intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc tại Công ty Phát Đạt

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
100
lượt xem
33
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc tại Công ty Phát Đạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hài lòng trong công việc, đề tài tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu và đo lường mức độ hài lòng về công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Phát Đạt Huế. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên, giúp công ty nắm bắt, cải thiện những mặt mà nhân viên chưa hài lòng về công việc và điều chỉnh chính sách quản trị nguồn nhân lực hiện có.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc tại Công ty Phát Đạt

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> <br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI<br /> <br /> họ<br /> <br /> LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VỀ CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC VẼ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> PHÁT ĐẠT<br /> <br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> <br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI<br /> <br /> PHÁT ĐẠT<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VỀ CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Vẽ<br /> Lớp: K46 Quản trị nhân lực<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> GVHD: Th.S Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lời đầu tiên, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý<br /> thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế - Huế, đặc biệt là Thạc sỹ Lại<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Thị Phan mai đã cho tôi những hướng đi thích hợp và truyền đạt<br /> những kinh nghiệm quý báu giúp tôi hoàn thành tốt đề tài này.<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý<br /> <br /> h<br /> <br /> Công ty TNHH Phát Đạt Huế đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện<br /> <br /> in<br /> <br /> cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Cảm ơn các anh, chị<br /> <br /> cK<br /> <br /> nhân viên tại Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình điều<br /> tra, phỏng vấn và thu thập số liệu, đồng thời luôn tạo điều kiện thuận<br /> <br /> tế có hạn…<br /> <br /> họ<br /> <br /> lợi giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm thực<br /> <br /> Do thời gian nghiên cứu, kiến thức và kinh nghiệm thực tế có<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> hạn nên đề tài này không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính<br /> mong quý Công ty, quý thầy cô giáo đóng đóp những ý kiến bổ sung<br /> để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Ngọc Vẽ<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: Th.S Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .....................................................................................................................II<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................V<br /> DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU .................................................................................. VI<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................2<br /> 3. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu ..........................................................................3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................5<br /> <br /> in<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU......................................................................10<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI<br /> <br /> cK<br /> <br /> LÒNG TRONG CÔNG VIỆC....................................................................................10<br /> 1.1. Lý thuyết về sự hài lòng trong công việc........................................................10<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm sự hài lòng của người lao động đối với công việc ....................10<br /> 1.1.2. Lý thuyết về sự hài lòng công việc .............................................................11<br /> 1.1.2.1. Thuyết nhu cầu của Maslow................................................................11<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.2. Thuyết hai nhân tố Herzberg ...............................................................12<br /> 1.1.2.3. Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom .....................................................13<br /> 1.1.2.4. Thuyết nhu cầu của McClelland’s.......................................................14<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.3. Các nghiên cứu có liên quan đến sự hài lòng của nhân viên ......................15<br /> 1.1.3.1. Một số công trình nghiên cứu ở nước ngoài .......................................15<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.3.2. Một số công trình nghiên cứu trong nước ...........................................17<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.4. Lựa chọn mô hình nghiên cứu ....................................................................18<br /> 1.1.4.1. Mô hình nghiên cứu ............................................................................18<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn..................................................................................................19<br /> 1.2.1. Thực trạng lĩnh vực thương mại tại Việt Nam ...........................................19<br /> 1.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại tại Việt Nam ........20<br /> 1.2.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu sự hài lòng về công việc của nhân viên .......21<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Ngọc Vẽ<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: Th.S Lại Thị Phan Mai<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> CHƯƠNG II: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ<br /> CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HUẾ......23<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Phát Đạt .........................................................23<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát Đạt..................23<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.1. Khái quát doanh nghiệp.......................................................................23<br /> 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp ................................23<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động .........................................24<br /> 2.1.2. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty...........................................................25<br /> 2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức ..........................................................................25<br /> 2.1.2.2. Chức năng của từng bộ phận ...............................................................26<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.3. Tình hình sử dụng lao động tại công ty TNHH Phát Đạt ...........................26<br /> 2.1.4. Tình hình sử dụng vốn, tài sản của công ty ................................................29<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân<br /> viên tại Công ty TNHH Phát Đạt Huế. .................................................................33<br /> 2.1.5.1. Môi trường làm việc ............................................................................33<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.5.2. Đào tạo, thăng tiến...............................................................................33<br /> 2.1.5.3. Các mối quan hệ ..................................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.5.4. Đặc điểm công việc .............................................................................34<br /> 2.1.5.5. Tiền lương, thưởng..............................................................................36<br /> 2.1.5.6. Phúc lợi................................................................................................37<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về công việc của nhân viên tại<br /> Công ty TNHH Phát Đạt ........................................................................................38<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.1. Đặc điểm cơ cấu mẫu..................................................................................38<br /> 2.2.2. Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Công ty TNHH Phát Đạt Huế ...............................................................................42<br /> 2.2.2.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA........................................................42<br /> 2.2.2.2. Kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các biến phân tích ...........48<br /> 2.2.2.3. Phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công<br /> việc ...................................................................................................................50<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Ngọc Vẽ<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản