intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
39
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung làm rõ vấn đề lý luận về tín dụng và rủi ro tín dụng, đồng thời phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng, qua đó nêu lên những hạn chế, khó khăn trong công tác tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng. Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng đã đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ<br /> RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH<br /> NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG HAI BÀ TRƢNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐINH NGỌC KHÁNH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17334<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ<br /> RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH<br /> NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG HAI BÀ TRƢNG<br /> <br /> Giảng Viên Hƣớng Dẫn<br /> <br /> : Th.s Trần Thị Thùy Linh<br /> <br /> Sinh Viên Thực Hiện<br /> <br /> : Đinh Ngọc Khánh<br /> <br /> Mã Sinh Viên<br /> <br /> : A17334<br /> <br /> Chuyên Ngành<br /> <br /> : Ngân Hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đề tài Khóa luận tốt nghiệp của em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ<br /> của các Thầy, Cô giáo trong khoa Kinh tế - Quản lý, cô giáo hướng dẫn trực tiếp và các<br /> cô chú, anh chị tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà trưng – Hà Nội.<br /> Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cô chú tại Chi nhánh Ngân hàng Công<br /> thương Hai Bà Trưng – Hà Nội đã góp ý, giúp đỡ để em hoàn thành tốt bài Khóa luận<br /> tốt nghiệp này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo trong khoa Kinh tế - Quản lý đã<br /> nhiệt tình giảng dạy, chỉ bảo và truyền đạt cho em những kiến thức bổ ích, quý báu trong<br /> suốt những năm học vừa qua. Đặc biệt, em xin cảm ơn Cô giáo Th.s Trần Thị Thùy Linh<br /> đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình em hoàn thành bài<br /> Khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đinh Ngọc Khánh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG<br /> HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .......................... 1<br /> 1.1. Hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại ............................................ 1<br /> 1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại.............................................................. 1<br /> 1.1.2. Khái niệm về tín dụng Ngân hàng .................................................................. 3<br /> 1.1.3. Phân loại tín dụng Ngân hàng ........................................................................ 3<br /> 1.1.4. Các nguyên tắc tín dụng Ngân hàng .............................................................. 5<br /> 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại ............................. 6<br /> 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng ................................................................................ 6<br /> 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng ................................................................................. 7<br /> 1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Việt Nam ......................................... 7<br /> 1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng ......................................................................... 10<br /> 1.2.5. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng ............................................................... 12<br /> 1.2.6. Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng...................................................... 12<br /> 1.3. Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại ........ 16<br /> 1.3.1. Xây dựng chính sách tín dụng ...................................................................... 16<br /> 1.3.2. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ .............................................. 17<br /> 1.3.3. Phân tích tín dụng và xác định mức độ rủi ro tín dụng............................... 18<br /> 1.3.4. Thực hiện đầy đủ khâu bảo đảm tín dụng .................................................... 18<br /> 1.3.5. Thực hiện tốt quy trình giám sát tín dụng .................................................... 19<br /> 1.3.6. Phân tán rủi ro tín dụng ................................................................................ 19<br /> 1.3.7. Xử lý hiệu quả nợ quá hạn ............................................................................ 19<br /> 1.3.8. Sử dụng các công cụ phái sinh ..................................................................... 19<br /> 1.3.9. Lượng hóa rủi ro tín dụng ............................................................................. 20<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG ...................................................................................... 23<br /> 2.1. Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội ... 23<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................. 23<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức – bộ máy hoạt động của NHCT Hai Bà Trưng .................. 24<br /> 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai<br /> Bà Trưng – Hà Nội .............................................................................................. 27<br /> 2.2.1. Huy động vốn ................................................................................................. 27<br /> 2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn.................................................................................. 32<br /> 2.2.3. Kết quả doanh thu – chi phí – lợi nhuận của NHCT Hai Bà Trưng .......... 33<br /> 2.2.4. Phát triển các dịch vụ Ngân hàng................................................................. 34<br /> 2.2.5. Hoạt đông kinh doanh ngoại hối tại NHCT Hai Bà Trưng ........................ 36<br /> 2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà<br /> Trưng – Hà Nội .................................................................................................... 37<br /> 2.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai<br /> Bà Trưng – Hà Nội ........................................................................................ 37<br /> 2.3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà<br /> Trưng – Hà Nội .............................................................................................. 43<br /> 2.4. Đánh giá rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà<br /> Trưng – Hà Nội .................................................................................................... 52<br /> 2.4.1. Những kết quả đạt được ................................................................................ 52<br /> 2.4.2. Những điểm còn tồn tại và nguyên nhân ..................................................... 53<br /> CHƢƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN<br /> DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT<br /> NAM – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG ........................................................................ 56<br /> 3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai<br /> Bà Trưng – Hà Nội trong năm 2013 .................................................................. 56<br /> 3.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương<br /> Hai Bà Trưng – Hà Nội ....................................................................................... 58<br /> 3.2.1. Hoàn thiện, thực hiện nghiêm ngặt quy trình tín dụng ............................... 58<br /> 3.2.2. Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định tín dụng ..................................... 58<br /> 3.2.3. Hoàn thiện và nâng cao hệ thống thông tin của Ngân hàng ...................... 59<br /> 3.2.4. Đa dạng hoá danh mục cho vay .................................................................... 60<br /> 3.2.5. Tổ chức phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ ...................................... 60<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản