intTypePromotion=1

Làm thế nào để bán được hàng trong 60 giây

Chia sẻ: Le Thi Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
347
lượt xem
183
download

Làm thế nào để bán được hàng trong 60 giây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi giao tiếp với một khách hàng, bạn phải cố gắng để hiểu được những gì đang diễn ra trong thế giới và tâm trí của họ. Sau đó, khách hàng sẽ hiểu được và chấp nhận những ý kiến của bạn. Cách tốt nhất để làm việc này là đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt trong khoảng thời gian nói chuyện với khách hàng. Hãy giữ nó dưới 60 giây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm thế nào để bán được hàng trong 60 giây

 1. Làm thế nào để bán được hàng trong 60 giây? Thông thường, trong hoạt động bán hàng, bạn sẽ có khoảng 1 phút để khơi gợi sự quan tâm của các khách hàng. Quá thời gian đó, khách hàng sẽ không còn chú ý nhiều đến sản phẩm dịch vụ của bạn n ữa. Vậy làm th ế nào đ ể b ạn thành công trong 60 giây đầu tiên này? Từ trước đến nay, trong kinh doanh, sự cân bằng giữa công việc bán hàng và ngh ệ thu ật giao tiếp luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không ít khách hàng sẽ từ bỏ công ty bạn chỉ bởi những lời lẽ giao tiếp không mấy thích hợp. Và bạn khó có th ể gây s ự chú ý của khách hàng trong 60 giây đầu tiêu nếu không có cách thức giao tiếp và trò chuyện h ợp lý. Tuy không h ề đ ơn giản để làm được việc này, song, bạn đừng quá lo lắng. Trong mọi khó khăn vẫn luôn tồn t ại m ột s ố cách th ức khác nhau để vượt qua và thành công . Giao tiếp với khách hàng là một nhân tố rất có giá trị đối với chúng ta trong bán hàng và marketing. Hãy đ ối m ặt v ới nó: Người tiêu dùng giờ đây có sự hiểu biết nhiều hơn so với trước đây. Tất cả những gì chúng ta kinh doanh, nh ững ph ương thức marketing chúng ta thực hiện cần chú trọng hơn đến khách hàng, chúng ta cần hiểu rõ h ơn về khách hàng, thu hút được sự chú ý của họ ngay trong phút nói chuyện đầu tiên – và cách t ốt nhất để th ực hiện đ ược đi ều này là đ ưa ra nh ững câu hỏi thông minh. Bạn nên hỏi càng nhiều càng tốt trong khi giảm thiểu nói chuyện “suông” v ới khách hàng. D ưới đây là những câu hỏi hiệu quả nhất mà bạn nên sử dụng và khi nào nên sử dụng chúng. Câu hỏi gợi mở vấn đề (Open-ended “prompting” questions) Khi giao tiếp với một khách hàng, bạn phải cố gắng để hiểu được những gì đang diễn ra trong th ế giới và tâm trí c ủa họ. Sau đó, khách hàng sẽ hiểu được và chấp nhận những ý kiến của bạn. Cách t ốt nhất để làm việc này là đ ặt ra nh ững giới hạn nghiêm ngặt trong khoảng thời gian nói chuyện với khách hàng. Hãy giữ nó dưới 60 giây. Bạn đ ừng bao gi ờ nói chuyện quá 60 giây mà không đưa ra một đề nghị nào để cả hai bên cùng đồng ý tiếp t ục bàn th ảo. Đầu tiên, s ự đ ồng ý này sẽ xuất hiện khi bạn đưa ra những câu hỏi gợi mở vấn đề. Nhìn chung đó là những câu h ỏi: - Không thể đơn giản trả lời “Có” hay “Không”. - Không dẫn dắt, kiểm soát hay cố gắng lôi kéo những người khác. - Mở ra các chủ đề hội thoại mới. - Bắt đầu với những từ “khi nào”, “điều gì”, “như thế nào”, “ở đâu”. - Cần phải suy nghĩ trước khi trả lời. - Động viên khách hàng hé mở những cảm giác của họ. - Xây dựng mối quan hệ. Câu hỏi đóng (Closed-ended question) Đối lập với dạng câu hỏi gợi mở là dạng câu hỏi đóng. Các câu hỏi đóng, không giống như những câu hỏi mở, sẽ đặt một điểm kết cho một cuộc hội thoại và không đưa b ạn đến g ần h ơn v ới cuộc gặp gỡ lần thứ hai. Vì vậy, bạn nên tránh những câu hỏi kiểu này, qua đó b ạn s ẽ thành công v ới công vi ệc bán hàng trong 60 giây. Một ví dụ của câu hỏi đóng có thể là: “Bạn rất quan tâm đến việc thu hút những khách hàng m ới, không biết có đúng nh ư vậy không?”. Thời điểm tốt nhất để bạn sử dụng những câu hỏi đóng đó là trong trường hợp bạn cần kh ẳng đ ịnh hay xác nhận những gì bạn nghĩ có thực sự diễn ra trong tâm trí khách hàng hay không. Nhìn chung đó là nh ững câu h ỏi: - Hữu ích để đưa ra những phản hồi trong cuộc hội thoại. - Có thể được sử dụng để thu thập những thông tin cụ thể hay những lời xác nhận. Câu hỏi làm rõ ý(Clarifying question) Trong khi giao tiếp với khách hàng, nếu cần đảm bảo rằng bạn đã hiểu chính xác những gì khách hàng nói, bạn có thể sử dụng dạng câu hỏi làm rõ ý. Những câu h ỏi này s ẽ giúp ích b ạn r ất nhiều đ ể có được sự chú ý của khách hàng trong 60 giây đầu tiên. Một câu hỏi làm rõ t ốt có thể b ắt đ ầu v ới: “Nh ư v ậy, theo tôi hiểu thì quý vị đang nói rằng ….”. Chú ý: Bạn nên bắt đầu câu hỏi làm rõ của mình v ới lời văn như v ậy và sau đó di ễn giải một cách sáng tạo những gì bạn nghĩ. Thật tồi tệ nếu bạn bắt chước nguyên văn những gì b ạn nghe đ ược t ừ phía khách hàng bởi kiểu nói này có thể được xem như một sự hạ cố, mỉa mai và thiếu tôn trọng. Nhìn chung đó là nh ững câu hỏi: - Đảm bảo sự nhất trí với khách hàng và chứng tỏ cho khách hàng th ấy b ạn hi ểu chính xác nh ững gì h ọ đã nói. - Thể hiện dưới ngôn ngữ của bạn những gì bạn đã được nghe. - Làm sáng tỏ sự khác biệt trong những từ ngữ đã được sử dụng. - Làm rõ nghĩa của những từ ngữ đã được sử dụng. Câu hỏi phát triển (Developmental question) Một khi bạn làm rõ những gì khách hàng nói, bạn có thể sử dụng sau đó một số câu hỏi phát triển để chuyển cuộc hội thoại giữa bạn với khách hàng t ừ chỗ giao tiếp lôi kéo ban đ ầu đ ến s ự hiểu biết thân thiện, nắm rõ được những gì khách hàng mong muốn. Tương tự, những câu hỏi kiểu này cũng s ẽ giúp b ạn thành công trong công việc bán hàng ngay tại 60 giây giao tiếp đầu tiên. Nhìn chung đó là nh ững câu h ỏi: - Động viên khách hàng cho biết rõ thêm về những gì họ đã nói. - Bắt đầu khiến cho khách hàng thể hiện cảm giác và tình cảm của mình v ề ch ủ đ ề hiện t ại. - Có được những hiểu biết sâu rộng hơn về những gì đang được trao đổi với khách hàng. Câu hỏi định hướng (Directional question) Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng những câu hỏi định hướng để bán được hàng trong 60 giây đầu tiên. Những câu hỏi kiểu này sẽ hướng cuộc hội thoại t ới m ột m ức độ nh ất đ ịnh, qua đó giúp cho những vấn đề vướng mắc khác được hé mở. Những câu hỏi định hướng được xem như m ột t ấm b ản đ ồ cho cuộc hội thoại của bạn và nhờ vậy bạn có thể hiểu được những nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Nhìn chung, đó là những câu hỏi:
