intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao mức độ nhận biết của người dân TP Huế đối với thương hiệu ngân hàng ABBank – chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:143

0
27
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao mức độ nhận biết của người dân TP Huế đối với thương hiệu ngân hàng ABBank – chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã đo lường mức độ nhận biết thương hiệu của người dân đối với ngân hàng thương mại cổ phần ABBank để từ đó đưa ra một số giải pháp để góp phần nâng cao mức độ nhận biết của người dân đối với ngân hàng trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao mức độ nhận biết của người dân TP Huế đối với thương hiệu ngân hàng ABBank – chi nhánh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT<br /> <br /> CỦA NGƯỜI DÂN TP HUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NGÂN HÀNG ABBANK - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Phan Thị Hương Liên<br /> <br /> ThS. Ngô Minh Tâm<br /> <br /> Lớp: K44B-QTKDTH<br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Ngô Minh Tâm<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành đề tài này, trước hết Tôi xin chân thành cám ơn<br /> Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh Tế Huế đã tạo điều<br /> kiện cho tôi được tiến hành thực tập và hoàn thành nghiên cứu khóa luận tốt<br /> nghiêp cuối khóa<br /> Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn giảng viên Thạc sĩ Ngô Minh<br /> gian thực hiện đề tài.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Tâm đã tận tình hướng dẫn, đôn đốc, chỉ bảo, theo sát Tôi trong suốt thời<br /> Tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô trong trường đã tận tình giảng<br /> dạy, trang bị những kiến thức vô cùng quý báu giúp tôi có thể hoàn thành đề<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tài nghiên cứu này.<br /> <br /> Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Huế và các anh chị nhân viên trong Ngân hàng đặc biệt là các anh<br /> chị cán bộ PGD Bà Triệu đã giúp đỡ, hỗ trợ Tôi hoàn thành đề tài này<br /> Cuối cùng, xin chân thành cám ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ, giúp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> đỡ và động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.<br /> Mặc dù nghiên cứu đã cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành đề tài<br /> trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi<br /> những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tận tình chỉ bảo của<br /> quý thầy cô giáo.<br /> <br /> Sinh viên nghiên cứu<br /> Phan Thị Hương Liên<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Ngô Minh Tâm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn .................................................................................................................. i<br /> Mục lục ...................................................................................................................... iii<br /> Danh mục chữ viết tắt ............................................................................................. viii<br /> Danh mục bảng ......................................................................................................... ix<br /> Danh mục biểu đồ ..................................................................................................... xi<br /> Danh mục sơ đồ........................................................................................................ xii<br /> Tóm tắt nghiên cứu ................................................................................................. xiii<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ...........................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 5. Bố cục của đề tài ...............................................................................................15<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................16<br /> Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ..............................16<br /> 1.1. Cơ sở lý luận ..................................................................................................16<br /> 1.1.1. Các khái niệm về ngân hàng ...................................................................16<br /> 1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng .......................................................................16<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.2. Phân loại ngân hàng .........................................................................16<br /> 1.1.1.3. Đặc điểm ngân hàng .........................................................................16<br /> 1.1.1.4. Chức năng ngân hàng thương mại ...................................................17<br /> <br /> 1.1.1.5. Vai trò của ngân hàng thương mại ...................................................17<br /> 1.1.1.6. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại .........................17<br /> 1.1.2. Tổng quan về thương hiệu ......................................................................17<br /> 1.1.2.1. Quá trình hình thành thương hiệu ....................................................17<br /> 1.1.2.2. Khái niệm thương hiệu .....................................................................18<br /> 1.1.2.3. Cấu tạo và thành phần của thương hiệu ...........................................20<br /> 1.1.2.4. Đặc điểm và vai trò, chức năng của thương hiệu .............................20<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Ngô Minh Tâm<br /> <br /> 1.1.3. Thương hiệu ngân hàng...........................................................................22<br /> 1.1.3.1. Khái niệm thương hiệu ngân hàng ...................................................23<br /> 1.1.3.2. Lợi ích của thương hiệu đối với ngân hàng .....................................23<br /> 1.1.3.3. Vai trò của thương hiệu ngân hàng trong nền kinh tế ......................24<br /> 1.1.4. Nhận biết thương hiệu .............................................................................25<br /> 1.1.4.1. Khái niệm nhận biết thương hiệu .....................................................25<br /> 1.1.4.2. Mức độ nhận biết thương hiệu .........................................................26<br /> 1.1.4.3. Các cấp độ nhận biết thương hiệu ....................................................26<br /> 1.1.4.4. Các yếu tố nhận biết thương hiệu ....................................................27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2. Các nghiên cứu liên quan và đề xuất mô hình nghiên cứu ............................30<br /> 1.2.1. Nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đến từ Wangsa Maju, Kuala<br /> Lumpur (2011) ..................................................................................................30<br /> 1.2.2. Nghiên cứu của Lê Thị Mộng Kiều (2009).............................................31<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.2.3. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Trúc(2013) ......................................32<br /> 1.2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất....................................................................32<br /> 1.3. Cơ sở thực tiễn ...............................................................................................33<br /> Chương 2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI<br /> VỚI THƯƠNG HIỆU ABBANK - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ...........38<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế .....38<br /> 2.1.1. Quá trình phát triển và các hoạt động chính ...........................................38<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.1.1. Quá trình phát triển ..........................................................................38<br /> 2.1.1.2. Các hoạt động chính .........................................................................39<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ ..................................................40<br /> 2.1.3. Các sản phẩm, dịch vụ ............................................................................41<br /> 2.1.4. Tình hình nguồn lực và Kết quả hoạt động kinh doanh ..........................42<br /> 2.1.4.1. Tình hình lao động của ABBANK – Chi nhánh Thừa Thiên Huế...42<br /> 2.1.4.2. Tình hình kết quả kinh doanh của ABBANK - chi nhánh Thừa<br /> Thiên Huế ......................................................................................................44<br /> 2.1.4.3. Tình hình huy động vốn của ABBANK - chi nhánh Thừa<br /> Thiên Huế. ....................................................................................................45<br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Ngô Minh Tâm<br /> <br /> 2.1.4.4. Tình hình cho vay của ABBANK - chi nhánh Thừa Thiên Huế. ....47<br /> 2.1.4.5. Tình hình phát hành thẻ của ABBANK - chi nhánh Thừa<br /> Thiên Huế. ....................................................................................................48<br /> 2.1.5. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu .........................................49<br /> 2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu Ngân<br /> hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ......................50<br /> 2.2.1. Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu .........................................................50<br /> 2.2.2. Đánh giá mức độ nhận biết của người dân đối với thương hiệu<br /> ABBANK - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ..........................................................54<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.2.1. Các mức độ nhận biết và tổng độ nhận biết thương hiệu ABBANK ....54<br /> 2.2.2.2. Kênh thông tin giúp người dân biết đến thương hiệu ABBANK ....57<br /> 2.2.2.3. Tình hình nhận biết các yếu tố thương hiệu ABBANK của<br /> người dân .......................................................................................................59<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.3. Tình hình Sử dụng sản phẩm – dịch vụ ABBANK của người dân .........60<br /> 2.2.4. Mức độ xâm nhập thương hiệu ...............................................................60<br /> 2.2.5. Đối với nhóm chưa sử dụng sản phẩm - dịch vụ tại ABBANK .............62<br /> 2.2.5.1. Nguyên nhân chưa sử dụng sản phẩm - dịch vụ tại ABBANK .......62<br /> 2.2.5.2. Ý định trong tương lai của người dân chưa sử dụng sản phẩm –<br /> dịch vụ tại ABBANK ....................................................................................63<br /> 2.2.6. Mối liên hệ giữa việc sử dụng sản phẩm - dịch vụ ABBANK và<br /> <br /> Đ<br /> <br /> phân biệt các yếu tố thuộc thương hiệu của người dân .....................................63<br /> 2.2.7. Kiểm định các thang đo - Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha .....................65<br /> 2.2.7.1. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo “Việc quảng bá thương hiệu” .....66<br /> 2.2.7.2. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo “Tên thương hiệu” ......................66<br /> 2.2.7.3. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo “Logo” ........................................67<br /> 2.2.7.4. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo “Slogan”......................................67<br /> 2.2.7.5. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo “Trang phục nhân viên” ..............68<br /> 2.2.7.6. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo “Địa điểm giao dịch” ..................68<br /> 2.2.7.7. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo “Nhận biết thương hiệu” .............69<br /> 2.2.8. Phân tích nhân tố khám phá EFA............................................................69<br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản