intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất sắn hàng hóa của hộ nông dân xã Hiền ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
44
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất sắn hàng hóa của hộ nông dân xã Hiền ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế sắn hàng hóa nói riêng; đánh giá thực trạng sản xuất, kết quả và hiệu qủa sản xuất của ngành sản xuất sắn hàng hóa; xác định những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất sắn hàng hóa; nghiên cứu đề ra những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất sắn hàng hóa trên địa bàn xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất sắn hàng hóa của hộ nông dân xã Hiền ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ------<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> in<br /> <br /> HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ SAÛN XUAÁT SAÉN HAØNG HOÙA CUÛA HOÄ NOÂNG DAÂN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> XAÕ HIEÀN NINH, HUYEÄN QUAÛNG NINH, TÆNH QUAÛNG BÌNH<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trương Thị Thùy Linh<br /> Lớp: K42A KTNN<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> Th.S Nguyễn Văn Lạc<br /> <br /> Huế, 05/2012<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận này, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình và quý báu<br /> của quý Thầy, Cô Trường đại học kinh tế Huế, đặc biệt là Th.S Nguyễn Văn Lạc.<br /> <br /> uế<br /> <br /> Đồng thời tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của tập thể cán bộ chính quyền địa<br /> phương tại Phòng NN&PTNT huyện Quảng Ninh. Bên cạnh đó tôi còn nhận được<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> sự động viên của gia đình và bạn bè.<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> đã trang bị cho tôi những kiến thức làm cơ sở để tôi hoàn thành khóa luận tốt<br /> nghiệp này.<br /> <br /> h<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Th.S Nguyễn Văn Lạc, người Thầy đã tận tình<br /> <br /> in<br /> <br /> hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể cán bộ Phòng NN&PTNT huyện<br /> <br /> cK<br /> <br /> Quảng Ninh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực tập<br /> tại địa phương, chỉ dẫn động viên tôi hoàn thành báo cáo.<br /> <br /> về mọi mặt.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn động viên, giúp đỡ tôi<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> được những ý kiến đóng góp để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.<br /> Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2012<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trương Thị Thùy Linh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.........................................................................1<br /> 1.2 Mục đích nghiên cứu ................................................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu...............................................................................2<br /> 1.4 Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................4<br /> 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..............................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1 Một số lý luận về phương pháp tính hiệu quả kinh tế.........................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm, bản chất của hiệu quả kinh tế....................................................4<br /> 1.1.1.2 Các chỉ tiêu nghiên cứu...............................................................................6<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2 Nguồn gốc sắn. ...................................................................................................7<br /> 1.1.3 Giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế...................................................................8<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.4 Nguyên tắc, kỹ thuật trồng sắn ...........................................................................9<br /> 1.1.4.1. Chọn đất, làm đất: ....................................................................................10<br /> 1.1.4.2. Thời vụ trồng: ...........................................................................................10<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.4.3. Cách trồng: ...............................................................................................11<br /> 1.1.4.4. Phân bón và chăm sóc: .............................................................................12<br /> 1.1.5 Quy trình bảo quản và chế biến ........................................................................13<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.5.1 Thu hoạch...................................................................................................13<br /> Do những nhân tố sinh lí và bệnh lý mà củ sắn sau khi thu hoạch thường bị hỏng<br /> <br /> ườ<br /> <br /> rất nhanh. Những vật màu nâu hoặc xanh dọc theo mạch dẫn nhựa xuất hiện hai<br /> <br /> Tr<br /> <br /> đến ba ngày sau khi thu hoach sau đó lan dần sang các mô theo và gây ra các vệt<br /> thối lên men làm cho cũ sắn thối mềm nhủn..........................................................13<br /> 1.1.5.2 Chế biến và bảo quản.................................................................................13<br /> <br /> 1.2 Cơ sở thực tiển.........................................................................................................16<br /> 1.2.2 Tình hình sản xuất sắn ở Việt Nam...................................................................17<br /> 1.2.3 Tình hình sản xuất sắn ở Quảng Bình ..............................................................21<br /> CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẮN HÀNG HÓA........................................23<br /> <br /> Ở ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.........................................................................................23<br /> 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ........................................................23<br /> 2.1.1 Điều kiện tự nhiên.............................................................................................23<br /> 2.1.1.1 Vị trí địa lý .................................................................................................23<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.3 Điều kiện khí hậu, thời tiết .........................................................................23<br /> 2.1.1.4 Thủy văn .....................................................................................................24<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội....................................................................................25<br /> 2.1.2.1 Tình hình đất đai của xã Hiền Ninh...........................................................25<br /> 2.1.2.2 Tình hình dân số và lao động.....................................................................28<br /> 2.1.2.3 Cơ sở hạ tầng và trang bị kỹ thuật.............................................................30<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.2.4 Tình hình văn hóa xã hội............................................................................30<br /> 2.1.2.5 Tình hình phát triển kinh tế........................................................................30<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.3 Thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội đối với sản phẩm<br /> nông nghiệp nói chung...............................................................................................35<br /> 2.1.3.1 khó khăn .....................................................................................................35<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2 Tình hình sản xuất sắn ở địa bàn nghiên cứu ..........................................................37<br /> 2.2.1 Tình hình sản xuất sắn ở xã Hiền Ninh ............................................................37<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.2 Đặc điểm của các hộ điều tra ...........................................................................39<br /> 2.2.2.1 Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra...............................40<br /> 2.2.2.2 Tình hình sử dụng đất đai ..........................................................................41<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.3 Kết quả và hiệu quả sản xuất sắn hàng hóa của hộ nông dân .........................45<br /> 2.2.3.1 Đầu vào sản xuất sắn hàng hóa của các hộ điều tra .................................45<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.3.2 Kết quả và hiệu quả sản xuất của các hộ điều tra .....................................50<br /> <br /> 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất sắn hàng hóa. .............53<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.4.1 Ảnh hưởng của quy mô ..............................................................................53<br /> 2.2.4.2. Ảnh hưởng của chi phí trung gian ............................................................57<br /> 2.2.4.3 Vận dụng hàm sản xuất cobb-douglas nghiên cứu mối quan hệ của các yếu<br /> tố đâù vào với năng suất sắn..................................................................................61<br /> <br /> 2.2.5 Phân tích tình hình tiêu thụ/ chuỗi cung của sắn hàng hóa. ............................65<br /> 2.2.5.1 Đặc điểm của chuỗi cung...........................................................................65<br /> <br /> 2.2.5.2 Chuỗi cung của các yếu tố đầu vào. ..........................................................66<br /> 2.2.5.3 Chuỗi cung của các yếu tố đầu ra..............................................................67<br /> 2.2.5.4 Thành phần tham gia của chuỗi cung........................................................72<br /> 2.2.6 Phân tích ma trận SWOT của việc sản xuất sắn hàng hóa..............................77<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ........................................................80<br /> 3.1 Định hướng ..............................................................................................................80<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.2 Giải pháp..................................................................................................................81<br /> 3.2.1 Giải pháp về đất đai..........................................................................................81<br /> 3.2.2 Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng ...............................................................82<br /> 3.2.3 Giải pháp về kỹ thuật ........................................................................................83<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.6. Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông và bảo vệ thực vật .....................87<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................................89<br /> <br /> cK<br /> <br /> I. KẾT LUẬN ................................................................................................................89<br /> II. KIẾN NGHỊ ..............................................................................................................91<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................93<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2