Kỹ thuật ( Tiết 1) - VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT KHÂU THÊU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
126
lượt xem
17
download

Kỹ thuật ( Tiết 1) - VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT KHÂU THÊU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụn, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu. - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ ( gút chỉ) - Rèn tính kiên trì,cẩn thận và ý thức tự phục vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật ( Tiết 1) - VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT KHÂU THÊU

  1. K thu t ( Ti t 1) V T LI U D NG C C T KHÂU THÊU I/ M c tiêu : - HS bi t ư c c i m, tác d ng và cách s d n, b o qu n nh ng v t li u, d ng c ơn gi n thư ng dùng c t, khâu, thêu. - Bi t cách và th c hi n ư c thao tác xâu ch vào kim và vê nút ch ( gút ch ) - Rèn tính kiên trì,c n th n và ý th c t ph c v . II/ dùng d y - h c : - M t s m u v t li u và d ng c c t, khâu, thêu - M t s m u v i, ch khâu, ch thêu - Kéo c t v i và kéo c t ch thêu - Khung thêu - M t s s n ph m may thêu 1
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - Ki m tra d ng c HS ã chu n b h c môn k thu t B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : GV gi i thi u m t s s n ph m may, khâu thêu ( túi v i, khăn tay, v g i, áo búp bê) và nêu : ây là s n ph m ư c hoàn thành t cách khâu, thêu trên v i. làm ra ư c s n ph m này các em ph i có d ng c v t li u nào và ph i làm gì ? Gv nêu m c ích bài h c. * Ho t ng 1 : GV hư ng d n HS quan sát, nh n xét v v t li u khâu, thêu. + M c tiêu : HS bi t ư c c i m c a t ng lo i v i, bi t ch n lo i v i h c khâu thêu, bi t ch n lo i 2
  3. ch thêu phù h p v i lo i v i a) V i : - Yêu c u HS c n i dung a SGK - Quan sát 1 s lo i v i : v i s i bông, s i pha, xa tanh, l a tơ t m, v i s i t ng h p. - GV nh n xét, b sung và k t lu n theo n i dung a SGK - Hư ng d n HS ch n lo i v i h c khâu thêu ( v i tr ng có s i thô, dày như v i s i bông) không ch n v i l a ho c xa tanh, v i ni lông vì lo i v i này m m, nhũn, khó c t, khó khâu, thêu. - GV cho HS xem 1 m nh v i - HS quan sát và nh n xét c katê tr ng và g i ý cho HS nên dùng i m c a v i. v a này khâu b) Ch : - GV hư ng d n HS c n i 3
  4. dung b và tr l i câu h i hình 1 SGK. - GV gi i thi u 1 s m u - HS l ng nghe minh ho c i m chính c a ch khâu, ch thêu - GV k t lu n theo n i dung b SGK * Ho t ng 2 : hư ng d n HS tìm hi u c i m và cách s d ng kéo + M c tiêu : HS n m ư c c i m và cách s d ng kéo. - HS quan sát ( có th c m xem) a/ Kéo - Hư ng d n HS quan sát hình 2/ SGK - G i HS tr l i các câu h i v c i m c a kéo c t v i - HS c ph n b SGK và tr l i. - GV nh n xét, b sung và gi i thi u thêm kéo c t ch - Hư ng d n HS cách c m kéo - HS quan sát c tv i 4
  5. - Ch nh 1-2 HS th c hi n thao tác c m kéo k t v i *Lưu ý : HS s d ng kéo an toàn - HS l ng nghe 3/ C ng c - d n dò : - HS quan sát hình 2 ho c kéo c a các em - HS tr l i - HS thao tác theo hư ng d n c a GV 5
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản