intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của siêu thị Co.opMart Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
75
lượt xem
24
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của siêu thị Co.opMart Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Phân tích thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của siêu thị Co.opMart Huế" nhằm đánh giá hiệu quả của công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, những hạn chế tồn tại để từ đó đề xuất những giải pháp giúp siêu thị hoàn thiện công tác xây dựng, phát triển thương hiệu Co.opMart tại thị trường Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của siêu thị Co.opMart Huế

Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> K<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT<br /> <br /> C<br /> <br /> TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA SIÊU THỊ<br /> <br /> HỒ THỊ VÂN<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CO.OPMART HUẾ<br /> <br /> Niên khóa: 2011-2015<br /> SVTH: Hồ Thị Vân<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT<br /> <br /> IH<br /> <br /> TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA SIÊU THỊ<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> CO.OPMART HUẾ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Hồ Thị Vân<br /> <br /> Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Lớp: K45A – QTKDTM<br /> Niên khóa: 2011-2015<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Vân<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để thực hiện và hoàn thành xong đề tài nghiên cứu này, em đã nhận được rất<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ các thầy cô giáo, từ đơn vị thực tập – siêu thị Co.opMart<br /> <br /> U<br /> <br /> Huế và từ các khách hàng trên địa bàn thành phố Huế<br /> <br /> H<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giáo khoa Quản trị Kinh<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> doanh - Trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ, trang bị kiến thức cho em trong suốt<br /> thời gian học tập tại trường, giúp em có nền tảng kiến thức vững chắc để thực hiện tốt<br /> <br /> H<br /> <br /> bài nghiên cứu này.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo ThS. Nguyễn Hữu Thủy<br /> đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập để giúp em hoàn thành đề tài<br /> <br /> K<br /> <br /> một cách tốt nhất.<br /> <br /> C<br /> <br /> Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo siêu thị Co.opMart Huế,<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> các anh chị nhân viên siêu thị đã hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi<br /> <br /> IH<br /> <br /> cho em trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị. Chân thành cảm ơn các khách hàng đã<br /> nhiệt tình hợp tác trong suốt quá trình em điều tra thu thập dữ liệu, giúp em hoàn<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> thành bài nghiên cứu.<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hồ Thị Vân<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ trên!<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Vân<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài........................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu............................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2 Câu hỏi nghiên cứu..................................................................................................2<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2<br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> 4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu ...............................................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> 4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu.............................................................3<br /> <br /> C<br /> <br /> 5. Dàn ý nội dung nghiên cứu:......................................................................................5<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................6<br /> <br /> IH<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU............................................6<br /> 1.1 Cơ sở lý luận.............................................................................................................6<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm, cấu tạo, đặc điểm của thương hiệu ...................................................6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm về thương hiệu....................................................................................6<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.1.2. Cấu tạo của thương hiệu .....................................................................................7<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.1.3 Đặc điểm của thương hiệu...................................................................................7<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.2 Vai trò của thương hiệu.........................................................................................8<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.1.2.1 Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng.................................................8<br /> 1.1.2.2 Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp ....................................................9<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.3 Chức năng của thương hiệu .................................................................................9<br /> 1.1.3.1 Chức năng nhận biết và phân biệt .....................................................................10<br /> 1.1.3.2 Chức năng thông tin và chỉ dẫn ........................................................................10<br /> 1.1.3.3 Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy .............................................................11<br /> 1.1.3.4 Chức năng kinh tế..............................................................................................12<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Vân<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> <br /> 1.1.4 Giá trị thương hiệu ..............................................................................................12<br /> 1.1.4.1 Khái niệm giá trị thương hiệu ...........................................................................12<br /> 1.1.4.2 Nhận biết thương hiệu .......................................................................................13<br /> 1.1.4.3 Chất lượng cảm nhận ........................................................................................14<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1.4.4 Sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu ........................................15<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.4.5 Sự liên tưởng qua thương hiệu ..........................................................................16<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.4.6 Tài sản thương hiệu khác ..................................................................................16<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.1.5 Công cụ xây dựng thương hiệu ..........................................................................16<br /> 1.1.5.1 Các yếu tố nền tảng và ảnh hưởng của nó đến quá trình xây dựng thương hiệu<br /> <br /> H<br /> <br /> .......................................................................................................................................16<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.5.2 Chiến lược Marketing - Mix trong xây dựng, phát triển thương hiệu...............20<br /> 1.1.5.2.1 Chiến lược sản phẩm ......................................................................................20<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.5.2.2 Chiến lược giá ................................................................................................20<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.5.2.3 Chiến lược phân phối .....................................................................................21<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.5.2.4 Chiến lược xúc tiến (quảng bá thương hiệu)..................................................21<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn .......................................................................................................24<br /> 1.2.1 Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu ở Việt Nam ............................24<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.2.2 Ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong thực tiễn .............26<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> G<br /> <br /> THƯƠNG HIỆU CỦA SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ...........................................27<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1 Tổng quan về Siêu thị Co.opMart Huế................................................................27<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Siêu thị Co.opMart Huế ...............................27<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ..........................................................................................28<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .....................................................................................................29<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của siêu thị Co.opMart Huế..........................33<br /> 2.1.4.1 Mặt hàng kinh doanh của siêu thị .....................................................................33<br /> 2.1.4.2 Khách hàng........................................................................................................35<br /> 2.1.4.3 Đối thủ cạnh tranh.............................................................................................35<br /> 2.1.5 Tình hình lao động của Siêu thị Co.opMart Huế giai đoạn 2012-2014 ...........36<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Vân<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản