intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
73
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với những thành tựu và hạn chế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới (tầm nhìn đến năm 2020), góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng của địa phương trong công cuộc thúc đẩy phát triển ngành Du lịch và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> .......  …...<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> K<br /> <br /> THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH DU LỊCH<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> VĂN THỊ NGỌC THẢO<br /> <br /> Khóa học: 2010 - 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> .......  …...<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP<br /> <br /> H<br /> <br /> NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH DU LỊCH<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> PGS.TS TRẦN VĂN HÒA<br /> <br /> VĂN THỊ NGỌC THẢO<br /> Lớp: K44B-KHĐT<br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Lêi C¶m ¥n<br /> Trong quá trình nghiên cứu và viết bài để hoàn thành đề tài khóa luận này, một<br /> công trình nghiên cứu khoa học đầu tay của chính bản thân mình, bên cạnh sự nỗ lực<br /> của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình và những lời góp ý,<br /> động viên chân thành của nhiều người để có được kết quả như ngày hôm nay.<br /> Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới trường Đại học kinh tế- Đại học Huế,<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Khoa Kinh tế phát triển đã cho tôi môi trường học tập lành mạnh trong suốt bốn năm<br /> <br /> U<br /> <br /> học vừa qua và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện bài khóa luận.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Trần Văn Hòa- người<br /> đã nhiệt tình hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho tôi ngay từ bước định hướng đề<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> tài cho đến khi tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> Tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Thừa Thiên<br /> <br /> H<br /> <br /> Huế đã cho tôi cơ hội để tiếp xúc với một môi trường làm việc với nhiều điều mới mẻ<br /> <br /> IN<br /> <br /> và đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình khai thác những tài liệu liên quan đến đề tài<br /> khóa luận. Đặc biệt, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến chuyên viên Bùi Quyền,<br /> <br /> K<br /> <br /> phó trưởng phòng Phan Quốc Sơn, trưởng phòng Phan Cảnh Huy và tất cả các anh chị,<br /> <br /> O<br /> <br /> khóa luận này.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> các cô, các chú, các bác... công tác tại Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã<br /> tạo mọi điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện bài<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Tiếp đến, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thầy cô giáo đã tận tình giảng<br /> dạy để ngày hôm nay tôi có cơ hội phát huy vốn kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> thời gian ngồi trên ghế giảng đường Đại học vào các lĩnh vực trong cuộc sống.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè những người đã<br /> <br /> luôn cổ vũ, động viên, quan tâm và giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn trong học tập cũng<br /> như trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.<br /> Nhận thức được những hạn chế của mình về hiểu biết và kinh nghiệm nên chắc chắn<br /> bài khóa luận này không thể tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm. Vậy tôi rất mong nhận<br /> được sự góp ý, chỉ bảo và ý kiến đánh giá của các thầy cô, các bạn cũng như tất cả mọi<br /> người đã và đang quan tâm, để bài khóa luận này hoàn chỉnh hơn nữa và giúp tôi có thêm<br /> vốn kinh nghiệm cho những đề tài nghiên cứu tiếp theo.<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> i<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................... 3<br /> 2.1. Mục tiêu chung............................................................................................... 3<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................................... 3<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu................................................................................... 3<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ........................................................................ 3<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3.2. Phương pháp tổng hợp ................................................................................... 3<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................... 4<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 4.1. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................... 4<br /> 4.2. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 4<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.3. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................ 4<br /> 5. Bố cục khóa luận ............................................................................................... 4<br /> <br /> K<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................... 5<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC<br /> TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH DU LỊCH.............................................. 5<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài .................................... 5<br /> 1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài ....................................................... 5<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ........................................... 6<br /> 1.1.3. Phân loại vốn FDI ....................................................................................... 8<br /> 1.1.4. Ý nghĩa và vai trò vốn FDI ....................................................................... 10<br /> 1.2. Đặc điểm của ngành du lịch ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp<br /> nước ngoài .......................................................................................................... 13<br /> 1.2.1. Khái niệm về du lịch ................................................................................. 13<br /> 1.2.2. Đặc điểm của ngành du lịch ...................................................................... 14<br /> 1.3. Sự cần thiết phải thu hút FDI để phát triển du lịch ...................................... 14<br /> 1.3.1. Thu hút vốn đầu tư vào phát triển du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế . 15<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1.3.2. Thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch góp phần tăng cường khoa học kỹ<br /> thuật và trình độ quản lý...................................................................................... 15<br /> 1.3.3. Thu hút vốn đầu tư vào phát triển du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh<br /> tế .......................................................................................................................... 15<br /> 1.3.4. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển du lịch góp phần tạo công<br /> ăn việc làm cho địa phương và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước........... 16<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài................ 16<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.4.1. Các nhân tố quốc tế ................................................................................... 16<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.4.2. Các nhân tố quốc gia ................................................................................. 18<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.5. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước và bài học kinh nghiệm của tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế................................................................................................... 21<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.5.1. Kinh nghiệm của Singapore ...................................................................... 21<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.5.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc...................................................................... 21<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.5.3. Bài học kinh nghiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế ........................................ 21<br /> <br /> K<br /> <br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP<br /> NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ...... 23<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu....................................................................... 23<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................... 23<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế ....................................................................................... 25<br /> 2.1.3. Điều kiện xã hội ........................................................................................ 27<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.1.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng.............................................................................. 27<br /> 2.1.5. Hệ thống pháp luật đầu tư ......................................................................... 28<br /> 2.1.6. Chất lượng nguồn nhân lực ....................................................................... 30<br /> 2.2. Tình hình phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ............................ 30<br /> 2.2.1. Điều kiện trang bị cơ sở vật chất............................................................... 30<br /> 2.2.2. Xây dựng và khai thác các tuyến, điểm du lịch ........................................ 31<br /> 2.2.3. Hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch ............................... 31<br /> 2.2.4. Về hoạt động đón khách du lịch tàu biển.................................................. 32<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2