Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:160

0
82
lượt xem
30
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống cơ sở lý luận về Marketing nội bộ trong kinh doanh khách sạn; đánh giá việc thực hiện Marketing nội bộ và ảnh hưởng của nó đến chất lượng phục vụ tại khách sạn Duy Tân; trên cơ sở lý luận và đánh giá chung về thực trạng hoạt động tại khách sạn Duy Tân, đề xuất một số giải pháp cho khách sạn và kiến nghị với các ban ngành liên quan nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> --------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI BỘ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN – HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Diệp Thị Thu Trang<br /> <br /> Th.S Phạm Phương Trung<br /> <br /> Lớp: K44 – QTKD TH<br /> Niên khóa: 2010-2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> GVHD: Th.S Phạm Phương Trung<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn!<br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô khoa Quản trị kinh<br /> doanh trường Đại học Kinh tế Huế. Với sự quan tâm, dạy dỗ chỉ bảo tận tình chu<br /> đáo của thầy cô trong suốt 4 năm học vừa qua đã truyền cho em những kiến thức<br /> bổ ích nhất , đến nay em đã có thể hoàn thành tốt bài khóa luận, Đề tài: “Phân<br /> tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân – Huế”.<br /> Để có kết quả này em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy<br /> tốt khóa luận này trong thời gian qua.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> giáo –ThS. Phạm Phương Trung đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành<br /> Không thể không nhắc tới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo khách sạn cùng sự<br /> giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong bộ phận Lễ tân, đã tạo điều kiện thuận<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> lợi nhất cho em trong suốt thời gian thực tập tại khách sạn Duy Tân – Huế<br /> Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một<br /> sinh viên thực tập, khóa luận này không thể không tránh những thiếu sót, em rất<br /> mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có điều kiện<br /> bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Diệp Thị Thu Trang<br /> <br /> Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: Th.S Phạm Phương Trung<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn! ..................................................................................................................... i<br /> Mục lục ......................................................................................................................... iii<br /> Danh mục bảng biểu ....................................................................................................vii<br /> Danh mục các hình vẽ .................................................................................................. ix<br /> Danh mục các biểu đồ ................................................................................................... x<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................. 1<br /> 1.Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................... 2<br /> 3.Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 2<br /> 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 3<br /> 5.Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 6.Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu .............................................................................. 6<br /> 7.Quy trình nghiên cứu ................................................................................................ 7<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 8<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................... 8<br /> 1.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu .................................................................... 8<br /> 1.1.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản ............................................................. 8<br /> 1.1.1.1. Khái niệm Marketing nội bộ ................................................................... 8<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.2. Khái niệm khách sạn và đặc điểm kinh doanh khách sạn ..................... 10<br /> 1.1.2. Một số lý thuyết về Marketing nội bộ .......................................................... 11<br /> 1.1.2.1. Nội dung của Marketing nội bộ ............................................................. 11<br /> 1.1.2.2. Tầm quan trọng của Marketing nội bộ .................................................. 12<br /> 1.1.2.3. Mối quan hệ của Marketing nội bộ với các loại hình<br /> Marketing khác ................................................................................................... 13<br /> 1.1.3. Phân định nội dung nghiên cứu.................................................................... 14<br /> 1.1.3.1. Mục tiêu, chiến lược và định hướng phát triển của doanh<br /> nghiệp ............................................................................................................... 14<br /> 1.1.3.2. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực ...................................................... 15<br /> Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: Th.S Phạm Phương Trung<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.1.3.3. Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và phương pháp đo<br /> lường<br /> <br /> ............................................................................................................... 16<br /> <br /> 1.1.3.4. Giao tiếp nội bộ ..................................................................................... 16<br /> 1.1.3.5. Tạo giá trị cho nhân viên ....................................................................... 17<br /> 1.1.3.6. Môi trường làm việc .............................................................................. 19<br /> 1.2. Các nghiên cứu liên quan ................................................................................... 21<br /> 1.2.1. Các nghiên cứu và mô hình có liên quan ..................................................... 21<br /> 1.2.2. Mô hình đề xuất ........................................................................................... 26<br /> CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI BỘ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN .................................................................................... 27<br /> 2.1. Tổng quan về khách sạn Duy Tân Huế .............................................................. 27<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển khách sạn .............................................. 27<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của khách sạn Duy Tân ............... 29<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Duy Tân .................................. 29<br /> 2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban của khách sạn .............................. 30<br /> 2.1.2.3. Tình hình nguồn lực của khách sạn qua ba năm 2011 – 2013 .............. 32<br /> 2.1.2.4. Tình hình trang bị cơ sở vật chất của khách sạn Duy Tân qua ba<br /> năm 2011 – 2013.................................................................................................. 43<br /> 2.1.2.5. Một số kết quả về tình hình khách lưu trú tại khách sạn Duy<br /> Tân trong 3 năm 2011-2013 ............................................................................... 43<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.2.6. Một số kết quả về tình hình kinh doanh tại khách sạn Duy Tân<br /> trong 3 năm 2011-2013 ........................................................................................ 45<br /> 2.2. Phân tích thực trạng Marketing nội bộ và ảnh hưởng của nó tới chất<br /> lượng dịch vụ tại khách sạn Duy Tân ........................................................................ 47<br /> 2.2.1. Các chiến lược, mục tiêu và định hướng phát triển trong tương<br /> lai mà khách sạn Duy Tân hướng đến .................................................................... 47<br /> 2.2.2. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Duy Tân ........................ 48<br /> 2.2.3. Các công cụ trong hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại khách<br /> sạn Duy Tân ............................................................................................................ 50<br /> 2.2.4. Hiệu quả giao tiếp nội bộ ............................................................................. 55<br /> Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp<br /> <br /> iv<br /> <br /> GVHD: Th.S Phạm Phương Trung<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2.5. Tạo giá trị cho nhân viên.............................................................................. 56<br /> 2.2.6. Môi trường làm việc ..................................................................................... 60<br /> 2.3. Phân tích hoạt động Marketing nội bộ tại khách sạn Duy Tân .......................... 61<br /> 2.3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu ........................................................................... 61<br /> 2.3.2. Rút trích các nhân tố thuộc về hoạt động Marketing nội bộ tại khách<br /> sạn Duy Tân ............................................................................................................ 64<br /> 2.3.3. Kiểm định độ tin cậy thang đo ..................................................................... 69<br /> 2.3.4. Kiểm định tính phân phối chuẩn của số liệu ................................................ 72<br /> 2.3.5. Phân tích hoạt động Marketing nội bộ thông qua đánh giá của<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> nhân viên tại khách sạn Duy Tân - Huế ................................................................. 73<br /> 2.3.5.1. Phân tích về các mục tiêu, chiến lược và định hướng phát<br /> triển trong tương lai thông qua đánh giá của nhân viên về khách sạn<br /> Duy Tân – Huế ................................................................................................... 73<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.3.5.2. Phân tích về chiến lược quản trị nguồn nhân lực thông qua<br /> đánh giá của nhân viên về khách sạn Duy Tân – Huế........................................ 76<br /> 2.3.5.3. Phân tích về hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và<br /> phương pháp đo lường thông qua đánh giá của nhân viên về khách<br /> sạn Duy Tân – Huế ............................................................................................. 79<br /> 2.3.5.4. Phân tích về hoạt động giao tiếp nội bộ thông qua đánh giá<br /> của nhân viên về khách sạn Duy Tân – Huế ...................................................... 81<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.5.5.Phân tích về hoạt động tạo giá trị cho nhân viên thông qua<br /> đánh giá của nhân viên về khách sạn Duy Tân – Huế........................................ 84<br /> 2.3.5.6. Phân tích về môi trường làm việc thông qua đánh giá của<br /> nhân viên về khách sạn Duy Tân – Huế ............................................................. 87<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP<br /> <br /> NHẰM<br /> <br /> HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI<br /> BỘ TẠI KHÁCH SẠN DUY TÂN ............................................................................. 90<br /> 3.1. Định hướng phát triển của khách sạn Duy Tân .................................................. 90<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing nội bộ tại<br /> khách sạn Duy Tân Huế ............................................................................................. 90<br /> Diệp Thị Thu Trang – K44 QTKD Tổng Hợp<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản