intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích công tác tạo nguồn thu mua nguyên liệu của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
46
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích công tác tạo nguồn thu mua nguyên liệu của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích công tác tạo nguồn, thu mua nguyên liệu của nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tạo nguồn, thu mua nguyên liệu của Nhà máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích công tác tạo nguồn thu mua nguyên liệu của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ......  ......<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TẠO NGUỒN THU MUA<br /> NGUYỄN LIỆU CỦA NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN<br /> HƢỚNG HÓA<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> LÊ THỊ VINH<br /> Lớp: QTKD. K45<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> Th.S PHAN THỊ THANH THỦY<br /> <br /> Huế, 5/2015<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Vinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt thời gian học tập ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị,<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> được sự dẫn dắt của các thầy, cô giáo trong Phân hiệu cũng như sự nhiệt<br /> <br /> H<br /> <br /> tình, tận tụy của giáo viên trường Đại học Kinh tế Huế, em đã học được<br /> nhiều kiến thức chuyên môn từ các thầy, cô giáo.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Được sự phân công của khoa quản trị kinh doanh và được sự đồng ý<br /> <br /> H<br /> <br /> của giáo viên hướng dẫn – cô giáo Phan Thị Thanh Thủy, em đã thực hiện<br /> <br /> IN<br /> <br /> đề tài “ Phân tích công tác tạo nguồn thu mua nguyên liệu của Nhà máy tinh<br /> bột sắn Hướng Hóa.<br /> <br /> K<br /> <br /> Để hoàn thành tốt khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn đến các<br /> <br /> C<br /> <br /> thầy, cô giáo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong thời gian qua.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô giáo Phan Thị Thanh Thủy.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Cô luôn hướng dẫn, giúp đỡ em nhiệt tình trong quá trình em thực tập để em<br /> hoàn thành tốt đợt thực tập cuối khóa và hoàn thành tốt đề tài.<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn các bác, các cô chú, anh chị trong<br /> công ty cổ phần – tổng công ty Thương Mại Quảng Trị đã hướng dẫn, chỉ<br /> <br /> G<br /> <br /> bảo em có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập. Đặc biệt<br /> <br /> N<br /> <br /> là các anh chị trong phòng tài chính – kế toán đã tạo điều kiện cho em thu<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> thập số liệu để hoàn thành tốt đề tài.<br /> Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên,<br /> <br /> TR<br /> <br /> giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài này. Một lần nữa em xin chân thành cảm<br /> ơn tất cả mọi người.<br /> Đông Hà, tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Vinh<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Vinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> : Hợp tác xã<br /> <br /> VN<br /> <br /> : Việt Nam<br /> <br /> TC – KT<br /> <br /> : Tài chính – Kế toán<br /> <br /> TM<br /> <br /> : Thƣơng mại<br /> <br /> TNHH MTV<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên<br /> <br /> KCS<br /> <br /> : Kiểm tra chất lƣợng<br /> <br /> TX<br /> <br /> : Thị xã<br /> <br /> TP<br /> <br /> : Thành phố<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> : Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> HĐND – UBND<br /> <br /> : Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân<br /> <br /> U<br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> C<br /> Ọ<br /> IH<br /> Đ<br /> Ạ<br /> G<br /> N<br /> Ờ<br /> Ư<br /> TR<br /> SVTH: Lê Thị Vinh<br /> <br /> Ế<br /> <br /> HTX<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1.1: Diện tích, năng suất và sản lƣợng sắn trên thế giới từ năm 1995 – 2011 ..... 16<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 1.2: Tình hình xuất khẩu các sản phẩm sắn và tinh bột sắn của Việt Nam sang<br /> <br /> U<br /> <br /> một số thị trƣờng chính ở khu vực Châu Á trong 9 tháng/2014 ................................... 18<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 1.3: Tình hình xuất khẩu các sản phẩm sắn và tinh bột sắn của Việt Nam sang<br /> một số thị trƣờng chính ở khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á trong 9 tháng/2014 ....... 19<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Bảng 1.4: Diện tính gieo trồng sắn tại một số tỉnh trọng điểm tính đến ngày<br /> 15/10/2014 ................................................................................................................... 20<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 1.5: Diện tích vùng nguyên liệu sắn tại tỉnh Quảng Trị ...................................... 21<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 1.6: Thị phần thu mua nguyên liệu của Nhà máy ............................................... 23<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 1.7: Năng suất trồng sắn tại vùng nguyên liệu tỉnh Quảng Trị ........................... 24<br /> Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy qua 3 năm 2012 – 2014 ............ 35<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Bảng 2.2: Tình hình thu mua sắn tƣơi của Nhà máy qua 3 năm (2012 – 2014) ........... 38<br /> Bảng 2.3: Nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy trong 3 năm 2012 - 2014 ...................... 40<br /> <br /> IH<br /> <br /> Bảng 2.4: Phân loại nguồn hàng của Nhà máy qua 2 năm 2013 – 2014 ...................... 42<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> Bảng 2.5: Sản lƣợng sắn các đơn vị cung ứng cho Nhà máy qua 3 năm 2012 - 2014 .. 44<br /> Bảng 2.6: Giá thu mua sắn tƣơi ở huyện Đakcrông trong năm 2014 ........................... 48<br /> Bảng 2.7: Bảng giá thu mua sắn tƣơi huyện Hƣớng Hóa ............................................. 49<br /> <br /> G<br /> <br /> Bảng 2.8: Bảng giá thu mua sắn tƣơi huyện Đakrông.................................................. 49<br /> <br /> N<br /> <br /> Bảng 2.9: Bảng giá thu mua sắn tƣơi các huyện còn lại .............................................. 50<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Bảng 2.10: Tình hình lao động phục vụ công tác thu mua sắn của Nhà máy qua 3 năm<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2012 - 2014 .................................................................................................................. 51<br /> <br /> TR<br /> <br /> Bảng 2.11: Đặc điểm mẫu điều tra............................................................................... 52<br /> Bảng 2.12: Sản lƣợng sắn thu hoạch và cung cấp cho Nhà máy trong một niên vụ ....... 55<br /> Bảng 2.13: Kiểm định độ tin cậy của thang đo ............................................................ 58<br /> Bảng 2.14: Kiểm định One Sample T.Test về “Điều kiện trở thành bạn hàng” ........... 59<br /> Bảng 2.15: Kiểm định One T.Test về “Chính sách giá thu mua” ................................. 60<br /> Bảng 2.16: Kiểm định One Sample T.test về Thủ tục thu mua .................................... 61<br /> SVTH: Lê Thị Vinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Thanh Thủy<br /> <br /> Bảng 2.17: Kiểm định One Sample T.test về “Thái độ của nhân viên thu mua” .......... 62<br /> Bảng 2.18: Kiểm định One Sample T.test về “Quy trình thanh toán” .......................... 63<br /> Bảng 2.19: Kiểm định One Sample T.test về “Xử lý rủi ro”. ....................................... 63<br /> Bảng 2.20: Kiểm định One Sample T.test về “Chính sách ƣu đãi” .............................. 64<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.21: Kiểm định One Sample T.test về “Chính sách hỗ trợ” .............................. 65<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Bảng 2.22: Ma trận SWOT .......................................................................................... 76<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Vinh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản