intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả sản xuất cà phê của các hộ ở xã Eaô, huyện Eakar tỉnh Đăklăk

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

53
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hiệu quả sản xuất cà phê của các hộ ở địa bàn nghiên cứu; đánh giá thực trạng sản xuất cà phê của các hộ ở xã Eaô; đề xuất một số giải pháp và định hướng phát triển, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê của các hộ ở địa bàn nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Hiệu quả sản xuất cà phê của các hộ ở xã Eaô, huyện Eakar tỉnh Đăklăk

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> --------<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> KPĂ BÍNH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA CÁC HỘ Ở<br /> XÃ EAÔ, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐĂKLĂK<br /> <br /> Khóa học:2007 - 2011<br /> <br /> \<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> uế<br /> <br /> --------<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA CÁC HỘ Ở<br /> XÃ EAÔ, HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐĂKLĂK<br /> <br /> ại<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Kpă Bính<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Lớp: R7- KTNN<br /> <br /> Niên khóa: 2007-2011<br /> <br /> \<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả<br /> các cá nhân và đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập và nghiền cứu.<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lới đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô giáo trường Đại học<br /> Kinh Tế Huế đã trang bị cho tôi hệ thống kiến thức làm cơ sở để tôi hoàn thành khóa<br /> <br /> H<br /> <br /> luận tốt nghiệp.<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS Phùng Thị Hồng Hà –<br /> <br /> tế<br /> <br /> người đã hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm trong suốt quá trình tôi thực tập đề tài<br /> tốt nghiệp.<br /> <br /> h<br /> <br /> Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thư viện trường Đại Học Kinh Tế Huế<br /> <br /> in<br /> <br /> đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình kiếm tài liệu tham khảo.<br /> <br /> K<br /> <br /> Tôi cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ phòng Nông Nghiệp và<br /> Phát Triển Nông thôn Huyện Eakar, UBND xã Eaô đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> tôi trong suốt quá trình thực tập và thu thập số liệu.<br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến bà con nông dân xã Eaô đã<br /> cung cấp thông tin quý báu để tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu.<br /> <br /> ại<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân, bạn bè đã nhiệt<br /> <br /> Đ<br /> <br /> tình giúp đỡ và động viên tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài.<br /> Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2011<br /> Sinh viên<br /> Kpă Bính<br /> <br /> \<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC ...........................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ........................................................vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ........................................................................................................ viii<br /> DANH MỤC BẢNG ..........................................................................................................ix<br /> <br /> uế<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..................................................................................................x<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐẾ.......................................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài....................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................................3<br /> <br /> h<br /> <br /> 4. Giới hạn nghiên cứu .........................................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU................................................................................4<br /> CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÀ PHÊ ...................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1. LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ .....................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế ....................................................................................4<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 1.1.2. Bản chất về hiệu quả kinh tế.......................................................................................6<br /> 1.1.3. Các nguyên tắc xác định hiệu quả kinh tế ..................................................................7<br /> 1.2. Nguồn gốc và đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của cây cà phê .............................................7<br /> <br /> ại<br /> <br /> 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của hộ ..................11<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.4. Tình hình phát triển cà phê trên Thế Giới và ở Việt Nam..........................................13<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ Ở XÃ EAÔ...................................19<br /> 2.1. Tình hình cơ bản của xã Eaô ......................................................................................19<br /> 2.1.1. Vị trí địa lý xã Eaô....................................................................................................19<br /> 2.1.2. Điều kiện thời tiết khí hậu ........................................................................................19<br /> 2.1.3. Điều kiện thủy văn....................................................................................................19<br /> 2.1.4. Tình hình sử dụng đất đai .........................................................................................20<br /> <br /> \<br /> <br /> 2.1.5. Tình hình về cơ sở hạ tầng .......................................................................................21<br /> 2.1.6.Tình hình dân số và lao động ....................................................................................21<br /> 2.1.7. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của xã Eaô ..................................................22<br /> 2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA XÃ EAÔ............................22<br /> 2.3. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀUTRA ..........24<br /> 2.3.1. Đặc trưng cơ bản của hộ điều tra..............................................................................24<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3.2. Tình hình sử dụng đất của các hộ điều tra ở xã Eaô.................................................26<br /> 2.3.3. Tình hình trang bị tư liệu lao động của các hộ điều tra ............................................27<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.4. Tình hình sử dụng vốn của các hộ điều tra...............................................................29<br /> 2.3.5. Tình hình đầu tư chi phí cho sản xuất cà phê ...........................................................30<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.3.6. Năng suất và sản lượng cà phê của các đối tượng điều tra.......................................39<br /> 2.3.7 Kết quả và hiệu quả sản xuất cà phê của đối tượng điều tra ....................................39<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CÀ PHÊ..............42<br /> 2.5. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÀ PHÊ CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA .................................45<br /> <br /> K<br /> <br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN<br /> XÃ EAÔ .............................................................................................................................49<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 3.1. Định hướng phát triển..................................................................................................49<br /> 3.1.2 Một số định hướng phát triển sản xuất cà phê...........................................................49<br /> 3.2. Một số giải pháp chủ yếu.............................................................................................50<br /> <br /> ại<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp chung........................................................................................................50<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.2. Giải pháp cụ thể........................................................................................................50<br /> 3.2.2.1. Giải pháp về đất đai ...............................................................................................50<br /> 3.2.2.2. Giải pháp về vốn....................................................................................................51<br /> 3.2.2.3. Giải pháp về cơ sở hạ tầng ....................................................................................52<br /> 3.2.2.4. Giải pháp về kỹ thuật.............................................................................................53<br /> 3.2.2.5. Giải pháp về phân bón ...........................................................................................53<br /> 3.2.2.6. Giải pháp thị trường...............................................................................................54<br /> 3.2.2.7. Giải pháp về lao động............................................................................................54<br /> <br /> \<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2