intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Hồng Đức

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
84
lượt xem
24
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Hồng Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề kế toán thuế GTGT và thuế TNDN để làm khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Hồng Đức; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế cho công ty Cổ phần Hồng Đức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Hồng Đức

Ư<br /> <br /> TR<br /> Ơ<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> G<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ<br /> <br /> H<br /> <br /> GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐỨC<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Yến<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Th.S Nguyễn Thị Thu Trang<br /> <br /> Lớp: K46B - KTDN<br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> Được nhà trường tạo điều kiện đi tìm hiểu công việc thực tế trong doanh<br /> nghiệp và được sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Đức, trong<br /> thời gian thực tập 4 tháng qua tại quý Công ty đã giúp tôi có điều kiện vận dụng<br /> những kiến thức đã học vào thực tiễn, được tiếp xúc với môi trường làm việc thực<br /> tế giúp tôi mở rộng thêm kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn, bên cạnh đó còn<br /> giúp tôi tích lũy được những kinh nghiệm rất hữu ích cho công việc tương lai sau<br /> khi ra trường và hơn hết là hoàn thành bài khóa luận. Có được như vậy là nhờ sự<br /> hướng dẫn tận tình của quý thầy cô và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các anh chị<br /> trong Công ty.<br /> Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý thầy cô<br /> trường Đại Học Kinh Tế Huế đã truyền đạt cho tôi những kiến thức vô cùng quý<br /> báu trong những năm học vừa qua. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến<br /> cô Nguyễn Thị Thu Trang đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến để tôi hoàn<br /> thành tốt kỳ thực tập của mình, điều này luôn là những kinh nghiệm sâu sắc và là<br /> hành trang quý báu giúp tôi khắc phục những sai sót và hoàn thành bài báo cáo<br /> thực tập.<br /> Đồng thời tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo cùng các anh (chị) trong<br /> Công ty Cổ phần Hồng Đức đặc biệt là chị Lê Thị Huê - Kế toán thuế của công ty đã<br /> tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tại Công ty. Tôi xin<br /> chúc quý Công ty sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ và ngày càng phát triển<br /> vững mạnh trên thị trường.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè đã động viên, đóng<br /> góp ý kiến và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành báo cáo thực tập<br /> này.<br /> Do kiến thức còn hạn chế và thời gian có hạn nên chắc chắn tôi không tránh<br /> khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý và hướng dẫn của thầy cô.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Yến<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> i<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................... 1<br /> <br /> G<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ............................................................................................. 2<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu đề tài ........................................................................................... 2<br /> <br /> A<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu đề tài .............................................................................................. 2<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài ...................................................................................... 3<br /> 6. Cấu trúc đề tài .................................................................................................................. 3<br /> <br /> O<br /> <br /> 7. Tính mới của đề tài.......................................................................................................... 4<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................... 5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ<br /> <br /> K<br /> <br /> GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP ....... 5<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1. Khái quát chung về thuế .............................................................................................. 5<br /> 1.1.1. Khái niệm .................................................................................................................. 5<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm .................................................................................................................... 5<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò ........................................................................................................................ 6<br /> 1.2. Khái quát chung về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp ................. 6<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.2.1. Thuế giá trị gia tăng .................................................................................................. 6<br /> 1.2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuếgiá trị gia tăng .......................................... 6<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 1.2.1.2. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuếgiá trị<br /> <br /> gia tăng ................................................................................................................................. 7<br /> <br /> 1.2.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuếgiá trị gia tăng ............................................... 10<br /> 1.2.1.4. Kê khai, nộp thuế, quyết toán, hoàn thuếgiá trị gia tăng ................................... 16<br /> 1.2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp .................................................................................. 20<br /> 1.2.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp ......................... 20<br /> 1.2.2.2. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế thu<br /> nhập doanh nghiệp............................................................................................................. 21<br /> 1.2.2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuếthu nhập doanh nghiệp ................................. 22<br /> 1.2.2.4. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp ............................... 24<br /> <br /> ii<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> 1.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuếthu nhập doanh nghiệp ................................... 26<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 1.3.1. Kế toán thuếgiá trị gia tăng .................................................................................... 26<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> 1.3.1.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào ................................................................. 26<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.3.1.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu ra ..................................................................... 28<br /> 1.3.2. Kế toán thuếthu nhập doanh nghiệp ...................................................................... 29<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3.2.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng ................................................................. 29<br /> <br /> A<br /> <br /> 1.3.2.2. Tài khoản sử dụng................................................................................................ 30<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.3.2.3. Phương pháp hạch toán ....................................................................................... 31<br /> 1.4. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp ...................................... 33<br /> <br /> O<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> K<br /> <br /> HỒNG ĐỨC ..................................................................................................................... 34<br /> 2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Hồng Đức ............................................................... 34<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ..................................................... 34<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty .......................................................................... 35<br /> 2.1.2.1. Chức năng ............................................................................................................. 35<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ .............................................................................................................. 35<br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty ..................................................................... 35<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.4. Tình hình nguồn lực của công ty qua 3 năm 2013-2015 ...................................... 36<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 2.1.4.1. Tình hình về lao động của công ty ...................................................................... 36<br /> 2.1.4.2. Tình hình về tài sản và nguồn vốn của công ty.................................................. 37<br /> 2.1.4.3. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh ............................................................... 41<br /> 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty ..................................................................... 44<br /> 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...................................................................................... 44<br /> 2.1.5.2. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại công ty ............................................. 45<br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuếthu nhập doanh<br /> nghiệp tại công ty Cổ phần Hồng Đức ............................................................................. 48<br /> 2.2.1. Thực trạng công tác kế toán thuếgiá trị gia tăng ................................................... 48<br /> 2.2.1.1. Đặc điểm tổ chức công tác thuếgiá trị gia tăng .................................................. 48<br /> 2.2.1.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào .................................................................. 48<br /> <br /> iii<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> 2.2.1.3. Kế toán thuếgiá trị gia tăng đầu ra ...................................................................... 62<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 2.2.1.4. Kê khai, khấu trừ, nộp thuếgiá trị gia tăng ......................................................... 69<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> 2.2.2. Thực trạng công tác kế toán thuếthu nhập doanh nghiệp ..................................... 77<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.2.1. Đặc điểm tổ chức công tác thuếthu nhập doanh nghiệp .................................... 77<br /> 2.2.2.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................................. 78<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.2.3. Sổ kế toán ............................................................................................................. 78<br /> <br /> A<br /> <br /> 2.2.2.4. Tài khoản sử dụng................................................................................................ 78<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.2.2.5. Phương pháp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và thuế thu<br /> nhập doanh nghiệp phải nộp, quyết toán thuế cuối năm ................................................. 78<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.2.2.6. Kê khai, nộp thuế tạm tính và quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp cuối năm .... 84<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤTMỘT SỐ GIẢI<br /> <br /> K<br /> <br /> PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCKẾ TOÁNTHUẾ GTGT VÀ<br /> THUẾ TNDN TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN HỒNG ĐỨC............................................ 90<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.1. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập<br /> <br /> H<br /> <br /> doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Hồng Đức.................................................................. 90<br /> 3.1.1. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán nói chung tại công ty ................................ 90<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 3.1.1.1. Ưu điểm ................................................................................................................ 90<br /> 3.1.1.2. Nhược điểm .......................................................................................................... 91<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3.1.1.3. Giải pháp .............................................................................................................. 91<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 3.1.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán thuế tại công ty ......................................... 92<br /> 3.1.2.1. Ưu điểm ................................................................................................................ 92<br /> 3.1.2.2. Nhược điểm .......................................................................................................... 93<br /> 3.1.2.3. Giải pháp .............................................................................................................. 94<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................... 95<br /> 1.1. Kết luận ....................................................................................................................... 95<br /> 1.1.1. Mức độ đáp ứng của đề tài ..................................................................................... 95<br /> 1.1.2. Hạn chế của đề tài ................................................................................................... 95<br /> 1.2. Kiến nghị .................................................................................................................... 96<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2