KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ NGÂN HÀNG

Chia sẻ: Quanghoa Quanghoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
418
lượt xem
185
download

KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ NGÂN HÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, vì vậy các luật lệ và quy định trong lĩnh vực ngân hàng nên tương ứng với các tiêu chuẩn của WTO và thông lệ quốc tế càng nhiều càng tốt. Do đó, chúng tôi đề nghị Chính phủ hoặc SBV phát hành một bản Công bố chính thức thông báo về việc công nhận và tuân theo các thông lệ quốc tế để có thể sử dụng các quy định theo thông lệ quốc tế này tại tòa trong trường hợp có tranh chấp. Các thông lệ quốc tế này bao gồm......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ NGÂN HÀNG

  1. Kiến nghị về ngân hàng Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 12/2006 KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ NGÂN HÀNG Người trình bày Ashok Sud Nhóm Công tác Ngân hàng Nhóm Công tác Ngân hàng – Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam chân thành cảm ơn Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (SBV) về sự hợp tác trong thời gian qua và tạo cơ hội cho nhóm trình bày một số vấn đề chủ chốt hiện đang được các thành viên của nhóm quan tâm. Bản Kiến nghị được chuẩn bị để làm cơ sở thảo luận cho cuộc họp với NHNN vào 30/11 tới để chuẩn bị cho Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam được tổ chức hàng năm diễn ra vào tháng 12 năm 2006. Các vấn đề chúng tôi mong muốn được trao đổi với NHNN bao gồm: 1. Đưa hệ thống luật pháp Ngân hàng của Việt Nam phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế và WTO: Hiện nay Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, vì vậy các luật lệ và quy định trong lĩnh vực ngân hàng nên tương ứng với các tiêu chuẩn của WTO và thông lệ quốc tế càng nhiều càng tốt. Do đó, chúng tôi đề nghị Chính phủ hoặc SBV phát hành một bản Công bố chính thức thông báo về việc công nhận và tuân theo các thông lệ quốc tế để có thể sử dụng các quy định theo thông lệ quốc tế này tại tòa trong trường hợp có tranh chấp. Các thông lệ quốc tế này bao gồm Quy tắc chung của phòng Thương mại Quốc tế (ICC) về thực hành tín dụng chứng từ, Tiêu chuẩn Quốc tế thực hành ngân hàng về kiểm tra tài liệu theo tín dụng chứng từ, Quy định chung về yêu cầu bảo lãnh, Hướng dẫn hồ sơ chứng từ do Hiệp hội giao dịch Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế ban hành. 2. Xây dựng sân chơi bình đẳng Nghị định 22: Mặc dù Nghị định 22 có hiệu lực từ tháng Tư năm nay, nhưng Thông tư hướng dẫn hiện vẫn chưa được ban hành. Vì Nghị định tạo điều kiện pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi đề nghị NHNN nhanh chóng ban hành Thông tư hướng dẫn để Nghị định có thể thi hành. Chúng tôi cũng cảm thấy Nghị định còn có một số điểm chưa được rõ ràng lắm, gây nên nhiều cách hiểu khác nhau về một số điều khoản của Nghị định. Chúng tôi mong rằng Nghị định sẽ được cụ thể hóa hơn nữa qua Thông tư sắp ban hành. - Phần trăm sở hữu nước ngoài: Mức trần 20% hạn chế cổ phần mà một ngân hàng nước ngoài có thể sở hữu trong các ngân hàng Việt Nam sẽ hạn chế khả năng chuyển giao công nghệ và các kỹ năng quản lý của các ngân hàng nước ngoài cho các đối tác trong nước. Nhóm Công tác Ngân Hàng đề nghi NHNN và Chính Phủ cho phép các ngân hàng nước ngoài được nắm giữ nhiều cổ phần hơn trong các ngân hàng trong nước, kể cả trở thành cổ đông đa số, qua đó có thể đóng góp thiết thực hơn vào quá trình phát triển của các ngân hàng trong nước.
  2. Kiến nghị về ngân hàng Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 12/2006 Thêm vào đó, chúng tôi đề nghị NHNN cung cấp một bản lộ trình cụ thể từ sở hữu 20% đến 51%, đồng thời làm rõ các qui định về “20% đối tác chiến lược”, xóa bỏ 20% chiết khấu, và mức độ áp dụng mức trần 49% của Luật Đầu tư vào lĩnh vực Ngân hàng. - Thành lập các văn phòng không giao dịch khách hàng: Nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động, các ngân hàng nước ngoài nên được tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc dời một phần nhân sự ra các khu vực ngoài trung tâm thành phố để thực hiện các hoạt động không liên quan đến giao dịch khách hàng. Nhóm Công tác Ngân Hàng mong muốn nhận được những hướng dẫn cụ thể từ phía NHNN trong vấn đề này. - Giới hạn về mở rộng mạng lưới phân bổ: Vì Việt Nam đã gia nhập WTO, chúng tôi hy vọng sân chơi cho các ngân hàng nước ngoài sẽ được bình đẳng hơn nữa đối với các ngân hàng trong nước. Theo tinh thần đó, chúng tôi đề nghị các giới hạn về mở rộng chi nhánh, văn phòng giao dịch & hệ thống ATM cần được xóa bỏ hoặc chỉnh sửa thêm theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động bán lẻ của ngân hàng. Thêm vào đó, chúng tôi mong hướng sự chú ý của NHNN tới một số vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết trong nhiều năm: 3. Các hạn chế về cho vay quay vòng: Mặc dù cho vay quay vòng được cho phép nhưng không có qui định nào để áp dụng điều này. Nếu một ngân hàng cung cấp một khoản vay quay vòng ngắn hạn (thời hạn dưới 12 tháng), thì việc quay vòng sẽ không được quá thời gian 12 tháng. Nếu lâu hơn, món vay sẽ được coi là khoản vay trung hoặc dài hạn, và do vậy sẽ chịu sự quản lý chặt hơn của NHNN( nghĩa là phải Đăng ký nếu đó là khoản vay nước ngoài). Ngoài ra, chưa rõ liệu các khoản cho vay quay vòng có thuộc diện điều chỉnh của Quyết định 493 về phân loại các khoản vay và trích lập dự phòng. Chúng tôi mong muốn làm việc với NHNN để soạn thảo một bản hướng dẫn về vấn đề này. Bước đầu, chúng tôi đề nghị tiểu ban pháp lý của Nhóm Công tác Ngân hàng sẽ soạn thảo một bản dự thảo hướng dẫn để NHNN xem xét. Trong cuộc họp tới đây, chúng tôi đề nghị NHNN mời Vụ Tín dụng tham gia để chúng ta có thể bàn luận vấn đề này một cách cụ thể hơn. 4. Thế chấp cho các tổ chức vay nước ngoài: Đây là một trong nhưng vấn đề còn tồn đọng từ 2001-2002. Hiện tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép thế chấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức cho vay nước ngoài. Sửa đổi của Quốc hội năm 2003 về Luật Đất đai không đề cập đến vấn đề này. 5. Mức trần cho các giao dịch ngoại tệ USD/VND: Trong khi NHNN nới lỏng hạn chế về tính toán tỉ giá ngoại tệ, mức giá trần cho giao dịch USD/VND vẫn được áp dụng. Mức trần giao dịch này không phải lúc nào cũng tương thích với tỉ giá giao dịch trên thị trường và do vậy gây nhiều khó khăn cho các ngân hàng và công ty ở Việt Nam trong việc huy động vốn và giảm thiểu rủi ro trong quản lý USD. Điều này chứng tỏ phải nâng cấp hệ thống quy định và quản lý giao dịch ngoại hối. Chúng tôi đề nghị NHNN nên đưa tỉ giá trần gần với tỉ giá trị trường giao ngay hơn nữa và đồng ý bán ngoại tệ cho các ngân hang ở mức giá trần/tỉ giá trị trường giao ngay. Thêm vào đó, chúng tôi đề nghị NHNN tăng
  3. Kiến nghị về ngân hàng Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 12/2006 cường tính minh bạch trong việc tính toán tỉ giá chính thức và mở trần tối đa ngang bằng cho tất cả các ngân hàng. 6. Các vấn đề thủ tục và pháp lý liên quan đến giao dịch ngoại tệ giữa các ngân hàng: Vẫn còn có một khoảng cách giữa các thông lệ của thị trường quốc tế với các yêu cầu của thị trường Việt Nam. Nhóm Công tác Ngân Hàng đề nghị NHNN cải tiến các thủ tục giao dịch ngoại tệ trong nước cho phù hợp với thông lệ quốc tế càng nhiều càng tốt. Nhóm Công tác Ngân Hàng đã sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của các thành viên trong nhóm với NHNN. Nếu được, chúng tôi đề nghị tổ chức một buổi hội thảo một ngày về chủ đề này cho NHNN, các ngân hàng trong nước và các thành viên có liên quan khác. Thêm vào đó, nên có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa NHNN và Nhóm Công tác Ngân Hàng, qua đó các ngân hàng được cập nhật đầy đủ và rõ ràng về các luật lệ và qui định để tránh khỏi những sai sót thông tin, hiểu nhầm, suy luận không đúng về các qui định, dẫn đến các sai sót kỹ thuật và trong vài trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự về các sai phạm đó. 7. Áp dụng hợp đồng khung đầy dủ cho giao dịch chiết khấu & tái chiết khấu (Repo): Đối với giao dịch Repo, Việt nam đã đưa ra một hợp đồng mẫu là phiên bản rút gọn của GMRA (Hợp đồng Khung quôc tế về đảm bảo mua lại). Điều này không phù hợp với thông lệ quốc tế và có thể làm cho hợp đồng bị vô hiệu trong một số trường hợp. Vì GMRA đầy đủ đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trên thế giới, Việt nam cũng nên áp dụng GMRA đầy đủ, không nên rút gọn. 8. Vấn đề khác: Cải thiện các thủ tục công chứng: Trong nhiều năm đã có rất nhiều phàn nàn về hệ thống công chứng, làm cản trở các hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam. Vì thế chúng tôi cảm ơn những nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng bộ Luật Công chứng mới. Tuy nhiên, dự thảo bộ luật mà chúng tôi nhận được không cải thiện được những vấn đề này của hệ thống hiện tại khi các công chứng viên, có ít hoặc hầu như không có kiến thức về các lĩnh vực bảo đảm, có quyền sửa đổi các công cụ tài chính phức tạp này phù hợp với tính chất và khả năng của họ. Điều này bất lợi cho cả người vay và cho vay. Chúng tôi hy vọng trong phiên bản cuối cùng của Luật công chứng trình Quốc hội thông qua, Chính phủ có các phương thức giải quyết vấn đề này để cải thiện hệ thống công chứng Việt Nam hợp lý và hiệu quả hơn, tạo nên một môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản