intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế một số giống lạc lai vụ Đông Xuân ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

39
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá hiệu quả của các giống lạc lai ở vụ Đông Xuân năm 2011 ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; đề xuất một số giải pháp góp phần khắc phục những khó khăn và phát huy đề xuất một số giải pháp góp phần khắc phục những khó khăn và phát huy Xuân trong thời gian tới trên địa bàn nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế một số giống lạc lai vụ Đông Xuân ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ<br /> <br /> họ<br /> <br /> GIỐNG LẠC LAI VỤ ĐÔNG XUÂN<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Ở XÃ KỲ ĐỒNG, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Trần Thị Dướng<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Nguyễn Văn Lạc<br /> <br /> Lớp: K42B - KTNN<br /> Niên khóa: 2008 - 2012<br /> Huế, tháng 5 năm 2012<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Văn Lạc<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Trong quá trình thực tập ở xã Kỳ Đồng, tôi đã hoàn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thành đề tài: “Hiệu quả kinh tế một số giống lạc lai vụ<br /> <br /> Đông Xuân ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”.<br /> Để hoàn thành đề tài này, tôi đã nhận được sự quan tâm<br /> <br /> h<br /> <br /> giúp đỡ của các thầy cô giáo, các cô chú trong ban lãnh<br /> <br /> in<br /> <br /> đạo UBND xã cùng toàn thể bàn con nông dân.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo<br /> trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình giảng dạy cho tôi<br /> <br /> họ<br /> <br /> trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện ở trường, giúp tôi<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> trang bị những kiến thứ cần thiết cho việc hoàn thành đề<br /> tài. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy<br /> giáo Nguyễn Văn Lạc đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi<br /> <br /> ng<br /> <br /> hoàn thành tốt đề tài này.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Về phía địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn các<br /> <br /> Tr<br /> <br /> cô chú trong ban lãnh đạo UBND xã đã tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi được tiếp xúc, học hỏi và biết thêm kinh<br /> nghiệm thực tế trong suốt quá trình thực tập tại địa<br /> phương.<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Dướng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Văn Lạc<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả<br /> các bạn bè, và đặc biệt là những người thân trong gia<br /> đình luôn kịp thời động viên giúp đỡ tôi vượt qua những<br /> <br /> uế<br /> <br /> khó khăn trong cuộc sống.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong học tập và nghiên<br /> cứu trong suốt mấy năm qua, song do thời gian có hạn,<br /> <br /> cộng với năng lực chưa tốt nên khóa luận này không<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tránh khỏi sai sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của<br /> <br /> cK<br /> <br /> các thầy cô giáo và những ai quan tâm tới đề tài này, để<br /> khóa luận của tôi được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Dướng<br /> <br /> Huế, 05 năm 2012<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Thị Dướng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Văn Lạc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 0<br /> 1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................... 10<br /> 2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................... 11<br /> <br /> h<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................ 11<br /> <br /> in<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................. 11<br /> <br /> cK<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................... 13<br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU............................ 13<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN..................................................................................... 13<br /> 1.1.1. Lý luận chung về hiệu quả kinh tế...................................................... 13<br /> 1.1.1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế................................. 13<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1.2. Ý nghĩa của việc đánh giá hiệu quả kinh tế.................................. 14<br /> 1.1.1.3. Các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế................................. 15<br /> 1.1.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất lạc ........... 16<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2. Nguồn gốc và sự phân bố cây lạc ....................................................... 17<br /> 1.1.3. Giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế của cây lạc................................. 18<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.3.1. Giá trị dinh dưỡng cây lạc ............................................................ 18<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.3.2. Giá trị kinh tế cây lạc.................................................................... 19<br /> <br /> 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất lạc ............ 21<br /> 1.1.4.1. Các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên ...................................... 21<br /> 1.1.4.2. Các nhân tố thuộc về sinh học ...................................................... 22<br /> 1.1.4.3. Yếu tố kinh tế xã hội..................................................................... 23<br /> 1.1.5. Đặc điểm kỹ thuật trồng lạc................................................................ 25<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Dướng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Văn Lạc<br /> <br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN................................................................................. 27<br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới .................................................... 27<br /> 1.2.2. Tình hình sản xuất lạc ở Việt Nam ..................................................... 29<br /> 1.2.3. Tình hình sản xuất lạc ở tỉnh Hà Tĩnh ................................................ 30<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 2HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ GIỐNG LẠC LAI Ở XÃ KỲ<br /> ĐỒNG, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH................................................. 32<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .......................... 32<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên............................................................................... 32<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý.................................................................................... 32<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.1.2. Đặc điểm về địa hình .................................................................... 32<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu thời tiết ....................................................... 32<br /> 2.1.1.4. Điều kiện về thủy văn ................................................................... 33<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.1.5. Các nguồn tài nguyên ................................................................... 33<br /> 2.1.2. Điều kiện về kinh tế xã hội ................................................................. 34<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động........................................................ 34<br /> 2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai ............................................................. 35<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.2.3. Tình hình cơ sở hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật........................ 36<br /> 2.1.3. Đánh giá chung về địa bàn nghiên cứu............................................... 38<br /> 2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KỲ ĐỒNG ........ 40<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.3. HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LẠC LAI CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA<br /> .......................................................................................................................... 43<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.3.1. Năng lực sản xuất của các hộ.............................................................. 43<br /> 2.3.2. Tình hình sử dụng giống lạc lai của các hộ điều tra ........................... 46<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.3.3. Tình hình đầu tư sản xuất lạc lai của các hộ điều tra.......................... 47<br /> 2.3.4. Kết quả và hiệu quả sản xuất của các hộ điều tra ............................... 50<br /> <br /> 2.4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN<br /> XUẤT LẠC LAI .............................................................................................. 53<br /> 2.4.1. Ảnh hưởng của quy mô đất đai........................................................... 53<br /> 2.4.2. Ảnh hưởng của chi phí trung gian đến kết quả sản xuất .................... 55<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Dướng<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2