intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại siêu thị Co.opmart Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
49
lượt xem
13
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại siêu thị Co.opmart Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của siêu thị Co.opmart Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại siêu thị Co.opmart Huế

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> ----------------------<br /> <br /> inh<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> tế<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> <br /> Nguyễn Đăng Tùng<br /> <br /> Th.S Phạm Phương Trung<br /> <br /> Lớp: K46A QTKD Thương Mại<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Huế, 05/2016<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Sau quá trình học tập tại trường Đại học Kinh Tế Huế và thời gian thực tập<br /> <br /> tại siêu thị Co.opmart Huế, em đã học được nhiều kiến thức chuyên môn và kinh<br /> nghiệm thực tế từ các thầy cô giáo và cán bộ nhân viên của công ty.<br /> Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô giáo<br /> <br /> trường Đại học Kinh Tế Huế, đặc biệt là thầy Ths. Phạm Phương Trung đã tận<br /> tình, chu đáo giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành đề tài khoá luận.<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn các bác, các cô chú, anh chị trong siêu thị<br /> <br /> Co.opmart Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn cho em nhiều kinh nghiệm thực tế<br /> trong suốt quá trình thực tập. Đặc biệt là các bác, các cô ở phòng Kế toán đã tạo<br /> điều kiện cho em thu thập số liệu để hoàn thành tốt khoá luận này.<br /> Em xin chúc sức khỏe Ban giám hiệu, quý thầy cô trường Đại học Kinh tế<br /> Huế, Ban giám đốc cùng toàn thể các cô chú, anh chị đang công tác tại siêu thị<br /> <br /> inh<br /> <br /> Co.opmart Huế.<br /> <br /> Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè là những người luôn<br /> giúp đỡ, động viên em để hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp. Một lần nữa em xin<br /> <br /> tế<br /> <br /> chân thành cảm ơn tất cả mọi người.<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> ih<br /> <br /> Nguyễn Đăng Tùng<br /> <br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> 2<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................. 1<br /> 2. Câu hỏi nghiên cứu: ........................................................................................ 1<br /> 3. Mục tiêu của đề tài:......................................................................................... 2<br /> 3.1 Mục tiêu chung:............................................................................................... 2<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 3.2 Mục tiêu cụ thể:............................................................................................... 2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................... 2<br /> 4.1 Đối tượng nghiên cứu...................................................................................... 2<br /> 4.2 Phạm vi nghiên cứu......................................................................................... 2<br /> <br /> inh<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 2<br /> 6. Bố cục đề tài:................................................................................................... 4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................... 5<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> DOANH CỦA DOANH NGHIỆP...................................................................... 5<br /> 1. Tổng quan về phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:................. 5<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.1 Khái niệm: ....................................................................................................... 5<br /> 1.2 Ý nghĩa: ........................................................................................................... 5<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.3 Nhiệm vụ: ........................................................................................................ 6<br /> 1.4 Vai trò:............................................................................................................. 6<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:..................... 6<br /> 2.1 Doanh thu: ....................................................................................................... 6<br /> <br /> ế<br /> <br /> 2.2 Chi phí: ............................................................................................................ 8<br /> <br /> 3<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> 2.3 Lợi nhuận: ....................................................................................................... 9<br /> 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh: ..................................... 10<br /> 3.1 Nhân tố đầu vào và đầu ra:............................................................................ 10<br /> 3.2 Nhân tố kỹ thuật công nghệ: ........................................................................ 10<br /> 3.3 Nhân tố về quản lý: ....................................................................................... 10<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................. 10<br /> 4.1 Phương pháp so sánh:.................................................................................... 10<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 4.1.1 Khái niệm: .................................................................................................. 10<br /> 4.1.2 Nguyên tắc so sánh: ................................................................................... 10<br /> 4.1.3 Kỹ thuật so sánh ......................................................................................... 11<br /> 4.2 Phương pháp tỷ số tài chính:......................................................................... 11<br /> <br /> inh<br /> <br /> 4.2.1 Phân tích khả năng thanh toán: .................................................................. 11<br /> Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn. .................................................................. 11<br /> <br /> 4.2.1.2<br /> <br /> Tỷ lệ thanh toán nhanh. ....................................................................... 12<br /> <br /> 4.2.1.3<br /> <br /> Tỷ lệ thanh toán bằng tiền. .................................................................. 12<br /> <br /> 4.2.1.4<br /> <br /> Tỷ lệ thanh toán lãi vay: ...................................................................... 12<br /> <br /> tế<br /> <br /> 4.2.1.1<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 4.2.2 Phân tích nhóm tỷ số về năng lực hoạt động: ............................................ 13<br /> 4.2.2.1 Luân chuyển hàng tồn kho: ..................................................................... 13<br /> <br /> ih<br /> <br /> 4.2.2.2 Luân chuyển nợ phải thu:........................................................................ 14<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 4.2.2.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định: .......................................................... 14<br /> 4.2.2.4 Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn:........................................................... 14<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 4.2.2.5 Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn:........................................................ 14<br /> 4.2.2.6 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản: .......................................................... 15<br /> <br /> ế<br /> <br /> 4.2.2.7 Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần: .............................................................. 15<br /> 4.2.3 Phân tích khả năng sinh lời: ....................................................................... 15<br /> <br /> 4<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> 4.2.3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ( ROS): ............................................... 15<br /> 4.2.3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu ( ROE) :............................................ 16<br /> 4.2.3.3 Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ( ROA) :................................................... 16<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> TẠI SIÊU THỊ CO.OP MART HUẾ .............................................................. 17<br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về siêu thị Co.opmart Huế ......................................... 17<br /> 2.1.1. Tổng quan về siêu thị Co.op mart Huế................................................... 17<br /> 2.1.1.1 Lịch sử hình thành................................................................................... 17<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2.1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ........................................................................... 18<br /> 2.1.1.3 Các mặt hàng kinh doanh của siêu thị..................................................... 19<br /> 2.1.1.4 Đặc trưng của siêu thị.............................................................................. 22<br /> 2.1.1.5 Khách hàng.............................................................................................. 23<br /> <br /> inh<br /> <br /> 2.1.1.6 Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của siêu thị ..................................... 24<br /> 2.1.2 Đối thủ cạnh tranh ...................................................................................... 27<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.1.3 Tình hình lao động của siêu thị qua 3 năm 2013-2015................................... 28<br /> 2.1.4 Kết quả kinh doanh của siêu thị Co.opmart Huế qua 3 năm 2013-2015 ... 31<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 2.1.5 Tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn của siêu thị Co.opmart qua 3 năm<br /> 2013-2015............................................................................................................ 35<br /> <br /> ih<br /> <br /> 2.2 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại siêu thị Co.opmart Huế ......... 36<br /> 2.2.1 Phân tích tình hình thực hiện doanh thu của siêu thị Co.opmart qua 3 năm<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2013-2015............................................................................................................ 36<br /> 2.2.2 Phân tích tình hình chi phí của siêu thị Co.opmart Huế qua 3 năm 2013-<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 2015 ..................................................................................................................... 40<br /> <br /> 2.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của siêu thị co.opmart Huế qua 3 năm 2013-<br /> <br /> ế<br /> <br /> 2015 ..................................................................................................................... 43<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản