Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Z-Score trong Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
99
lượt xem
38
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Z-Score trong Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung làm rõ câu hỏi nghiên cứu “Liệu rằng Ứng dụng Mô hình Z-Score vào công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế có phát huy hiệu quả không. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Z-Score trong Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp và chuyên ngành học Tài chính của<br /> <br /> mình, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế Huế đã giúp<br /> đỡ ân cần, dạy dỗ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu từ Thầy Cô và tạo điều<br /> kiện tốt nhất cho em hoàn thành tốt khoá học của mình. Đặc biệt, em xin gửi lời<br /> cảm ơn chân thành nhất đến thầy Phạm Quốc Khang, người đã hướng dẫn và giúp<br /> đỡ em tận tình, chỉnh sửa, và đưa ra các nhận xét bài, cũng như nhắc nhở để em làm<br /> tốt và hoàn thành tốt khoá luận của này. Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> có nhiều cố gắng nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài khóa luận<br /> nên sẽ không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Vì vậy, em mong sẽ nhận được<br /> sự đóng góp những ý kiến chân thành từ quý Thầy, Cô để em có thể rút được những<br /> kinh nghiệm quý báu về sau.<br /> <br /> Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn.<br /> <br /> inh<br /> <br /> Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> tế<br /> <br /> Trần Thị Hòa<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI<br /> <br /> Xếp hạng tín dụng khách hàng là khâu quan trọng và bắt buộc trong quá trình<br /> <br /> cấp tín dụng. Nó đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài<br /> chính, hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng cho các cấp quản trị Ngân hàng. Từ kết<br /> quả đó các cấp quản trị sẽ ra các quyết định về quản trị rủi ro cũng như việc trích<br /> lập dự phòng rủi ro cho khoản vay. Việc dự báo trước rủi ro tín dụng của khách<br /> hàng thực sự cần thiết cho hoạt động của Ngân hàng thương mại.<br /> Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là thương hiệu đáng tin cậy<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> của khách hàng với đội ngũ cán bộ thông minh, chuyên nghiệp cùng với mô hình<br /> quản lý rủi ro rất chặt chẽ. Hiện nay, Ngân hàng đã xây dựng và hoàn thiện mô hình<br /> Xếp hạng tín dụng nội bộ. Tuy nhiên việc đánh giá và cho điểm một cách chủ quan<br /> và đôi khi là do thiếu chuyên môn của các đơn vị kinh doanh khiến cho chất lượng<br /> mô hình ảnh hưởng và không thực hiện được vai trò cần thiết của nó.<br /> <br /> inh<br /> <br /> Đề tài đã Nghiên cứu sâu về hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ với khách<br /> hàng doanh nghiệp, đồng thời thu thập số liệu về Xếp hạng tín dụng của 20 doanh<br /> nghiệp ngẫu nhiên, sau đó phân tích và đưa ra so sánh với mô hình Z-Score. Từ đó<br /> <br /> tế<br /> <br /> tìm hiểu được các tiêu chí đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng đến kết quả Xếp hạng<br /> tín dụng của khách hàng nhằm giúp cho các cấp quản trị các phòng ban chức năng<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> có công cụ hữu hiệu để kiểm soát, điều chỉnh kết quả một cách độc lập và khách<br /> quan, góp phần giúp ích cho việc cải thiện và hoàn thiện mô hình xếp hạng tính<br /> dụng nội bộ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.<br /> <br /> ih<br /> <br /> Phần chính của luận văn bao gồm 50 trang, được chia ra 3 phần. Chi tiết<br /> nghiên cứu mỗi phần được phân tích trong các phần tiếp theo.<br /> <br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> <br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BIDV<br /> <br /> BIDV – CN TT Huế<br /> <br /> : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển<br /> Việt Nam<br /> : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển<br /> Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế<br /> : Ngân hàng Thương mại<br /> <br /> XHTD<br /> <br /> : Xếp hạng Tín dụng<br /> <br /> DN<br /> <br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> NHNH<br /> <br /> : Ngân hàng nhà nước<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> : Báo cáo tài chính<br /> <br /> CB.QLKH<br /> <br /> : Cán bộ quản lý khách hàng<br /> <br /> inh<br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> <br /> iii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................................................... 2<br /> 2.1. Mục tiêu chung .................................................................................................................................. 2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................................................................. 2<br /> 3. Đối trượng phạm vi Nghiên cứu.................................................................................................... 2<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 3.1 Đối tượng nghiên cứu:..................................................................................................................... 2<br /> 3.2 Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................................................... 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................................................. 2<br /> 5. Cấu trúc luận văn ................................................................................................................................. 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................... 4<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN<br /> <br /> inh<br /> <br /> HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH Z-SCORE ............................................... 4<br /> 1.1 Tổng quan về Xếp hạng tín dụng ............................................................................................... 4<br /> 1.1.1. Khái niệm Xếp hạng Tín dụng ............................................................................................... 4<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.2. Mục đích Xếp hạng tín dụng ................................................................................................... 5<br /> 1.1.3. Đặc điểm Xếp hạng Tín dụng ................................................................................................. 6<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.1.4. Đối tượng của Xếp hạng tín dụng ......................................................................................... 7<br /> 1.1.5. Sự cần thiết của Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn ngân hàng ................ 7<br /> 1.1.6. Quy trình Xếp hạng tín dụng ................................................................................................... 8<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.2 Giới thiệu mô hình Z-Score .......................................................................................................... 9<br /> 1.2.1. Mô hình Z-Score áp dụng cho công ty Cổ phần ............................................................. 9<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.2.2. Mô hình Z-Score áp dụng cho công ty tư nhân ............................................................ 11<br /> 1.2.3. Mô hình Z-Score điều chỉnh áp dụng cho doanh nghiệp không sản xuất .............. 12<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.3. Những nghiên cứu trước đây về mô hình Z-Score ......................................................... 13<br /> 1.3.1. Những nghiên cứu về mô hình Z-Score ở nước ngoài .............................................. 13<br /> 1.3.2. Nghiên cứu về mô hình Z-Score ở Việt Nam ............................................................... 14<br /> <br /> ế<br /> <br /> iv<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> CHƢƠNG 2: VẬN DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG XẾP HẠNG TÍN<br /> DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU<br /> TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ .......... 16<br /> 1.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam –<br /> Chi nhánh Thừa Thiên Huế ............................................................................................................... 16<br /> 1.1.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển<br /> Việt Nam .................................................................................................................................................... 16<br /> 1.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> – Chi nhánh Thừa Thiên Huế............................................................................................................ 16<br /> 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt<br /> Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ................................................................................................. 17<br /> 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát<br /> triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2015 ............................ 20<br /> 1.2.1. Tình hình huy động vốn ......................................................................................................... 20<br /> <br /> inh<br /> <br /> 1.2.2. Tình hình cho vay...................................................................................................................... 22<br /> 1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................................. 24<br /> 1.3. Thực trạng công tác Xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu<br /> <br /> tế<br /> <br /> tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế...................................................... 26<br /> 1.3.1. Nguyên tắc chấm điểm Xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ................................ 26<br /> 1.3.2. Mô hình Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ........................................... 28<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.3.3. Đánh giá hệ thống chấm điểm tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam ......................................................................................................... 31<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.4. Ứng dụng mô hình Z-Score trong Xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng Thương<br /> mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ......................<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.4.1. Ví dụ minh họa việc sử dụng mô hình Z-Score để tính chỉ số Z .......................... 33<br /> 1.4.2. Những điều lưu ý khi vận dụng mô hình. ....................................................................... 36<br /> 1.4.3. Thông tin xếp hạng và điều kiện vận dụng mô hình .................................................. 37<br /> <br /> ế<br /> <br /> 1.4.4. Kết quả vận dụng mô hình và so sánh giữa hai mô hình ......................................... 37<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản