intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Tiếp cận thuyết lãnh đạo chuyển đổi đánh giá tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
36
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Tiếp cận thuyết lãnh đạo chuyển đổi đánh giá tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá, đo lường mức độ ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên khách sạn Mondial Huế từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Tiếp cận thuyết lãnh đạo chuyển đổi đánh giá tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên

uế<br /> <br /> ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> KHOA QUAÍN TRË KINH DOANH<br /> .....  .....<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> TIẾP CẬN THUYẾT LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI NGHIÊN CỨU<br /> TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ THỎA MÃN<br /> TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN<br /> MONDIAL HUẾ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Sinh viãn thæûc hiãûn:Giaïo viãn hæåïng dáùn:<br /> LÃ THË TRANG<br /> ThS.<br /> LÃ<br /> THË<br /> PHÆÅNG THAÍO<br /> Låïp<br /> : K46 - QTNL<br /> Niãn khoïa<br /> : 2012 - 2016<br /> HUÃÚ, 05/2016<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> quý thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế - Huế, đặc biệt là cô<br /> <br /> Lê Thị Phương Thảo đã cho tôi những hướng đi thích hợp và<br /> <br /> h<br /> <br /> truyền đạt những kinh nghiệm quý báu giúp tôi hoàn thành tốt<br /> <br /> in<br /> <br /> luận văn này.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến<br /> <br /> họ<br /> <br /> Ban lãnh đạo Khách sạn Mondial Huế đã quan tâm giúp đỡ và<br /> tạo điều kiện cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Đặc<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> biệt, tôi xin cảm ơn các anh chị của Phòng Nhân sự đã nhiệt<br /> tình giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra, phỏng vấn và thu thập<br /> <br /> ng<br /> <br /> số liệu, đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi rất nhiều<br /> <br /> ườ<br /> <br /> trong lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế có hạn…<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Do thời gian nghiên cứu, kiến thức và kinh nghiệm thực<br /> <br /> tế có hạn…, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đề tài này<br /> không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính mong quý<br /> Công ty, quý thầy cô giáo và tất cả các bạn đóng đóp những ý<br /> <br /> kiến bổ sung để đề tài được hoàn thiện. Xin trân trọng cám<br /> ơn!<br /> <br /> uế<br /> <br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Lê Thị Trang<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> ThS<br /> <br /> : Thạc sỹ<br /> <br /> WTO<br /> <br /> : Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br /> SPSS<br /> <br /> : Statistical Product and Services Solutions<br /> <br /> EFA<br /> <br /> : Phân tích nhân tố khám phá<br /> <br /> uế<br /> <br /> : Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> GVHD<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Trang<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Danh mục các chữ viết tắt ............................................................................................... i<br /> Mục lục ........................................................................................................................... ii<br /> Danh mục các bảng biểu..................................................................................................v<br /> Danh mục các sơ đồ, biểu đồ......................................................................................... vi<br /> Danh mục các hình vẽ .................................................................................................. vii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................3<br /> 5. Kết cấu đề tài..........................................................................................................10<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................11<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, THUYẾT LÃNH<br /> ĐẠO CHUYỂN ĐỔI, SỰ THỎA MÃN.....................................................................11<br /> 1.1. Lãnh đạo..............................................................................................................11<br /> 1.1.1. Khái niệm lãnh đạo. ......................................................................................11<br /> 1.1.2. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý ...............................................................12<br /> 1.1.3. Các học thuyết lãnh đạo................................................................................13<br /> 1.1.3.1. Lý thuyết lãnh đạo, quản trị cổ điển.......................................................13<br /> 1.1.3.1.1. Lý thuyết lãnh đạo, quản trị khoa học .............................................13<br /> 1.1.3.1.2. Lý thuyết lãnh đạo, quản trị hành chính ..........................................15<br /> 1.1.3.2. Nhóm lý thuyết hành vi - tâm lý xã hội trong lãnh đạo, quản trị ...........17<br /> 1.1.3.3. Lý thuyết định lượng trong lãnh đạo, quản trị. ......................................19<br /> 1.1.3.4. Lý thuyết lãnh đạo, quản trị hiện đại......................................................20<br /> 1.1.3.4.1. Trường phái tiếp cận theo hệ thống .................................................20<br /> 1.1.3.4.2. Khảo hướng ngẫu nhiên ...................................................................20<br /> 1.1.3.4.3. Khảo hướng quá trình ......................................................................20<br /> 1.1.4. Phong cách lãnh đạo .....................................................................................21<br /> 1.1.5. Thuyết lãnh đạo chuyển đổi. ............................................................................22<br /> 1.1.5.1. Thuyết lãnh đạo chuyển đổi ...................................................................22<br /> 1.2. Sự thỏa mãn trong công việc...............................................................................24<br /> 1.2.1. Khái niệm sự thỏa mãn trong công việc. ......................................................24<br /> 1.2.2. Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên ..........25<br /> 1.2.2.1. Bản chất công việc .................................................................................25<br /> 1.2.2.2. Thu nhập.................................................................................................25<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Trang<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản