intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Giải pháp thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch ở huyện Phú Lộc giai đoạn 2016-2020

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
56
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Giải pháp thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch ở huyện Phú Lộc giai đoạn 2016-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích nguồn vốn đầu tư du lịch trong nước và ngoài nước, đề tài xem xét, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch ở huyện Phú Lộc và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch của huyện đưa ra giải pháp nhằm cải thiện thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch của huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Giải pháp thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch ở huyện Phú Lộc giai đoạn 2016-2020

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ọc<br /> <br /> GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN PHÚ LỘC<br /> GIAI ĐOẠN 2016 – 2020<br /> <br /> HỒ THỊ YẾN<br /> <br /> KHÓA HỌC: 2012 - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ<br /> <br /> ọc<br /> <br /> CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN PHÚ LỘC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> GIAI ĐOẠN 2016-2020<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Yến<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lớp: K46C Kế hoạch-Đầu tư<br /> <br /> Th.S Ngô Văn Mẫn<br /> <br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 06 năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Văn Mẫn<br /> <br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tôi đã nhận<br /> được rất nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn của Quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh<br /> tế Huế, Phòng Kinh Tế Ngành, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Huế, Phòng Văn hóa và<br /> Thông tin, Kinh tế Hạ tầng huyện Phú Lộc.<br /> Trước tiên cho tôi gửi lời cám ơn chân thành tới Quý Thầy, Cô giáo Khoa Kinh<br /> tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Huế đã tận tình giảng dạy, truyền thụ cho<br /> tôi những kiến thức bổ ích. Kiến thức mà tôi học được không chỉ là nền tảng cho quá<br /> trình nghiên cứu luận văn mà còn là hành trang quý báu trong quá trình công tác.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy: Th.S Ngô Văn Mẫn, người<br /> đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập để tôi hoàn<br /> thành tốt luận văn này.<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến các anh chị nhân viên Phòng Kinh Tế<br /> <br /> h<br /> <br /> Ngành, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Huế, các anh chị Phòng Văn hóa Thông tin,<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phú Lộc đã giúp đỡ tận tình và tạo điều kiện cho tôi<br /> tiến hành thu thập số liệu và hoàn thiện bài luận văn này.<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, các đơn vị và cá nhân đã quan tâm<br /> động viên, giúp đỡ nhiệt tình về điều kiện vật chất, tinh thần và những kinh nghiệm,<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> chỉ dẫn quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này một cách tốt nhất.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!!<br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hồ Thị Yến<br /> <br /> i<br /> SVTH: Hồ Thị Yến<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Văn Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ................................................... vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .................................................................................vii<br /> DANH MỤC HÌNH .....................................................................................................vii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ viii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ........................................................................................... ix<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................. 1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của vấn đề ............................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> 2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................................... 2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................... 2<br /> <br /> h<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 3<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................. 4<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT<br /> TRIỂN DU LỊCH ............................................................................................................ 4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản về du lịch.......................................................................... 4<br /> 1.1.1. Du lịch ................................................................................................................... 4<br /> 1.1.2. Sản phẩm du lịch ................................................................................................... 4<br /> 1.2. Một số khái niệm về đầu tư ...................................................................................... 5<br /> 1.2.1. Khái niệm đầu tư ................................................................................................... 5<br /> 1.2.2. Phân loại đầu tư ..................................................................................................... 5<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển du lịch ............................................... 6<br /> 1.3.1. An ninh chính trị và an toàn xã hội ....................................................................... 6<br /> 1.3.2. Điều kiện tự nhiên ................................................................................................. 7<br /> 1.3.3. Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế .............................................................. 8<br /> 1.3.4. Cơ sở hạ tầng ......................................................................................................... 9<br /> SVTH: Hồ Thị Yến<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Văn Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.3.5. Sự phát triển của đội ngũ lao động, trình độ khoa học công nghệ ........................ 9<br /> 1.3.6. Chính sách thu hút vốn đầu tư ở địa phương....................................................... 10<br /> 1.3.7. Sự phát triển của nền hành chính, tổ chức quản lý du lịch quốc gia ................... 10<br /> 1.3.8. Các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch............................................................. 11<br /> 1.4. Đánh giá hiệu quả thu hút vốn đầu tư..................................................................... 11<br /> 1.4.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế ....................................................................... 11<br /> 1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội ........................................................................ 11<br /> 1.5. Vai trò của thu hút đầu tư du lịch đối sự phát triển kinh tế và đời sống của người<br /> dân ................................................................................................................................. 12<br /> 1.5.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .............................................................................. 12<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.5.2. Giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân................................... 12<br /> 1.5.3. Đẩy mạnh phân công lao động xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu<br /> kinh tế ............................................................................................................................ 12<br /> 1.5.4. Góp phần tăng cường khoa học và nâng cao năng lực quản lý điều hành kinh<br /> <br /> h<br /> <br /> doanh ............................................................................................................................. 13<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> 1.5.5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ................................................ 13<br /> 1.5.6. Phát triển văn hóa, truyền thống của địa phương ................................................ 14<br /> 1.5.7. Tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ................................. 14<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.6. Kinh nghiệm của đầu tư phát triển du lịch ở Việt Nam ......................................... 14<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 1.6.1. Khánh Hòa ........................................................................................................... 14<br /> 1.6.2. Đà Nẵng ............................................................................................................... 15<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.6.3. Quảng Nam .......................................................................................................... 15<br /> 1.6.4. Huyện Phú Vang................................................................................................. 15<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH DU LỊCH<br /> HUYỆN PHÚ LỘC GIAI ĐOẠN 2011-2015 ............................................................... 17<br /> 2.1. Tổng quan về Huyện Phú Lộc- Thừa Thiên Huế ................................................... 17<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................... 17<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế và xã hội .................................................................................. 19<br /> 2.2. Điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội thách thức của huyện Phú Lộc trong việc thu hút<br /> đầu tư ............................................................................................................................. 21<br /> 2.3. Các tiềm năng và lợi thế so sánh của phát triển du lịch ở huyện Phú Lộc Huế ..... 23<br /> 2.3.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên ................................................................................. 23<br /> SVTH: Hồ Thị Yến<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2