intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

50
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> H<br /> <br /> TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH<br /> <br /> IN<br /> <br /> SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ<br /> <br /> K<br /> <br /> ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> VÀ HẢI ĐẢO THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TUYẾT MAY<br /> <br /> Khóa học: 2010 - 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ<br /> ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> VÀ HẢI ĐẢO THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Tuyết May<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà<br /> <br /> Lớp: K44A-KHĐT<br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết, em xin gửi lời<br /> cảm ơn đến quý thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế & Phát triển, trường<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế đã trang bị kiến thức cho em trong suốt thời gian<br /> học tập tại trường. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu<br /> sắc tới cô giáo PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà đã trực tiếp hướng dẫn<br /> tận tình giúp em hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Sở Lao động –Thương<br /> binh và Xã hội Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các anh chị trong chi cục<br /> Bảo trợ xã hội- bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã nhiệt tình giúp đỡ em<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> trong việc cung cấp số liệu, văn bản tài liệu, góp ý và giải đáp những<br /> thắc mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành kỳ thực tập<br /> và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã<br /> giúp đỡ, sát cánh và động viên em trong suốt thời gian qua.<br /> Huế, tháng 5 năm 2014.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Tuyết May<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn........................................................................................................................i<br /> Mục lục ........................................................................................................................... ii<br /> Danh mục các chữ viết tắt và kí hiệu ..............................................................................v<br /> Danh mục sơ đồ, đồ thị...................................................................................................vi<br /> Danh mục bảng biểu ..................................................................................................... vii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tóm tắt nghiên cứu...................................................................................................... viii<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................1<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................4<br /> <br /> IN<br /> <br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÌNH HÌNH THỰC<br /> <br /> K<br /> <br /> HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO<br /> <br /> O<br /> <br /> TẠI THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2013 ....................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1. Sự cần thiết phải đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn ..................4<br /> 1.1.1. Thế nào là các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo .....4<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.2. Sự cần thiết phải đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn...........5<br /> 1.1.3. Mục tiêu, chính sách của nhà nước đối với các xã đặc biệt khó khăn<br /> vùng BNVB & HĐ về cơ sở hạ tầng ......................................................................6<br /> <br /> 1.2. Vốn đầu tư CSHT...............................................................................................10<br /> 1.2.1. Khái quát về vốn đầu tư CSHT...................................................................10<br /> 1.2.2. Nguồn vốn đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang<br /> ven biển và hải đảo Thừa Thiên Huế ....................................................................12<br /> 1.2.3. Quản lý và Sử dụng vốn đầu tư CSHT các xã đặc biệt khó khăn vùng<br /> bãi ngang ven biển và hải đảo Thừa Thiên Huế ...................................................14<br /> 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá tỉnh hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn CSHT ...........15<br /> ii<br /> <br /> 1.3.1. Quy mô vốn đầu tư .....................................................................................15<br /> 1.3.2. Cơ cấu vốn đầu tư .......................................................................................15<br /> 1.3.3. Chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch .........................................15<br /> 1.4. Kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước trong quản lý và sử dụng<br /> vốn đầu tư CSHT.......................................................................................................16<br /> 1.4.1. Kinh nghiệm của một số địa phương trong cả nước...................................16<br /> 1.4.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ tham khảo của các tỉnh, thành<br /> <br /> Ế<br /> <br /> phố trong cả nước .................................................................................................18<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TƯ CSHT CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN<br /> BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TẠI THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2013 .............20<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1. Khái quát về các xã bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Thừa Thiên Huế.........20<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên.......................................................................................20<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2. Điều kiện xã hội ..........................................................................................21<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2. Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư xây dựng CSHT các xã đặc biệt khó khăn<br /> <br /> K<br /> <br /> vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế ........................................................................23<br /> 2.2.1. Khái quát về công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư CSHT .....................23<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.2.2. Nguồn vốn đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB &<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> HĐ Thừa Thiên Huế .............................................................................................24<br /> 2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT các xã đặc biệt<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 ......................28<br /> 2.3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch huy động vốn đầu tư ...................................28<br /> 2.3.2. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT ..........................31<br /> 2.3.3. Tình hình thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư CSHT ..........................40<br /> 2.3.4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng<br /> các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn<br /> 2011-2013 .............................................................................................................43<br /> 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư<br /> CSHT ở các xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế .................46<br /> 2.4.1. Công tác quy hoạch và kế hoạch đặt ra ......................................................46<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2