intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp tăng cường vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Chia sẻ: Hạnh Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
47
lượt xem
17
download

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp tăng cường vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính: Trình bày cơ sở lý luận chung về hoạt động tăng cường vốn huy động tại Ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tăng cường vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường vốn huy động một cách ổn định, vững chắc, nâng cao khả năng đáp ứng vốn cho nền kinh tế và hoàn thành mục tiêu, sứ mệnh của ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp tăng cường vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> M T SỐ GIẢ P P<br /> NG VỐN HUY<br /> NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ<br /> PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> CHI NHÁNH HUYỆN HƯNG HÀ TỈNH THÁI BÌNH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THỊ THU THẢO<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17791<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ N I – 2014<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> M T SỐ GIẢ P P<br /> NG VỐN HUY<br /> NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ<br /> PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> CHI NHÁNH HUYỆN HƯNG HÀ TỈNH THÁI BÌNH<br /> <br /> iáo viên hướng dẫn :<br /> Sinh viên thực hiện :<br /> Mã sinh viên<br /> :<br /> Chuyên ngành<br /> :<br /> <br /> Th.s Lê Thị Hà Thu<br /> Phạm Thị Thu Thảo<br /> A17791<br /> Ngân hàng<br /> <br /> HÀ N I - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> L I CẢM Ơ<br /> Để hoàn thành Khóa luận với đề tài “Một số giải pháp tăng cường vốn huy động<br /> tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng<br /> Hà, tỉnh Thái Bình”, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo khoa Kinh<br /> tế - Quản lý, trường Đại học Thăng Long đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản<br /> và chuyên sâu để em có thể hoàn thành Khóa luận của mình. Đặc biệt, em xin gửi lời<br /> cảm ơn sâu sắc tới giảng viên, Th.s Lê Thị Hà Thu đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn<br /> em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài Khóa luận tốt nghiệp.<br /> Lời cuối cùng em xin trân trọng cảm ơn các anh chị công tác tại Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã<br /> tạo điều kiện tốt nhất cho em trong việc cung cấp số liệu, tài liệu để em có thể hoàn<br /> thành Khóa luận này.<br /> Do thời gian hạn chế và kiến thức thực tế của bản thân có hạn nên Khóa luận tốt<br /> nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng nhận được ý kiến đóng<br /> góp từ thầy cô.<br /> Em xin chân thành cảm ơn.<br /> Hà Nội, ngày tháng<br /> năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Phạm Thị Thu Thảo<br /> <br /> L<br /> <br /> AM<br /> <br /> A<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Phạm Thị Thu Thảo<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> M CL C<br /> L I CẢM Ơ<br /> AM<br /> <br /> L<br /> <br /> A<br /> <br /> M CL C<br /> DANH M C VIẾT TẮT<br /> DANH M C BẢNG BIỂU<br /> L I MỞ ẦU<br /> Ơ<br /> VỐ<br /> <br /> :<br /> UY<br /> <br /> Ơ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HO<br /> NG<br /> NG T<br /> Â<br /> Ơ<br /> M I ...........................................1<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về gân hàng thương mại ............................................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại ............................................................... 1<br /> 1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế .................................1<br /> 1.1.3. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại ..................3<br /> 1.1.4. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại ........................................................5<br /> 1.2. Vốn huy động của ngân hàng thương mại ........................................................8<br /> 1.2.1. Khái niệm về vốn huy động của ngân hàng thương mại ............................. 8<br /> 1.2.2. Đặc điểm của vốn huy động ..........................................................................8<br /> 1.2.3. Vai trò của vốn huy động đối với ngân hàng thương mại ...........................9<br /> 1.2.4. Phân loại nguồn vốn huy động ...................................................................10<br /> 1.3. ăng cường vốn huy động tại ngân hàng thương mại ...................................15<br /> 1.3.1. Khái niệm về hoạt động tăng cường vốn huy động....................................15<br /> 1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tăng cường vốn huy động .................15<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tăng cường vốn huy động ...............20<br /> 1.4.1. Nhân tố khách quan ....................................................................................20<br /> 1.4.2. Nhân tố chủ quan ........................................................................................22<br /> ƠNG II: THỰC TR NG HO<br /> NG VỐ<br /> UY<br /> NG<br /> T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT<br /> NAM CHI NHÁNH HUYỆ<br /> , ỈNH THÁI BÌNH............................... 25<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam<br /> Chi nhánh huyện ưng à, tỉnh Thái Bình .......................................................... 25<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................ 25<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................. 27<br /> 2.2. Tình hình kinh tế xã hội huyện ưng à, tỉnh Thái Bình ............................ 29<br /> 2.2.1. Thuận lợi ......................................................................................................29<br /> 2.2.2. Khó khăn ......................................................................................................30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản