intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phát triển thị trường tiêu thụ cho dòng sản phẩm nước uống đóng chai Bạch Mã

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

0
96
lượt xem
30
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phát triển thị trường tiêu thụ cho dòng sản phẩm nước uống đóng chai Bạch Mã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tiêu thụ đối với sản phẩm nước uống đóng chai Bạch Mã trên địa bàn Thừa Thiên Huế, từ đó sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ cho Xí nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phát triển thị trường tiêu thụ cho dòng sản phẩm nước uống đóng chai Bạch Mã

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ------------------<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHO DÒNG<br /> SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẠCH MÃ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> NGUYỄN THỊ HẢI VÂN<br /> Lớp: K46 Marketing<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. HỒ THỊ HƯƠNG LAN<br /> <br /> HUẾ, Tháng 5/2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Trong suốt quá trình thực tập hơn ba tháng tại Xí nghiệp sản<br /> xuất nước uống đóng chai Bạch Mã, nhờ vốn kiến thức đã được<br /> Thầy Cô truyền đạt và trang bị vững vàng trong bốn năm học tại<br /> trường Đại học Kinh Tế Huế và sự giúp đỡ nhiệt tình của các Anh /<br /> Chị trong Xí nghiệp đã giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp<br /> một cách thuận lợi.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Trước hết, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa<br /> Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh Tế Huế đã dạy dỗ và<br /> trang bị vốn kiến thức đầy đủ và cần thiết cho em trong suốt quá<br /> trình học tập.<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Em xin kính trọng cảm ơn đến TS. Hồ Thị Hương Lan - Người<br /> đã trực tiếp hướng dẫn, tích cực đóng góp ý kiến và rất tận tình<br /> giúp đỡ em trong suốt quá trình làm luận văn này.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Em xin chân thành biết ơn đến Chị Trần Thị Bé - Giám đốc Xí<br /> nghiệp, cùng tất cả các anh chị nhân viên trong Xí nghiệp sản xuất<br /> nước đóng chai Bạch Mã đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện<br /> tốt cho em trong suốt thời gian thực tập ở đây.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Cuối cùng, con xin chân thành cảm ơn tới ba mẹ, những người<br /> bạn đã luôn ủng hộ và động viên trong thời gian qua.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Hải Vân<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS.Hồ Thị Hương Lan<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ i<br /> MỤC LỤC................................................................................................................. ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................... vi<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .......................................................................... vii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ................................................................... ix<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu:.............................................................................................. 2<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu tổng quát: ............................................................................................. 2<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể:................................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................................. 2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu:............................................................................................... 2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................ 3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ............................................................................. 3<br /> 5.2. Thiết kế nghiên cứu............................................................................................. 3<br /> 5.3. Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu ..................................................................... 5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 5.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu .............................................................. 7<br /> 6. Kết cấu của đề tài ................................................................................................... 9<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................ 9<br /> <br /> ng<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................. 10<br /> 1.1 Cơ sở lý luận ...................................................................................................... 10<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.1 Các khái niệm cơ bản về thị trường và phát triển thị trường .......................... 10<br /> 1.1.1.1 Khái niệm về thị trường và phát triển thị trường ......................................... 10<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.1.2 Chức năng của thị trường............................................................................. 11<br /> 1.1.1.3 Vai trò của thị trường ................................................................................... 13<br /> 1.1.1.4 Các hình thức phát triển thị trường .............................................................. 14<br /> 1.1.2 Nội dung hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.....18<br /> 1.1.2.1 Nghiên cứu thị trường .................................................................................. 18<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hải Vân<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS.Hồ Thị Hương Lan<br /> <br /> 1.1.2.2 Xây dựng chính sách Marketing hỗn hợp .................................................... 20<br /> 1.1.2.2.1 Chính sách sản phẩm................................................................................. 20<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn ................................................................................................... 26<br /> 1.2.1Thị trường tiêu thụ của các sản phẩm nước uống đóng chai trên thị trường Việt<br /> <br /> uế<br /> <br /> Nam .......................................................................................................................... 26<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NƯỚC UỐNG<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> ĐÓNG CHAI BẠCH MÃ TẠI THỊ TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ .............. 28<br /> 2.1 Giới thiệu về Công ty và Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã... 28<br /> 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa<br /> Thiên Huế................................................................................................................. 28<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển................................................................... 28<br /> 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức.............................................................................................. 29<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh .................................................................................... 30<br /> 2.1.2 Giới thiệu về Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã thuộc Công ty<br /> TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế........................................... 31<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.2.1Thông tin chungcủa Xí nghiệp...................................................................... 31<br /> 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức.............................................................................................. 31<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.2.3 Tình hình lao động tại Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã<br /> giai đoạn 2013 - 2015............................................................................................... 31<br /> 2.1.2.4 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp ........................................................ 33<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.2.5 Quy mô vốn.................................................................................................. 34<br /> 2.1.2.6 Quy trình sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai Bạch Mã ..................... 34<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.2.7 Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai<br /> Bạch Mã giai đoạn 2013 – 2015 .............................................................................. 35<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2 Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã ........... 37<br /> 1.2.1 Hệ thống kênh phân phối và chính sách phân phối......................................... 37<br /> 2.2.1.1 Kênh phân phối ............................................................................................ 37<br /> 1.2.1.2 Mạng lưới phân phối .................................................................................... 38<br /> 1.2.1.3 Chính sách hỗ trợ trung gian phân phối ....................................................... 39<br /> 2.2.2 Đánh giá tình hình thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã .......... 40<br /> SVTH: Nguyễn Thị Hải Vân<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS.Hồ Thị Hương Lan<br /> <br /> 2.2.2.1 Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu .............................................. 40<br /> 2.2.2.2 Tình hình thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã giai đoạn 2013<br /> – 2015....................................................................................................................... 41<br /> 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh........................................................................................... 46<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3 Phân tích ý kiến của khách về chính sách phân phối và tiêu thụ sản phẩm mà Xí<br /> nghiệp đã thực hiện .................................................................................................. 48<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.3.1 Đánh giá của khách hàng cá nhân ................................................................... 48<br /> 2.3.1.1 Đặc điểm mẫu điều tra ................................................................................. 48<br /> 2.3.1.2 Đặc điểm hành vi tiêu dùng của khách hàng cá nhân .................................. 49<br /> <br /> 2.3.1.3 Đánh giá của khách hàng về chính sách Marketing – mix hỗ trợ cho việc tiêu<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> thụ nước uống đóng chai Bạch Mã .......................................................................... 55<br /> 2.3.2 Đánh giá của khách hàng là đại lý .................................................................. 64<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra ................................................................................. 64<br /> 2.3.2.2 Đặc điểm hành vi mua của khách hàng là đại lý.......................................... 65<br /> 2.3.2.3 Đánh giá của đại lý về chính sách Marketing .............................................. 71<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG<br /> TIÊU THỤ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẠCH MÃ ....................................... 81<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp...................................................................................... 81<br /> 3.1.1 Đánh giá chung về thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch Mã .......... 81<br /> 3.1.2 Định hướng phát triển của Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Bạch Mã<br /> <br /> ng<br /> <br /> trong thời gian sắp tới .............................................................................................. 82<br /> 3.1.3 Phân tích ma trận SWOT ................................................................................ 84<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ nước uống đóng chai Bạch<br /> Mã............................................................................................................................. 86<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 3.2.1 Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường .......................................... 86<br /> 3.2.2 Hoàn thiện chính sách Marketing – mix ......................................................... 87<br /> 3.2.3 Tổ chức đào tạo đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực....................................... 92<br /> 3.2.4 Xây dựng bộ máy tổ chức chuẩn..................................................................... 93<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 94<br /> 3.1. Kết luận ............................................................................................................. 94<br /> SVTH: Nguyễn Thị Hải Vân<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản