Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
15
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> --------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> NGHIÃN CÆÏU CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG<br /> ÂÃÚN DÆÛ ÂËNH HAÌNH VI CUÍA CAÏC HÄÜ GIA ÂÇNH<br /> QUÁÛN HAÍI CHÁU THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG<br /> ÂÄÚI VÅÏI DËCH VUÛ TRUYÃÖN HÇNH TÆÅNG TAÏC ONETV<br /> CUÍA CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VIÃÙN THÄNG FPT<br /> <br /> NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG<br /> <br /> KHÓA HỌC 2009 - 2013<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> --------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> NGHIÃN CÆÏU CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG<br /> ÂÃÚN DÆÛ ÂËNH HAÌNH VI CUÍA CAÏC HÄÜ GIA ÂÇNH<br /> QUÁÛN HAÍI CHÁU THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG<br /> ÂÄÚI VÅÏI DËCH VUÛ TRUYÃÖN HÇNH TÆÅNG TAÏC ONETV<br /> CUÍA CÄNG TY CÄØ PHÁÖN VIÃÙN THÄNG FPT<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Quỳnh Trang<br /> Lớp: K43.Marketing<br /> <br /> Huế, tháng 4/2013<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> Để hoàn thành đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự<br /> định hành vi của các hộ gia đình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đối<br /> với dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn<br /> thông FPT, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ba Mẹ và gia<br /> đình là nguồn động viên tinh thần của em trong suốt quá trình thực tập<br /> cùng quý Thầy/Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã dạy bảo em tận tình<br /> trong suốt 4 năm học vừa qua. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến<br /> thầy Nguyễn Đăng Hào, giảng viên khoa Quản trị Kinh Doanh trường Đại<br /> học Kinh Tế Huế - người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt<br /> quá trình thực hiện đề tài.<br /> Tiếp đó em xin được gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các Anh/Chị<br /> phòng Kinh doanh 1 – công ty Cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Đà Nẵng<br /> đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập vừa<br /> qua tại Công ty.<br /> Bên cạnh đó em xin cảm ơn tất cả các hộ gia đình đã nhiệt tình hợp<br /> tác trong quá trình điều tra để thu thập thông tin thực hiện đề tài.<br /> Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn và xin chúc Thầy/Cô cùng các<br /> Anh Chị luôn dồi dào sức khoẻ.<br /> Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và ý kiến đóng góp từ phía các<br /> Thầy Cô, các bạn sinh viên và những người quan tâm đến đề tài này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> Huế, ngày 28 tháng 04 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Quỳnh Trang<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................i<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....................................................................................ii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ.............................................................................. iii<br /> DANH MỤC BẢNG .................................................................................................iv<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu chung .............................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................2<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................................3<br /> 3.2.1. Không gian nghiên cứu...........................................................................3<br /> 3.2.2. Thời gian nghiên cứu..............................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................3<br /> 4.1. Các thông tin cần thu thập .............................................................................3<br /> 4.2. Thiết kế nghiên cứu.......................................................................................3<br /> 4.2.1. Chiến lược nghiên cứu............................................................................3<br /> 4.2.2. Quy trình nghiên cứu..............................................................................4<br /> 4.3. Nguồn dữ liệu thứ cấp ...................................................................................5<br /> 4.4. Nguồn dữ liệu sơ cấp.....................................................................................5<br /> 4.4.1. Phương pháp tính cỡ mẫu .......................................................................5<br /> 4.4.2. Phương pháp chọn mẫu ..........................................................................6<br /> 4.4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp .................................................... 11<br /> 4.5. Phương pháp phân tích số liệu.....................................................................12<br /> 4.5.1. Phân tích nhân tố .................................................................................. 12<br /> 4.5.2. Đánh giá thang đo ................................................................................ 13<br /> 4.5.3. Kiểm định các yếu tố của mô hình........................................................ 13<br /> 4.5.4. Kiểm định sự khác biệt giữa các đối tượng phỏng vấn.......................... 13<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................... 14<br /> Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................14<br /> 1.1. Dịch vụ và dịch vụ truyền hình tương tác ........................................................ 14<br /> 1.1.1. Dịch vụ là gì? ........................................................................................... 14<br /> 1.1.2. Dịch vụ truyền hình tương tác ..................................................................14<br /> 1.1.2.1. Giới thiệu các công nghệ truyền hình hiện nay ..................................14<br /> 1.1.3. Dịch vụ truyền hình tương tác OneTV của công ty Cổ phần Viễn thông FPT..15<br /> 1.1.3.1. Phân loại dịch vụ truyền hình tương tác OneTV ................................ 16<br /> 1.1.3.2. Bảng giá dịch vụ................................................................................ 17<br /> 1.2. Hành vi khách hàng......................................................................................... 19<br /> 1.2.1. Khái niệm hành vi khách hàng .................................................................19<br /> 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng .........................................20<br /> 1.2.2.1. Những yếu tố văn hóa........................................................................20<br /> 1.2.2.2. Những yếu tố xã hội ..........................................................................20<br /> 1.2.2.3 Những yếu tố cá nhân.........................................................................21<br /> 1.2.2.4. Những yếu tố tâm lý ..........................................................................22<br /> 1.3. Lý thuyết về hộ gia đình.................................................................................. 22<br /> 1.3.1. Định nghĩa hộ gia đình ............................................................................. 22<br /> 1.3.2. Phân loại hộ gia đình ................................................................................ 23<br /> 1.3.3. Chức năng cơ bản của hộ gia đình ............................................................ 24<br /> 1.4. Mô hình nghiên cứu ........................................................................................ 24<br /> 1.4.1. Thuyết hành động hợp lí........................................................................... 24<br /> 1.4.2. Thuyết hành vi dự định............................................................................. 26<br /> 1.4.3. Mô hình chấp nhận công nghệ của hộ gia đình .........................................26<br />  Tóm tắt chương 1....................................................................................... 30<br /> Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ....................................31<br /> 2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Viễn thông FPT – chi nhánh Đà Nẵng và thị<br /> trường truyền hình tương tác tại Việt Nam hiện nay............................................... 31<br /> 2.1.1. Giới thiệu về tập đoàn FPT.......................................................................31<br /> 2.1.2. Tổng quan về công ty Cổ phần Viễn thông FPT – chi nhánh Đà Nẵng .....33<br /> 2.1.2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh ĐN.....33<br /> 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh ĐN.........35<br /> SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản