intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
9
lượt xem
0
download

Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của một số quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

 1. Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng ... KINH NGHIỆM TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Vũ Văn Thực* TÓM TẮT an tòn, l̀nh ṃnh, hịu qủ, cũng như nâng cao kh̉ năng c̣nh tranh trong đìu kịn ḥi Kh́ch quan m̀ nói, thời gian qua, ḥ nḥp qúc t́ c̀n ph̉i t́i cấu trúc ḷi. B̀i vít th́ng ngân h̀ng Vịt Nam đã gặt h́i được tìm hỉu kinh nghịm t́i cấu trúc ḥ th́ng nhìu th̀nh ṭu đ́ng kh́ch ḷ, song bên c̣nh ngân h̀ng c̉a ṃt ś qúc gia trên th́ giới, đó cũng gặp không ́t khó khăn, th́ch th́c qua đó rút ra b̀i ḥc có gí tṛ tham kh̉o đ́i như: nợ xấu cao, kh̉ năng t̀i ch́nh ḥn ch́; với Vịt Nam công ngḥ, năng ḷc qủn tṛ đìu h̀nh ýu ḱm. Vì ṿy, đ̉ ḥ th́ng ngân h̀ng họt đ̣ng Từ khoá: kinh nghiệm, tái cấu trúc ngân hàng, một số quốc gia, bài học. BANKING RESTRUCTURING EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES AND LESSONS FOR VIETNAM ABSTRACT in banking sector in order to achive a safe, healthy, eficient operation, as well as to Objectively speaking, Vietnam’s banking improve competitiveness in the lat world. This system has recently achieved many remarkable paper examines some experiences in banking achievements. However, it still faced many restructuring of certain countries, which latter dificulties and challenges to handle such draws valuable lessons for VietNam. as bad debts on the rise, the inancial incapability, weak technology and poor Keywords: experience, banking management. Hence the need to restructure restructuring, some countries, lessons. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ hiệu quả; khả năng cạnh tranh, năng ḷc tài Sau hơn 25 năm đổi mới, hệ thống ngân chính, quản trị, công nghệ còn chưa đáp ứng hàng Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào được yêu cầu; năng ḷc tài chính chưa tḥc công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của ṣ đủ mạnh. Những hạn chế, yếu kém kể trên đất nước, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm đã làm cho hoạt động của hệ thống ngân hàng bảo an ninh trật ṭ xã hội. Mặc dù đạt được Việt Nam thiếu tính ổn định, tiềm ẩn nguy cơ nhiều thành ṭu, song bên cạnh đó vẫn còn có rủi ro gây mất an toàn và dễ bị tổn thương khi những hạn chế, yếu kém như nợ xấu tuy đã môi trường kinh doanh trong nước và quốc giảm nhưng việc xử lý nợ xấu chưa tḥc chất, tế biến động bất lợi. Vì vậy, cần phải tái cấu * TS. Ngân h̀ng Nông nghịp v̀ Ph́t trỉn nông thôn, chi nh́nh Tân Bình, Tp. Hồ Ch́ Minh 73
 2. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật trúc lại để đưa hệ thống ngân hàng hoạt động khoản nợ xấu thì có tới khoảng 70% nợ xấu lành mạnh, an toàn và hiệu quả hơn. là của các doanh nghiệp nhà nước, các khoản nợ này được chuyển ra ngoại bảng để xử lý. 2. KINH NGHIỆM TÁI CẤU TRÚC NGÂN Năm 2008, chính phủ Trung Quốc đã dành HÀNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN 40 tỷ nhân dân tệ để xóa nợ cho những doanh THẾ GIỚI nghiệp này, trước đó chính phủ Trung Quốc 2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc cũng đã sử dụng 30 tỷ nhân dân tệ để xóa nợ Thứ nhất, Chính phủ Trung Quốc đã tḥc và những năm tiếp theo đều có khoản ḍ trù hiện tổ chức lại Ngân hàng Nhân dân Trung ngân sách dành để xử lý nợ xấu. Bên cạnh xử Hoa, với mục tiêu là tăng cường khả năng lý nợ xấu, những doanh nghiệp nhà nước có giám sát, độc lập, ṭ chủ trong quản lý, điều nợ xấu cũng được chính phủ Trung Quốc cơ hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng cấu, sắp xếp lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt Trung Hoa; tiếp theo là củng cố và tăng cường động, cũng như ngăn ngừa giảm chất lượng tài hệ thống giám sát tài chính quốc gia trên cơ sở sản của các ngân hàng cấp tín dụng. thành lập Ủy ban Giám sát Ngân hàng Trung Thứ ba, giải quyết vấn đề thanh khoản: Hoa với trọng tâm là quản trị rủi ro tại các nhằm giải quyết vấn đề thanh khoản, tránh ngân hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung nguy cơ đổ vỡ của các ngân hàng, cũng như Quốc còn ban hành nhiều văn bản qui phạm tạo niềm tin cho khách hàng, chính phủ Trung pháp luật mới như: xây ḍng chuẩn ṃc kế Quốc đã tái cấp vốn cho các ngân hàng thương toán, kiểm toán độc lập mang tính ràng buộc, mại nhà nước thông qua hình thức huy động từ khắt khe hơn; ban hành văn bản về quản trị trái phiếu chính phủ. điều hành nhằm nâng cao tính ṭ chủ, ṭ chịu Thứ tư, khuyến khích các ngân hàng trách nhiệm, công khai, minh bạch… để lấy thương mại nhà nước niêm yết trên thị trường lại niềm tin của khách hàng đối với hệ thống chứng khoán, điều này buộc các ngân hàng ngân hàng, cũng như nhận diện những ngân phải từng bước xây ḍng quản trị theo chuẩn hàng yếu kém, từ đó có những giải pháp hỗ quốc tế, nâng cao công tác quản trị điều hành, trợ, xử lý kịp thời. Năm 1998, Trung Quốc đã tăng cường tính minh bạch và khả năng nhạy áp dụng các quy tắc, quy định, định mức và bén trong kinh doanh để nâng cao năng ḷc tỷ lệ an toàn theo chuẩn ṃc của Ngân hàng cạnh tranh. Thanh toán Quốc tế (BIS), tỷ lệ an toàn vốn Thứ năm, tạo ra môi trường kinh doanh (CAR) được nâng lên mức 8%; quy định mới bình đẳng, lành mạnh, Ngân hàng Nhân dân về phân loại khoản vay. Nhờ đó, bức tranh về Trung Hoa yêu cầu các ngân hàng cải thiện số nợ dưới chuẩn đã trở nên r̃ ràng hơn, từ đó công tác quản trị điều hành và từng ngân hàng làm cơ sở để xây ḍng kế hoạch làm sạch bảng phải có kế hoạch với những ch̉ tiêu cụ thể để cân đối kế toán của các ngân hàng thương mại chuyển đổi mô hình kinh doanh, mô hình quản nhà nước. trị rủi ro, tăng cường ứng dụng công nghệ Thứ hai, để xử lý khoản nợ dưới chuẩn thông tin, cũng như phát triển nguồn nhân khoảng 670 tỷ nhân dân tệ, chính phủ Trung ḷc…Có thể nói, để cấu trúc lại hệ thống ngân Quốc đã thành lập bốn công ty quản lý tài hàng thành công ở Trung Quốc, có 5 yếu tố sản, các công ty này được trao nhiều quyền đó là: một là, giải quyết triệt để các khoản nợ ṭ chủ để xử lý, mua lại nợ xấu. Trong các xấu, nợ dưới chuẩn trong đó có tỷ lệ lớn là nợ 74
 3. Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng ... ở khối các doanh nghiệp nhà nước; hai là, tăng tranh đối với các ngân hàng nước ngoài, thu cường năng ḷc quản trị ngân hàng bao gồm hẹp lĩnh ṿc hoạt động của các ngân hàng có cả về tổ chức, nhân ṣ; ba là, thu hút các nhà quy mô vừa để tập trung vào các hoạt động đầu tư chiến lược; bốn là, đưa ngân hàng niêm kinh doanh chính, còn các ngân hàng nhỏ hoạt yết ở trong nước và nước ngoài, một mặt giúp động an toàn, hiệu quả thì ch̉ nhằm mục đích các ngân hàng tăng vốn, mặt khác buộc các hoạt động kinh doanh tại các địa phương. ngân hàng ṭ đẩy mạnh tái cấu trúc để tuân thủ Th́ hai, sau khi tiến hành đánh giá và phân các chuẩn ṃc quốc tế theo yêu cầu của thị loại nợ xấu, Hàn Quốc đã thành lập quỹ công trường; năm là, sử dụng vốn bán cổ phần mới chúng và công ty quản lý tài sản Hàn Quốc để tăng cường đầu tư vào hệ thống công nghệ, – Korean Assent Management Corporation quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả hoạt động (KAMCO): KAMCO đã tiến hành phân các cho các ngân hàng.[5] khoản nợ xấu thành 2 loại cụ thể: các khoản 2.2. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở nợ xấu thông thường và các khoản nợ xấu đặc Hàn Quốc biệt, trong đó: các khoản nợ xấu thông thường Cuộc khủng hoảng Tài chính – Ngân hàng là những khoản nợ xấu mà khả năng thanh toán ở Hàn Quốc do nguyên nhân chủ yếu là đầu tư nợ được xác định là không mấy chắc chắn, còn tràn lan và vay nợ quá mức của các tập đoàn những khoản nợ xấu đặc biệt là những khoản kinh tế, bên cạnh đó những quy định an toàn nợ xấu của các công ty đang trong quá trình tái hoạt động lỏng lẻo, khả năng quản trị yếu kém, cơ cấu lại. Sau đó, các khoản nợ xấu này tiếp cũng như ṣ thiếu minh bạch tài chính của hệ tục được chia thành các khoản nợ xấu có đảm thống các tổ chức tín dụng cũng là nguyên bảo bằng tài sản và nợ xấu vay tín chấp. Sau nhân dẫn đến khủng hoảng Tài chính – Ngân khi mua các khoản nợ xấu, KAMCO tiến hành hàng ở quốc gia này. Để ngăn chặn khủng bán cho các nhà đầu tư thông qua đấu giá quốc hoảng, chính phủ Hàn Quốc đã tḥc hiện tái tế, hoặc KAMCO phát hành chứng khoán có cấu trúc hệ thống ngân hàng ở nước này, dưới đảm bảo bằng tài sản ḍa trên các khoản nợ đây là những giải pháp cụ thể: xấu đã mua. Bên cạnh đó, một số khoản nợ Th́ nhất, xây ḍng một lộ trình và các xấu có tài sản đảm bảo KAMCO tịch thu, hoặc bước đi cụ thể để tḥc hiện tái cấu trúc hệ giữ lại đối với các khoản nợ xấu để tái cơ cấu thống ngân hàng: Hàn Quốc đã áp dụng các nợ, tài trợ hay chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá tình hình tài hữu khi KAMCO thấy rằng công ty đó có khả chính, phân loại các khoản nợ xấu, sau đó tiến năng hồi phục. hành phân loại các ngân hàng thành 3 nhóm Th́ ba, đánh giá tḥc hiện sáp nhập, phá cơ bản từ đó làm cơ sở cho quá trình hợp nhất sản các ngân hàng yếu kém: tiến hành đánh giá và sáp nhập, cụ thể: nhóm 1 là nhóm các ngân tình hình tḥc hiện mức vốn tḥc có của các hàng dẫn đầu (nhóm các ngân hàng lớn); nhóm ngân hàng thương mại, Hàn Quốc đã tḥc hiện 2 là nhóm các ngân hàng trung bình (chủ yếu các bước đi mạnh mẽ nhằm bắt buộc các ngân tập trung vào các hoạt động bán lẻ) và nhóm hàng tăng vốn điều lệ, sáp nhập và cho phá sản 3 là nhóm các ngân hàng nhỏ phục vụ cho các các ngân hàng yếu kém. Điều đó được thể hiện vùng địa phương. Mục đích chính của phân trong tháng 7/1998, Hàn Quốc đã buộc 5 ngân loại này là tạo ra một số ngân hàng lớn có khả hàng đóng cửa do có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu năng tài chính và quản trị và có khả năng cạnh dưới 8%, yêu cầu các ngân hàng này phải sáp 75
 4. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật nhập với nhau để đảm bảo mức an toàn vốn toán với số tiền lên tới 110,9 nghìn tỷ won. [1] tối thiểu; buộc 7 ngân hàng yếu kém khác 2.3. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở phải đưa ra lộ trình tḥc hiện tái cơ cấu dưới Thái Lan ṣ giám sát của Ngân hàng Trung ương Hàn Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm Quốc và Ủy Ban giám sát Tài chính. Ngoài ra, 1997 đã tác động lớn đến hệ thống ngân hàng Hàn Quốc còn khuyến khích các ngân hàng ở Thái Lan, để giữ cho hệ thống ngân hàng sáp nhập với nhau để tạo ra những ngân hàng hoạt động an toàn, chính phủ Thái Lan đã có thể cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, theo tḥc hiện cấu trúc lại hệ thống ngân hàng đó vào cuối năm 2001, hai ngân hàng lớn của nhằm đưa hệ thống hoạt động an toàn, hiệu Hàn Quốc là Kookmin Bank và Housing & quả hơn, chính phủ Thái Lan đã đưa ra giải Commercial Bank đã ṭ nguyện sáp nhập với pháp cụ thể sau: nhau trở thành ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc. Chính ṣ vào cuộc quyết liệt của Chính phủ Th́ nhất, đóng cửa một số định chế tài Hàn Quốc, số ngân hàng ở Hàn Quốc đã giảm chính yếu kém: thông qua Ủy ban cơ cấu lại từ 33 ngân hàng vào năm 1997 xuống còn 19 tài chính của Thái Lan đã tổ chức bán đấu giá ngân hàng. tài sản của 58 công ty tài chính bị đóng cửa và thu đã thu về gần 200 tỷ Bath. Bên cạnh đó, Th́ tư, nâng cao chất lượng ḥ th́ng việc sáp nhập các định chế tài chính cũng được thanh tra gím śt ngân h̀ng: để nâng cao tiến hành, trong đó có ṣ hợp nhất của 13 công hiệu quả hoạt động thanh tra giám sát ngân ty tài chính và Unionbank đã ra đời ngân hàng hàng, Hàn Quốc đã tập trung nâng cao chất Bank Thai, Ngân hàng First Bangkok City lượng hoạt động của các cơ quan thanh tra hợp nhất với Krung Thaibank sau đó được tái giám sát ngân hàng. Bên cạnh đó, xây ḍng, cấp vốn 200 tỷ Bath và Bangkokbank được ch̉nh sửa, bổ sung nhiều văn bản nhằm đảm bán lại cho công ty quản lý tài sản. bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, hiệu quả, ổn định và phù hợp với thông lệ Th́ hai, những ngân hàng có khả năng quốc tế. duy trì hoạt động chính phủ đã tái cấp vốn để tiếp tục hoạt động: tạo cơ hội cho các ngân Th́ năm, tăng cường vai trò c̉a tổ ch́c hàng hoạt động bằng cách sử dụng quỹ công B̉o hỉm tìn gửi trong t́i cấu trúc ḥ th́ng vào việc tái cấp vốn với một số điều kiện đặc ngân h̀ng: năm 1995, Hàn Quốc đã ban hành biệt, xây ḍng cơ sở pháp lý để thành lập các Luật Bảo vệ người gửi tiền, quy định r̃ ràng công ty xử lý tài sản... chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi tại Hàn Quốc. Chức Th́ ba, chuyển các khoản nợ xấu ra ngoại năng chính là bảo vệ quyền lợi của người gửi bảng và tiến hành đấu giá để xử lý: phân loại tiền và duy trì ổn định tài chính tại Hàn Quốc, các khoản nợ xấu đối với những khách hàng với các chức năng chính gồm: (1) quản lý quỹ không còn hoạt động và chuyển qua ngoại Bảo hiểm tiền gửi; (2) giám sát rủi ro; (3) xử bảng và đấu giá để thu hồi nợ. Thái Lan đã lý đổ vỡ; (4) thu hồi nợ; và (5) điều tra. Trong thành lập Ủy ban tái cơ cấu lĩnh ṿc tài chính cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, công và Công ty quản lý tài sản vào tháng 10/1997 ty bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc đã chi trả cho để tḥc hiện công việc này. 517 tổ chức tài chính bị mất khả năng thanh Th́ tư, thành lập khung pháp lý nhằm tạo 76
 5. Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng ... điều kiện thuận lợi cho tái cấu trúc hệ thống kém phá sản; tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng ngân hàng: Thái Lan đã xây ḍng nhiều văn yếu kém nhưng còn khả năng phục hồi để duy bản pháp lý, Luật phá sản, thành lập tòa án trì hoạt động kinh doanh; chú trọng thanh tra, chuyên giải quyết các vụ phá sản nhằm phục giám sát những ngân hàng tăng trưởng tín vụ cho tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.[1] dụng nóng, không tuân thủ qui định lãi suất huy động, cho vay của ngân hàng nhà nước; 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM kiên quyết xử lý đối với ngân hàng không tuân Hệ thống ngân hàng của mỗi quốc gia đều thủ qui định điều hành chính sách tiền tệ của có những đặc thù riêng, tuy nhiên cũng có ngân hàng nhà nước. những nét tương đồng. Vì vậy tìm hiểu kinh B́n l̀, tḥc hiện tái cấu trúc đồng bộ nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở các hệ thống ngân hàng, kể cả những ngân hàng quốc gia khác để rút ra bài học kinh nghiệm tốt, đặc biệt chú trọng đến việc quản trị rủi có giá trị tham khảo cho Việt Nam là cần thiết. ro: tín dụng, thanh khoản, tác nghiệp, đạo Thông qua kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống đức…; khuyến khích các ngân hàng hợp nhất, ngân hàng của các quốc gia kể trên, có thể rút sáp nhập; những ngân hàng không ṭ nguyện ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam là: sáp nhập thì nhà nước tiến hành sáp nhập bắt Ṃt l̀, trước hết, Chính phủ cần phải đánh buộc. giá lại toàn diện quá trình tái cơ cấu hệ thống Năm l̀, tạo hành lang pháp lý để hoạt ngân hàng trong giai đoạn vừa qua, tiếp tục động ngân hàng lành mạnh, hiệu quả, phù rà soát, đánh giá và phân loại các ngân hàng hợp với thông lệ quốc tế: thiết lập hành lang theo từng nhóm trên cơ sở áp dụng các tiêu pháp lý cần thiết để giúp cho quá trình tái cấu chuẩn quốc tế để đánh giá năng ḷc tài chính, trúc ngân hàng diễn ra suôn sẻ, nghiên cứu cụ phân loại các khoản nợ xấu…từ đó tái cơ cấu thể hóa các chính sách, cơ chế để phát triển từng nhóm ngân hàng cụ thể cho giai đoạn tiếp hệ thống ngân hàng đủ tiêu chuẩn, khả năng theo; xây ḍng lộ trình và các bước đi cụ thể kinh doanh đa năng; ban hành những qui định tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. cho phù hợp với thông lệ quốc tế như chuẩn Hai l̀, đổi mới hoạt động của ngân hàng ṃc kế toán, kiểm toán độc lập mang tính nhà nước: xem xét, cân nhắc khả năng nâng ràng buộc, khắt khe hơn, ban hành văn bản về cao tính độc lập của ngân hàng nhà nước theo quản trị điều hành nhằm nâng cao tính ṭ chủ, mô hình của ngân hàng trung ương ở các nước minh bạch; quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR) phát triển. Nâng cao chất lượng của cơ quan và phân loại khoản vay theo chuẩn ṃc quốc thanh tra, giám sát ngân hàng, gắn trách nhiệm tế….tạo hành lang pháp lý về mua bán, sáp cụ thể đối với cơ quan thanh tra trên địa bàn nhập ngân hàng nhằm cho hoạt động ngân khi để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động hàng được lành mạnh, hiệu quả hơn. ngân hàng, tăng cường khả năng giám sát từ Śu l̀, nâng cao năng ḷc của các ngân xa; nâng cao tính ṭ chủ trong quản lý điều hàng thương mại: tiếp tục tăng vốn điều lệ, vốn hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà ṭ có, khả năng quản lý điều hành và kiểm soát nước. rủi ro nhằm gia tăng cạnh tranh của các ngân Ba l̀, sau khi phân loại, ngân hàng nhà hàng thương mại trước những biến động của nước cần mạnh dạn cho các ngân hàng yếu nền kinh tế trong và ngoài nước. Kiểm soát tốt 77
 6. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật dư nợ và tăng trưởng tín dụng nhằm hạn chế tiền gởi Việt Nam: xem xét, điều ch̉nh lại các rủi ro. Đào tạo nâng cao năng ḷc, trình độ của qui định của bảo hiểm tiền gởi Việt nam theo đội ngũ cán bộ ngân hàng; ứng dụng có hiệu hướng quy định r̃ ràng chức năng, nhiệm vụ, quả hệ thống công nghệ thông tin. cơ chế hoạt động của bảo hiểm tiền gởi, trong B̉y l̀, quán triệt đến các ngân hàng và đó coi trọng bảo vệ quyền lợi của người gửi người dân hiểu đúng vế tái cấu trúc ngân hàng: tiền, cũng như duy trì ổn định hệ thống tài cần quán triệt đến với các ngân hàng và người chính tiền tệ quốc gia. dân nhận thức r̃ tái cấu trúc hệ thống ngân Mười ṃt l̀, tiếp tục cổ phần hóa ngân hàng là một trong những vấn đề trọng tâm, là hàng, tiến tới xem xét không giữ cổ phần chi một phần cấu thành của tái cấu trúc nền kinh phối của một số ngân hàng: tiếp tục cổ phần tế để giúp hệ thống ngân hàng hoạt động lành hóa ngân hàng còn lại và nghiên cứu xem xét mạnh, hiệu quả hơn và tái cấu trúc hệ thống bán cổ phần tại các ngân hàng mà nhà nước ngân hàng ch̉ có thể thành công khi triển đang nắm cổ phần chi phối, mở rộng room cho khai đồng bộ với quá trình tái cơ cấu khu ṿc các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần từ các doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu đầu tư ngân hàng này, từ đó buộc các ngân hàng phải công, đồng thời tranh thủ ṣ đồng thuận của từng bước xây ḍng quản trị theo chuẩn quốc toàn xã hội. tế, tăng cường tính minh bạch và khả năng T́m l̀, cần sớm xử lý nợ xấu một nhạy bén trong kinh doanh để nâng cao năng cách tḥc chất, hiệu quả: tiếp tục xử lý nợ xấu ḷc cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. một cách tḥc chất, hiệu qủa hơn, coi đây là Mười hai l̀, thành lập tòa án chuyên một trong những vấn đề trọng tâm của công trách giải quyết phá sản: để giải quyết nhanh việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Nâng các vụ phá sản, nhà nước nghiên cứu thành cao tính ṭ chủ, ṭ chịu trách nhiệm của công lập tòa án chuyên trách để giải quyết các vụ ty VAMC, phát triển thị trường mua bán nợ, việc phá sản để phục vụ tái cấu trúc hệ thống trong đó nghiên cứu có ṣ tham gia của các ngân hàng. nhà đầu tư nước ngoài, có chính sách ưu đãi về thuế đối với đối tượng mua bán nợ xấu, bên 4. KẾT LUẬN cạnh đó tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương Có thể nói, tái cấu trúc hệ thống ngân mại trích lập ḍ phòng rủi ro đầy đủ theo qui hàng ở Việt Nam là một bài toán không hề định của pháp luật. đơn giản. Do đó, để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tḥc ṣ có hiệu quả, rất cần được ṣ quan Ch́n l̀, tổng kết, đánh giá lại quá trình tái tâm, chia sẻ của người dân và ṣ vào cuộc của cơ cấu ngân hàng giai đoạn 1, trên cơ sở đó rút cả hệ thống chính trị. Bài viết đã tìm hiểu kinh ra bài học kinh nghiệm cho quá trình tái cấu nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của một số quốc trúc hệ thống ngân hàng trong giai đoạn tiếp gia, qua đó rút ra được bài học kinh nghiệm có theo; kiên quyết xử lý dứt điểm các ngân hàng giá trị tham khảo đối với Việt Nam. Hy vọng thương mại yếu kém, chú trọng các biện pháp rằng đây là những bài học có giá trị giúp cho quản lý, giám sát, cơ chế hỗ trợ cơ cấu lại các cơ quan chức năng nghiên cứu và đưa ra chính ngân hàng thương mại được ngân hàng nhà sách đúng đắn trong quá trình tái cấu trúc hệ nước mua lại. thống ngân hàng ở Việt Nam trong giai đoạn Mười l̀, nâng cao vai trò của bảo hiểm tiếp theo. 78
 7. Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng ... TÀI LIỆU THAM KHẢO [5]. http://inance.tvsi.com.vn/News/ [1]. Hồ Thanh Xuân (2016). Kinh nghịm t́i 2012530 /202875/ kinh-nghiem-tai-cau-truc- cấu trúc ḥ th́ng ngân h̀ng c̉a ṃt ś qúc ngan-hang-trung-quoc.aspx gia. Thời báo ngân hàng [6]. https://pdfs.semanticscholar.org/ 6679/ [2]. Vũ Thị Phương Hoa& Lê Quốc 9fb63f232ffeaa5c3c1e56d4a06fbd233396 Công(2012). Kinh nghịm qúc t́ v̀ t́i cơ [7]. Claudia Dziobek và Ceyla Pazarbasioglu. cấu ngân h̀ng. Tạp chí Tài chính, số 12 (1998) “Lessons from Systemic Bank [3]. Cấn Văn Ḷc (2011). “T́i cơ câu Restructuring”. IMF. ḥ th́ng NHTM: Kinh Nghịm Đông Á”. [8]. BIS (1999). Bank restructuring in Hội thảo quốc tế về tái cơ cấu hệ thống practice – Bank for international settlements NHTM – Hà Nội, tháng 12/2011 No. 6 – August 1999 [4]. http://ttbd.gov.vn/Home/Default. aspx? portalid=52&tabid =108&catid =434 & distid =3825 79

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản