intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Tuấn Việt – chi nhánh Huế

Chia sẻ: Tiểu Ngư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

20
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm; phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế; phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng đối với chính sách tiêu thụ sản phẩm P&G của khách hàng tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Tuấn Việt – chi nhánh Huế

 1. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ----------- uế H tế h in cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM P&G họ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ại TỔNG HỢP TUẤN VIỆT – CHI NHÁNH HUẾ Đ ng ườ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Tr Võ Thị Dung PGS.TS: Nguyễn Văn Phát Lớp: K47B QTKD Thương mại Niên khóa: 2013-2017 Huế, tháng 05 năm 2017
 2. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát Lời Cảm Ơn Để hoàn thành được luận văn này tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập cũng như đợt thực tập cuối khóa này. Trước tiên tôi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Phát đã quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt uế khóa luận tốt nghiệp. H Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý thầy cô giáo trong khoa quản trị kinh doanh cũng như trường đại học kinh tế Huế đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức bổ tế ích và kinh nghiệm quý báu là nền tảng để tôi có thể hoàn thành tốt đề tài nghiên h cứu này. in Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo quý công ty trách cK nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Tuấn Việt – chi nhánh Huế, đặc biệt các anh chị tại phòng kinh doanh đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi tham gia thực tập tại công ty như một nhân viên thực sự, cũng như chỉ bảo nhiệt tình và cho tôi nhiều kinh họ nghiệm quý báu trong thực tiễn. Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên tôi ại trong suốt quá trình thực tập và hoán thành khóa luận. Đ Với điều kiện thời gian, nguồn lực có hạn cũng như chưa có kinh nghiệm ng trong nghiên cứu do đó khóa luận không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhân được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô giáo để bài luận có thể được hoàn thiện ườ hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Tr Huế, tháng 4 năm 2017 Sinh viên thực hiện Võ Thị Dung SVTH: Võ Thị Dung i
 3. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................vi DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... vii DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................................................................. viii uế DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................ix H DANH MỤC BIỂU ĐỒ .................................................................................................x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1 tế 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1 h 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2 in 2.1. Mục tiêu chung .........................................................................................................2 2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................2 cK 2.3. Câu hỏi nghiên cứu..................................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3 họ 3.1. Đối tượng..................................................................................................................3 3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................3 ại 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3 Đ 4.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu ..................................................................3 ng 4.1.1. Thông tin thứ cấp...................................................................................................3 4.1.2. Thông tin sơ cấp ....................................................................................................3 ườ 4.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu.................................................................4 5. Kết cấu luận văn ..........................................................................................................5 Tr PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................6 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ................................6 VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM .........................................................................................6 1.1. Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm...........................................................................6 1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm ............................................................................6 1.1.2. Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm .................................6 SVTH: Võ Thị Dung ii
 4. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát 1.1.3. Đặc điểm của hoạt động tiêu thụ sản phẩm...........................................................8 1.1.4. Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm .............................................................8 1.1.5. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm................................................................10 1.1.5.1. Nghiên cứu thị trường ......................................................................................10 1.1.5.2. Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm..............................................................11 1.1.5.3. Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán.........................................................................12 1.1.5.4. Lựa chọn hình thức tiêu thụ sản phẩm .............................................................12 uế 1.1.5.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ cho công tác bán hàng.....................13 H 1.1.5.6. Tổ chức hoạt động bán hàng ............................................................................13 1.1.5.7. Tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm...............................14 tế 1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm...................................14 h 1.1.6.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp................................................................15 in 1.1.6.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ................................................................19 cK 1.1.7. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả tiêu thụ sản phẩm........................22 1.2. Cơ sở thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm P&G ............................................................23 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM P&G TẠI họ CÔNG TY TNHH TMTH TUẤN VIỆT - CHI NHÁNH HUẾ...............................25 2.1. Tổng quan về công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế ........................25 ại 2.1.1. Giới thiệu công ty TNHH TMTH Tuấn Việt ......................................................25 Đ 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................................25 ng 2.1.1.2. Mục tiêu, giá trị cốt lõi và sứ mệnh..................................................................26 2.1.1.3. Đối tác và thị trường phân phối của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt...........27 ườ 2.1.2. Giới thiệu công ty TNHH TMTH Tuấn việt – chi nhánh Huế của ngành hàng Tr P&G ...............................................................................................................................29 2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức và chức năng các bộ phận tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế của ngành hàng P&G .........................................................................29 2.1.2.2. Tình hình sử dụng lao động của ngành hàng P&G ..........................................30 2.1.2.3. Danh mục các sản phẩm ngành hàng P&G tại công ty Tuấn Việt ...................31 2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế................................................................................................................32 SVTH: Võ Thị Dung iii
 5. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát 2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế giai đoạn 2014-2016....................................................................................32 2.2.1.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm P&G giai đoạn 2014-2016.....................................32 2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G theo mặt hàng giai đoạn 2014 – 2016 .......36 2.2.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G theo thị trường giai đoạn 2014 - 2016.......38 2.2.1.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G theo các tháng trong năm 2016 .................39 2.2.2. Hệ thống tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ngành hàng P&G......................40 uế 2.2.2.1. Kênh tiêu thụ ngành hàng P&G........................................................................40 H 2.2.2.2. Quản lý kênh tiêu thụ .......................................................................................41 2.2.2.3. Chính sách đối với các trung gian phân phối ...................................................42 tế 2.2.3. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm P&G ..........................................................51 h 2.2.3.1. Chính sách sản phẩm ........................................................................................51 in 2.2.3.2. Chính sách giá ..................................................................................................51 cK 2.2.3.3. Chính sách xúc tiến ..........................................................................................51 2.3. Khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng về tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế ......................................................52 họ 2.3.1. Thống kê mô tả về đối tượng điều tra .................................................................52 2.3.1.1. Cơ cấu mẫu theo giới tính ................................................................................52 ại 2.3.1.2. Cơ cấu mẫu theo độ tuổi...................................................................................53 Đ 2.3.1.3. Cơ cấu mẫu theo số năm kinh doanh................................................................54 ng 2.3.1.4. Cơ cấu mẫu theo số lần đặt hàng......................................................................55 2.3.1.5. Cơ cấu mẫu theo doanh số................................................................................56 ườ 2.3.1.6. Cơ cấu mẫu theo kênh thông tin.......................................................................57 Tr 2.3.1.7. Cơ cấu mẫu theo dòng sản phẩm......................................................................58 2.3.2. Đánh giá của khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế ..............................59 2.3.2.1. Đánh giá của khách hàng về chính sách sản phẩm...........................................59 2.3.2.2. Đánh giá của khách hàng về chính sách giá cả ................................................60 2.3.2.3. Đánh giá của khách hàng về chính sách phân phối..........................................61 2.3.2.4. Đánh giá của khách hàng về chính sách xúc tiến .............................................62 SVTH: Võ Thị Dung iv
 6. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát 2.3.2.5. Đánh giá của khách hàng về nhân viên công ty ...............................................64 2.3.2.6. Đánh giá của khách hàng về chính sách tiêu thụ sản phẩm .............................64 2.4. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế............................................................................................65 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẢM P&G CỦA CÔNG TY TNHH TMTH TUẤN VIỆT - CHI NHÁNH HUẾ...............................................................................................................................67 uế 3.1. Định hướng hoạt động tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn H Việt chi nhánh Huế ........................................................................................................67 3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH tế TMTH Tuấn Việt chi nhánh Huế ..................................................................................68 h 3.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách sản phẩm ............................................................68 in 3.2.2. Nhóm giải pháp về chính sách giá cả ..................................................................69 cK 3.2.3. Nhóm giải pháp về chính sách phân phối............................................................70 3.2.4. Nhóm giải pháp về chính sách xúc tiến...............................................................70 3.2.5. Nhóm giải pháp về nhân viên công ty .................................................................71 họ PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................73 3.1. Kết luận...................................................................................................................73 ại 3.2. Kiến nghị ................................................................................................................74 Đ 3.2.1. Đối với các cấp chính quyền, địa phương ...........................................................74 ng 3.2.2. Đối với công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam.........................................74 3.2.3. Đối với công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế................................75 ườ 3.3. Những hạn chế của đề tài .......................................................................................75 Tr TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................76 PHỤ LỤC .....................................................................................................................78 SVTH: Võ Thị Dung v
 7. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DSM : Giám sát khu vực DSR : Nhân viên bán hàng DTTT : Doanh thu tiêu thụ FMCG : Fast Moving Consumer Goods (Hàng tiêu dùng nhanh) IPSS : Nhân viên xử lý đơn hàng uế MER : Nhân viên bày biện P&G : Procter & Gamble H RSU : Nhân viên giao hàng TDCC : Tiêu dùng cuối cùng tế THSP : Tiêu thụ sản phẩm h TNHH TMTH : Trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp TP : Thành phố in cK họ ại Đ ng ườ Tr SVTH: Võ Thị Dung vi
 8. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Tình hình lao động của ngành hàng P&G tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế năm 2014 - 2016............................................................30 Bảng 2.2: Kết quả tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế giai đoạn 2014 – 2016 .....................................................................32 Bảng 2.3: So sánh kết quả tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH uế Tuấn Việt – chi nhánh Huế giai đoạn 2014 – 2016 ...................................................33 H Bảng 2.4: Chi phí tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế giai đoạn 2014 – 2016 ........................................................................34 tế Bảng 2.5: Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G theo mặt hàng..................................36 h Bảng 2.6: Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G theo thị trường ................................38 in Bảng 2.7: Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G theo các tháng trong năm 2016 .....39 cK Bảng 2.8: Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng ...................................42 Bảng 2.9: Bảng giá của bộ combo sản phẩm P&G...................................................45 họ Bảng 2.10: Danh sách nhân viên và số lượng khách hàng năm 2016 .....................46 Bảng 2.11: Tần suất ghé thăm khách hàng của nhân viên đối với nhóm sản phẩm ại P&G tại công ty Tuấn Việt - chi nhánh Huế.............................................................47 Đ Bảng 2.12: Chính sách trưng bày sản phẩm P&G ...................................................48 Bảng 2.13: Đánh giá của khách hàng về chính sách sản phẩm ...............................59 ng Bảng 2.14: Đánh giá của khách về chính sách giá cả ...............................................60 Bảng 2.15: Đánh giá của khách về chính sách phân phối........................................61 ườ Bảng 2.16: Đánh giá của khách về chính sách xúc tiến............................................62 Tr Bảng 2.17: Đánh giá của khách về nhân viên công ty ..............................................64 Bảng 2.18: Đánh giá của khách về chính sách tiêu thụ sản phẩm ..........................64 SVTH: Võ Thị Dung vii
 9. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kênh tiêu thụ trực tiếp..............................................................................12 Sơ đồ 1.2: Kênh tiêu thụ gián tiếp..............................................................................13 Sơ đồ 1.3: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm.......15 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức ngành hàng P&G chi nhánh Huế ..................................29 Sơ đồ 2.2: Kênh tiêu thụ ngành hàng P&G chi nhánh Huế ....................................40 uế H tế h in cK họ ại Đ ng ườ Tr SVTH: Võ Thị Dung viii
 10. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Các chi nhánh của công ty TNHH TMTH Tuấn việt..............................26 Hình 2.2: Đối tác và thị trường phân phối ................................................................27 Hình 2.3: Mặt hàng thu hồi do thay đổi logo pampers ............................................49 Hình 2.4: Cam kết của nhà cung cấp.........................................................................50 uế H tế h in cK họ ại Đ ng ườ Tr SVTH: Võ Thị Dung ix
 11. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G theo các tháng trong năm 2016 .40 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu mẫu theo giới tính .....................................................................52 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi........................................................................53 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu mẫu theo số năm kinh doanh ...................................................54 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu mẫu theo số lần đặt hàng..........................................................55 uế Biểu đồ 2.6: Cơ cấu mẫu theo doanh số mua hàng ..................................................56 H Biểu đồ 2.7: Cơ cấu mẫu theo kênh thông tin...........................................................57 Biểu đồ 2.8: Cơ cấu mẫu theo dòng sản phẩm..........................................................58 tế h in cK họ ại Đ ng ườ Tr SVTH: Võ Thị Dung x
 12. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Khi nền kinh tế ngày càng phát triển nhanh chóng, cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Một doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp nội địa mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, để tồn tại trên thị trường doanh nghiệp không chỉ chú trọng vào sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng mà còn phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, đưa sản phẩm của mình đến với người tiêu uế dùng nhanh nhất. Tiêu thụ sản phẩm (TTSP) là một trong những chức năng quan trọng H trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là giai đoạn cuối cùng kết thúc một chu kỳ sản xuất và mở đầu cho một chu kỳ tiếp theo. Nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển tế của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp nếu làm tốt công tác TTSP thì sẽ tồn tại và đứng h vững lâu dài trên thị trường. Nhưng nếu không làm tốt được công đoạn này thì sản in phẩm không thể đến tận tay khách hàng dó đó mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị cK ngưng trệ. Procter & Gamble (P&G) là một ngành hàng tiêu dùng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, gồm các sản phẩm như dầu gội đầu, nước xả vải, bột giặt, kem đánh họ răng, dao cạo râu, chăm sóc da mặt.... Những sản phẩm này từ lâu đã trở thành nhu yếu phẩm quen thuộc của người tiêu dùng Việt. Theo thống kê lĩnh vực tiêu dùng nhanh ại Việt Nam được Nielsen xếp hạng quốc gia có tăng trưởng FMCG cao nhất khu vực Đ châu Á với tỷ lệ 24,3%. Việt Nam còn là thị trường tiêu thụ tiềm năng với dân số đông ng thứ 3 Đông Nam Á, với gần 70% dân số thuộc độ tuổi lao động (từ 15 đến 60 tuổi). Do đó đây được xem là thị trường có sức hấp dẫn cao. Chính điều này mà hiện nay trên thị ườ trường có rất nhiều hãng kinh doanh khác nhau, chạy đua giành giật thị trường nhằm Tr chiếm lĩnh ưu thế, trở thành người dẫn đầu. Tại thị trường Huế với hơn một triệu dân, đây là một thị trường tiềm năng và không kém phần sôi động. Do đó mỗi doanh nghiệp đều mong muốn chiếm được ưu thế nhằm giành được lợi thế trong cạnh tranh bằng cách nổ lực đẩy mạnh hoạt động TTSP. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp (TNHH TMTH) Tuấn Việt là nhà phân phối về các ngành hàng tiêu dùng có trụ sở tại Quảng Bình. Năm 2006 mở chi nhánh tại Huế trải qua hơn 10 năm hoạt động tại thị trường Huế đến nay Tuấn Việt SVTH: Võ Thị Dung 1
 13. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát đã trở thành nhà phân phối lớn và có uy tín trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay tại thị trường Việt Nam nói chung và thị trường Huế nói riêng, tình hình tiêu thụ của công ty còn gặp nhiều khó khăn khi có quá nhiều đối thủ cạnh tranh với những thương hiệu lớn được khách hàng ưa chuộng, chính sách tiêu thụ của công ty chưa được khách hàng đánh giá cao dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến cho việc hoàn thiện và đưa ra những giải pháp càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Xuất phát từ thực tế, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH TMTH Tuấn uế Việt nên tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Phân tích tình hình tiêu thụ sản H phẩm P&G tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Tuấn Việt - chi nhánh Huế” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình. tế 2. Mục tiêu nghiên cứu h 2.1. Mục tiêu chung in Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G từ đó đề xuất các giải pháp nâng cK cao khả năng tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế. 2.2. Mục tiêu cụ thể họ - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm. - Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn ại Việt - chi nhánh Huế. Đ - Phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng đối với chính sách tiêu thụ sản phẩm ng P&G của khách hàng tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm P&G của ườ công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế. Tr 2.3. Câu hỏi nghiên cứu - Tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế như thế nào? - Các chính sách tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt? Đánh giá của khách hàng đối với các chính sách tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty như thế nào? SVTH: Võ Thị Dung 2
 14. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát - Những giải pháp nào nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm P&G của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế? 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tình hình tiêu thụ sản phẩm ngành hàng P&G tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế. - Đối tượng khảo sát: Khách hàng đang sử dụng sản phẩm của ngành hàng P&G uế gồm các khách hàng bán lẻ và bán sỉ. H 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến tiêu thụ sản phẩm và tế tình hình tiêu thụ sản phẩm từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ h sản phẩm ngành hàng P&G tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế. in - Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. cK - Phạm vi thời gian: Các dữ liệu thứ cấp như doanh số, sản lượng... sẽ lấy trong thời gian là 3 năm từ năm 2014 - 2016; Các dữ liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 02/2017 đến tháng 04/2017. Các giải pháp được đề xuất cho giai đoạn từ nay cho đến họ năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu ại 4.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu Đ 4.1.1. Thông tin thứ cấp ng - Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các phòng ban của công ty: phòng nhân sự, phòng kinh doanh, phòng bán hàng.... ườ - Nguồn dữ liệu từ các bài báo, tạp chí, các công trình nghiên cứu, các Tr bài khóa luận, giáo trình, các trang web ở trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 4.1.2. Thông tin sơ cấp Thu thập dữ liệu sơ cấp qua điều tra, phỏng vấn khách hàng, nhân viên bán hàng bằng cách sử dụng bảng hỏi, phỏng vấn trực tiếp khách hàng về các chính sách tiêu thụ của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt. - Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu phân tầng SVTH: Võ Thị Dung 3
 15. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát Hiện tại số lượng khách hàng của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế thuộc ngành hàng P&G là 1500 khách hàng và được chia thành 7 tuyến bán hàng do 7 nhân viên quản lý. Trong đó, có 2 tuyến là những khách hàng sỉ, 5 nhóm còn lại là những khách hàng lẻ. Tiếp tục chọn ra những khách hàng tiếp theo làm đại diện mẫu trong 7 nhóm khách hàng theo phương pháp ngẫu nhiên đơn giản. Với 2 nhóm khách hàng sỉ ta sẽ chọn mỗi nhóm 10 khách hàng, 5 nhóm khách hàng còn lại chọn mỗi nhóm 20 khách hàng. uế - Quy mô mẫu: Do hạn chế về không gian, thời gian và chi phí nên nghiên cứu H chỉ tập trung điều tra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. - Cỡ mẫu nghiên cứu: Xác định kích thước mẫu theo công thức Slovin tế N h n = ----------- 1 + N.e2 in Trong đó: cK n là kích thước mẫu N là tổng thể mẫu (tổng số khách hàng) họ E là sai số mẫu cho phép Đây là một nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế nên chọn độ tin cậy là 95%, sai số ại mẫu cho phép e=0,085. Tổng số khách hàng hiện nay của ngành hàng P&G tại công Đ ty TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế là 1500 khách hàng. Thay vào công thức ng được kích thước mẫu như sau: 1500 ườ n = ---------------------- = 126,72 1 + 1500.(0,085)2 Tr Như vậy, từ kết quả xác định cỡ mẫu trên ta lấy tròn thành 130 mẫu để tiến hành nghiên cứu. 4.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu - Phương pháp thống kê mô tả: Dùng các chỉ số tương đối, tuyệt đối để đánh giá tình hình chung của công ty, tình hình tiêu thụ các sản phẩm nói chung và ngành hàng P&G nói riêng. Sử dụng các bảng phân bố tần suất với các thông số thông số thống kế SVTH: Võ Thị Dung 4
 16. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát để mô tả cho nhiều loại biến. Khảo sát dữ liệu thông qua các công cụ như: Tần số xuất hiện, phần trăm, phần trăm tích lũy. Ngoài ra nó còn cung cấp cho ta các phép đo lường thống kê như: độ tập trung, độ lêch chuẩn. - Phương pháp so sánh: Dùng các chỉ số nhằm so sánh sự biến động số liệu qua các năm từ đó đưa ra các kết luận tăng giảm cho các yếu tố cụ thể cũng như tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua - Phương pháp sơ đồ: Sử dụng các sơ đồ nhằm mô tả hệ thống kênh phân phối uế của công ty để biết được hiện công ty đang sử dụng loại kênh phân phối nào? Cách H thực hiện ra sao? Có hiệu quả không? - Phương pháp phân tích: Chia tổng thể vấn đề nghiên cứu thành những mảng tế nhỏ, những mặt cụ thể để nghiên cứu. Cụ thể, tiến hành phân tích hệ thống tổ chức h mạng lưới kênh phân phối, các chính sách hỗ trợ kênh tiêu thụ và các đánh giá của in khách hàng về các kênh đó. Từ đó thấy rõ hơn những yếu tố tác động đến việc tiêu thụ cK sản phẩm góp phần đưa ra những giải pháp thiết thực và sát hơn với công ty. 5. Kết cấu luận văn họ Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị; nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương gồm: ại Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm Đ Chương 2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm P&G tại công ty TNHH TMTH Tuấn Việt - chi nhánh Huế ng Chương 3. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phảm P&G của công ty ườ TNHH TMTH Tuấn Việt – chi nhánh Huế Tr SVTH: Võ Thị Dung 5
 17. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1. Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm 1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là thực uế hiện mục đích của sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng. H Nó là khâu lưu thông hàng hóa, cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất, phân phối và một bên là tiêu dùng. tế Theo nghĩa hẹp: Tiêu thụ sản phẩm là việc chuyển dịch quyền sở hữu hàng hóa, h dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng, đồng thời thu được tiền hàng hóa hoặc quyền thu tiền bán hàng (Trương 2010). in cK Theo nghĩa rộng: Tiêu thụ sản phẩm là một quá trình bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng và tổ chức sản xuất đến thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng.... nhằm mục đích đạt hiệu quả họ cao nhất (Đặng, Giáo Trình Thương Mại Doanh Nghiệp 2002). Dù hiểu theo cách nào đi chăng nữa thì vẫn phải xem xét đến bản chất của tiêu ại thụ sản phẩm. Đó chính là quá trình chuyển hình thái sản phẩm từ dạng hiện vật sang Đ hình thái giá trị (H-T). Sản phẩm chỉ được xem là sản phẩm đích thực khi được khách ng hàng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện mục đích của sản xuất là bán và thu lợi nhuận (Đặng and Hoàng, Giáo trình Kinh Tế Thương Mại 2008). ườ Tóm lại, tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về mặt tổ chức, kinh tế và Tr kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu thị trường và nắm bắt nhu cầu thị trường. Nó bao gồm các hoạt động: tạo nguồn, chuẩn bị hàng hóa, tổ chức mạng lưới tiêu thụ, xúc tiến tiêu thụ cho đến các dịch vụ sau bán hàng. 1.1.2. Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm Đối với một doanh nghiệp sản xuất hay một doanh nghiệp thương mại thì việc xác định thị trường sản phẩm là khâu vô cùng quan trọng, sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc hàng hoá của doanh nghiệp có bán được không, hay nói cách khác SVTH: Võ Thị Dung 6
 18. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát là phụ thuộc vào công tác tiêu thụ sản phẩm. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm được thể hiện ở trên ba phương diện: - Đối với người tiêu dùng: Góp phần thỏa mãn nhu cầu thông qua việc tiếp cận với các hình thức tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Có được sự phục vụ và điều kiện ưu đãi tốt nhất khi mua sản phẩm hàng hóa, được cung cấp các dịch vụ cần thiết nhờ sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp hiện nay. Có sự lựa chọn khi mua sắm hàng hóa và được uế hưởng các chính sách hỗ trợ bán hàng của các doanh nghiệp. Mặt khác người tiêu H dùng được hướng dẫn chi tiết hơn trong quá trình mua sắm hàng hóa, góp phần nâng cao mức sống văn minh của toàn xã hội. tế - Đối với doanh nghiệp: h + Tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát in triển của toàn doanh nghiệp trên cơ sở giải quyết đầu ra cho sản phẩm, tạo doanh thu, cK trang trải những chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh và góp phần tích lũy để mở rộng hoạt động của doanh nghiệp. + Tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh của họ mình là lợi nhuận. Nó là chỉ tiêu quan trọng nhất của toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, là nguồn bổ sung vốn tự có trong kinh doanh và là nguồn hình thành ại các quỹ ở doanh nghiệp. Vì vậy, lợi nhuận quyết định và chi phối các hoạt động khác Đ của doanh nghiệp như: nghiên cứu thị trường, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, dự ng trữ... + Tiêu thụ sản phẩm quyết định sự mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh của ườ doanh nghiệp. Cũng thông qua tiêu thụ, hàng hóa của doanh nghiệp được người tiêu Tr dùng chấp nhận, uy tín của doanh nghiệp từ đó được giữ vững và cũng cố trên thị trường. Công tác tiêu thụ sản phẩm có quan hệ mật thiết với khách hàng ảnh hưởng đến niềm tin và sự tái tạo nhu cầu của người tiêu dùng, đây được coi là vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh trên thương trường. + Kết quả của hoạt động tiêu thụ phản ánh kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh sự đúng đắn của mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phán ánh sự nổ lực của doanh nghiệp trên thị trường, trên cơ sở đó SVTH: Võ Thị Dung 7
 19. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát đánh giá được ưu nhược điểm của quá trình tiêu thụ, khắc phục những thiếu sót và phát huy hơn nữa những ưu điểm mà doanh nghiệp hiện có. - Đối với toàn xã hội: Tiêu thụ sản phẩm có vai trò trong việc cân đối cung cầu, dự đoán nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển các hình thức thương mại phong phú đa dạng đáp ứng tốt nhất cho sự phát triển của xã hội. Tóm lại, để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành một uế cách thường xuyên, liên tục, hiệu quả thì công tác tiêu thụ sản phẩm phải được quan H tâm tổ chức tốt. Việc quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp thường được tiến hành dựa trên cở sở các chứng từ nhập kho, xuất kho thành phẩm. Do vậy, tế không ngừng nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu cho bất h kỳ doanh nghiệp nào. in 1.1.3. Đặc điểm của hoạt động tiêu thụ sản phẩm cK - Đó là sự trao đổi mua bán có thỏa thuận, doanh nghiệp đồng ý bán và khách hàng đồng ý mua, đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. - Có sự chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa từ doanh nghiệp sang khách hàng. họ - Doanh nghiệp giao hàng hóa sang khách hàng, khách hàng sẽ đưa lại khoản tiền hay một khoản nợ tương ứng. Khoản tiền này được gọi là doanh thu bán hàng, ại dùng để bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh. Đ - Căn cứ trên số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận trả để hạch toán ng kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. 1.1.4. Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ườ Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng là bước nhảy quan trọng trong quá trình tiếp Tr theo nó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có phương hướng sản xuất kinh doanh cho chu kỳ sau. Đồng thời tiêu thụ sản phẩm là khâu quyết định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định nguồn mua hàng, khả năng tài chính, dự trữ, bảo quản và mọi khả năng của doanh nghiệp và cũng nhằm mục đích thúc đẩy mạnh mẽ hàng hóa bán ra và thu lợi nhuận. - Thứ nhất là mục tiêu về lợi nhuận: Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mục đích chính cũng là tạo ra lợi nhuận, vì vậy tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa sống còn đối với SVTH: Võ Thị Dung 8
 20. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt thì thu được nhiều lợi nhuận và ngược lại nếu việc tiêu thụ sản phẩm không tốt thì sản phẩm sẽ ứ đọng, gián đoạn sản xuất, lợi nhuận sẽ ít hoặc là không có, cũng có thể là lỗ. Nếu lợi nhuận càng cao thì doanh nghiệp có thể có điều kiện thuận lợi để thực hiện một số mục tiêu khác. - Thứ hai là mục tiêu về vị thế của doanh nghiệp: Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đến vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, bởi nó là biểu hiện của số lượng hàng hóa bán ra so với toàn bộ thị trường. Tiêu thụ càng mạnh thì càng có thể uế khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, ngược lại lượng tiêu thụ ít hay H không tiêu thụ được thì doanh nghiệp không có vị thế trên thị trường. Thông qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu hàng hóa tới khách hàng, tế có cơ hội phục vụ khách hàng, tạo uy tín cho doanh nghiệp, thu hút được nhiều khách h hàng quan tâm đến sản phẩm của doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển in của doanh nghiệp trên thị trường lâu dài. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm thành công cK cũng tạo thế đứng cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh tốt hơn với những đối thủ cạnh tranh, nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. họ - Thứ ba là mục tiêu an toàn: Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường và thu hồi vốn để tái sản xuất, quá ại trình này phải được diễn ra liên tục có hiệu quả nhằm đảm bảo sự an toàn cho doanh Đ nghiệp. Vì vậy, nếu hoạt động tiêu thụ sản phẩm diễn ra mau chóng và thuận lợi thì sẽ ng là cơ sở đảm bảo sự an toàn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Thứ tư là mục tiêu đảm bảo tái sản xuất: Quá trình tái sản xuất là một quá ườ trình liền mạch bao gồm bốn khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Tiêu thụ Tr sản phẩm nằm trong khâu phân phối và trao đổi. Nó là một bộ phận hữu cơ của quá trình tái sản xuất. Do đó, quá trình tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đảm bảo quá trình tái sản xuất được diễn ra liên tục. - Ngoài ra còn có các mục tiêu: + Là cầu nối trung gian giữa người sản xuất và một bên là người tiêu dùng. + Kết quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhằm thực hiện các mục tiêu đã định trước. SVTH: Võ Thị Dung 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2