 2. - Chuyển cuộc hội thoại từ một chủ đề logic sang một chủ đề khác. - Mời khách hàng tham gia vào việc trao đổi thông tin qua lại. - Có thể được sử dụng để thay thế câu hỏi đóng trong trường hợp bạn buộc phải hỏi. Bạn đừng rơi vào cái bẫy của việc sử dụng những câu hỏi định hướng để kiểm soát hay lôi kéo khách hàng theo b ất c ứ cách nào. Điều này sẽ huỷ hoại các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mà b ạn đã d ầy công gây d ựng, đ ồng th ời giảm thiểu tối đa cơ hội để bạn có được lần gặp gỡ tiếp theo. Câu hỏi mang tính bày tỏ quan điểm (Opinion question) Một dạng câu hỏi khác mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo thời gian nói chuyện trong giới hạn 60 giây là câu h ỏi mang tính bày tỏ quan điểm. Dạng câu hỏi này sẽ vô cùng hữu ích trong việc hé m ở đâu là những ch ủ đề mà khách hàng ưa thích, và đem lại cho bạn nhiều hiểu biết sâu sắc về những nhu cầu riêng lẻ của m ột ai đó. Những câu h ỏi quan đi ểm cũng còn là một cách thức để bạn đảm bảo rằng một ai đó sẽ thực sự gắn bó với cu ộc h ội tho ại c ủa b ạn. Nh ư m ột quy tắc chung, những câu hỏi quan điểm là câu hỏi: - Đưa ra một câu hỏi thẳng thắn theo cách thức không đối chất. - Để một ai đó nói chuyện thẳng thắn và cởi mở. - Đưa ra cơ hội để chia sẻ tình cảm. - Biểu hiện sự quý mến và tôn trọng một ai đó. - Giúp đỡ mở rộng và kéo dài cuộc hội thoại. Câu hỏi mang tính kiểm chứng xã hội (social proof question) Cuối cùng, bạn có thể sử dụng dạng câu hỏi mang tính kiểm chứng xã hội nhằm đảm bảo thành công trong 60 giây. Đây là một cách gián tiếp để một người nhận ra rằng trường hợp của họ cũng tương tự như trường hợp cùa m ột người nào khác mà bạn đã từng làm việc và giao tiếp. Khi bạn đề cập và tham kh ảo t ới m ột bên th ứ ba, thái đ ộ khách hàng s ẽ tích cực và thân thiện hơn với những câu hỏi của bạn. Mặt khác, khi bạn đưa ra những câu h ỏi kiểm ch ứng xã h ội, r ất có thể chúng sẽ không mấy liên quan đến chủ đề đang được thảo luận. Vì thế, những câu hỏi này đòi h ỏi m ột s ự khéo léo từ phía bạn. Nhìn chung, đó là những câu hỏi: - Giới thiệu một bên thứ ba có liên quan đến chủ đề thảo luận. - Có thể nâng cao sự tin cậy của một ai đó rằng bạn có thể hiểu được nhu cầu và mục đích của h ọ. - Củng cố và giải toả sự băn khoăn, thắc mắc của một ai đó. - Có thể được sử dụng để thể hiện những mối quan tâm hay các vấn đề vướng mắc trước khi chúng xuất hiện. Tóm lại, việc sử dụng thông minh những dạng câu hỏi trên sẽ có tác dụng rất lớn để các khách hàng bi ểu l ộ c ảm giác và tình cảm thực sự của họ về bất cứ chủ đề nào đang được thảo luận. Hãy xây dựng các mối quan hệ kinh doanh g ần gũi với khách hàng, và họ sẽ không nhiều khả năng rời bỏ công ty bạn ngay cả khi bạn có những “l ời ăn ti ếng nói” thi ếu thích hợp. Giải đáp một số thắc mắc đang tồn tại trong dư luận về KDTM Kinh doanh theo mạng (Network Marketing) hay còn được gọi là Kinh doanh đa cấp (MultiLevel Marketing) là ngành kinh doanh còn mới mẽ và gây nhiều tranh cãi tại Việt Nam. Giúp bạn có một vài khái niệm ban đ ầu v ề Kinh doanh theo mạng và giải đáp một số thắc mắc đang tồn tại trong dư luận. Hỏi: Kinh doanh theo mạng là gì? Ðáp: Nếu chúng ta xem nhà sản xuất là nhà sáng tạo số một bởi vì họ t ạo ra của cải, v ật ch ất cho xã h ội thì nhà phân phối là nhà sáng tạo số hai bởi vì họ là người giúp lưu thông dòng của cải, vật chất đó.?Trong kinh doanh truyền th ống, nhà sản xuất xây dựng hình tháp các tổng đại lý, đại lý bán buôn bán lẻ và h ỗ trợ rất nhiều cho các ch ương trình qu ảng cáo khuyến mãi. Còn trong kinh doanh theo mạng, nhà sản xuất xây dựng hình tháp người tiêu dùng, d ựa vào chính sách thưởng để khuyến khích người tiêu dùng tìm kiếm người tiêu dùng khác. Theo đánh giá của các chuyên gia v ề qu ảng cáo, quảng cáo truyền miệng là loại quảng cáo hữu hiệu nhất, kinh doanh theo mạng sử dụng ưu thế này trong việc truyền bá sản phẩm của mình. Kinh doanh theo mạng theo định nghĩa của nhà nước, được quy định tại khoản 11, điều 3 Luật cạnh tranh như sau: Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp g ồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. b) Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng t ại n ơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia. c) Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác t ừ k ết qu ả ti ếp th ị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong m ạng lưới do mình t ổ ch ức và m ạng l ưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận. Hỏi: Ai có thể tham gia được vào kinh doanh theo mạng? Ðáp: Yêu cầu đầu tiên đó là người tham gia phải đủ 18 tuổi, còn lại chỉ là mong muốn. Khi ký h ợp đ ồng k ết n ối vào mạng lưới phân phối viên (Distributor), Bạn chỉ là khách hàng bình thường của công ty như muôn ngàn khách hàng khác. Khi Bạn xây dựng mạng lưới khách hàng càng lớn, Bạn càng gắn chặt hơn với công ty và khi Bạn đã ở đ ỉnh cao c ủa thành đạt, Bạn có thể? trở thành một cổ đông lớn của công ty. Việc tham gia vào m ạng lưới khách hàng của công ty ch ỉ đơn giản như vậy, đơn giản như khi Bạn đủ 6 tuổi thì có thể vào học lớp một ở trường phổ thông. Nếu một đứa trẻ lớp một có thể mơ ước thành kỹ sư, bác sĩ hay bất kỳ một ai mà nó muốn thành thì m ột phân ph ối viên m ới ký h ợp đ ồng cũng có thể mơ ước mức thành đạt bao nhiêu tuỳ ý, còn kết quả lại tuỳ thuộc vào sự phấn đấu của Bạn
 3. Hỏi: Như vậy kinh doanh theo mạng không đòi hỏi đầu tư gì nhiều mà thu nhập lại rất cao. Ðây có ph ải là chiêu thức dụ dỗ người nhẹ dạ không? Ðáp: Có một quy luật: muốn có kết quả tương đương, người đầu tư ít tiền thì phải đầu tư nhiều thời gian, công s ức hơn. Cho nên đầu tư ban đầu trong kinh doanh theo mạng không lớn thì đầu tư bản thân phải rất lớn.Bạn có bi ết bà Rowling tác giả của truyện thiếu nhi nổi tiếng Harry Porter không? Sẽ không đúng n ếu nói bà ch ỉ t ốn tiền gi ấy m ực thôi mà trở thành tỷ phú đô la. Ở ÐÂY KINH DOANH THEO MẠNG CHO CHÚNG TA m ột kh ả năng ch ứ không ph ải m ột s ự hứa hẹn. Có một loại hình lừa đảo, được gọi là hình tháp ảo, dùng chiêu thức dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin. Ðúng h ơn lo ại hình này đánh vào lòng tham của những người chỉ thích làm ít, đầu tư ít mà có tiền nhiều. Tho ạt nhìn chúng ta th ấy hình tháp ảo có vẻ giống như kinh doanh theo mạng. Họ cũng mở công ty, cũng bán hàng nhưng là những m ặt hàng không có giá trị, bị đội giá lên nhiều lần. Người tham gia chỉ bỏ ra ít tiền với hy vọng sau vài tháng có m ột thu nh ập kh ổng l ồ. Chính hình tháp ảo này làm ảnh hưởng rất lớn đến các công ty kinh doanh theo m ạng vì s ự ng ộ nh ận của xã h ội. Hỏi: Có lẽ chỉ có những người thất nghiệp mới cần tham gia kinh doanh theo mạng bởi vì họ không có tiền nhiều? Ðáp: Thậm chí ngược lại. Những người thất nghiệp thường là những người không có khả năng làm việc độc lập, họ phải dựa vào ông chủ chịu thuê họ và vì chưa tìm được ông chủ chịu thuê họ nên họ bị th ất nghiệp. Còn kinh doanh theo mạng đòi hỏi tính độc lập, ý chí vươn lên rất cao của từng cá nhân trong hệ thống. Kinh doanh theo m ạng giúp cho m ỗi phân phối viên tự hoàn thiện bản thân trong quá trình phấn đấu để thành đạt. Mặc khác, đ ể trở thành khách hàng c ủa công ty kinh doanh theo mạng thì ai cũng tham gia được. Ðã có nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa h ọc, doanh nhân... l ại có những công nhân, nông dân, thợ hớt tóc...? ký hợp đồng để sử dụng sản phẩm của công ty kinh doanh theo m ạng v ới giá ưu đãi. Nhiều người ban đầu ký hợp đồng chỉ đơn giản để sử dụng sản phẩm, sau đó họ chợt nhận ra s ức m ạnh của doanh nghiệp và họ dần dần trở nên chuyên nghiệp. Hỏi: Làm sao tôi biết được sản phẩm nào chất lượng thật, sản phẩm nào kém nh ưng bị đội giá? Ðáp: Chỉ có người sử dụng mới trả lời được giá tiền mua có phù hợp hay không. Có hai cách đ ể Bạn quyết đ ịnh nên dùng sản phẩm hay không: 1.Bạn có lòng tin vào người giới thiệu Bạn hoặc trực tiếp tìm hiểu ở những người đã sử dụng. 2. Bạn nghiên cứu để hiểu rõ sản phẩm, khi đó Bạn đủ tự tin để dùng thử sản phẩm. Thường rất nhiều người hay quan tâm đến giá cả của sản phẩm, trên thực tế chất lượng và nhu cầu sử d ụng s ản ph ẩm quan trọng hơn nhiều. Hỏi: Tôi cần làm việc bao lâu để có mạng lưới lớn và để được "tự do tuyệt đối"? Ðáp: Sự thành công nhanh hay chậm hoàn toàn tuỳ thuộc vào Bạn chứ không bởi yếu t ố bên ngoài. Nh ững người thành công lớn họ thường có những tố chất sau: - Ðam mê: Chính sự đam mê đã đem lại hưng phấn cho họ và cho m ọi người mà h ọ tiếp xúc. - Dám lãnh trách nhiệm: Họ làm việc miệt mài, họ không phàn nàn hoặc kêu ca khi g ặp khó khăn. H ọ s ẵn sàng ?đ ứng mũi chịu sào? để những người khác noi theo. - Học tập không ngừng: Những người càng biết nhiều càng khiêm tốn để học hỏi thêm, còn những ai m ắc b ệnh ?th ủ lĩnh?, chỉ có một tý hiểu biết đã vội cho rằng mình đủ kiến thức và không chịu học h ỏi thêm. - Hài hước: Một tính cách rất đặc biệt của những người thành đạt là họ luôn luôn biết cười, luôn luôn vui v ẻ, không ph ụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Một chuyên gia lớn trong kinh doanh theo mạng đã nói: ?Nếu Bạn muốn có m ạng lưới lớn, nếu Bạn muốn đ ạt s ự tự do tuyệt đối, thì hai năm liền Bạn hãy làm việc quên ngủ? Hỏi: Nghe giới thiệu về sản phẩm và công việc tôi rất thích, nhưng về nhà vừa nói mấy câu thì người nhà tôi phản đối ngay và cho rằng tôi "bị lừa", tôi phải đối phó thế nào? Ðáp: Bạn đừng buồn rầu vì người nhà của Bạn không hề ghét bỏ gì Bạn mà đang muốn ?b ảo v ệ? B ạn. Tâm lý b ảo v ệ của người nhà có khi giúp Bạn thoát khỏi những cạm bẫy đời thường, cũng có khi trở thành lực cản, cướp đi những ?ước mơ? của Bạn. Tốt nhất Bạn khoan nói khi chưa thật sự hiểu hết công việc hoặc m ời người nhà của B ạn đến bu ổi cho thông tin chứ Bạn đừng tự mình chống chọi với người nhà Hỏi: Tôi sẽ làm việc hăng hái và tôi sẽ đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Công ty có thể hỗ tr ợ cho tôi làm việc được không, chẳng hạn như trả lương, trợ cấp tiền xăng v.v. để tôi yên tâm làm việc? Ðáp: Tôi ví dụ: Bạn đến gặp nhà xuất bản và nói rằng Bạn chuẩn bị viết tiểu thuyết rất hay, tiểu thuyết này sẽ thu hút hàng triệu độc giả và sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà xuất bản khi nó được tái bản nhiều lần. Bạn ch ỉ yêu cầu nhà xuất bản trợ cấp giấy bút và tiền cà phê buổi sáng để Bạn yên tâm viết tiểu thuyết. Bạn nghĩ là nhà xu ất b ản s ẽ đồng ý trợ cấp cho Bạn hay không? Hỏi: Tại sao sản phẩm của các công ty kinh doanh theo mạng đều là những hàng ch ất l ượng cao? Ðáp: Ðã có những công ty áp dụng phương thức kinh doanh theo mạng để bán những m ặt hàng không ch ất lượng và kết quả là sự phá sản. Chất lượng sản phẩm là tiêu chuẩn hàng đầu để các công ty kinh doanh theo m ạng t ồn t ại đ ược. Theo thống kê, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu của người tiêu dùng, công ty sẽ không t ồn t ại quá 18 tháng. Kinh doanh theo mạng dựa trên giao tiếp giữa con người với con người, trong đó người ta bán niềm tin, bán uy tín trước khi bán s ản phẩm. Và vì vậy để một ai đó thường xuyên dùng sản phẩm của công ty thì chất lượng của s ản ph ẩm là yêu cầu đ ầu tiên.
 4. Kỳ 1: Làm giàu có thể học được? Bạn thân mến! Con đường đi tới sự Giàu có thực sự rất đẹp Bạn đang ở đâu trên con đường đó? Khát vọng làm giàu, tạo ra nhiều của cải vật chất, đem lại sự thịnh v ượng cho b ản thân và cho xã h ội là khát v ọng hàng ngàn đời nay của loài người. Tuy nhiên, từ khát vọng đến thực t ế là m ột hành trình r ất dài và không ph ải ai cũng đi đến đích. Dân gian Việt Nam có câu: "Con vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa l ại quét lá đa", chúng ta có th ể hi ểu ra v ới nghĩa rộng là con cái thường nối nghiệp của cha mẹ và kinh doanh cũng không n ằm ngoài quy lu ật đó. Chính vì v ậy có m ột thực tế rằng ai cũng muốn nâng cao đời sống vật chất của mình, ai cũng biết "phi thương b ất phú", nh ưng h ầu nh ư ch ỉ có những người có ông bà, cha mẹ đã từng buôn bán, kinh doanh mới trở thành những doanh nhân. Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi: Tại sao con cái lại th ường n ối nghi ệp cha m ẹ không? Hay coi đó là m ột vi ệc hi ển nhiên? Xin thưa nó không hiển nhiên chút nào. Nghề nghiệp là m ột ph ần không nh ỏ c ấu thành chính con ng ười và cu ộc sống của chúng ta, bố mẹ chúng ta có thể không đem công việc v ề nhà, nh ưng con ng ười, cách ứng x ử c ủa h ọ v ới th ế giới bên ngoài và cả những vấn đề nội tâm bên trong bị ảnh hưởng không nh ỏ b ởi chính công vi ệc mà h ọ đang làm. Vô tình họ đã nuôi dạy con cái họ trong một môi trường phản ánh ngh ề nghiệp mà h ọ đang theo đu ổi. Khi tr ưởng thành, đ ối mặt với việc chọn nghề nghiệp, theo bản năng con người sẽ chọn việc gần gũi với mình nh ất và vi ệc h ọ ch ọn l ại ngh ề của bố mẹ họ cũng là điều rất dễ hiểu. Và thực tế cho thấy, xác xuất thành công c ủa nh ững doanh nhân có b ố m ẹ làm kinh doanh cao hơn những người khác rất nhiều. Thêm một câu hỏi nữa, thời xưa quy luật này gần như đúng 100%, con bác nông dân s ẽ tr ở thành nông dân, con ông thầy đồ lại làm thầy đồ, con ông lang bốc thuốc lại trở thành ông lang b ốc thu ốc... nh ưng t ại sao ngày nay xác xu ất này giảm đi rất nhiều. Câu trả lời cũng rất đơn giản, xã hội ngày càng m ở, con ng ười có thể ti ếp c ận các ngu ồn thông tin d ễ dàng hơn và đặt biệt rất nhiều nghề nghiệp đã được con người đúc kết lại thành giáo trình và giảng d ạy trong các tr ường học nghề, trường đại học. Vậy là một nghề nghiệp nào đó không còn là đặc thù của m ột ai đó, m ột dòng h ọ nào đó n ữa mà nó trở thành kiến thức chung của toàn nhân loại. Câu hỏi tiếp theo, tại sao những ngành như bác sĩ, giáo viên, k ỹ s ư chuyên ngành,... đ ều đã có tr ường d ạy t ừ r ất lâu, nhưng các trường dạy làm giàu thì xuất hiện rất muộn và hiện m ới phát tri ển ở các n ước ph ương Tây. Ph ải chăng h ọc làm giàu khó hơn các ngành khác? Câu trả lời là học làm giàu không khó, th ậm chí d ễ h ơn h ọc làm bác sĩ, k ỹ s ư... nh ưng làm giàu là một ngành tổng hợp rất nhiều loại kiến thức khác nhau, nó là m ột d ạng khoa h ọc v ề con ng ười, nên khó đúc kết. Khoa học học làm giàu phải chờ đến khi các ngành học liên quan phát tri ển đến m ột m ức đ ộ nào đó m ới đ ủ chín đ ể hình thành. Hơn nữa, mặc dù kiến thức học làm giàu không khó, điểm khó n ằm ở ch ỗ v ận d ụng và v ượt qua nh ững rào cản tâm lý để thực hiện những điều học được như thế nào, nên ngành giáo dục cũng ph ải có nh ững b ước đ ột phá đ ưa ra những phương pháp giáo dục hoàn toàn m ới. Ngoài ra, còn m ột y ếu t ố n ữa đã làm cho ngành h ọc làm giàu ch ậm phát triển, có lẽ do vật chất có sức hấp dẫn quá lớn, nên những người n ắm đ ược quy lu ật ki ếm ti ền thường không muốn chia sẻ rộng rãi. Quay trở lại vấn đề tại sao xác xuất thành công của những doanh nhân có b ố m ẹ làm kinh doanh l ại cao h ơn nh ững người khác, đơn giản vì họ đã trải qua trường học làm giàu mà giảng viên chính là cha mẹ h ọ. R ất may m ắn cho chúng ta, trên thế giới hiện có rất nhiều tỷ phú như Donald Trump, Anthony Robbins, T. Harv Eker, Robert T. Kiyosaki,… s ẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm làm giàu của họ và dựa trên các ki ến th ức đó có r ất nhi ều các trung tâm d ạy làm giàu v ới phương pháp đào tạo hoàn toàn mới mẻ đã thu hút hàng triệu người tham gia, tìm ki ếm và t ạo d ựng cho mình cu ộc s ống đẹp hơn, giàu có hơn và ý nghĩa hơn. Nhưng khoa học làm giàu bao gồm những kiến thức gì? Chúng ta học gì ở môn khoa h ọc làm giàu? Nên b ắt đ ầu h ọc từ đâu? Cách học như thế nào? Kỳ 2 - “Những kiến thức căn bản của khoa học làm giàu” sẽ “bật mí” cho các bạn về điều đó. Khoa học làm giàu Tại sao chỉ một số ít người giàu có trong khi phần lớn nhân loại sống trong cảnh nghèo đói? Hàng triệu người đang sử dụng luật hấp dẫn để thành công trong cuộc sống. Điều đó không còn là bí m ật. B ạn cũng có thể học cách sử dụng luật hấp dẫn để đạt được những điều mà mình hằng mong muốn trong đ ời. Đó có thể là tiền bạc, tình yêu hay hạnh phúc. Tuy nhiên, trong loạt bài này, chúng ta ch ỉ t ập trung bàn v ề cách t ạo ra s ự d ư th ừa v ề ti ền bạc cũng như sự giàu có. Tại sao lại tập trung vào vấn đề tiền bạc? Tiền tự thân không tốt cũng không xấu. Xét đến cùng, tiền chỉ là một loại phương tiện. Trong thời gian g ần đây, h ọc về những quy luật tạo ra tiền đã trở thành một nhu cầu quan trọng đối với nhiều người trên th ế giới. Khảo sát một nhóm 100 người bất kỳ, kể từ khi họ bắt đầu khởi nghiệp cho tới 40 năm sau, khi họ đến độ tuổi nghỉ hưu, bạn sẽ thấy: Chỉ 01 người duy nhất trở nên giàu có • 04 người được đảm bảo về tài chính • 05 người tiếp tục phải làm việc dẫu họ không mong muốn • 36 người chết trước khi nghỉ hưu •
 5. • 54 người còn lại chết trong cảnh nợ nần, phá sản - phải sống phụ thuộc vào các kho ản tr ợ c ấp xã h ội, s ự giúp đ ỡ của họ hàng, bạn bè, các quỹ từ thiện với mức sống ít ỏi. 5% thành công, 95% thất bại Đây là con số thống kê ở Mỹ. Phần còn lại của thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, tình trạng này th ậm chí còn tồi tệ hơn. Điều gì đã làm cho 5% này trở nên khác biệt? Có những triệu phú có trình độ học vấn cao, nhưng cũng có những triệu phú ít học. Có những triệu phú sinh ra trong giàu có, những cũng có những triệu phú xuất thân t ừ t ầng lớp nghèo khó, th ậm chí là vô gia cư. Có những triệu phú lớn lên ở các nước phát triển, nhưng cũng có những triệu phú sinh ra ở các qu ốc gia đói nghèo. Có những người thợ sửa ống nước trở thành triệu phú, nhưng cũng có những bác sĩ chết trong đói nghèo. Không có một quy chuẩn chung nào cho những người giàu, ngoại trừ một điều DUY NHẤT… Những người giàu trên thế giới đều hiểu và vận dụng những quy luật của luật hấp dẫn vào cuộc sống của chính họ. Các triệu phú đều hiểu rằng sự giàu có trên trái đất luôn đủ đầy và dư thừa cho t ất cả m ọi người, ch ứ không c ần phải tranh giành một mất - một còn. Tất cả chúng ta đều có thể trở nên giàu có. Nhân loại cần học cách khai thác quy trình tư duy đúng đắn để hấp dẫn sự giàu có… Khoa học làm giàu đã được sử dụng bởi tất cả những người giàu có và khôn ngoan trên trái đất qua hàng th ế kỷ nay cũng có thể trở thành kiến thức của bạn. Nhưng trước tiên, Bạn hãy trả lời câu hỏi sau… Bạn nghĩ thế nào về sự giàu có? Bạn sẽ không thể sống một cuộc đời thực sự đầy đủ và thành công n ếu bạn không giàu có. Để giải phóng tâm h ồn và phát triển tài năng, bạn cần sử dụng rất nhiều thứ và bạn không thể có đ ược nh ững th ứ đó n ếu không có ti ền đ ể mua. Bạn nghĩ như thế nào về điều đó? Nhiều người cảm thấy không thoải mái khi đề cập đến vấn đề tiền bạc. Hãy nhớ rằng cảm giác ph ản ánh nh ận th ức và tư duy nằm sâu trong con người bạn. Nếu cảm thấy không thoải mái với suy nghĩ rằng bạn x ứng đáng tr ở nên giàu có, chỉ đơn giản là do nó còn xa lạ với bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn làm quen với suy nghĩ đó. Bạn có nhận thấy rằng những người giàu có đều rất thoải mái khi nói về vấn đề tiền bạc? Bạn đang hấp dẫn hay đang ngăn cản tiền bạc bước vào cuộc sống của bạn? Bạn có thực sự cần đến khoa học làm giàu? Hãy thử làm bài tập sau.Đánh dấu vào ô phù hợp với bạn: Tôi mong muốn cuộc sống của tôi giàu có và phong phú hơn. Tôi thích kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tôi muốn chu cấp nhiều hơn cho gia đình tôi. Tôi thỉnh thoảng lo lắng về vấn đề tiền bạc Tôi làm việc rất chăm chỉ nhưng chưa bao giờ đạt được mức thu nhập như mong muốn. Tôi mong muốn rất nhiều thứ trong đời nhưng không thể đạt được. Ngoài nghề nghiệp hiện tại, tôi không còn nguồn thu nhập nào khác. Bây giờ hãy tưởng tượng… Hãy tưởng tượng bạn có thể sử dụng những suy nghĩ của bạn để đưa ra quyết định – không m ột chút do dự - b ởi vì bạn biết rõ ràng rằng rằng mình muốn ở đâu và nên làm gì.. Hãy tưởng tượng bạn có thể tạo dựng cuộc đời như bạn hằng mơ ước. Hãy tưởng tượng hàng ngàn người được hưởng lợi từ sáng tạo của bạn – một cuốn sách, một tác phẩm nghệ thuật hay một doanh nghiệp. Hãy tưởng tượng bạn tạo ra những việc làm, thay đổi cuộc sống, sản xuất ra những s ản ph ẩm đem l ại l ợi ích cho nhân loại. Hãy tưởng tượng bạn giống như một ngọn đèn mang lại sự sáng suốt và giác ngộ cho cộng đồng của b ạn. Gia đình bạn sẽ được hưởng những lợi ích gì? Bạn có ảnh hưởng tới những ai? Bạn tìm kiếm điều gì để thay đ ổi th ế giới này? Bạn được nhớ đến như thế nào khi bạn qua đời? Bạn sẽ hướng dẫn những ai? Một câu hỏi lớn nhất - Điều gì sẽ trở thành dấu ấn của bạn trong thế giới này? Không phải chỉ là tiền bạc - đó còn là chân giá trị của bạn. Sức mạnh tiềm ẩn trong bạn Bạn thực sự là ai? Nhìn vào bản thân và bạn sẽ nhận thấy rằng bạn được làm nên từ rất nhiều phân t ử. Những phân t ử lại đ ược t ạo nên từ những nguyên tử. Nếu nhìn nhận sâu xa hơn nữa, những nguyên tử lại được t ạo bởi những h ạt proton, neutron và electron – những hạt cơ bản tương tác theo một định luật nhất định. Vạn vật được tạo nên từ năng lượng của vũ trụ. Trong đó có cả bạn. Bạn là năng lượng dưới dạng vật chất. Hoặc theo lý thuyết về mặt tâm linh - bạn là tâm h ồn bên trong m ột c ơ th ể vật chất - một phần tử của Chúa trời.
 6. Hãy tạm thời quên đi những khái niệm tôn giáo của Chúa trời trong giây lát. Hãy nghĩ Chúa tr ời nh ư m ột th ực th ể bao hàm toàn bộ năng lượng của vũ trụ - thứ năng lượng đã tạo nên vạn vật. Một tảng đá trông như thể m ột tĩnh v ật, nh ưng bên trong nó là hàng tỷ các nguyên tử chứa đựng năng lượng đang tác động qua lại liên t ục. Tảng đá hoàn toàn là m ột dạng năng lượng và vận động – trạng thái vững chắc và tĩnh chỉ là cái mà bạn nhìn th ấy. Nếu vạn vật được tạo nên từ năng lượng vũ trụ và chúng ta gọi năng lượng này là Chúa trời, ho ặc cao h ơn n ữa là Ý thức - vậy bạn đã là một phần của Chúa trời. Cũng giống như mọi tảng đá, m ọi loài v ật, thực v ật và m ọi hành tinh và các vì tinh tú trong không gian. Bạn cũng vậy, hoàn toàn là một dạng năng lượng – nhưng chỉ khác một điều duy nhất. Bạn có ý th ức về b ản thân mình. Chính sự ý thức được của bản thân này, khi được định hướng, sẽ cho phép bạn điều khiển để lựa chọn những trải nghiệm mà bạn muốn, đưa bạn vào thế giới của riêng mình. Những gì bạn nghĩ đến, bạn sẽ tạo ra. Tư duy là thực thể! Và điều bạn nghĩ đến, dù t ốt hay x ấu – b ạn cũng sẽ t ạo ra trong thế giới thực của bạn. Tất cả chúng ta đều làm việc với một năng lượng vô hạn. Chúng ta đều định hướng cho bản thân bằng những phép tắc giống nhau. Một trong số đó là luật hấp dẫn. Bất cứ những gì bạn nghĩ đến – bạn sẽ thu hút vào cu ộc s ống của mình. Luật hấp dẫn luôn luôn vận động. Bạn không bao giờ có thể tránh khỏi nó. Bạn đang hấp d ẫn t ất cả nh ững gì đ ến với cuộc sống của bạn. Khi bạn đã nắm được quy luật này – bạn hiểu được Điều bí m ật – và bây giờ b ạn có th ể đi ều khiển để hút vào cuộc sống của mình những điều mà bạn mong muốn. Chúng ta sẽ trở thành người như chúng ta nghĩ. Hãy tự hỏi mình… Bạn thường nghĩ đến điều gì? Đây thực sự là một vấn đề bởi giống như hầu hết mọi người, suy nghĩ thống trị trong đầu óc của bạn thường là những nỗi lo lắng, sợ hãi hoặc những gì mà bạn đang thiếu hụt. Cái bẫy hiện thực Trong cuốn “Khoa học làm giàu”, Wallace viết: “Bạn sở hữu năng lực tự nhiên v ốn có để suy nghĩ v ề đi ều b ạn mu ốn nghĩ. Nhưng muốn suy nghĩ vượt lên trên thực tại đòi hỏi bạn phải n ỗ lực”. Điều Wattles muốn nói ở đây là: Khi bạn nghĩ dựa theo những gì nhìn th ấy xung quanh và nh ững k ết qu ả mà b ạn đang có… thì thật đơn giản. Nhưng nếu bạn mong muốn thoát ra khỏi tình trạng thực t ại, thì như thế không đ ủ. Đi ều t ốt đẹp sẽ không xảy ra, khi mà bạn không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào. Bạn phải biết cách tư duy vượt lên trên thực tại. Và đó là cách nghĩ hiệu quả. Wallace Wattles vi ết: “Mu ốn t ư duy không phụ thuộc vào những sực việc đang diễn ra trong thực tại là một việc rất khó khăn và đòi h ỏi tiêu t ốn nhi ều năng lượng hơn bất cứ công việc nào khác. Nhưng đó là việc hoàn toàn có thể thực hiện được”. Ngay từ khi còn nhỏ, có lẽ lối tư duy của chúng ta đã sớm được “lập trình”. Ví dụ điển hình là việc nh ận phi ếu đánh giá ở trường tiểu học. Chúng ta quen với việc chỉ nhìn vào những thứ hạng trên phiếu đánh giá (tư duy theo cái b ạn nhìn thấy), hơn là tập trung vào thứ hạng mà chúng ta mong muốn. Chúng ta quen đ ể k ết qu ả điều khiển suy nghĩ thay vì ngược lại (suy nghĩ quy định kết quả) Nếu bạn cứ mãi nghĩ về các khoản nợ, bạn sẽ càng n ợ n ần chồng chất. N ếu bạn cứ mãi lo lắng về sức kh ỏe, b ệnh tật, điều đó sẽ chỉ khiến bạn càng ốm yếu hơn. Suy nghĩ của chúng ta luôn luôn kiểm soát kết quả. Vì thế, để thoát ra khỏi “cái b ẫy hiện t ại”, chúng ta c ần t ập trung hoàn toàn vào những kết quả KHÁC BIỆT với những gì mình đang có! Đây chính là lúc thoát ra khỏi cái bẫy hiện thực và tạo dựng một tương lai hoàn toàn mới. Hướng dẫn chơi chứng khoán ảo Khớp lệnh là gì? Khớp lệnh là việc thực hiện các yêu cầu mua/bán cùng một loại cổ phiếu giữa các nhà đ ầu t ư trên sàn. Nếu lệnh được khớp thành công, tiền sẽ về tài khoản của người bán, cổ phiếu sẽ về tài khoản của người mua. C ả 2 người bán và mua đều phải mất phí giao dịch là 0.5% giá trị giao dịch. Nếu lệnh không được khớp (tức là giá mua nhỏ hơn giá khớp, giá bán cao hơn giá khớp) thì lệnh sẽ bị hủy sau khi ngày giao dịch kết thúc. Muốn thực hiện việc mua bán, phải đặt lại lệnh Lệnh ATO, ATC, LO là gì? Có 3 loại lệnh được sử dụng trong giao dịch chứng khoán: LO là lệnh mua bán với giá xác định. Lệnh sẽ được khớp khi giá khớp nhỏ hơn hoặc bằng giá mua (đ ối v ới l ệnh mua) hoặc giá khớp lớn hơn và bằng giá bán (đối với lệnh bán). Lệnh LO có thể dùng trong c ả 3 đ ợt ATO là lệnh mua bán bằng mọi giá trong khoảng giá sàn và giá trần. ATO t ương đ ương v ới lệnh LO mua b ằng giá tr ần và bán bằng giá sàn. Tuy nhiên lệnh ATO được ưu tiên khớp trước. Lệnh ATO chỉ dùng ở đợt m ở cửa Lệnh ATC giống như lệnh ATO nhưng được áp dụng ở đợt đóng cửa.
 7. Khi nào tiền hoặc cổ phiếu về tài khoản Tiền và cổ phiếu sẽ về ngay tài khoản khi lệnh được khớp thành công. Việc này khác với trên sàn HOSE, khi mà tiền và cổ phiếu sẽ về sau 4 ngày giao dịch kể từ phiên khớp thành công. Việc này là để thành viên có thể quay vòng được vốn nhanh, tránh việc chờ đợi khó chịu Đặt lệnh thế nào là hợp lệ? Một lệnh được gọi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau: + Giá đặt phải giữa giá sàn và giá trần + Số lượng đặt phải chẵn 10 (tức là chia hết cho 10) và nhỏ hơn 10.000 + Đủ điều kiện về số lượng cổ phiếu nếu bán (số lượng bán phải nhỏ hơn số lượng cổ phiếu có) và đủ tiền n ếu mua Thời gian khớp lệnh Thời gian khớp lệnh là là từ 9h đến 10h45. Đây là thời gian khớp lệnh được quy định trên sàn CK Hồ Chí Minh (HOSE), được chia làm 3 giai đoạn: + Khớp lệnh định kỳ mở cửa: bắt đầu nhận lệnh lúc 8h30 và khớp lúc 9h + Khớp lệnh liên tục từ 9h đến 10h30 + Khớp lệnh định kỳ đóng của lúc 10h45 Sau khi lệnh khớp xong, CK và tiền sẽ được về ngay tài khoản. Điều này khác với trên sàn HOSE là ph ải đ ợi đ ến phiên thứ 4 thì CK và tiền mới về. Nếu lệnh được đặt trong thời gian trên thì được khớp ngay. Nếu không sẽ phải đợi Thời gian đặt lệnh Sàn CK HLG ảo nhận lệnh tại mọi thời điểm. Nếu thời gian đặt lệnh trùng với thời gian khớp lệnh được quy định trên sàn CK Hồ Chí Minh (HOSE) là t ừ 9h đến 10h45 thì lệnh sẽ được khớp ngay. Nếu không lệnh phải đợi đến thời gian trên. Ý nghĩa của các chữ số màu xanh, vàng đỏ: + Màu xanh: Biểu tượng cho sự thay đổi tăng giá + Màu đỏ: Biểu tượng cho sự thay đổi giảm giá + Màu vàng: Biểu tượng cho sự đứng giá (không thay đổi) Các thông tin cơ bản được thể hiện trong bảng điện tử: - Cột mã chứng khoán: Là mã hiệu (tên viết tắt) của chứng khoán được đăng ký và niêm yết t ại Trung tâm giao d ịch chứng khoán (TTGDCK). - Cột giá tham chiếu: Là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó và là cơ s ở để xác đ ịnh giá tr ần, giá sàn c ủa ngày giao dịch hiện tại. - Cột giá trần: Là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua, bán chứng khoán. + Trên TTGDCK TP HCM: Giá trần = Giá tham chiếu + 5% *Giá tham chi ếu + Trên TTGDCK Hà Nội: Giá trần = Giá tham chiếu + 10% * Giá tham chiếu -Cột giá sàn: Là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua, bán CK. + Trên TTGDCK TP HCM: Giá sàn = Giá tham chiếu - 5% * Giá tham chi ếu + Trên TTGDCK Hà Nội: Giá sàn = Giá tham chiếu - 10% * Giá tham chiếu - Cột giá mở cửa: Là mức giá thực hiện đầu tiên trong ngày giao dịch. - Cột giá đóng cửa: Là mức giá thực hiện cuối cùng trong ngày giao dịch. - Cột giá khớp lệnh: Là mức giá tại đó khối lượng CK được giao dịch nhiều nhất. - Cột khối lượng khớp lệnh: Là khối lượng CK được thực hiện tại mức giá khớp lệnh. - Cột chênh lệch (+/-): Là thay đổi của mức giá hiện tại so với giá tham chiếu trong ngày giao d ịch (= giá hi ện t ại – giá tham chiếu). - Cột mua: gồm 6 cột biểu thị cho 3 mức giá đặt mua cao nhất tương ứng với các khối lượng đ ặt mua t ại các m ức giá cao nhất đó. Khi kết thúc phiên giao dịch Bảng điện tử sẽ hiện thị các thông tin về khối lượng CK tương ứng v ới các mức giá chưa được khớp lệnh (dư mua). - Cột bán: gồm 6 cột biểu thị cho 3 mức giá đặt bán thấp nhất tương ứng với các khối lượng đặt bán t ại các m ức giá thấp nhất đó. Khi kết thúc phiên giao dịch Bảng điện tử sẽ hiện thị các thông tin về khối lượng CK t ương ứng v ới các mức giá chưa được khớp lệnh (dư bán). Ký hiệu giao dịch
 8. TTO - Một số ký hiệu giao dịch đang được sử dụng trên các phương tiện công bố thông tin của TTGDCK TP.HCM: Ký hiệu trạng thái chứng khoán: Ký hiệu Ý nghĩa Chứng khoán giao dịch bình thường P Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trong 1 ngày giao dịch H Chứng khoán bị ngừng giao dịch S Chứng khoán bị kiểm soát C Chứng khoán bị hủy niêm yết X Ký hiệu của TTGDCK về chứng khoán: Ký hiệu Ý nghĩa Giao dịch không hưởng cổ tức XD Giao dịch không hưởng quyền kèm theo XR Giao dịch không hưởng lãi trái phiếu XI Ngừng giao dịch SP Chứng khoán cảnh báo DS Kết quả giao dịch - Bảng kết quả giao dịch: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN Giá tham chiếu: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên giao dịch của ngày giao dịch trước đó. Giá trần: Giá tham chiếu + Giá tham chiếu * 10%, là mức giá t ối đa mà nhà đ ầu t ư có thể đ ặt l ệnh Giá sàn: Giá tham chiếu - Giá tham chiếu * 10%, là mức giá tối thiểu mà nhà đầu tư có thể đ ặt lệnh Giá mở cửa: là mức giá thực hiện đầu tiên trong ngày giao dịch Giá đóng cửa: là mức giá thực hiện cuối cùng trong ngày giao dịch Ký hiệu: là biểu tượng chỉ sự thay đổi tăng, giảm hoặc đứng giá. ( : tăng; : giảm ; : không đổi) Thay đổi: Thay đổi trong phiên= Giá giao dịch hiện tại - Giá giao dịch trước đó; Thay đổi khi kết thúc phiên= Giá hiện tại- Giá trước đó Giá cao nhất: là mức giá thực hiện cao nhất trong phiên giao dịch Giá thấp nhất: là mức giá thực hiện thấp nhất trong phiên giao dịch Giá bình quân: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch của từng chứng khoán tính tới thời điểm tra cứu Giá trị: là tổng giá trị giao dịch chứng khoán tính tới thời điểm tra cứu Kết quả giao dịch – Bảng kết quả giao dịch NĐTNN: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN KL mua: là khối lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài mua trong phiên giao dịch % giao dịch: (KL mua của nhà đầu tư nước ngoài/KL mua của toàn thị trường)*100 KL bán: là khối lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài bán trong phiên giao dịch % giao dịch: (KL bán của nhà đầu tư nước ngoài /KL bán của toàn thị trường)*100 KLCK còn được phép mua: Tổng số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ - Số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ Thống kê giao dịch - Bảng chứng khoán có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên thị trường: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN Giá: là mức giá giao dịch thực hiện gần nhất tính tới thời điểm tra cứu Ký hiệu tăng giảm: là các biểu tượng dùng để biểu thị sự tăng, giảm hoặc đứng giá Thay đổi: Giá thực hiện gần nhất - Giá thực hiện trước đó
 9. % thay đổi: (Thay đổi/Giá thực hiện trước đó)*100 Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch tính tới thời điểm tra cứu Thống kê giao dịch - Bảng thống kê TOP: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN Giá trị GD trong phiên: là tổng giá trị giao dịch của chứng khoán trong phiên giao dịch gần nhất Giá trị GD phiên trước: là tổng giá trị giao dịch của chứng khoán trong phiên giao dịch liền trước. Ký hiệu: là các biểu tượng dùng để biểu thị sự tăng, giảm hoặc không đổi về giá trị giao dịch Thay đổi: GTGD trong phiên- GTGD phiên trước Bảng danh sách tổ chức đăng ký giao dịch: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN Tên công ty: là danh sách công ty đăng ký giao dịch trên TTGDCKHN xếp theo vần ABC Giá đóng cửa phiên trước: là giá đóng cửa của ngày trước đó Giá thực hiện: là giá giao dịch thực hiện gần nhất tính tới thời điểm tra cứu Thay đổi: Giá thực hiện - Giá đóng cửa phiên trước % thay đổi: (Thay đổi/Giá đóng cửa phiên trước)*100 Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch tính tới thời điểm tra cứu Danh sách tổ chức đăng ký giao dịch – Bảng số liệu giao dịch: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN Giá thực hiện : giá giao dịch thực hiện gần nhất tính tới thời điểm tra cứu Khối lượng thực hiện: là khối lượng của giao dịch gần nhất tính tới thời điểm tra cứu Giá bình quân: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch gần nhất Danh sách tổ chức đăng ký giao dịch – Bảng hồ sơ công ty: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN Giá trước đó : là giá giao dịch liền trước của giao dịch gần nhất. Giá thực hiện: là mức giá giao dịch thực hiện gần nhất Thay đổi: Giá thực hiện - Giá thực hiện trước đó Khối lượng thực hiện: là khối lượng của giao dịch gần nhất tính tới thời điểm tra cứu Khối lượng: là tổng khối lượng giao dịch tính tới thời điểm tra cứu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE ABT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN AN GIANG AGF CÔNG TY CỒ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH ALT CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HÒA BBC CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT BBT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BHS CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH BMC CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH BMP CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BỈM SƠN BPC CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI BT6 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU BTC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG CAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM CII CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI CLC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU COM CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH CYC CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI DCT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN DHA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG DHG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC DIC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO DMC CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA XÂY DỰNG ĐỒNG NAI DNP
 10. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG DPC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG DRC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH DTT CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA FMC CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER FPC FPT FPT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH GIL THẠNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN GMC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN GMD CÔNG TY CỔ PHẦN HAPACO HAP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI HAS CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH HAX CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH HBC CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG HBD CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HMC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH HRC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ IFS CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM IMP CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO ITA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ KDC KHA KHAHOMEX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA KHP CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN LAF CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG LBM CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - ĐIỆN LỮ GIA LGC CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU MCP CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY MCV DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI MHC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAV CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP NHC CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC NKD CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NSC CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM PAC CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX PGC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PJT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU PMS CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM PNC Cổ phiếu CTCP nhiệt điện Phả lại PPC PVD PVD CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG RAL CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH REE
 11. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN RY NINH II RHC CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO SAF CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG SAM CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAV SAVIMEX CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG SCD CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI SDN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN SFC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI SFI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN SFN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG SGC CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN SGH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN SHC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 1 SJ1 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN SJD CÔNG TY CỔ PHẦN DĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG SJS NGHIỆP SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN DĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC SMC CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM SSC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN STB CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN TAC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA TCR CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC TDH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC TMC CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TMS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM TNA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN TRI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4 TS4 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH TTC CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN TTP CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM TYA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN UNI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO VFC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ VGP CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỄN ĐÔNG VID CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO VIP CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý VIS CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VNM CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT VPK CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH VSH CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY VTA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH VTB CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC VTC Sàn giao dịch Hà Nội:
 12. Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội EBS Công ty Cổ phần Giấy Hải Âu GHA Công ty cổ phần Nông dược H.A.I HAI Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu HJS Công ty cổ phần Hạ Long I Viglacera HLY Công ty cổ phần Sữa Hà Nội HNM Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng HPC CTCP Đá Xây dựng Hoà Phát HPS Công ty cổ phần Hacinco HSC Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát HTP Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thuỷ Sản ICF Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài ILC Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông LTC Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 1 MCO Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà MEC Công ty cổ phần Thuỷ hải sản Minh Phú MPC Công ty cổ phần Than Núi Béo NBC Công ty cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi NLC Công ty cổ phần May Phú Thịnh, Nhà Bè NPS Công ty cổ phần Ngân Sơn NST Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong NTP Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình PAN Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội PJC Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex PLC Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện POT Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại PPC Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Phong PPG Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn PSC Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện PTC Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng PTS Công ty cổ phần Sông Đà 505 S55 Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 S64 Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 S91 Công ty cổ phần Sông Đà 9.09 S99 Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh SAP Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà SCC Công ty cổ phần Sông Đà 3 SD3 Công ty cổ phần Sông Đà 5 SD5 Công ty cổ phần Sông Đà 6 SD6 Công ty cổ phần Sông Đà 7 SD7 Công ty cổ phần Sông Đà 9 SD9 SDA Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại Sông Đà Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà SDC Công ty cổ phần Sông Đà 10 SDT Công ty cổ phần Sông Đà Yaly SDY Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM SGD Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà SIC Công ty cổ phần Sông Đà 11 SJE Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 SNG Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh STC
 13. Công ty cổ phần Bao bì Sông Đà STP Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn SVC Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà TBC CTCP Công nghiệp Tung Kuang TKU Công ty cổ phần Viên thông Thăng Long TLC Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera TLT Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hà Nội TPH Công ty cổ phần Thạch cao Xi Măng TXM Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà VBH Công ty cổ phần Xây dựng số 2 VC2 Công ty cổ phần Vận tải Thuê tàu VFR Công ty cổ phần Cơ giới Lắp máy và Xây dựng VMC Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol VNC Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam VNR VSP Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN Công ty Cổ phần Thăng Long VTL Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera VTS Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng VTV Công ty cổ phần Yên Sơn YSC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2