intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TM Hà Nghĩa

Chia sẻ: Phàm Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
604
lượt xem
112
download

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TM Hà Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu khóa luận gồm: Hệ thống hóa được những cơ sở lý thuyết về hoạt động bán hàng trong quy trình bán hàng của doanh nghiệp; phân tích và đánh giá về cách tổ chức và vận hành hệ thống bán hàng của công ty TNHH TM Hà Nghĩa; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của công ty TNHH TM Hà Nghĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TM Hà Nghĩa

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY<br /> TNHH THƯƠNG MẠI HÀ NGHĨA<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Thị Bảo Thư<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A21979<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị Marketing<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY<br /> TNHH THƯƠNG MẠI HÀ NGHĨA<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> : TS Vũ Thị Tuyết<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Thị Bảo Thư<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A21979<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị Marketing<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Thời gian em đi thực tập tại công ty TNHH TM Hà Nghĩa không dài nhưng chính<br /> thời gian đó đã giúp em học hỏi thêm rất nhiều kiến thức về nghiệp vụ tài chính, bán<br /> hàng trong doanh nghiệp cũng như việc phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh<br /> doanh của công ty.<br /> Và để hoàn thành được bài khóa luận này em xin chân thành gưi lời cảm ơn đến<br /> Ban giám đốc công ty TNHH TM Hà Nghĩa cùng các anh chị trong công ty đã tạo điều<br /> kiện giúp đỡ, hướng dẫn và cung cấp các số liệu để em thực hiện bài khóa luận. Cuối<br /> cùng, em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong khoa kinh tế- quản lý đặc biệt<br /> là cô Vũ Thị Tuyết đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Do kiến thức còn hạn chế, thời gian nghiên cứu chưa nhiều nên bài khóa luận của<br /> em không tránh khỏi thiều sót, mong các thầy cô tham gia đóng góp ý kiến giúp em.<br /> Em xin chân thành cảm ơn.<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Bảo Thư<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn<br /> rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> (Ký và ghi rõ họ và tên)<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ........ 1<br /> 1.1 Khái niệm, bản chất, vai trò của hoạt động bán hàng .................................. 1<br /> 1.1.1 Khái niệm hoạt động bán hàng .................................................................. 1<br /> 1.1.2 Bản chất của hoạt động bán hàng ............................................................. 1<br /> 1.1.3 Vai trò của hoạt động bán hàng ................................................................. 1<br /> 1.2 Phân loại lực lượng bán hàng và các hình thức bán hàng............................ 2<br /> 1.2.1 Phân loại lực lượng bán hàng ................................................................... 2<br /> 1.2.2 Các hình thức bán hàng ............................................................................. 3<br /> 1.3 Quy trình bán hàng .......................................................................................... 4<br /> 1.4 Quản trị hoạt động bán hàng .......................................................................... 8<br /> 1.4.1 Xây dựng mục tiêu bán hàng ..................................................................... 9<br /> 1.4.2<br /> 1.4.3<br /> 1.4.4<br /> 1.4.5<br /> 1.4.6<br /> <br /> Xây dựng cấu trúc, tổ chức lực lượng bán hàng .................................... 10<br /> Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng ........................................... 12<br /> Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng ............................................. 13<br /> Động viên lực lượng bán hàng................................................................. 16<br /> Giám sát và đánh giá hiệu quả bán hàng ................................................ 17<br /> <br /> CHƯƠNG 2.<br /> <br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY<br /> <br /> TNHH TM HÀ NGHĨA .............................................................................................. 21<br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH TM Hà Nghĩa ................................ 21<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM Hà Nghĩa . 21<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty ...................................................................... 22<br /> 2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ............................... 24<br /> 2.2.1 Giới thiệu các sản phẩm của công ty ....................................................... 24<br /> 2.2.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 3<br /> năm 2012 -2013 -2014 .............................................................................. 24<br /> 2.3 Tình hình hoạt động bán hàng ...................................................................... 27<br /> 2.3.1 Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty .......................................... 27<br /> 2.3.2 Thực trạng quản trị hoạt động bán hàng của công ty ............................ 32<br /> 2.4 Kết quả và đánh giá hiệu quả bán hàng ....................................................... 39<br /> 2.4.1 Kết quả bán hàng của công ty trong thời gian qua ................................. 39<br /> 2.4.2 Nhận xét về hoạt động bán hàng của công ty ......................................... 42<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN<br /> HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TM HÀ NGHĨA ................................................... 46<br /> 3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty ..................................... 46<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2