Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh gạch của Nhà máy gạch tuynel Anh Sơn tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
47
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh gạch của Nhà máy gạch tuynel Anh Sơn tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh làm cơ sở để phân tích, đánh giá; tìm hiểu, phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy gạch tuynel Anh Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh gạch của Nhà máy gạch tuynel Anh Sơn tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TR ƯNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> Ờ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> Đề tài:<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GẠCH<br /> CỦA NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ANH SƠN TẠI<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> XÃ CẨM SƠN, HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Trần Thị Thu<br /> Lớp: K45C KHĐT<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> Th.S Hồ Tú Linh<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Tú Linh<br /> <br /> Để hoàn thành bài khóa luận này, trước hết tôi xin gửi lời<br /> <br /> cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Phát triển<br /> <br /> trường Đại học Kinh Tế Huế. Quý thầy cô đã luôn hết lòng giảng<br /> <br /> dạy, truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức quý báu trong suốt thời<br /> <br /> gian mà tôi tham gia học tập và nghiên cứu tại trường. Với vốn<br /> kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng<br /> cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> để tôi bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Hoàn thành<br /> <br /> được khóa luận tốt nghiệp này xem như là thành công bước đầu<br /> của cuộc đời tôi. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cô<br /> <br /> Th.S Hồ Tú Linh người đã quan tâm giúp đỡ, trực tiếp tư vấn, nhiệt<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tình hướng dẫn tôi hoàn thành một cách tốt nhất khóa luận tốt<br /> nghiệp trong thời gian qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh<br /> <br /> đạo và toàn thể các anh chị nhân viên của Nhà máy gạch tuynel<br /> <br /> Anh Sơn đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong công việc thực tập,<br /> <br /> quá trình điều tra thu thập số liệu, cung cấp những thông tin bổ<br /> <br /> ích góp phần quan trọng vào nội dung bài khóa luận này. Cuối<br /> <br /> Đ<br /> <br /> cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè và người thân,<br /> <br /> những người luôn đồng hành, ủng hộ và chia sẻ cho tôi rất nhiều<br /> trong công việc, trong học tập cũng như trong suốt quá trình thực<br /> <br /> hiện bài khóa luận tốt nghiệp này. Mặc dù đã có những cố gắng,<br /> <br /> song bài khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất<br /> <br /> mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo và ý kiến đánh giá của các thầy,<br /> cô giáo và các bạn để bài khóa luận này được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Thu - Lớp: K45C KHĐT<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Tú Linh<br /> <br /> Trần Thị Thu<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC ...........................................................................v<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ....................................................................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................................................................... vii<br /> TÓM TẮC NGHIÊN CỨU ....................................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................1<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH .4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận .........................................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh ........................................................4<br /> 1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh ....................................................5<br /> 1.1.3. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một yếu tố khách quan ................6<br /> 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh ..............................7<br /> 1.1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan ........................................................................8<br /> 1.1.4.2. Nhóm các nhân tố chủ quan .....................................................................9<br /> 1.1.5. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh ....10<br /> 1.1.5.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh............................10<br /> 1.1.5.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh..........................11<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn về đầu tư sản xuất kinh doanh gạch..........................................21<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GẠCH<br /> CỦA NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ANH SƠN TẠI XÃ CẨM SƠN, HUYỆN<br /> ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN .....................................................................................23<br /> 2.1. Tổng quan về Nhà máy .......................................................................................23<br /> SVTH: Trần Thị Thu - Lớp: K45C KHĐT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Tú Linh<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Nhà máy. ...............................................23<br /> 2.1.2. Nhiệm vụ của Nhà máy ................................................................................24<br /> 2.1.3. Sứ mệnh và chiến lược của Nhà máy ...........................................................24<br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Nhà máy ........................................................................24<br /> 2.1.5. Quy trình sản xuất của Nhà máy..................................................................27<br /> 2.1.6. Nguồn lực sản xuất của Nhà máy .................................................................29<br /> 2.1.7. Ma trận Swot.................................................................................................34<br /> 2.2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy giai đoạn 2012-2014 ......34<br /> 2.2.1. Tình hình sản lượng tiêu thụ của Nhà máy giai đoạn 2012-2014 ................34<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy ..................37<br /> 2.2.2.1. Phân tích doanh thu của Nhà máy ..........................................................37<br /> 2.2.2.2. Phân tích tình hình biến động chi phí của Nhà máy giai đoạn 2012-2014<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> .............................................................................................................................40<br /> 2.2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy ...........44<br /> 2.2.3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy .................................47<br /> 2.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn .............................................................47<br /> 2.2.3.2. Hiệu quả sử dụng lao động ....................................................................54<br /> 2.2.3.3. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh khác ................57<br /> 2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội ..................................................................61<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ GIẢI PHÁP<br /> NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY<br /> GẠCH TUYNEL ANH SƠN ......................................................................................65<br /> 3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh gạch Nhà máy gạch tuynel Anh Sơn<br /> tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. .......................................................65<br /> 3.1.1. Những thuận lợi và khó khăn của nhà máy trong những năm vừa qua ........65<br /> 3.1.1.1. Thuận lợi ................................................................................................65<br /> 3.1.1.2. Khó khăn ...............................................................................................65<br /> 3.1.2. Định hướng phát triển của Nhà máy trong thời gian tới...............................66<br /> 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy ............66<br /> 3.2.1. Nâng cao chất lượng lao động ......................................................................67<br /> 3.2.2. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn<br /> bị chiếm dụng..........................................................................................................67<br /> 3.2.3. Tăng cường công tác quản lý HTK ..............................................................68<br /> 3.2.4. Nâng cao khả năng thanh toán nhanh ...........................................................69<br /> SVTH: Trần Thị Thu - Lớp: K45C KHĐT<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Tú Linh<br /> <br /> 3.2.5. Gia tăng việc huy động vốn ..........................................................................69<br /> 3.2.6. Quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí ...........................................................69<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................71<br /> 1. Kết luận ..................................................................................................................71<br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................................72<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1. Kiến nghị đối với chính quyền địa phương .....................................................72<br /> 2.2. Kiến nghị đối với Nhà máy..............................................................................72<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................74<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Thu - Lớp: K45C KHĐT<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản