intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế: Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần khang Minh Group trên thị trường nội địa

Chia sẻ: Chuheodethuong10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

11
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận "Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần khang Minh Group trên thị trường nội địa" hệ thống lại các lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu, những nhân tố tác động đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế: Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần khang Minh Group trên thị trường nội địa

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ và tên: Th.s Vũ Thị Hồng Phượng - Họ và tên: Lê Thị Hiền - Bộ môn : Quản lý kinh tế - Lớp : K54F4 HÀ NỘI, 2021
 2. TÓM LƯỢC Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập sâu rộng với nền kinh tế trong khu vực thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng, cơ hội kinh doanh ngày càng lớn, tuy nhiên sự cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên gay gắt hơn. Điều này vừa tạo thuận lợi, vừa tạo thách thức cho các anh doanh nghiệp phát triển vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường. Đặc biệt, cuối năm 2019 dịch 3Covid- 19 diễn ra phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế của đất nước. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Khang Minh Group, thông qua thực tiễn công việc kết hợp với phương pháp nghiên cứu thị trường thông qua nguồn dữ liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được em đã lựa chọn đề tài “ Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần khang Minh Group trên thị trường nội địa” làm khóa luận. Khóa luận nêu tổng quan về các vấn đề nghiên cứu như: Tính cấp thiết của đề tài; tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan; đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu; phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và kết cấu khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận hệ thống lại các lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu, những nhân tố tác động đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu. Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, qua đó đưa ra được những thành công về sản lượng tiêu thụ của Công ty, về quy mô thương mại và ý thức được nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty. Bên cạnh một số thành công nhất định thì quá trình phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty còn những hạn chế. Kết hợp với những định hướng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa của Công ty, đề xuất các giải pháp về: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu nghiên cứu thị trường, xây dựng chính sách giá cả linh hoạt, tăng cường công tác tổ chức và quản lý mạng lưới tiêu thụ,... Đồng thời, đưa ra các kiến nghị với nhà nước và các bộ, ban ngành về việc tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp, về chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa của Công ty Cổ phần Khang Minh Group. i
 3. LỜI CẢM ƠN Sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Khang Minh Group hướng tới khóa luận tốt nghiệp được sự gợi ý giúp đỡ của bạn bè, đặc biệt là định hướng của khoa Kinh tế - Luật em xin lựa chọn đề tài “ Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group trên thị trường nội địa” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Th.s Vũ Thị Hồng Phượng đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, cô đã luôn dành thời gian để sửa bài và đưa ra những định hướng, những góp ý và luôn có sự phản hồi nhanh nhất để em có thể hoàn thành khóa luận tốt nhất trong suốt thời gian qua. Em xin cảm ơn các thầy cô đã và đang làm việc tại trường Đại học Thương Mại đã tạo điều kiện cho em được học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp với sự giảng dạy và giúp đỡ nhiệt tình của Quý thầy cô trong trường, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Kinh tế- Luật đã giúp em tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm đáng quý và sẽ là hành trang để em vững bước trong tương lai. Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị trong Công ty Cổ phần Kháng Minh Group đã giúp đỡ em, cung cấp số liệu cho em có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp của mình. Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất. Tuy nhiên sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự cảm thông và những góp ý của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021 Sinh viên Lê Thị Hiền ii
 4. MỤC LỤC TÓM LƯỢC ................................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ ii MỤC LỤC .....................................................................................................................iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ........................................................ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................... vi LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận ..................................................... 1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan ............................................... 2 3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................ 3 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 4 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 4 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ................................................................................... 5 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP ......................................................................... 7 1.1. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................................ 7 1.2. Một số lý thuyết về vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu .............................................................................................................. 7 1.2.1. Đặc điểm của sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu .......................... 7 1.2.2. Phân loại............................................................................................................ 8 1.2.3. Phát triển thương mại sản phẩm...................................................................... 8 1.3. Nội dung nguyên lý phát triển thương mại sản phẩm ...................................... 10 1.3.1. Nguyên tắc phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ........................................................ 10 1.3.2. Nội dung phát triển thương mại sản phẩm.................................................... 11 1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thương mại sản phẩm.................. 12 1.3.4. Chính sách phát triển thương mại ................................................................. 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA .................................................... 17 2.1. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group trên thị trường nội địa ................................................................................................ 17 2.1.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Khang Minh Group ...................................... 17 2.1.2. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty........................... 17 2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của công ty trên thị trường nội địa ........................................ 20 iii
 5. 2.2. Phân tích thực trạng thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group trên thị trường nội địa ........................ 26 2.2.1. Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu về quy mô………….. ................................................................................................................ 26 2.2.2. Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu về chất lượng…………. ............................................................................................................ 29 2.2.3. Hiệu quả phát triển thương mại sản phẩm Gạch không nung xi măng cốt liệu ……………….. ...................................................................................................... 34 2.3. Đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group trên thị trường nội địa........... 36 2.3.1. Những thành công .......................................................................................... 36 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân .................................................................... 38 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU CỦA CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA ....................................... 40 3.1. Quan điểm /định hướng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa ........................................................................ 40 3.1.1. Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa của Công ty ...................................................................... 40 3.1.2. Định hướng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa của Công ty ...................................................................... 40 3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ....................................... 42 3.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn lực phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu................................................................................................... 42 3.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm...................................................................... 44 3.2.3. Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ...................................................................................................... 45 3.2.4. Nâng cao chất lượng phát triển thương mại sản phẩm ................................ 46 3.3. Các kiến nghị với vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa. ....................................................................... 47 3.3.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước .......................................................... 47 3.3.2. Kiến nghị với bộ, ban ngành .......................................................................... 47 3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu .................................................... 48 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO iv
