Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
42
lượt xem
26
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về hiệu quả hoạt động xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại, từ đó tác giả ứng dụng mô hình Z-score trong việc XHTD cho BIDV- chi nhánh Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tôi xin gửi lời<br /> cảm ơn trân trọng nhất tới Cô giáo TS.Trần Thị Bích Ngọc người trực tiếp hướng dẫn đã quan tâm, đưa ra những chỉ bảo quý báu và<br /> giúp đỡ về mọi mặt để tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn các Thầy, Cô giáo trong khoa<br /> Tài chính Ngân Hàng trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình dạy<br /> dỗ và tạo điều kiện giúp tôi hoàn thành khóa học.<br /> Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ban lãnh đạo,<br /> các anh, chị đang công tác tại phòng Khách hàng Doanh nghiệp ngân<br /> hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Thừa Thiên<br /> Huế đã hỗ trợ hết sức nhiệt tình, tạo cơ hội để tôi được tiếp xúc với một<br /> môi trường hoàn toàn mới và chuyên nghiệp.<br /> Xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình và bạn bè đã quan tâm, động<br /> viên, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian qua.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đoàn Thanh Thiên Thu<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BIDV<br /> <br /> Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> <br /> BIDV – Huế Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> Chi nhánh Thừa Thiên Huế<br /> CN<br /> <br /> Chi nhánh<br /> <br /> NH<br /> <br /> Ngân hàng<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân Hàng Nhà Nước<br /> <br /> NH ĐT&PT Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> NHTM<br /> <br /> Ngân Hàng thương mại<br /> <br /> NHTMNN<br /> <br /> Ngân Hàng Thương Mại Nhà nước<br /> <br /> NH TMCP<br /> <br /> Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần<br /> <br /> ĐCTC<br /> <br /> Định chế Tài chính<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 1.1. Các chỉ số tài chính sử dụng trong XHTD của Moody‟s 13<br /> Bảng 1.2: Khả năng dự báo chỉ số Z-score thực tế.<br /> <br /> 21<br /> <br /> Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn kinh doanh của Chi nhánh qua 3 năm 2012-2014<br /> 32<br /> Bảng 2.3: Tình hình dư nợ của Chi nhánh qua 3 năm 2012-2014 ............................34<br /> Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu của Chi nhánh qua 3 năm 2012-2014 ..........................35<br /> Bảng 2.5: Bảng tóm tắt hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV chi nhánh Huế năm<br /> 2012-2014 36<br /> Bảng 2.6: Bảng phân loại XHTD DN của ngân hàng BIDV chi nhánh Huế 40<br /> Bảng 2.7: Các chỉ tiêu tính điểm theo các loại doanh nghiệp khác nhau. 47<br /> Bảng 2.8: Xếp hạng khách hàng theo thang điểm của ngân hàng BIDV 48................<br /> Bảng 2.9 : Thông tin thu thập từ BCTC của BBC 50<br /> Bảng 2.10: Chỉ số Z-score tính theo BCTC công ty BBC<br /> 51<br /> Bảng 2.11: Kết quả xác định chỉ số nguy cơ phá sản của 41 doanh nghiệp trong năm<br /> 2014 53<br /> Bảng 2.12 : Kết quả so sánh giữa hai mô hình Z-score và mô hình xếp hạng tín dụng<br /> nội bộ của 41 doanh nghiệp điều tra 54<br /> Bảng 2.13: Các chỉ tiêu so sánh của doanh nghiệp X năm 2012-2014<br /> 56<br /> Bảng 2.14: Tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2014 của công ty Z 57<br /> Bảng 2.15: Tình hình trả nợ theo quý trong năm 2014 của các doanh nghiệp X, Y,<br /> Z, N.<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1: Quy trình xếp hạng tín dụng<br /> <br /> 9<br /> <br /> Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của BIDV Huế<br /> <br /> ii<br /> <br /> 28<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI<br /> <br /> Chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng đóng vai trò quan trọng đối với<br /> các cấp quản trị ngân hàng trong việc định giá cho vay và các quyết định về quản trị<br /> rủi ro tín dụng cũng như việc trích lập dự phòng rủi ro của khoản vay. Việc dự báo<br /> trước rủi ro tín dụng của khách hàng thực sự rất cần thiết và có ý nghĩa cho hoạt<br /> động của NHTM.<br /> Với bề dày của một trong bốn ngân hàng đứng đầu trong hệ thống NHTM<br /> Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện tại đã xây dựng<br /> và hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ Tuy nhiên, việc đánh giá và cho<br /> điểm một cách chủ quan và đôi khi là do thiếu chuyên môn của các đơn vị kinh<br /> doanh trong xếp hạng của các khách hàng khiến cho chất lượng của mô hình thực<br /> sự bị ảnh hưởng và không thực hiện được vai trò cần thiết của nó.<br /> Đề tài đã thực hiện các nghiên cứu chi tiết trên mô hình xếp hạng tín dụng<br /> nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp, thu thập cơ sở dữ liệu về chấm điểm tín<br /> dụng của 41 khách hàng doanh nghiệp ngẫu nhiên đang được xếp hạng tín dụng nội<br /> bộ, thuộc loại công ty cổ phần, sau đó sử dụng phương pháp phân tích định tính và<br /> định lượng, so sánh hai mô hình Z-score và mô hình xếp hạng tính dụng nội bộ tại<br /> ngân hàng BIDV để tìm hiểu các chỉ tiêu đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng đến kết<br /> quả xếp hạng tín dụng của khách hàng, nhằm giúp cho các cấp quản trị và các<br /> phòng ban với chức năng tái thẩm định có công cụ hữu hiệu để kiểm soát, điều<br /> chỉnh kết quả xếp hạng một cách độc lập và khách quan. Sau quá trình nghiên cứu<br /> chi tiết, đề tài cũng đánh giá một số điểm còn tồn tại của mô hình xếp hạng Z-score<br /> cũng như mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ, góp phần giúp ích cho việc cải thiện<br /> mô hình xếp hạng tín dụng sau này của BIDV<br /> Phần chính của luận văn bao gồm 67 trang, được chia thành 3 chương. Chi<br /> tiết nghiên cứu của mỗi chương được phân tích trong các phần tiếp theo.<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản