intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
27
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả đầu tư cây cao su; đánh giá thực trạng phát triển và hiệu quả đầu tư sản xuất và tiêu thụ cao su trên địa bàn huyện Nam Đông; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất và tiêu thụ cao su trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: PGS.TS HOÀNG HỮU HÒA<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÂY CAO SU<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> HUỲNH VĂN TÚY<br /> <br /> Khóa học: 2009 - 2013<br /> SVTH: HUỲNH VĂN TÚY<br /> <br /> i<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: PGS.TS HOÀNG HỮU HÒA<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÂY CAO SU<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> HUỲNH VĂN TÚY<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> PGS.TS HOÀNG HỮU HÒA<br /> <br /> Lớp: K43A - KHĐT<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> SVTH: HUỲNH VĂN TÚY<br /> <br /> ii<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: PGS.TS HOÀNG HỮU HÒA<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình hoàn thành Khóa Luận Tốt nghiệp, ngoài sự cố gắng của bản<br /> thân, tôi xin cảm ơn quý thầy cô đã truyền đạt kiến thức giúp đở tôi trong quá trình học<br /> tập tại trường Đại Học Kinh Tế. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS<br /> HOÀNG HỮU HÒA giảng viên khoa HTTT, trường Đại Học Kinh Tế đã tận tình<br /> hướng dẫn giúp tôi hoàn thành đề tài này.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phòng NN&PTNT huyện Nam Đông,<br /> <br /> U<br /> <br /> UBND huyện Nam Đông, các hộ gia đình đã tạo điều kiện giúp tôi trong quá trình<br /> <br /> ́H<br /> <br /> thực tập tại địa phương. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh TRẦN ĐÌNH VIỆT<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> HÙNG phó Phòng NN&PTNT đã tận tình giúp đở chúng tôi trong quá trình thực tập.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình người thân và bạn bè đã động<br /> <br /> H<br /> <br /> viên giúp dở tôi hoàn thành bài khóa luận này.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Mặc dù đã có những cố gắng nhưng do thời gian, kinh nghiêm còn hạn chế nên<br /> <br /> đề tài hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> K<br /> <br /> không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự giúp đở của quý thầy cô và bạn bè để<br /> <br /> SVTH: HUỲNH VĂN TÚY<br /> <br /> Huế , tháng 5/2013<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> HUỲNH VĂN TÚY<br /> <br /> iii<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: PGS.TS HOÀNG HỮU HÒA<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1<br /> 1.<br /> <br /> TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .....................................................................1<br /> <br /> 2.<br /> <br /> MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU...............................................................................2<br /> <br /> 3.<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................2<br /> <br /> 4.<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU...................................................3<br /> <br /> <br /> <br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÂY CAO SU ............................................................4<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÂY<br /> CAO SU ..........................................................................................................................4<br /> <br /> Đặc điểm sinh học của cây cao su ...................................................................4<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Đặc điểm quá trình sản xuất cây cao su.........................................................6<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Vai trò của cây cao su dối với quá trình phát triển kinh tế nông thôn .......7<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Ứng dụng của cây cao su .................................................................................8<br /> <br /> 1.1.5.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất cao su .................................................9<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.5.1. Các nhân tố vĩ mô .............................................................................................9<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÂY CAO SU .........................................11<br /> Lý luận về hiệu quả đầu tư............................................................................11<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.5.2. Các nhân tố vi mô ...........................................................................................10<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.2.1.1. Khái niệm về hiệu quả đầu tư .......................................................................11<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.2.1.2. Hiệu quả đầu tư cây cao su ............................................................................12<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.2.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư vườn cây và hiệu quả sản xuất cây<br /> cao su.............................................................................................................................13<br /> 1.3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CAO SU THIÊN NHIÊN TRÊN<br /> THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM ....................................................................................15<br /> 1.3.1.<br /> <br /> Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới ................15<br /> <br /> 1.3.1.1. Tình hình sản xuất..........................................................................................15<br /> 1.3.1.2. Tình hình tiêu thụ...........................................................................................16<br /> 1.3.2.<br /> <br /> Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên ở Việt Nam .................17<br /> <br /> 1.3.2.1. Tình hình sản xuất..........................................................................................17<br /> 1.3.2.2. Tình hình tiêu thụ...........................................................................................18<br /> <br /> SVTH: HUỲNH VĂN TÚY<br /> <br /> i<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> 1.3.3.<br /> <br /> GVHD: PGS.TS HOÀNG HỮU HÒA<br /> <br /> Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên ở Thừa Thiên Huế .....19<br /> <br /> 1.3.3.1. Tình hình sản xuất..........................................................................................19<br /> 1.3.3.2. Tình hình tiêu thụ...........................................................................................20<br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT<br /> CAO SU Ở HUYỆN NAM ĐÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .............................22<br /> 2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG ..........................................22<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên..............................................................................................22<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................................22<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.1.2. Điều kiện thời tiết khí hậu .............................................................................22<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.1.3. Điều kiện địa hình...........................................................................................23<br /> 2.1.1.4. Đất đai..............................................................................................................24<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1.2. Điều kiện xã hội .................................................................................................24<br /> 2.1.2.1. Tình hình khai thác và sử dụng đất ..............................................................24<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2.2. Dân số - Lao động ...........................................................................................25<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.2.3. Kết cấu hạ tầng ...............................................................................................27<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Nam Đông ............................28<br /> 2.1.3.1. Khái quát về phát triển kinh tế xã hội..........................................................28<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1.3.2. Phát triển sản xuất nông nghiệp ...................................................................29<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU Ở HUYỆN NAM<br /> ĐÔNG ...........................................................................................................................31<br /> 2.3. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH.....................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.3.1. Mô tả các hộ được điều tra ...............................................................................34<br /> 2.3.1.1. Đặc điểm cơ bản của hộ .................................................................................34<br /> 2.3.1.2. Tình hình sử dụng đất của hộ........................................................................35<br /> 2.3.1.3. Tình hình vay vốn của hộ...............................................................................36<br /> 2.3.2. Chi phí đầu tư một hecta trồng cao su ............................................................36<br /> 2.3.2.1. Thời kỳ KTCB ................................................................................................36<br /> 2.3.2.2. Thời kỳ kinh doanh ........................................................................................39<br /> 2.3.3. Hiệu quả đầu tư tài chính .................................................................................41<br /> 2.3.3.1. Tính toán các chỉ tiêu tài chính .....................................................................41<br /> <br /> SVTH: HUỲNH VĂN TÚY<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản