intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện Bố Trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
52
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện Bố Trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của "Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện Bố Trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng" là nêu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của trạng thái rừng giàu góp phần vào việc nghiên cứu về diễn thế và đa dạng sinh học. Từ đó đề xuất các biện pháp tác động thích hợp nhằm từng bƣớc đƣa rừng về trạng thái có cấu trúc hợp lý, ổn định hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện Bố Trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG<br /> <br /> KHOA NÔNG – LÂM – NGƢ<br /> <br /> KHÓA LUẬN<br /> <br /> TỐT NGHIỆP<br /> TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở<br /> <br /> huyện Bố Trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Thành<br /> Lớp: Cao đẳng Lâm nghiệp K55<br /> Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S. Phan Thanh Quyết<br /> Bộ môn: Lâm nghiệp – Trồng trọt<br /> <br /> NĂM 2016<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG<br /> <br /> KHOA NÔNG – LÂM – NGƢ<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> <br /> TỐT NGHIỆP<br /> TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở<br /> <br /> huyện Bố Trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trung Thành<br /> Lớp: Cao đẳng Lâm nghiệp K55<br /> Thời gian thực hiện:<br /> Địa điểm thực hiện:<br /> Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S. Phan Thanh Quyết<br /> Bộ môn: Lâm nghiệp – Trồng trọt<br /> <br /> NĂM 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc<br /> đến Thầy giáo ThS. Phan Thanh Quyết, đã tận tình hƣớng dẫn em trong suốt quá<br /> trình viết khóa luận tốt nghiệp.<br /> Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Nông – Lâm - Ngƣ,<br /> Trƣờng Đại Quảng Bình đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em<br /> học tập tại trƣờng. Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học không<br /> chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu<br /> để em bƣớc vào đời một cách vững chắc và tự tin.<br /> Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Trung tâm quy hoạch thiết kế Nông<br /> Lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn<br /> thành đợt thực tập.<br /> Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công<br /> trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị làm việc tại<br /> Trung tâm quy hoạch thiết kế Nông Lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình luôn dồi dào<br /> sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 4.1: Nhiệt độ và độ ẩm trung bình ............................................................. 25<br /> Bảng 4.2: Một số đặc trƣng khí hậu huyện Bố Trạch. ........................................ 26<br /> Bảng 4.3: Phân loại đất huyện Bố Trạch ........................................................... 27<br /> Bảng 4.4: Cơ cấu kinh tế theo ngành huyện Bố Trạch ....................................... 28<br /> Bảng 4.5: Tổ thành loài cây trạng thái rừng IIIA3 .............................................. 34<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 3.1: Ô tiêu chuẩn trên thực địa ................................................................... 21<br /> Hình 3.2: Đo đếm cây trong ô tiêu chuẩn ........................................................... 22<br /> Hình 4.1: Bản đồ vị trí vùng nghiên cứu............................................................. 23<br /> Hình 4.2: Biểu đồ phân bổ lƣợng mƣa và nhiệt độ ............................................. 26<br /> Hình 4.3: Cơ cấu kinh tế theo ngành huyện Bố Trạch năm 2014 ....................... 29<br /> Hình 4.4: Bản đồ ô tiêu chuẩn rừng giàu huyện Bố Trạch ................................. 33<br /> Hình 4.4: Mạng hình phân bố cấu trúc rừng IIIA3 theo chiều nằm ngang ......... 37<br /> Hình 4.5: Mạng hình phân bố cấu trúc rừng IIIA3 theo chiều thẳng đứng ........ 37<br /> Hình 4.6: Xác định độ tàn che trạng thái rừng giàu ............................................ 39<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2