 6. DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Khang Minh Group giai đoạn 2018 – 2020 .......................................................................................................... 19 Bảng 2.2. Giá bán sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ....................................................................................................... 20 Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group giai đoạn 2018 – 2020 .................................................... 26 Bảng 2.4. Kết quả kinh doanh thực hiện so với kế hoạch trong năm 2019 .................. 27 Bảng 2.5. Sản lượng tiêu thụ gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group giai đoạn 2018- 2020 .................................................................... 28 Bảng 2.6. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Khang Minh Group giai đoạn 2018 - 2020 ..................................................... 29 Bảng 2.7. Cường độ chịu nén của các loại Gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ..................................................................................... 30 Bảng 2.8. Những ưu điểm vượt trội của gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group ........................................................................................ 32 Bảng 2.9. Giá trị sản lượng và tỷ trọng của các thị trường tiêu thụ sản phẩm Gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Khang Minh Group đoạn 2018 – 2020 ................. 33 Bảng 2.10. Kết quả kinh doanh sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group giai đoạn 2018- 2020 ................................................. 34 Bảng 2.11. Tỷ suất lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.............................................. 35 Bảng 2.12. Hiệu quả sử dụng vốn, chi phí kinh doanh của Công ty Cổ phần Khang Minh Group 36 v
 7. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải 1 CDM Clean Development Mechanism 2 GĐSN Gạch đất sét nung 3 GKN Gạch không nung 4 NXB Nhà xuất bản 5 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 6 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 7 VLXKN Vật liệu xây không nung vi
 8. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là khi nước ta tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2007. Nền kinh tế đất nước nói chung và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạch không nung xi măng cốt liệu nói riêng đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức của việc hội nhập tạo ra. Trong xây dựng, gạch là vật liệu rất quan trọng, khi có gạch chúng ta mới có thể hoàn thành những ngôi nhà, những công trường lớn nhỏ. Đồng thời nó quyết định đến chất lượng của ngôi nhà. Gạch đóng vai trò tạo thành bức tường che mưa nắng mưa cho ngôi nhà. Trên thị trường xây dựng hiện nay có rất nhiều loại gạch trong đó có gạch đất nung và gạch không nung. Phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) trong xây dựng đã và đang được triển khai tại nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, phát triển VLXKN đồng thời giảm dần gạch đất sét nung (GĐSN), xoá bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò vòng cải tiến sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than, dầu, khí) và lò đứng liên tục sản xuất GĐSN là phù hợp với định hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường. Việc tăng tỷ lệ sử dụng GKN trong ngành vật liệu xây dựng so với gạch đất sét nung (gạch đỏ) là xu thế tất yếu của các nước trên thế giới và khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh tiết kiệm tài nguyên đất sét, diện tích canh tác nông nghiệp,… sử dụng GKN trong lĩnh vực xây dựng còn tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng, giảm khí thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, người lao động không phải tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao… Điều này không chỉ mở lối cho việc phát triển GKN trong ngành vật liệu xây dựng, thân thiện với môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng. Gạch không nung xi măng cốt liệu có vai trò vô cùng quan trọng và đem lại nhiều lợi ích trong xây dựng. Để xây dựng được những ngôi nhà bền bỉ với thời gian thì phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó chất lượng gạch cũng là điều rất quan trọng không kém. Mẫu gạch thường được các nhà thầu xây dựng lựa chọn trong thời gian gần đây đó chính là gạch không nung xi măng cốt liệu. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh trong lĩnh vực phát triển gạch không nung xi măng cốt liệu và loại gạch này đang được hướng đến người tiêu dùng rộng lớn. Vì vậy việc phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu là vô cùng quan trọng. Công ty Cổ phần Khang Minh group là một trong những nhà phân phối sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu hàng đầu Việt Nam. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, công ty cần có giải pháp phát triển thương mại sản 1
 9. phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Khang Minh group, em nhận thấy việc phát triển thương mại sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn như công ty chưa khai thác hết thị trường tiềm năng. Đây được xem là khó khăn chính đối với tăng trưởng thị trường gạch không nung nói chung và của công ty nói riêng. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp sản xuất và cung cấp sản phẩm cùng loại, do đó sẩn xuất và kinh doanh gạch chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp nội địa trong ngành. Trước những vấn đề đó, yêu cầu đặt ra là làm sao công ty vừa có thể phát triển sâu rộng thị trường lại vừa đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng mục tiêu. Từ những vấn đề đặt ra trên đây, xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động phát triển thương mại của Công ty. Thiết nghĩ Công ty cần thiết lập một hệ thống các chức năng, các nghiệp vụ kinh doanh hoàn thiện nhất. Chính vì vậy mà em lựa chọn đề tài: “ Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh group trên thị trường nội địa”. Và nghiên cứu vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu là cấp thiết. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Đề tài 1: “ Phát triển thương mại mặt hàng thiết bị điện trên thị trường miền Bắc của Công ty TNHH thiết bị điện Việt Á”. Đề tài khóa luận do sinh viên Vi Thị Hạnh – Khoa Kinh Tế - trường Đại học Thương Mại thực hiện năm 2012. Đề tài nghiên cứu lý giải nhu cầu tiêu dùng của mặt hàng thiết bị điện. Khóa luận đưa ra các giải pháp cụ thể hướng tới phát triển thương mại bền vững. Từ đó có kiến nghị với nhà nước những chính sách quản lý mặt hàng thiết bị điện nhằm phát triển thương mại mặt hàng này. Đề tài 2: “ Phát triển thương mại mặt hàng dệt may trên thị trường miền Bắc của Công ty Cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex” – khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Duy Khánh( 2012) – sinh viên trường Đại học Thương Mại. Đề tài này tác giả trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, trình bày thực trạng phát triển mặt hàng dệt may trên thị trường miền Bắc và chỉ ra được các vướng mắc, khó khăn hạn chế của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra một số đề xuất và giải pháp nhằm khắc phục và phát triển ngành hàng dệt may. Đề tài 3: “ Giải pháp phát triển thương mại mặt hàng thép trên thị trường miền Bắc” – khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Tuyết ( 2009), Khoa Kinh Tế - trường Đại học Thương Mại. Đề tài nghiên cứu đã làm rõ những lý luận liên quan đến phát triển thương mặt hàng thép. Bên cạnh đó cũng đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như điều tra, phỏng vấn, phân tích thống kê... để làm rõ thực trạng phát triển của doanh nghiệp cũng như của ngành thép. Các đề xuất và giải pháp đưa ra với nhà nước, 2
 10. ngành thép cũng như các doanh nghiệp đã góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để phát triển thương mại mặt hàng thép. Đề tài 4: “ Giải pháp phát triển thị trường với đẩy mạnh tiêu thụ gạch ốp lát của Công ty gạch ốp lát Hà Nội”, đề tài khóa luận do sinh viên Hoàng Thị Kim Hiền – Khoa Kinh Tế, trường Đại học Thương Mại thực hiện năm 2008. Nội dung của đề tài nghiên cứu những lý thuyết chung về phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ và phát triển thị trường gắn với đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu thực trạng chung của một Công ty gạch ốp lát Hà Nội và đưa ra những giải pháp để đẩy mạnh hoạt động đó. Đề tài 5: “ Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy trên thị trường nội địa của Công ty TNHH thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội” – khóa luận tốt nghiệp của tác giả Đoàn Thanh Hoa ( 2011) – sinh viên trường Đại học Thương Mại. Đề tài này tác giả trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu và các hệ thống chỉ tiêu đánh giá thực trạng của hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm của Công ty và từ đó đã đề xuất giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy của Công ty trên thị trường nội địa. Các đề tài nghiên cứu trên đã chỉ ra tính cấp thiết của vấn đề phải có nghiên cứu sâu sắc và rõ ràng về thị trường nội địa, một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ những vấn đề cấp thiết phải nghiên cứu phát triển thương mại trên thị trường nội địa nhưng vẫn chưa có đề tài nào nghiên cứu về sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu, một sản phẩm đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Từ đó thôi thúc em thực hiện đề tài khóa luận này. Đây là đề tài độc lập và mang tính thời sự hiện nay. 3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là: thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group trên thị trường nội địa. - Mục tiêu nghiên cứu: Thông qua nghiên cứu đề tài giúp em trao đổi kiến thức, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá. Vận dụng những vấn đề lý thuyết vào hoạt động nghiên cứu. Đề tài đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ sau: + Mục tiêu chung: Đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group trên thị trường nội địa. + Mục tiêu cụ thể: Về phía doanh nghiệp: Qua nghiên cứu và khảo sát đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang 3
 11. Minh Group sẽ chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân vấn đề trọng tâm cần giải quyết. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển thị trường nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty trên thị trường nội địa. Về phía cơ quan ngoài doanh nghiệp: Khóa luận đề xuất một số kiến nghị đối với nhà nước và các cơ quan có liên quan về các chính sách, về luật pháp... nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất gạch nói chung. - Nhiệm vụ nghiên cứu Tập hợp, hệ thống lại lý thuyết để làm rõ những vấn đề liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu. Cụ thể là mô tả sản phẩm, làm rõ về bản chất của sự phát triển thương mại sản phẩm, các vấn đề lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại như xây dựng hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá kết quả phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu và chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm này. Đánh giá được thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty. Phát hiện ra những mặt tốt và chưa tốt, các hoạt động công ty đã triển khai, đã có kết quả, hiệu quả kinh doanh. Chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp thực tế cho phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa. 4. Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Đề tài sử dụng số liệu nghiên cứu về thực trạng hoạt động thương mại của công ty trong vòng 3 năm từ năm 2018 – 2020 và đề xuất giải pháp trong 5 năm tới 2021 – 2026. - Về không gian: Tập trung vào thị trường nội địa. Đơn vị nghiên cứu: Công ty Cổ phần Khang Minh Group. - Về nội dung: Khóa luận tập trung nghiên cứu việc phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa. Vấn đề mà khóa luận nghiên cứu là những vấn đề lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group trên khía cạnh tập trung vào một số chỉ tiêu tăng trưởng sản lượng, doanh thu tiêu thụ. 5. Phương pháp nghiên cứu Hệ phương pháp nghiên cứu mô tả hệ thống các cách thức, mục đích, nội dung tiến hành phân tích, thu thập thông tin có liên quan để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, cụ thể là làm rõ thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu trên thị trường nội địa, tìm ra những tồn tại, nguyên nhân của thực trạng nghiên cứu. Để 4
 12. có thể làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu cần phải sử dụng kết hợp rất nhiều kỹ năng, phương pháp như: thu thập, xử lí thông tin, kỹ năng tổng hợp,... nhưng đề tài tập trung vào ba phương pháp sau: - Phương pháp thống kê Phương pháp này được hiểu là là phương pháp phân tích số liệu thống kê từ nhiều nguồn để rút ra những nhận xét, đánh giá mang tính khái quát cao làm nổi bật những nội dung chính của đề tài. Mục đích sử dụng phương pháp thống kê nhằm sắp xếp tập hợp và tóm tắt lại các dữ liệu trong một hệ thống biểu thích hợp về các vấn đề có liên quan đến việc nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của công ty trên thị trường nội địa, thống kê lại sự vận động, phát triển trong một số năm trước đó. Và trên cơ sở dữ liệu thông tin đó có thể tìm ra được những xu thế, biến đổi của sự phát triển gạch không nung xi măng cốt liệu trong quá khứ để làm cơ sở nghiên cứu các hướng phát triển trong tương lai. - Phương pháp phân tích so sánh và tổng hợp Sau khi thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu, cần phải sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu, so sánh và tổng hợp. Dựa vào các thông tin trong và ngoài công ty ta tiến hành phân tích các thông tin về tình hình khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh. Sử dụng kỹ năng tổng hợp số liệu thành một hệ thống logic rồi thực hiện so sánh, thống kê số liệu để tiến hành phân tích sự tăng trưởng qua các năm, nguyên nhân của sự tăng trưởng đó. Lập nên các bảng biểu, đồ thị biểu diễn mối quan hệ và sự tăng trưởng của quá trình tiêu thụ sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu qua các năm. Từ các bảng biểu lập được rút ra những đánh giá tổng quát về tình hình nghiên cứu trên mọi mặt, tìm ra những vấn đề chủ chốt và những giải pháp kịp thời. - Phương pháp chỉ số Sử dụng chỉ số để đánh giá về sự tăng giảm tỷ trọng, thị phần, tốc độ tăng trưởng của phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của công ty trên thị trường nội địa. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài các phần: Tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, phần mở đầu, tài liệu tham khảo, phần kết luận, kết cấu bài khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về phát triển thương mại sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường nội địa Chương 2: Thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group trên thị trường nội địa 5
 13. Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của công ty trên thị trường nội địa 6
 14. CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Một số khái niệm cơ bản - Theo Giáo trình Kinh tế thương mại (2012), NXB Đại học Kinh tế quốc dân: Theo nghĩa rộng, Thương mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Thương mại đồng nghĩa với kinh doanh được hiểu như là các hoạt động kinh tế nhằm mục tiêu sinh lợi của các chủ thể kinh doanh. Theo nghĩa hẹp, Thương mại là quá trình mua bán hàng hóa dịch vụ trên thị trường, là lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng hóa. Thương mại, tiếng anh là “ Commerce”, ngoài ra còn có thuật ngữ khác là Trade. Về cơ bản các từ này đều được hiểu là buôn bán hàng hóa với mục đích sinh lợi. - Phát triển thương mại: Theo PGS.TS Phạm Thị Khanh, phát triển thương mại là sự tăng tiến về mọi mặt của hoạt động thương mại, thể hiện ở sự gia tăng về số lượng - quy mô, tốc độ; sự dịch chuyển về cơ cấu thương mại hàng hóa, dịch vụ và nâng cao về chất lượng của thương mại trong quá trình trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ (thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ,…). Mục đích cuối cùng của phát triển thương mại là không ngừng gia tăng lợi ích từ các hoạt động thương mại. - Sản phẩm là bất cứ cái gì có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn. Nó có thể là những vật thể, dịch vụ, con người, địa điểm, tổ chức hoặc một ý tưởng. - Khái niệm sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Gạch không nung xi măng cốt liệu còn có tên gọi khác là gạch bê tông hay gạch block. Được tạo ra từ xi măng và các cốt liệu sau đây: mạt đá, cát vàng, cát đen, xỉ nhiệt điện, phế thải công nghiệp, đất,.. Loại gạch này dễ sử dụng, dùng vữa thông thường. - Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu: là sự gia tăng về quy mô, tốc độ và sự thay đổi về chất lượng của thương mại trong quá trình trao đổi, mua bán sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu theo hướng tối ưu và hiệu quả. 1.2. Một số lý thuyết về vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu 1.2.1. Đặc điểm của sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Gạch không nung xi măng cốt liệu có các đặc điểm sau: - Khối lượng nhẹ: Nếu so sánh với gạch nung thì gạch không nung có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều. Trung bình một viên gạch không nung chỉ nặng bằng ½ viên gạch nung. Nhờ đặc tính nhẹ mà gạch không nung mang lại rất nhiều thuận tiện trong quá trình xây dựng, thi công công trình. Việc vận chuyển gạch không nung từ nơi này đến 7
 15. nơi khác, từ dưới lên vị trí cao được dễ dàng và nhanh chóng. Hơn nữa, với những tòa cao ốc cao hàng chục tầng, khối lượng gạch không nung nhẹ góp phần không nhỏ làm giảm áp lực cho công trình. - Chống nóng: Ưu điểm đặc biệt và quan trọng nhất của gạch không nung xi măng cốt liệu có lẽ chính là khả năng cách nhiệt, chống nóng tốt. Ánh nắng mặt trời khi tiếp xúc với gạch sẽ bị phản xạ, lượng nhiệt không hấp thụ được vào bên trong không gian. Nhờ vậy, nếu ngôi nhà của quý khách được xây dựng bằng gạch chống nóng thì nhiệt độ luôn mát mẻ, tiết kiệm điện năng hiệu quả do không cần bật điều hòa ở nhiệt độ thấp. - Gạch không nung xi măng cốt liệu thân thiện: Quy trình sản xuất gạch không nung đơn giản với các nguyên liệu đá mạt, cát, xi măng, nước được trộn lại theo tỷ lệ nhất định sau đó được ép chặt. Gạch không nung cần nung bằng than nên giảm thiểu khí CO2 thải ra môi trường độc hại. 1.2.2. Phân loại Sản phẩm Gạch không nung xi măng cốt liệu có nhiều chủng loại - mẫu mã đa dạng từ gạch đặc (dùng để xây móng và tường chịu lực) đến gạch có độ rỗng trên 40% (dùng để xây tường ngăn, trọng lượng nhẹ). Sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu đa dạng kích thước, đáp ứng mọi qui chuẩn về độ dày tường xây, với nhiều ưu điểm vượt trội so với gạch nung như: cường độ chịu lực cao, tiến độ xây dựng nhanh, tiết kiệm chi phí, thuận tiện trong thi công. 1.2.3. Phát triển thương mại sản phẩm 1.2.3.1. Bản chất của phát triển thương mại sản phẩm - Phát triển thương mại phải có tăng trưởng hay sự gia tăng, ổn định về quy mô, tốc độ; mở rộng thị trường, tăng sản lượng, thay đổi cơ cấu sản phẩm. Kết quả của phát triển thương mại góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, có tác động đến chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng tích cực, hiện đại, tiên tiến; phát triển thương mại luôn gắn với phát triển hài hòa với các mối quan hệ kinh tế, xã hội khác đảm bảo sự phát triển bền vững. - Phát triển thương mại tất yếu sử dụng các nguồn lực vật chất ( vốn, lao động, tài nguyên, công nghệ) và nguồn lực phi vật chất đảm bảo việc sử dụng nguồn lực cho phát triển thương mại, góp phần tạo ra những sản phẩm cung cấp đầy đủ cho thị trường tiêu thụ và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các dịch vụ hỗ trợ trước, trong và sau khi bán. 1.2.3.2. Mục tiêu của phát triển thương mại sản phẩm - Đối với doanh nghiệp: 8
 16. Chiếm được thị phần lớn trên thị trường, hướng đến mục tiêu lớn là đạt được doanh thu cao từ đó tăng trưởng lợi nhuận và đảm bảo uy tín đối với khách hàng nhờ đó đảm bảo phát triển bền vững cho doanh nghiệp. - Đối với nền kinh tế- xã hội: Phát triển thương mại giúp đáp ứng được nhu cầu của thị trường, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, góp phần tạo thu nhập, tăng trưởng cho nền kinh tế. Ngoài ra, phát triển thương mại còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng tăng dần về tỷ trọng công nghiệp – thương mại, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; ổn định thị trường nội địa, bình ổn kinh tế. Từ đó giúp giải quyết công ăn việc làm cho một số bộ phận người lao động. 1.2.3.3. Vai trò của phát triển thương mại sản phẩm - Đối với nền kinh tế quốc dân: Phát triển thương mại là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thương mại đóng vai trò tích cực trong trong việc cung ứng đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng và làm thay đổi thói quen mua sắm của người dân, qua đó tạo động lực thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp phát triển. Góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng, giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Hoạt động thương mại phát triển góp phần quan trọng trong việc giải quyết đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho các ngành sản xuất, đồng thời tạo ra thị trường hàng hóa sôi động, khối lượng hàng hóa lưu thông liêm tục tăng. - Đối với doanh nghiệp: Phát triển thương mại đã giúp tối đa hóa tiêu thụ và từ đó giúp doanh nghiệp đạt được doanh thu và lợi nhuận tối đa, đem lại hiệu quả hoạt động thương mại cao và bền vững. Khi thương mại được thực hiện thì doanh nghiệp mới đáp ứng được nhu cầu thị trường, có điều kiện để gia tăng thị phần, nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 9
 17. 1.3. Nội dung nguyên lý phát triển thương mại sản phẩm 1.3.1. Nguyên tắc phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group Phát triển thương mại sản phẩm dựa trên các nguyên tắc sau: - Phải dựa trên tiềm năng phát triển của sản phẩm: Sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu đang là một sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Và có thể coi là một sản phẩm có tiềm năng phát triển rất lớn, trong tương lai có thể thay thế cho các loại gạch nung gây hại tới môi trường. Những sản phẩm có tiềm năng phát triển sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế trong phát triển thương mại sản phẩm, duy trì được ưu thế trong thời gian dài. Những sản phẩm này thường có vòng đời dài hơn những sản phẩm thông thường. Nó sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, vị thế của mình trên thị trường, phát triển và thâm nhập vào những thị trường mới, là cơ sở để phát triển thương mại sản phẩm. Sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu mà Công ty cung ứng phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố về số lượng, không ngừng nâng cao cơ cấu mặt hàng và chất lượng để đáp ứng đầy đủ và đa dạng nhất nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. - Phải dựa trên năng lực hoạt động của Công ty: Năng lực hoạt động của Công ty cho thấy khả năng mở rộng và phát triển quy mô sản xuất, lưu thông hàng hóa của Công ty. Công ty Cổ phần Khang Minh Group là một công ty sản xuất gạch xây dựng đã dần khẳng định mình trên thị trường trong nước. Việc sản xuất và phân phối sản phẩm đã được nghiên cứu, tìm hiểu dựa trên lợi thế về năng lực của Công ty. Nó có vai trò quan trọng trong việc phát triển thương mại sản phẩm. Việc nắm rõ năng lực hoạt động của mình sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến lược, chính sách phát triển thương mại phù hợp với tình hình hiện tại của để có những phương án sản xuất kinh doanh tốt nhất tạo ra những sản phẩm có hàm lượng giá trị tăng cao, mở rộng quy mô sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành,... đáp ứng nhu cầu của khách hàng. - Phải dựa trên lợi thế so sánh, lợi thế thương mại của sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu và của doanh nghiệp trên thị trường: Trong điều kiện kinh tế hiện nay nâng cao khả năng cạnh tranh quyết định sự sống còn của mỗi doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng để phát triển thương mại. Việc xác định lợi thế so sánh sẽ giúp doanh nghiệp xác định được ưu thế của mình so với đối thủ cạnh tranh, doanh nghiêp sẽ xác định được mình nên sản xuất cái gì, như thế nào để có thể tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, mở rộng quy mô... So với những sản phẩm của các doanh nghiệp cạnh tranh khác, sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty có sự cạnh tranh về giá. Trong điều kiện kinh tế hiện nay thì đây là một lợi thế lớn của 10
 18. Công ty trên thị trường nội địa. Hoặc so với những sản phẩm gạch không nung khác giá sẽ khác, Công ty có lợi thế về danh tiếng và thương hiệu trên thị trường. Phát triển thương mại trên cơ sở tận dụng được các lợi thế của ngành hàng sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển và có sức cạnh tranh trên thị trường. 1.3.2. Nội dung phát triển thương mại sản phẩm Phát triển thương mại sản phẩm gồm có các nội dung sau: - Phát triển thương mại sản phẩm về quy mô: Sự gia tăng quy mô nếu xét theo góc độ vi mô được hiểu là sự gia tăng về doanh thu, sản lượng tiêu thụ, số lượng nhà cung ứng. Nếu xét theo góc độ vĩ mô thì nó lại được hiểu là gia tăng về giá trị thương mại, gia tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên thị trường. Qua đó để biết được với những lợi thế sẵn có của doanh nghiệp thì sự gia tăng như vậy là đã hợp lý chưa và có những điều chỉnh thích hợp. Tùy thuộc vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của ngành mà quy mô thương mại cũng có thể tăng hay giảm. Sự gia tăng về tốc độ: Thể hiện thông qua việc sản lượng, doanh thu của năm sau so với năm trước như thế nào. Nếu tốc độ tăng trưởng dương tức là doanh thu năm sau cao hơn năm trước và ngược lại, tốc độ tăng trưởng âm nghĩa là doanh thu đang giảm đi. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chỉ là một trong số nhiều chỉ tiêu đúng để đánh giá tình hình hoạt động của một công ty. Để đánh giá chính xác tình hình của công ty thì nên dùng thêm nhiều chỉ tiêu khác như tình hình hoạt động chung của nhiều ngành, biến đổi của nền kinh tế, chính sách vĩ mô. - Phát triển thương mại về chất lượng: Phát triển thương mại sản phẩm thể hiện sự thay đổi về chất lượng, đó là sự đổi mới, cải tiến hoạt động thương mại sản phẩm nhằm nâng cao lòng tin, uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng. Phát triển thương mại về chất lượng còn được thể hiện thông qua cơ cấu mặt hàng, cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm.... và phải đánh giá được chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng gì tới số lượng tiêu thụ sản phẩm cũng như doanh thu của công ty như thế nào. Muốn phát triển thương mại sản phẩm về chất lượng thì cần phải đảm bảo các yếu tố như chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm không chỉ ở các thành phố lớn tập trung đông dân cư mà còn cả ở các vùng nông thôn. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng dịch vụ bán, sau bán để tạo ra được sức hấp dẫn đối với khách hàng. - Hiệu quả phát triển thương mại sản phẩm: Phát triển thương mại sản phẩm gắn liền với nâng cao hiệu quả thương mại tức là mối quan hệ so sánh giữa các kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh với chi phí bỏ ra để đạt được những hiệu quả đó. Hiệu quả phát triển thương mại sản phẩm sẽ cho biết doanh nghiệp kinh doanh có phát triển 11
 19. hay không sẽ được đánh giá qua hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng chi phí,.. và các chỉ tiêu như lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Phát triển thương mại sản phẩm có thể xem xét từ phía cung cầu, môi trường cho phát triển thương mại. Phát triển thương mại cần giải quyết ba vấn đề: phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, tạo môi trường thuận lợi để phát triển thương mại sản phẩm. Thực chất phát triển thương mại sản phẩm là thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty và mang lại lợi ích cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm. 1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thương mại sản phẩm 1.3.3.1. Chỉ tiêu về quy mô Đối với hoạt động phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group chỉ tiêu về quy mô được thể hiện ở sản lượng gạch không nung cung ứng, nguồn đầu vào và sản lượng sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường. Các chỉ tiêu này phản ánh thị phần trên thị trường của Công ty, phản ánh khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường: - Doanh thu Doanh thu được hiểu là phần thu nhập mà doanh nghiệp nhận được từ việc bán sản phẩm của mình. Công thức: DT= P×Q Trong đó: P là giá hàng hóa Q là khối lượng hàng hóa tiêu thụ được Doanh thu của sản phẩm phản ánh số lượng sản phẩm tiêu thụ được trên thị trường. Tổng giá trị thương mại: là toàn bộ doanh thu bán lẻ hàng hóa trên thị trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tổng giá trị thương mại tăng thì quy mô hoạt động thương mại cũng tăng và ngược lại. Công thức: PVo = Po ×Qt hay PVt = Pt ×Qt Trong đó: PVo: là giá trị thương mại tính theo giá so sánh PVt: là giá trị thương mại sản phẩm được tính theo năm thứ t Po: là giá gốc của các loại sản phẩm tiêu thụ trên thị trường Pt: là giá năm so sánh của các loại sản phẩm tiêu thụ trên thị trường Qt: là sản lượng tiêu thụ của sản phẩm ở thời điểm thứ t. - Sản lượng tiêu thụ 12
 20. Sản lượng tiêu thụ gạch không nung xi măng cốt liệu chính là toàn bộ số viên gạch Công ty bán ra thị trường trong một khoảng thời gian nào đó, nó phản ánh tốc độ tiêu thụ gạch trong Công ty tăng hay giảm. Phần trăm tăng trưởng của sản lượng: là phần trăm tăng thêm của gạch năm nay so với năm trước. Từ đó có thể biết được sức tiêu thụ sản phẩm của Công ty năm nay so với năm ngoái như thế nào. Công thức: % 𝑇𝑇ă𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡ưở𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠ả𝑛𝑛 𝑙𝑙ượ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡ê𝑢𝑢 𝑡𝑡ℎụ 𝑠𝑠ả𝑛𝑛 𝑙𝑙ượ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡ê𝑢𝑢 𝑡𝑡ℎụ 𝑛𝑛ă𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑠𝑠ả𝑛𝑛 𝑙𝑙ượ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡ê𝑢𝑢 𝑡𝑡ℎụ 𝑛𝑛ă𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡ướ𝑐𝑐 = × 100% 𝑠𝑠ả𝑛𝑛 𝑙𝑙ượ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡ê𝑢𝑢 𝑡𝑡ℎụ 𝑛𝑛ă𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡ướ𝑐𝑐 1.3.3.2. Chỉ tiêu về chất lượng Chất lượng phát triển thương mại sản phẩm là một chỉ tiêu đặc biệt quan trọng với phát triển thương mại. Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể qua các tiêu chí sau: - Tốc độ tăng trưởng: là tỷ lệ gia tăng giá trị thương mại năm trước so với năm sau. Tốc độ tăng trưởng sẽ đánh giá chất lượng phát triển thương mại sản phẩm. Nếu tốc độ tăng trưởng cao thì cũng là một chỉ tiêu góp phần đánh giá được chất lượng phát triển thương mại sản phẩm tốt và ngược lại. Như vậy, để phát triển thương mại sản phẩm thì tốc độ tăng trưởng này phải đạt ở mức cao. Tỷ lệ gia tăng giá trị thương mại năm sau phải cao hơn năm trước. - Sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm: là sự thay đổi tỷ trọng sản phẩm của Công ty. Sự dịch chuyển cơ cấu sản phẩm phản ánh sự thích nghi của doanh nghiệp so với nhu của thị trường. Một cơ cấu sản phẩm phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng sẽ thể hiện hoạt động phát triển thương mại theo đúng hướng. Theo xu hướng hiện nay thì những loại gạch không nung cần phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. - Sự dịch chuyển về cơ cấu thị trường: thị trường của Công ty được di chuyển từ thị trường này sang thị trường khác tiềm năng hơn. Công ty luôn luôn phát triển Marketing tìm kiếm những thị trường mới ngoài một số thị trường chủ yếu mà Công ty đã xâm nhập. Cơ cấu sản phẩm ở từng thị trường cũng sẽ thay đổi cho phù hợp với tùng đoạn thị trường. 1.3.3.3. Chỉ tiêu hiệu quả Hiệu quả kinh tế: là một bộ phận quan trọng và cơ bản nhất của hiệu quả thương mại và cũng là một chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu của công ty. Trên tầm vĩ mô, nó phản ánh quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế đạt được với chi phí về các nguồn lực tài chính, lao động và các yếu tố vật chất kỹ thuật khác trong quá trình tổ chức trao đổi hàng hóa và cung ứng dịch vụ. 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2