intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân ở xã Điền Hải, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
61
lượt xem
32
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân ở xã Điền Hải, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống và làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận về hiệu quả kinh tế, thâm canh; đánh giá thực trạng đầu tư sản xuất lúa tại địa bàn xã trong thời gian qua, xác định nhân tố ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả sản xuất; nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân ở xã Điền Hải, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

PHẦN I<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Gần một nửa dân số trên thế giới tồn tại dựa vào lúa gạo. Lúa gạo không<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> chỉ dùng để ăn, để phục vụ chăn nuôi mà nó còn có rất nhiều những công dụng<br /> <br /> khác không kém phần quan trọng so với một số nguyên liệu khác như: làm<br /> phân bón, chất đốt, lợp nhà, làm nấm, chế tạo sơn, mỹ phẩm...nếu tận dụng hết<br /> các sản phẩm phụ của cây lúa gạo.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số làm nghề<br /> nông. Muốn phát triển đất nước tất yếu phải làm cho nông thôn phát triển, cho<br /> <br /> cK<br /> <br /> nông dân giàu mạnh. Nếu “tam nông” không được cải thiện đồng bộ thì việc<br /> phát triển đất nước coi như thất bại một nửa.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi<br /> lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Thế nhưng vẫn có sự chênh lệch giữa thành<br /> thị và nông thôn, giữa các khu công nghiệp với những cánh đồng, những mảnh<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> ruộng của người nông dân. Ta đang hướng tới sự phát triển của toàn bộ chứ<br /> không phải chỉ một bộ phận của nền kinh tế, của xã hội. Vì thế, cần phải tiến<br /> hành quá trình ấy ở cả khu vực nông thôn và làm giàu cho người nông dân.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Nhưng người nông dân rất khó thoát khỏi nông nghiệp để làm giàu. Họ<br /> <br /> gắn với ruộng đất như một định mệnh, đặc biệt là đối với nông dân Việt Nam.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Do đó, để phát triển khu vực nông thôn thì biện pháp khả thi nhất là giúp họ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> làm giàu trên chính những mảnh đất đã gắn bó với họ bấy lâu.<br /> Điền Hải là một xã thuần nông của Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế. Người dân sống dựa vào nông nghiệp, hoạt động chính là trồng trọt<br /> và chăn nuôi nhỏ. Nguồn thu chủ yếu từ trồng lúa, hàng ngày bán rau ở chợ,<br /> bán những sản phẩm chăn nuôi (chủ yếu là vịt, gà và trứng), một ít từ các công<br /> việc làm thuê trong vùng. Cả xã có 12 đội thì có tới 10 đội sản xuất nông<br /> nghiệp, 2 đội còn lại là ngư nghiệp. Cây trồng chính ở xã là cây lúa (chiếm<br /> 1<br /> <br /> 91,44% diện tích gieo trồng hàng năm); rau các loại, cây có củ và cây ớt chỉ<br /> chiếm 8,66%.<br /> Tuy thế, năng suất lúa của xã không cao, trung bình khoảng 2-2,2 tạ/sào<br /> <br /> uế<br /> <br /> nếu thời tiết thuận lợi, được mùa. Khi thời tiết xấu, sâu bệnh, mất mùa thì gần<br /> <br /> như mất trắng. Những năm gần đây, xã đã có một số chủ trương chuyển dần<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> diện tích trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản nhưng việc này rất khó thực hiện<br /> <br /> nên đến giờ vẫn chưa làm được. Mặt khác, vì là xã ven biển nên đất trồng lúa là<br /> đất cát pha (thành phần chủ yếu là cát), khả năng giữ nước kém mà ở đây mùa<br /> <br /> h<br /> <br /> mưa thì đất ngập nước của phá Tam Giang, mùa khô thì nước tưới không đủ<br /> <br /> in<br /> <br /> nên khó có thể tìm được loại cây trồng phù hợp hơn cây lúa trên loại đất này.<br /> Với mong muốn cho người dân ở đây có được cuộc sống đầy đủ, bớt khó khăn<br /> <br /> cK<br /> <br /> hơn, tôi đã xem xét thực trạng, đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của xã và<br /> tìm tòi những giải pháp giúp họ nâng cao năng suất. Chính vì vậy tôi chọn đề<br /> <br /> họ<br /> <br /> tài “Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân ở xã Điền Hải,<br /> Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu cho khóa<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu:<br /> <br /> ng<br /> <br /> Hệ thống và làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận về hiệu quả kinh tế, thâm<br /> <br /> ườ<br /> <br /> canh ...<br /> <br /> Đánh giá thực trạng đầu tư sản xuất lúa tại địa bàn xã trong thời gian<br /> <br /> Tr<br /> <br /> qua, xác định nhân tố ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả sản xuất.<br /> Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa<br /> trên địa bàn xã.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> Để xem xét hiệu quả sản xuất lúa của xã và xem xét các nhân tố ảnh<br /> hưởng trong đề tài này sử dụng một số phương pháp cụ thể sau:<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.1. Phương pháp thống kê kinh tế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br />  Điều tra thu thập số liệu<br /> <br /> Số liệu sơ cấp: Được thu thập thông qua điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên<br /> không lặp, số mẫu điều tra là 64 hộ ở 2 đội trên địa bàn xã.<br /> <br /> h<br /> <br /> Số liệu thứ cấp: Thu thập từ các tài liệu liên quan của UBND xã, niên<br /> <br /> in<br /> <br /> giám thống kê của huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, các thông tin từ<br /> <br /> cK<br /> <br /> sách, báo, internet...<br /> <br />  Tổng hợp tài liệu: Việc tổng hợp tài liệu được tiến hành trên cơ sở<br /> phương pháp phân tổ thống kê theo các tiêu thức khác nhau.<br /> <br /> họ<br /> <br />  Phân tích tài liệu: Trên cơ sở các tài liệu đã được tổng hợp, sử dụng số<br /> tương đối, số tuyệt đối, số bình quân , phương pháp so sánh để phân<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> tích sự khác biệt về mức độ đầu tư, kết quả và hiệu quả thu được...<br /> 3.2. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo<br /> Ngoài việc điều tra hộ, tôi còn tham khảo ý kiến của những người có<br /> <br /> ng<br /> <br /> kinh nghiệm, của giáo viên hướng dẫn và một số cán bộ khuyến nông... để thu<br /> thập số liệu một cách chính xác và làm rõ những vấn đề có tính chất kinh tế kỹ<br /> <br /> ườ<br /> <br /> thuật.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 3.3. Phương pháp toán kinh tế<br /> Phương pháp này được sử dụng để phân tích, xác định các nhân tố ảnh<br /> hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ. Hạch toán chi phí và kết quả<br /> sản xuất để tính toán các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả như: Giá trị sản xuất(GO),<br /> chi phí trung gian (IC)...<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.4. Phương pháp duy vật biện chứng<br /> Dùng để xem xét các sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ tác động qua<br /> lại lẫn nhau.<br /> <br /> uế<br /> <br /> 4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br />  Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đầu tư và các nhân tố chủ yếu ảnh<br /> hưởng đến kết quả, hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã Điền<br /> <br /> h<br /> <br /> Hải, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> in<br /> <br />  Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> cK<br /> <br /> Về không gian: Các nông hộ trên địa bàn xã Điền Hải, Huyện Phong<br /> Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó tập trung chủ yếu vào 2 đội (đội 2 và đội<br /> 9).<br /> <br /> họ<br /> <br /> Về thời gian: Đề tài nghiên cứu tình hình đầu tư sản xuất và nhân tố ảnh<br /> hưởng đến kết quả, hiệu quả sản xuất lúa vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2009.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Số liệu thứ cấp: Được thu thập từ năm 2000 – 2009.<br /> Số liệu sơ cấp: Điều tra, thu thập thông tin của vụ Đông Xuân và Hè<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Thu năm 2009.<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHẦN II<br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1. CƠ SỞ VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA<br /> <br />  Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.1.1. Lý luận về hiệu quả kinh tế<br /> <br /> Hiệu quả kinh tế được xem là một chuẩn để đánh giá hoạt động của một<br /> <br /> h<br /> <br /> hệ thống hoặc một phần của hệ thống kinh tế.<br /> <br /> in<br /> <br /> Quan điểm thứ nhất cho rằng: “Hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tế<br /> <br /> với chi phí thấp nhất”.<br /> <br /> cK<br /> <br /> phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực có hạn để đạt được kết quả cao nhất<br /> <br /> Trong đó kết quả sản xuất là toàn bộ sản phẩm hoặc giá trị bằng tiền của<br /> <br /> họ<br /> <br /> toàn bộ sản phẩm mà hộ sản xuất thu được trong một khoảng thời gian hay một<br /> kỳ sản xuất nhất định. Chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản chi phí bỏ ra để tổ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> chức và tiến hành quá trình sản xuất. Trong nông nghiệp, các chi phí đó là: chi<br /> phí dịch vụ làm đất, giống, phân bón, bảo vệ thực vật, công lao động và một số<br /> chi phí khác.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Theo quan điểm này thì quá trình sản xuất đạt hiệu quả khi hộ nông dân<br /> <br /> ườ<br /> <br /> thu được kết quả cao nhất với lượng yếu tố đầu vào kể trên là thấp nhất.<br /> Quan điểm thứ hai thể hiện qua công trình nghiên cứu của Fasral(1957):<br /> <br /> Tr<br /> <br /> “Hiệu quả sản xuất là một phạm trù trong đó sản xuất phải đạt được hiệu quả<br /> kỹ thuật và hiệu quả phân phối”.<br /> Hiệu quả kỹ thuật là số lượng sản phẩm có thể đạt được trên một chi phí<br /> đầu vào hay nguồn lực sử dụng để sản xuất trong điều kiện cụ thể về công<br /> nghệ, kỹ thuật áp dụng. Hiệu quả kỹ thuật chủ yếu xem xét về mặt vật chất của<br /> quá trình sản xuất, nó phụ thuộc vào kỹ năng của nhà sản xuất.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản