intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Doãn Thị Hồng

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
55
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Doãn Thị Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế, phân tích thực trạng sản xuất lạc ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lạc của các hộ điều tra; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lạc của phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến;.... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Doãn Thị Hồng

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> uế<br /> <br /> .......  ….....<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> h<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> in<br /> <br /> HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LẠC Ở PHƯỜNG<br /> <br /> cK<br /> <br /> HƯƠNG XUÂN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Doãn Thị Hồng<br /> Lớp: K42A _ KTNN<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Bùi Đức Tính<br /> <br /> Khóa học: 2008 - 2012<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Qua bốn năm học tập tại trường Đại học Kinh Tế Huế, tôi đã<br /> nhận được sự dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo trong trường. Đề tài<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> này được hoàn thành là kết quả của một quá trình cố gắng rèn luyện<br /> trong môi trường Đại học Kinh Tế Huế cùng với thời gian thực tập quý<br /> báu ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> Trong quá trình học tập tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều phía:<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể giáo viên của<br /> trường Đại học Kinh Tế Huế đã truyền đạt cho tôi một hệ thống các kiến<br /> <br /> cK<br /> <br /> thức quý báu trong suốt bốn năm học. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn đến<br /> thầy Bùi Đức Tính - người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình để tôi<br /> <br /> họ<br /> <br /> hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo phường<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Hương Xuân, các cô, chú, anh chị trong phường đã giúp đỡ tạo điều kiện<br /> thuận lợi, cung cấp các số liệu cần thiết để tôi hoàn thành đề tài ngiên cứu<br /> và các hộ gia đình điều tra đã tận tình giúp đỡ.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn gia đình, bạn bè đã nhiệt tình<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> giúp đỡ động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2012<br /> Sinh viên<br /> Doãn Thị Hồng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> I. Lí do chọn đề tài...........................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> II. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> III. Phạm vi nghiên cứu: ..................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> IV. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................2<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................4<br /> CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..........................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận.............................................................................................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1. Lý luận cơ bản về hiệu quả kinh tế........................................................................4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của hiệu quả kinh tế ........................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh tế.............................................................................6<br /> 1.1.1.3. Các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế ......................................................6<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất ......................................7<br /> 1.1.3. Nguồn gốc, xuất xứ, giá trị của cây lạc .................................................................9<br /> 1.1.3.1. Nguồn gốc, xuất xứ của cây lạc..........................................................................9<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.3.2. Giá trị dinh dưỡng của cây lạc..........................................................................10<br /> 1.1.3.3. Giá trị kinh tế của cây lạc .................................................................................10<br /> 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất lạc .............................12<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.4.1. Các yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên .................................................................12<br /> 1.1.4.2. Các nhân tố sinh học.........................................................................................13<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.4.3. Yếu tố kinh tế xã hội ........................................................................................14<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn........................................................................................................16<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới .....................................................................16<br /> 1.2.2. Tình hình sản xuất lạc ở Việt Nam......................................................................17<br /> 1.2.3. Tình hình sản xuất lạc ở Thừa Thiên Huế ...........................................................21<br /> CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC Ở PHƯỜNG HƯƠNG<br /> XUÂN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .....................................22<br /> <br /> 2.1. Tình hình cơ bản của phường Hương Xuân ...........................................................22<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ...............................................................................................22<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý........................................................................................................22<br /> 2.1.1.2. Đặc điểm địa hình, khí hậu...............................................................................22<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của phường..................................................................23<br /> 2.1.2.1. Dân số, lao động và phân bố dân cư................................................................23<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.2.2. Tình hình về đất đai của phường qua 3 năm 2009-2011 ..................................26<br /> 2.1.2.3. Lĩnh vực kinh tế:..............................................................................................29<br /> 2.1.2.4. Đời sống văn hoá xã hội. ..................................................................................31<br /> 2.1.2.5. Công tác xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng ..................................................33<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.3. Đánh giá chung về tình hình cơ bản của phường ................................................33<br /> 2.1.3.1. Thuận lợi: .........................................................................................................33<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.3.2. Khó khăn...........................................................................................................34<br /> 2.1.4. Phân tích SWOT về sản xuất lạc ở địa bàn nghiên cứu ......................................35<br /> 2.2. Tình hình sản xuất lạc của phường Hương Xuân...................................................37<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra......................................................................38<br /> 2.3.1. Tình hình nhân khẩu và lao động ........................................................................38<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.2. Tình hình trang bị vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất của nông hộ....................40<br /> 2.3.3. Tình hình sử dụng đất của các hộ điều tra...........................................................43<br /> 2.3.4. Tình hình sử dụng giống lạc của các hộ điều tra.................................................45<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.4. Kết quả và hiệu quả sản xuất lạc của các hộ điều tra năm 2011 ............................46<br /> 2.4.1. Chi phí sản xuất và cơ cấu chi phí sản xuất ........................................................46<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.4.2. Diện tích, năng suất, sản lượng lạc của các hộ điều tra năm 2011......................52<br /> 2.4.3. Kết quả sản xuất lạc của các nông hộ điều tra năm 2011....................................52<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.4.4. Hiệu quả sản xuất lạc của các hộ điều tra............................................................54<br /> 2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất lạc của các hộ điều tra.....55<br /> 2.5.1 Ảnh hưởng của chi phí trung gian ........................................................................55<br /> 2.5.2. Ảnh hưởng của quy mô đất đai ...........................................................................57<br /> 2.5.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lạc qua mô hình hàm sản xuất<br /> Cobb-Douglas................................................................................................................60<br /> <br /> 2.6. Tình hình tiêu thụ lạc của các hộ điều tra...............................................................67<br /> 2.7. Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ lạc tại địa phương ........................69<br /> 2.7.1. Thuận lợi..............................................................................................................69<br /> 2.7.2. Khó khăn..............................................................................................................70<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO SẢN XUẤT LẠC Ở<br /> PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ....71<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.1 Định hướng cho phát triển sản xuất lạc của phường. ..............................................71<br /> 3.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lạc ở phường Hương Xuân ..............71<br /> 3.2.1 Giải pháp về giống................................................................................................71<br /> 3.2.2. Giải pháp về đầu tư, kỹ thuật trồng, chăm sóc ....................................................72<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.3. Giải pháp về phòng ngừa sâu bệnh......................................................................72<br /> 3.2.4. Giải pháp về sơ sở hạ tầng...................................................................................73<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2.5. Giải pháp về đất đai:............................................................................................73<br /> 3.2.6. Giải pháp về thị trường tiêu thụ...........................................................................74<br /> 3.2.7. Một số giải pháp khác..........................................................................................74<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................................76<br /> 1. KẾT LUẬN ...............................................................................................................76<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................................77<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2