ đảm bảo để sản xuất, thậm chí tái sản xuất giản đơn sức lao động đã làm cho đời sống của đại bộ phận của người lao động, không khuyến khích họ nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ tay nghề. Vì vậy, tiền lương phải đảm bảo các yếu tố cấu thành để đảm bảo nguồn thu nhập, là nguồn sống chủ yếu của người lao động và gia đình họ là điều kiện để người lao động hưởng lương hoà nhập vào thị trường lao xã hội. - Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp được công bằng và hợp lý sẽ tạo ra - hoà khí cởi mở giữa những người lao động, hình thành khối đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, một ý chí vì sự nghiệp phát triển và vì lợi ích bản thân Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 9
 10. 10 họ. Chính vì vậy mà người lao động tích cực làm việc bằng cả lòng nhiệt tình, hăng say. - Ngược lại, khi công tác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp thiếu tính - Công bằng và hợp lý thì không những nó sẽ sinh ra những mâu thuẫn nội bộ thậm chí khá gay gắt đối với người lao động với nhau, với những người lao động với cấp quản trị, cấp lãnh đạo doanh nghiệp, mà có lúc còn có thể gây ra sự phá ngầm dẫn đến sự phá hoại ngầm dẫn những đến sự lãng phí to lớn trong sản xuất. Vì vậy, với nhà quản trị doanh nghiệp, một trong những công việc cần được quan tâm hàng đầu là phải theo dõi đầy đủ công tác tiền lương, thường xuyên lắng nghe và phát hiện kịp thời những ý kiến bất đồng hoặc những mâu thuẫn có khả năng xuất hiện trong phân phối tiền lương, tiền thưởng của người lao động qua đó có sự điều chỉnh thoả đáng hợp lý 1.1.3 Phụ cấp Phụ cấp là gì? Theo tham khảo các văn bản pháp luật lao động và tiền lương; cũng như quy định chung của người sử dụng lao động, có thể hiểu như sau: Phụ cấp là các khoản trong thu nhập nằm ngoài lương chính (hoặc lương cơ bản) có ý nghĩa “gần như bắt buộc” cộng thêm cho người lao động mà ngoài tiền lương từ chuyên môn ra (tính theo bậc lệ thuộc vào bằng cấp hay tay nghề) họ xứng đáng được hưởng thêm những khoản phụ cấp này nữa. Bao gồm các loại phụ cấp sau: - Phụ cấp độc hại: dành cho người lao động làm công việc trong môi trường khí độc, bụi bặm, hôi hám, ồn ào, ô nhiễm… - Phụ cấp kiêm nhiệm lãnh đạo: chỉ lãnh tối đa 2 PC lãnh đạo. Các chức danh lãnh đạo này phải được bầu cử/bổ nhiệm và được biên chế ở cơ quan tổ chức làm lãnh đạo kiêm nhiệm (Đ6 NĐ204/2004): 10% lương - Phụ cấp đặc biệt: Áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 10
 11. 11 vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn: bằng 30, 50, 100% lương. - Phụ cấp khu vực: dành cho NLĐ làm việc ở khu vực nông thôn, hẻo lánh, vùng sâu vùng xa, hải đảo biên giới; vùng có điều kiện thiên nhiên khắc nhiệt, hạ tầng kinh tế thiếu thốn… Bằng 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung (lương cơ sở). - Phụ cấp chức vụ: dành cho các chức danh quản lý: giám đốc/phó GĐ, trợ lý GĐ, các trưởng/phó phòng, quản đốc, tổ trưởng, chuyền trưởng, cơ trưởng, kế toán trưởng, thuyền trưởng… - Phụ cấp trách nhiệm: Những công việc quan trọng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao giúp cho công việc được hoàn thành xuất sắc và hiệu quả; thường thì người có chuyên môn và bằng cấp cao thì có thêm phụ cấp trách nhiệm. - Phụ cấp thâm niên: dành cho những NLĐ có hệ số lương trên mức tối đa (bậc lương đụng trần. VD: doanh nghiệp có 8 bậc lương, cứ 3 năm thì lên 1 bậc; có NLĐ đã lên tới bậc 8 mà họ còn trong độ tuổi lao động nên không còn bậc nào để lên, khi đó NLĐ đó có thâm niên vượt khung). Vậy thì NLĐ đó hàng tháng được phụ cấp thêm 1 khoản cố định thay vì phải tăng bậc gọi là phụ cấp thâm niên. Bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. - Phụ cấp thu hút: gần giống phụ cấp khu vực: có địa phương mới chia tách hoặc thiếu nhân tài họ có chính sách chiêu mộ những trí thức hoặc các chức danh công việc mà địa phương còn yếu, còn thiếu; khi đó họ đặt ra phụ cấp thu hút (hay người ta còn gọi là trải thảm đỏ). Bằng 20%; 30%; 50% và 70% lương. - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng đối với những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương. Gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung. >>> Ngoài ra còn có các loại phụ cấp khác được quy định trong 204/2004/NĐ- CP SĐBS 17/2013/NĐ-CP Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 11
 12. 12 Phụ cấp thâm niên nghề; Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp trách nhiệm theo nghề; Phụ cấp trách nhiệm công việc ( 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 LCS); Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh 1.1.4 Tiền thƣởng Tiền thưởng được hiểu là khoản thù lao bổ sung cho tiền lương để trả cho những yếu tố mới phát sinh trong quá trình lao động (tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, sáng kiến…) chưa tính đến trong mức lương theo chức danh hoặc theo công việc. - Tiền thưởng có tác dụng kích thích mạnh mẽ người lao động phấn đấu và sáng tạo trong quá trình lao động, bảo đảm sự công bằng trong lĩnh vực trả lương… Trên thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng tiền thưởng như chiến lược để ổn định lực lượng lao động tại chỗ, thu hút người lao động giỏi và phát triển về chất lực lượng lao động trong đơn vị, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. - Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động, việc thưởng cho người lao động hay không là quyền của người sử dụng lao động. Căn cứ chung để xác định tiền thưởng cho người lao động là kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của người sử dụng lao động và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Những vấn đề cụ thể như nguyên tắc, các trường hợp, tiêu chuẩn, thời gian, mức, cách thức, nguồn kinh phí thực hiện… thưởng sẽ được quy định trong quy chế thưởng của doanh nghiệp. Cũng có trường hợp, tiền thưởng của người lao động sẽ được thỏa thuận ghi trong thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động của hai bên. - Riêng vấn đề tiền thưởng trong các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện theo quy định của Chính phủ nhằm một mặt bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, mặt khác tránh tình trạng lợi dụng để tham nhũng, lãng phí, chi tiêu tài chính không hợp lý. Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 12
 13. 13 - Theo quy định của pháp luật, “quỹ tiền thưởng của người lao động được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty theo quy định của Chính phủ”; “tiền thưởng của người lao động được thực hiện theo quy chế thưởng của công ty. Đồng thời phải tuân thủ quy trình quản lý, báo cáo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền” 1.1.5 Quỹ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 1.1.5.1 Quỹ tiền lƣơng Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho tất cả các loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý và sử dụng, bao gồm các khoản sau: - Tiền lương tính theo thời gan sản phẩm, thời gian, tiền lương công nhật, tiền lương khoán. - Tiền lương trả cho người lao động chế tạo ra sản phẩm hỏng trong phạm vi quy định - Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyênnhân khách quan. - Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian điều động công tác. Đi làmnghĩa vụ trong phạm vi chế độ qui định. - Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ phép, đi học theo chế độ quy định. - Tiền ăn trưa, ăn ca - Các loại phụ cấp thường xuyên (phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp trách nhiệm,phụ cấp thâm niên..) - Trong quan hệ với quá trình sản xuất kinh doanh, kế toán phân loại quỹ tiền lương của doanh nghiệp thành hai loại cơ bản: - Qũy lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm nhiệm vụ chính đã được quy định, bao gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp thường xuyên và tiền thưởng trong sản xuất. Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 13
 14. 14 - Qũy lương phụ là tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian không làm nhiệm vụ chính nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định như tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ phép, thời gian đi làm nghĩa vụ xã hội, hội họp, đi học, tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngưng sản xuất. 1.1.5.2 Quỹ kinh phí công đoàn (KPCĐ) Cùng với việc chi trả tiền lương, người sử dụng lao động còn phải trích một số tiền nhất định tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của tiền lương để hình thành các quỹ theo chế độ quy định nhằm đảm bảo lượi ích của người lao động. Đó là các khoản trích theo lương, được thực hiện theo chế độ tiền lương:  Kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn là khoản tiền được trích lập theo tỷ lệ quy định trên tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động đồng thời duy trì hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp. Theo chế độ hiện hành hàng tháng doanh nghiệp trích 2% kinh phí công đoàn trên tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên trong tháng và tính toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động. Toàn bộ số kinh phí công đoàn trích được một phần nộp lên cơ quan công đoàn cấp trên, một phần để lại doanh nghiệp để chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. Kinh phí công đoàn được trích lập để phục vụ chi tiêu cho hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. 1.1.5.2 Quỹ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo hay bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 14
 15. 15 Quỹ BHXH được hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định là trên tiền lương phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 26% trên tổng số tiền lương cơ bản phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó: 18% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động, 8% trừ vào lương của người lao động. Doanh nghiệp phải đóng 18% trong đó: 3% vào quỹ ốm đau thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động phải đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Quỹ BHXH được trích lập tạo ra nguồn vốn tài trợ cho người lao động trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Thực chất của BHXH là giúp mọi người đảm bảo về mặt xã hội để người lao động có thể duy trì và ổn định cuộc sống khi gặp khó khăn, rủi ro khiến họ bị mất sức lao động tạm thời hay vĩnh viễn. Tại doanh nghiệp, hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho công nhân viên bị ốm đau, thai sản... trên cơ sở các chứng từ hợp lệ. Cuối tháng, doanh nghiệp phải quyết toán với cơ quan quản lý quỹ BHXH. 1.1.5.3 Quỹ Bảo hiểm y tế BHYT là một khoản trợ cấp cho việc phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán về chi phí khám chữa bệnh theo tỷ lệ nhất định mà Nhà nước quy định cho những người đã tham gia đóng bảo hiểm. Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, doanh nghiệp trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 4,5% trên tổng số tiền lương cơ bản phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động, 1,5% trừ vào lương của người lao động. Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh. BHYT có ý nghĩa rất lớn trong Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 15
 16. 16 cuộc sống hàng ngày khi người lao động gặp những vấn đề khó khăn trong việc khám chữa bệnh. Nhằm xã hội hoá việc khám chữa bệnh, người lao động được hưởng chế độ khám chữa bệnh không mất tiền bao gồm các khoản về viện phí, thuốc men,…khi ốm đau. Theo chế độ hiện hành, toàn bộ quỹ BHYT được nộp lên cơ quan chuyên môn chuyên trách quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. 1.1.5.4 Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp là khoản tiền được trích để trợ cấp cho người lao động bị mất việc làm. Theo Điều 43 Luật việc làm 2013, người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: - Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc - Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động - Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN + Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. + Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng. + Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động đang tham gia BHTN và do ngân sách trung ương bảo đảm Vậy tỷ lệ trích lập BHTN của doanh nghiệp là 2%, trong đó người lao động chịu 1% và doanh nghiệp chịu 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 1.1.6 Các hình thức trả lƣơng trong doanh nghiệp Tổ chức sử dụng lao động đúng có hiệu quả và thực hiện tốt chính sách, chế độ nhằm khuyến khích người lao động trong sản xuất là một nội dung hết Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 16
 17. 17 sức quan trọng đối với quá trình sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế. Vì vậy, trong thời gian qua Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý lao động, tiền lương nói chung và trong các doanh nghiệp nói riêng để phù hợp với yêu cầu công cuộc đổi mới. Từ khi bộ luật lao động, các pháp lệnh, nghị định, và các văn bản Nhà nước có liên quan đến vấn đề lao động, mới nhất là việc ban hành nghị định số 28 CP ngày 28/03/1997 của chính phủ về quản lý tiền lương đã được chấn chỉnh và tăng cường một bước. Sau đây là một số chế độ Nhà nước quy định về tiền lương đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ngày 23/06/2015 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của doanh nghiệp trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.6.1 Hình thức trả lƣơng theo thời gian Là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc, cấp bậc lương (chức danh) và thang lương(hệ số lương). Hình thức này chủ yếu áp dụng cho lao động gián tiếp. Công việc ổn định hoặc có thể cho cả lao động trực tiếp mà không định mức được sản phẩm. Trong doanh nghiệp hình thức tiền lương theo thời gian được áp dụng cho nhân viên làm văn phòng như hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 17
 18. 18 tài vụ, kế toán. Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao đọng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề và trình độ thành thạo nghề nghiệp, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của người lao động. Tùy theo mỗi ngành nghề tính chất công việc đặc thù doanh nghiệp mà áp dụng bậc lương khác nhau. Độ thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn chia thành nhiều thang bậc lương, mỗi bậc lương có mức lương nhất định, đó là căn cứ để trả lương, tiền lương theo thời gian có thể được chia ra: - Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản: Đó là tiền lương nhận được của mỗi người công nhân tùy theo mức lương cấp bậc cao hay thấp và thời gian làm việc của họ nhiều hay ít quyết định. Cách tính lương theo thời gian: + Lương tháng: là tiền lương trả cố định hàng tháng cho người lao động trên cơ sở hợp đồng lao động và thang lương, bậc lương cơ bản do Nhà nước quy định, thường được áp dụng cho nhân viên làm công việc quản lý hành chính, quản lý kinh tế. (hệ số lương + hệ số phụ cấp lương Lương tháng = Mức lương cơ bản X (nếu có) ) (Lương tuần: là số tiền được trả cho một tuần làm việc Lương tháng x 12 tháng Lương tuần = 52 tuần + Lương ngày: là tiền lương trả cho một ngày làm việc, áp dụng cho những công việc có thể chấm công theo ngày. Để tính và trả lương cho công nhân viên căn cứ vào số ngày làm việc thực tế trong tháng và mức lương của một ngày. Lương tháng Lương ngày = Số ngày làm việc theo chế độ quy định trong tháng Lương tháng = lương ngày x số ngày làm việc thực tế + Lương giờ: là tiền lương trả cho một giờ làm việc. Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 18
 19. 19 Lương ngày Lương giờ = Số giờ làm việc theo chế độ quy định trong ngày - Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: Đó là mức lương tính theo thời gian đơn giản cộng với số tiền thưởng khi người lao động đạt được những chỉ tiêu về số lượng hoặc chất lượng đã quy định như: thưởng năng suất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn thành kịp tiến độ… Chế độ này chủ yếu áp dụng đối với những công nhân làm việc như công nhân sửa chữa, công nhân điều khiển, công nhân làm việc ở những khâu có trình độ cơ khí hoá…. Cách tính lương theo thời gian có thưởng: Mức lương = Lương tính theo thời gian giản đơn + Tiền thưởng Hình thức trả lương này vừa phản ánh trình độ làm việc thành thạo và thời gian làm việc của người lao động, vừa gắn chặt thành tích công tác của từng người thông qua các chỉ tiêu xét thưởng đạt được. Vì vậy, nó khuyến khích người lao động quan tâm đến trách nhiệm và kết quả công tác. Do đó cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì chế độ tiền lương này ngày càng được mở rộng. 1.1.6.2 Hình thức trả lƣơng theo sản phẩm Khác với hình thức tiền lương theo thời gian, hình thức tiền lương theo sản phẩm thực hiện việc tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm công việc đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm. Khối lượng (số lượng) sản Đơn giá tiền Lương sản phẩm = phẩm, công việc hoàn thành đạt x lương sản phẩm tiêu chuẩn - Hình thức tiền lương theo sản phẩm: Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 19
 20. 20 + Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp: Tiền lương phải trả cho người lao động được tính trực tiếp theo số lương sản phẩm hoàn thành đúng quy cách phẩm chất và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định. Đối với công ty không áp dụng được hình thức tiền lương này vì là công ty kinh doanh thương mại. Khối lượng sản phẩm thực tế Đơn giá tiền lương Lương sản phẩm = x hoàn thành sản phẩm + Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp: Là tiền lương trả cho lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất, như bảo dưỡng máy móc thiết bị họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng họ gián tiếp ảnh hưởng đến năng suất lao động trực tiếp vì vậy học được hưởng lương dựa vào căn cứ kết quả của lao động trực tiếp làm ra để tính lương cho lao động gián tiếp. Lương cấp bậc của lao động gián tiếp Đơn giá tiền lương theo = Số máy phục vụ Mức sản lượng của lao sản phẩm gián tiếp x cùng loại động trực tiếp Tổng số sản phẩm do Tiền lương của lao Đơn giá tiền lương theo = x lao động trực tiếp đạt động gián tiếp sản phẩm gián tiếp được + Tiền lương theo sản phẩm có thưởng Theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp nếu người lao động còn được thưởng trong sản xuất, thưởng về tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư. Hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng này có ưu điểm là khuyến khích người lao động hay say làm việc, năng suất lao động tăng cao, có lợi cho doanh nghiệp cũng như đời sống của công nhân viên được cải thiện. Hạn chế : Nếu xác định mức thưởng và hình thức thưởng không hợp lý thì sẽ gây phản tác dụng vì vậy phải quy định đúng đắn các chỉ tiêu điều kiện thưởng, nguồn tiền thưởng và tỷ lệ thưởng bình quân. Sinh viên: Cao Thị Hồng_QTL 902K 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản