intTypePromotion=3

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý sản xuất ?

Chia sẻ: Do Cong Thinh Thinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

2
951
lượt xem
318
download

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý sản xuất ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý sản xuất có trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp các hệ thống và thủ tục đảm bảo vận chuyển và xử lý các sản phẩm. Những nhà quản lý làm việc để làm cho quá trình sản xuất hiệu quả hơn bằng cách giám sát và tuyển dụng nhân viên, làm cho lịch trình làm việc, đáp ứng hạn ngạch sản xuất và giám sát thiết bị sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý sản xuất ?

 1. Làm thế nào để Trở thành một nhà quản lý sản xuất? Quản lý sản xuất có trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp các hệ thống và th ủ tục đ ảm bảo vận chuyển và xử lý các sản phẩm. Những nhà quản lý làm việc để làm cho quá trình sản xuất hiệu quả hơn bằng cách giám sát và tuyển dụng nhân viên, làm cho lịch trình làm việc, đáp ứng hạn ngạch sản xuất và giám sát thiết bị sản xuất. Những người tìm kiếm để trở thành một quản lý sản xuất thường cần bằng cử nhân trong một lĩnh vực quản lý có liên quan hoặc chuyên sâu, lâu dài trên-the -đào tạo công việc để đạt được kinh nghiệm quý báu. Một văn bằng đại học công nghệ trong quản lý, điều hành công nghiệp nói chung là hữu ích cho những người muốn trở thành một người quản lý sản xuất. Một văn bằng về một trong những khu vực này s ẽ giúp chuẩn bị các nhà quản lý tương lai với chiến thuật giám sát, k ỹ năng kinh doanh và đào tạo công nghiệp. Một số sinh viên cũng có th ể tìm thấy nó hữu ích để có một khóa học đào tạo công nghiệp tại một trường dạy nghề sau khi tốt nghiệp để có được kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất. Mặc dù bằng cử nhân có thể hữu ích cho các ứng cử viên mu ốn tr ở thành một người quản lý sản xuất, nó không phải là cần thiết luôn luôn. Một số nhà quản lý sản xuất bắt đầu sự nghiệp c ủa h ọ làm vi ệc trong nhập cảnh cấp dây chuyền lắp ráp hoặc các vị trí vận chuyển và cuối cùng trở thành tiến cử vào vị trí quản lý. Giám sát mong mu ốn thúc đẩy nhân viên cấp hiển thị dấu hiệu của khả năng lãnh đ ạo và khả năng học tập các khía cạnh khác nhau của công việc sản xuất. Hầu hết các công ty thường tìm cách thuê các nhà quản lý sản xu ất v ới một số lượng kinh nghiệm cũng. Quản lý sản xuất thường cần nhiều kinh nghiệm và kiến thức mạnh mẽ của các công việc sản xuất khác nhau. Lý tưởng nhất, một người quản lý sản xuất s ẽ có th ể th ực hi ện nhiệm vụ sản xuất ngoài để giám sát hoạt động và phối hợp sản xuất. Có hoặc không có một văn bằng đại học, những người tìm kiếm để trở thành một người quản lý sản xuất sẽ cần đào tạo nghề. Một sự hiểu biết chung của hoạt động quản lý và sản xuất là cần thiết, nhưng nhiều công ty yêu cầu quản lý để hoàn thành đào t ạo c ụ th ể cho ngành công nghiệp của họ. Các công ty sử dụng các loại khác nhau của thi ết bị sản xuất và phần mềm báo cáo và sẽ thường xuyên cung cấp trên những công việc đào tạo cho các nhà quản lý mới, có th ể kéo dài vì hai hoặc ba tháng. Quản lý sản xuất thường có thể mong đợi để được yêu cầu để hoàn thành một số loại hình giáo dục thường xuyên hoặc đào tạo th ủ t ục đ ể
 2. ở hiện tại với những tiến bộ công nghệ và các xu hướng ngành công nghiệp. Các yêu cầu giáo dục thường xuyên có thể thay đổi tùy theo ngành công nghiệp. Một số nhà quản lý sản xuất thành công có th ể đ ể hoàn thành bằng tốt nghiệp trong kinh doanh, quản lý công nghiệp. Một mức độ sau đại học có thể dẫn đến một quản lý cao c ấp ho ặc v ị trí giám sát. Làm thế nào để trở thành một quản lý sản xuất Người chăm sóc quá trình lập kế hoạch và sản xuất của một sản phẩm trong một ngành công nghiệp được gọi là sản xuất quản lý. Tùy thu ộc vào các sản phẩm mà một công ty sản xuất, yêu cầu giáo d ục khác nhau cho một người quản lý sản xuất. Ví dụ, các nhà qu ản lý s ản xu ất làm việc trong lĩnh vực sản xuất ô tô đòi hỏi m ột mức đ ộ k ỹ thu ật. Những chuyên gia hoạt động trong các công ty dược ph ẩm cần ph ải có một mức độ trong ngành dược. Có là bài viết cho các nhà quản lý sản xuất trong các công ty từ các lĩnh vực khác nhau, nơi một số loại sản phẩm được sản xuất. Các hoạt động của quy hoạch cũng là m ột ph ần quan trọng của hồ sơ quản lý sản xuất. Vì vậy, quản lý sản xuất cần phải có nhiều kỹ năng khác nhau. Hãy để chúng tôi có một nhìn vào các thông tin về làm thế nào để trở thành một quản lý sản xuất thông qua bài viết này. Trở thành một quản lý sản xuất Để trở thành một người quản lý sản xuất, trước hết, b ạn c ần ph ải thành thạo với các vấn đề chuyên môn liên quan đến công việc. Th ứ hai, nó là cần thiết để có kỹ năng quản lý giúp đỡ trong công việc được thực hiện trong thời hạn quy định. Có nhiều khía cạnh khác của một công việc quản lý sản xuất. Hãy để chúng tôi nhận được vào các chi tiết của công việc này và hiểu làm thế nào để trở thành một ng ười quản lý sản xuất thông qua bài viết này. dục cầu Giáo Yêu Một ứng cử viên cho công việc của người quản lý sản xuất cần phải có bằng đại học có liên quan đến lĩnh vực, trong đó ông / cô ấy đang áp dụng. Một mức độ như vậy sẽ cho phép anh ta / cô ấy trong sự hiểu
 3. biết các chi tiết kỹ thuật liên quan với công việc. Các sinh viên muốn làm việc trong lĩnh vực công nghiệp có thể suy nghĩ về theo đuổi một bằng cấp về công nghiệp công nghệ. Nó luôn luôn là m ột l ợi th ế nh ất để có một mức độ quản lý (ví dụ như Quản trị Kinh doanh) bởi vì nó giúp trong việc di chuyển lên các cấp của hệ thống phân cấp. Kể t ừ khi hoạt động lập kế hoạch cũng đi kèm theo hồ s ơ công vi ệc c ủa một người quản lý sản xuất, ông cần phải có kiến thức về giao dịch tài chính và chính sách quản lý. Đây là lý do chính tại sao m ột m ức đ ộ quản lý chứng minh là hữu ích. Một khóa học bằng tốt nghi ệp trong quản lý sản xuất được cung cấp bởi nhiều trường đại học và cung cấp cho học sinh với tất cả các kỹ năng cần thiết - bí quy ết k ỹ thu ật. M ột khóa học bằng tốt nghiệp là do đó, hữu ích và giá trị xem xét. Nó cũng có nghĩa là mức độ không phải là một phải trở thành một người quản lý sản xuất. đốc sản xuất tả việc Giám Mô công Một nhà quản lý sản xuất là người quan trọng đến quá trình sản xuất trong một công ty. Anh ta cần phải có kiến thức về vòng đời phát triển sản phẩm. Tất cả các chi tiết kỹ thuật liên quan với sản xuất nên được biết đến với anh ta. Có rất nhiều khác trách nhiệm quản lý sản xuất cần phải được hiểu. Hãy để chúng tôi có một cái nhìn tại các trách nhiệm khác nhau. Tạo ra một bố cục của dự án hoặc công việc được hoàn thành là • một phần quan trọng của công việc của một giám đốc sản xu ất. Chuẩn bị bố trí, phác thảo của tác phẩm cho một ý t ưởng v ề các nhiệm vụ được thực hiện trong quá trình sản xuất một s ản phẩm. Quy hoạch các nhiệm vụ này cũng trở nên dễ dàng hơn bằng cách có một cái nhìn tổng quan về dự án sẽ được hoàn thành. Một nhà quản lý sản xuất về cơ bản phải là một Tasker đa. Ph ối • hợp các hoạt động khác nhau cùng đóng góp vào công việc sản xuất cũng là một khía cạnh quan trọng của hồ sơ quản lý sản xuất. Công việc của người quản lý là không chỉ giới hạn làm việc / • hoạt động của hệ thống sản xuất. Ông đã để giao ti ếp v ới những người từ các phòng ban khác để cho phép hoạt động trơn tru của bộ phận mà ông đang dẫn đầu. Ví dụ, quản lý sản xuất liên kết chặt chẽ với các sản phẩm bán hàng. Giữ một mắt trên các số liệu bán hàng, giao tiếp với người quản lý bán hàng, thi ết
 4. lập mục tiêu cho một thời gian nhất định, vv là tất cả các trách nhiệm công việc quan trọng cần phải được xử lý bởi anh ta. Quản tiền lương sản xuất lý Mức lương của các nhà quản lý sản xuất là khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Nó phụ thuộc vào sản phẩm được sản xuất, kinh doanh và kích thước tổng thể của công ty. Một nhà quản lý sản xuất làm vi ệc trong lĩnh vực công nghiệp có thể kiếm được bất cứ điều gì gi ữa $ 70.000 và $ 75.000 hàng năm. Tuy nhiên, cần thiết ph ải hiểu r ằng ti ền lương trong phạm vi này được cung cấp cho các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Để làm việc như một người quản lý sản xuất, bạn cần phải có đủ kinh nghiệm để xử lý các tình huống quan trọng. Do đó, nên b ắt đầu như một người quản lý học viên hoặc trợ lý để có được ki ến thức và kinh nghiệm cần thiết để xử lý các nhiệm vụ quản lý sản xuất và trách nhiệm một cách hợp lý. Công việc của một người quản lý sản xuất đòi hỏi bạn ph ải được trên ngón chân của bạn tất cả các thời gian. Nó không ph ải là quá trình s ản xuất, nhưng cũng là hoạt động liên quan mà các chuyên gia cần phải xử lý. Hàng tồn kho, bán hàng, quản lý lực lượng lao động là những điều khác nhau mà ảnh hưởng đến công việc sản xuất một mức độ lớn. Người quản lý sản xuất mô tả công việc và các khía cạnh khác của hồ sơ này được trình bày qua bài viết này. Kiến thức của tất cả các khía cạnh của công việc nên chứng minh là hữu ích cho độc giả. Quản lý sản xuất: phát triển nghề nghiệp Trong phần này Mô tả công việc 1. Tiền lương và điều kiện 2. Yêu cầu tuyển sinh 3. Đào tạo 4. Phát triển nghề nghiệp 5. Người sử dụng lao động và vị trí tuyển dụng ... 6. Liên quan đến công việc 7. In tất cả các trang trong phần này Trường hợp nghiên cứu Quản lý sản xuất: John •
 5. Quản lý sản xuất: Alex • Sinh viên tốt nghiệp thường bắt đầu như học viên sau đ ại h ọc và kinh nghiệm đạt được trong một số khía cạnh khác nhau của quản lý sản xuất (chẳng hạn như quản lý vật liệu, kiểm soát hàng tồn kho, phân tích cấu hình, kiểm soát sản xuất, quản lý mua) trước khi di chuy ển trên để trở thành sản xuất giám sát hoặc người quản lý sự thay đổi. Một số nhà quản lý sản xuất cuối cùng theo đuổi m ột vai trò chi ến lược hơn và trở thành tham gia với kế hoạch lâu dài ch ứ không ph ải là hoạt động ngày-to-ngày. Thường có cơ hội để di chuyển vào quản lý chung. Trong tổ chức lớn hơn, một người quản lý sản xuất cũng có thể được chịu trách nhiệm về sản xuất trên một số trang web, và cơ hội để thiết lập và quản lý hoạt động ở nước ngoài có thể phát sinh với các công ty đa quốc gia. Không có một trong những cố gắng-và-kiểm tra cách di chuyển trong nghề. Điều này phụ thuộc vào động cơ lợi ích cá nhân của bạn và cũng là sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Vai trò thay đổi đáng k ể gi ữa các thành phần khác nhau và, do đó, bạn có thể kết thúc chuyên về một lĩnh vực. Nhiều người mới vào nghề thấy rằng họ được khuyến khích bởi người sử dụng lao động của họ để có được một trình độ chuyên môn, và nó cũng có thể chứng minh thuận lợi để làm nh ư vậy. Trong mọi trường hợp, các nhà quản lý cần phải liên tục cập nhật kiến thức và kinh nghiệm của họ như các hệ thống và quy trình mới trở nên có sẵn Phẩm chất của một nhà quản lý sản xuất là gì? Quản lý hoạt động Email bài viết này Những phẩm chất mong muốn trong một nhà quản lý sản xuất tốt có thể được tóm tắt như sau. 1) Intelligence - Tình báo hình thức một chất lượng rất quan trọng và cần thiết cho một người quản lý sản xuất hoặc cho bất kỳ nhà quản lý. Các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức nên được rất rõ ràng trong tâm trí của người quản lý, để hoàn toàn làm cho việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. 2) Tính linh hoạt - một tổ chức, những tình huống tiếp tục thay đổi theo thời gian và rất hiếm khi vẫn tĩnh. Những tình huống có th ể bao gồm các ưu tiên thay đổi, nhu cầu của khách hàng vv M ột nhà qu ản lý
 6. sản xuất tốt nên có sự linh hoạt sẽ cho phép anh ta sửa đổi các th ủ t ục lập kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thay đổi. 3) Trí tưởng tượng - trí tưởng tượng quản lý cung cấp với phương pháp mới để sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có . Trí tưởng tượng tạo thành một chất lượng rất nhấn chìm và quan trọng của m ột người quản lý sản xuất tốt. 4) Sự nhiệt tình và kiên trì - Một nhà quản lý sản xuất phải là một người nhiệt tình mà sẽ cho phép anh ta làm những việc khác nhau và cũng trong một cách tốt kế hoạch. Đối với một người nhiệt tình cho bất kỳ hoạt động nào anh ta, kiên trì đóng một vai trò rất quan trọng. 5) Đám ma - Bản chất và cũng là thói quen làm việc của công nhân khác nhau là khá khác nhau từ mỗi khác, do đó, một người qu ản lý s ản xuất không thể hoặc không nên mong đợi cùng một mức độ hiệu suất từ tất cả các nhân viên của mình. Công nhân đã trở thành cũ ho ặc ph ải đối mặt với bất kỳ vấn đề (về thể chất bệnh) ph ải được xử lý với s ự cảm thông. 6) tháo vát - Để đạt được thành công trong bất kỳ một lĩnh vực sẽ có thể để làm cho tối đa sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Tháo vát có thể được định nghĩa là khả năng sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có vào cuối ngày sẽ giúp đỡ để vượt qua các vấn đề hiện tại. Một nhà quản lý sản xuất tháo vát sẽ có thể phải đối mặt với những tình huống kỳ lạ khác nhau xung quanh anh ta hoặc tổ chức và đi ra của h ọ một cách thành công. 7) khả năng giao tiếp - Rất nhiều phụ thuộc vào khả năng giao tiếp của người có liên quan trong tổ chức. Khả năng giao tiếp tạo cơ sở cho hướng dẫn sản xuất, quản lý công nhân của mình, truy ền đ ạt các quyết định khác nhau của quản lý, giải quyết xung đột giao ti ếp t ốt khả năng có một cơ sở cơ bản đó rất quan trọng liên quan đ ến kh ả năng lắng nghe người khác với sự kiên nhẫn và không nhận được siêu trong bất kỳ trường hợp khó xử. 8) Tự kiểm soát - Trong quá trình làm việc của một tổ chức một quản lý kinh nghiệm sản xuất các loại khác nhau của tình huống có th ể được theo thủ tục quy hoạch hoặc có thể là kết quả của một số hoạt động sai thực hiện. Trong tình huống như vậy, một người quản lý s ản xuất là một trong những không được hoảng sợ hay nản lòng và cũng không trở thành siêu khi mọi việc sẽ không chính xác hoặc theo th ủ t ục quy hoạch. Do đó, một người quản lý sản xuất tốt không nên mất bình tĩnh của mình, như trường hợp không có hoặc thiếu tự ch ủ trong qu ản
 7. sản xuất, cản trở tư lý duy rõ ràng. Vì vậy, người quản lý sản xuất đóng một vai trò rất quan trọng trong sự kích thích của sự phát triển cũng như quá trình cải thiện việc quản lý hoạt động. Hoạt động Lập kế hoạch là gì? Quản lý hoạt động Email bài viết này Giới thiệu Trong việc quản lý hoạt động hoặc quản lý sản xuất, kỹ thuật này hoạt động lập kế hoạch hình thành một phần rất quan trọng và các hành vi như phía sau xương cho việc thực hiện sản xuất, tổ ch ức d ịch vụ. Với sự giúp đỡ của lập kế hoạch hoạt động, hai yếu tố rất quan trọng hoặc các khía cạnh của các nguồn lực trong một tổ chức có thể được gắn liền như sau - bổ nguồn lực một tổ chức. 1. Phân trong 2. Thiết lập bảng thời gian. Trong thế giới cạnh tranh ngày nay, các đơn đặt hàng được đ ặt từ phía khách hàng hoặc từ phía băng ghế lắp ráp sẽ được hoàn thành vào hoặc trước ngày ký hợp đồng hoặc hứa. Để thực hiện này, hoạt động lập kế hoạch đóng rất quan trọng và vai trò thiết yếu và hoàn toàn đảm b ảo rằng những ngày này được đáp ứng. Lập kế hoạch hoạt động giúp trong việc xác nhận hoặc sửa đổi của ngày giao hàng dự kiến đã được hứa hẹn trong báo giá ban đầu. Đôi khi trong quá trình lập kế hoạch hoạt động của các trình tự làm vi ệc, nó có thể phát hiện ra rằng ngày giao hàng hứa ban đầu và dự kiến có thể không được đáp ứng. Tất cả điều này có thể là do một số v ấn đ ề nh ư các vật liệu được yêu cầu có thể không có sẵn tại th ời đi ểm đó c ụ th ể hoặc có thể không có ngay lập tức. Vấn đề này cũng có thể xảy ra do tải nhà máy tăng lên trong khi khách hàng quy ết định có ho ặc không giải thưởng trích dẫn công việc cho công ty này. Nó đã được quan sát thấy rằng lịch trình hoạt động có ảnh h ưởng tr ực tiếp đến hiệu quả của chức năng sản xuất và mối quan hệ này đã th ực sự giải thích bằng Vollman. Theo Vollman, lập kế hoạch ưu tiên và sàn cửa hàng kiểm soát và các yếu tố lập kế hoạch cuối cùng xác định hiệu suất của hệ thống sản xuất. "
 8. Nếu lập kế hoạch hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả, sau đó có xảy ra một cải tiến đáng kể trong việc thực hiện trong vi ệc giao hàng. Cũng giúp trong việc đạt được các mục tiêu đã được thi ết lập bởi công ty. Hoạt động hiệu quả lập kế hoạch playa một phần rất quan trọng trong việc giảm thời gian dẫn sản xuất. Vai trò của người quản lý sản xuất trong hoạt động quản lý là gì? Quản lý hoạt động Email bài viết này Người quản lý sản xuất là một phần rất quan trọng và xác định cơ c ấu tổ chức của một công ty kỹ thuật. Trách nhiệm của người quản lý sản xuất có thể được tóm tắt như sau. 1) Dự báo các yêu cầu của sản xuất để đạt được các m ục tiêu s ản xuất. 2) sử dụng hiệu quả nhất trong những nguồn có sẵn cho s ản xu ất. 3) Giảm thiểu thời gian thông 'và' làm việc trong quá trình kiểm kê ". Điều này có thể đạt được bằng cách lập kế hoạch sản xuất hệ thống và cũng bằng cách thực hiện rất hiệu quả của kế hoạch. 4) Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của một giao dịch quản lý sản xuất giảm chi phí xử lý vật liệu, mà điều này th ường đ ạt được bằng cách sử dụng của hệ thống xử lý vật liệu hiệu quả và cũng bằng cách sử dụng bố trí nhà máy phải được phát triển theo một cách riêng và đúng đắn. 5) Giảm chi phí chất lượng với sự giúp đỡ của phân tích của conformances không trên cơ sở định kỳ và cũng có thể bằng cách làm theo các hành động phù hợp (cả hai đều khắc phục và phòng ngừa). 6) Xây dựng tinh thần đồng đội giữa các công nhân và đ ộng cơ thúc đẩy bằng sự tham gia của cá nhân. Nhiệm vụ của động cơ này cũng có thể đạt được bằng cách thiết kế và thực hiện các đề án khuyến khích tài chính phù hợp. 7) phương pháp thiết bị chính xác liên quan đến nghiên cứu ph ương pháp sản xuất, cùng với các nguyên tắc kỹ thuật kinh tế khác. 8) Nâng cao trình độ năng suất của người lao động trên cơ sở liên tục đào tạo công nhân và bằng cách đưa vào sử dụng các tiêu chu ẩn v ề hiệu suất thu được từ nghiên cứu đo lường công việc.
 9. Mục tiêu và chức năng của Kế hoạch sản xuất và kiểm soát là gì? Quản lý hoạt động Email bài viết này Kế hoạch sản xuất là một hoạt động được thực hiện trước khi quá trình sản xuất thực tế diễn ra. Nó liên quan đến việc xác đ ịnh l ịch trình của chuỗi sản xuất, hoạt động, số lượng hàng loạt kinh t ế, và cũng là ưu tiên cử cho giải trình tự công việc. Kiểm soát sản xuất là chủ yếu tham gia trong việc th ực hi ện k ế hoạch sản xuất và là hệ quả tất yếu để lập kế hoạch sản xuất ng ắn h ạn hoặc lập kế hoạch. Kiểm soát sản xuất bao gồm bắt đầu s ản xu ất, dispatching mục, tiến triển và cuối cùng báo cáo kế hoạch sản xu ất. Nói chung, kế hoạch sản xuất có nghĩa là kế hoạch của công việc được thực hiện và kiểm soát sản xuất đề cập đến làm vi ệc hoặc th ực hiện kế hoạch. các Mục tiêu của kế hoạch sản xuất và kiểm soát - 1. Quy hoạch các cơ sở sản xuất theo cách thức tốt nhất có thể cùng với quy hoạch hệ thống thích hợp của hoạt động sản xuất. 2. Cung cấp người đàn ông, máy móc, vật liệu đúng s ố l ượng, ch ất lượng và cũng có thể cung cấp cho họ vào đúng thời điểm tạo thành một yếu tố rất quan trọng. 3. Thông tin, về những khó khăn hoặc các vị trí khó xử khác nhau đ ể cắt sau đó, để quản lý trước. Chức năng lập kế hoạch sản xuất hierarchic, có chân trời th ời gian t ức là khoảng thời gian cho một số chức năng khác nhau trong năm, trong khi đối với một số chức năng, đó là trong vài tuần hoặc vài ngày, vì vậy các chức năng của kế hoạch sản xuất và kiểm soát có thể được tắt loại, như tóm thành hai đó là sau 1. Chức năng thường xuyên - Liên quan đến việc để chuẩn bị, quá trình lập kế hoạch hoặc định tuyến các mối quan tâm, định hình phương pháp lập kế hoạch, sản xuất, cử, tiến triển, xúc tiến. 2. Chức năng tối ưu - Liên quan đến chi phí dự toán, đo l ường công việc, thầu phụ, năng lực lập kế hoạch và dự báo nhu cầu. Kiểm soát hoạt động sản xuất là gì? Quản lý hoạt động Email bài viết này
 10. Giới thiệu Kiểm soát hoạt động sản xuất có thể được định nghĩa là quá trình liên quan đến việc hợp tác - phối các nguồn lực sản xuất - đã lên k ế ho ạch và kiểm soát. Kiểm soát hoạt động sản xuất bao gồm các hoạt động khác nhau liên quan đến lập kế hoạch các, giải phóng và các đơn đặt hàng sản xuất và lịch trình theo dõi và báo cáo các tài li ệu và các ngu ồn lực được sử dụng và kết quả của quá trình sản xuất. Kiểm soát s ản xuất Hoạt động liên quan đến kế hoạch khác nhau liên quan đến hành động, báo cáo kết quả đạt được và làm sống lại các kế hoạch. Vì vậy, nó có thể được nói rằng kiểm soát hoạt động sản xuất ch ịu trách nhiệm cho việc chuyển đổi các kế hoạch thành hành động bằng cách cung cấp một hướng dẫn cần thiết thích hợp. Với sự giúp đỡ của kiểm soát hoạt động sản xuất, một cách dễ dàng có thể đáp ứng hoàn thành kịp thời các đơn đặt hàng khác nhau bằng cách bắt đầu các hoạt động khác nhau trong thời gian theo kế hoạch. Hoạt động sản xuất kiểm soát hiệu quả cũng chịu trách nhiệm đáp ứng các cam kết giao hàng. Sản xuất Hoạt động kiểm soát hành vi nh ư các mô-đun của hệ thống MRP / ERP, và liên quan đến chủ y ếu là bốn th ủ tục phát hành, lập kế hoạch, theo dõi, cập nhật. Theo McMahon, một kiến trúc đơn giản Hoạt động kiểm soát sản xuất gồm khối dựng bao các xây sau đây 1. Scheduler Người gởi 2. đi 3. Màn hình 4. Mover 5. Nhà sản xuất Chức năng của kiểm soát hoạt động sản xuất việc lập kế hoạch. 1. Giúp trong việc thực hiện kế hoạch. 2. Giúp trong 3. Đảm bảo sẵn có của các nguồn tài nguyên. đơn đặt cửa 4. Phát hành các hàng hàng. 5. Lịch bắt đầu và ngày hoàn thành của công việc. 6. Thu thập thông tin cần thiết cho các cửa hàng để. 7. Giúp đỡ trong việc kiểm soát các hoạt động. Thiết lập ưu thứ tự. 8. tiên ưu thứ tự. 9. Duy trì tiên Kiểm hiệu suất thực tế. 10. tra 11. Màn hình và WIP điều khiển, thời gian giao hàng. 12. Báo cáo công tác trung tâm biểu diễn.
 11. Vai trò của kiểm soát hoạt động sản xuất 1. Quản lý các nhiệm vụ cửa hàng sản xuất sàn. 2. Điều khiển dòng chảy công việc sản xuất. 3. Nhằm mục đích đạt được các kế hoạch sản xuất. 4. Chuẩn bị tiến độ. Hoạt động sản xuất kiểm soát chu kỳ Nhiệm vụ của kiểm soát hoạt động sản xuất là theo chu kỳ trong t ự nhiên như kiểm soát hoạt động sản xuất liên quan đến việc thực hiện công việc uỷ quyền việc phát hành các tài liệu giống như thứ tự cửa hàng đến cửa hàng. Quy hoạch được so sánh với việc sản xuất thực tế. Kiểm soát hoạt động sản xuất giúp các công việc lập kế hoạch. Thông tin đó là yêu cầu Nguồn thông tin S. Không có Những sản phẩm để làm cho MRP hệ thống 1. Nhiều sản phẩm đảm bảo MRP hệ thống 2. Đó là những hoạt động khác nhau Định tuyến 3. cần thiết để sản xuất một phần Thời gian tiêu chuẩn Định tuyến 4. Năng lực của các trung tâm làmLàm việc trung tâm dữ liệu 5. việc Yêu cầu của danh sách các bộTuyên ngôn Nhân vật liệu 6. phận / phần Số việc làm trong tiến trình Làm việc các đơn đặt hàng / 7. đơn đặt hàng cửa hàng Lập kế hoạch kỹ thuật tải và Hữu hạn tải 1. - đến việc hạn chế suất. a. Liên quan công b. Giả định khả năng hữu hạn tại bất kỳ trung tâm làm việc. c. Đây là loại xếp hàng rất thực tế trong t ự nhiên. d. Kế hoạch có thể biết trước những công việc mà có thể được hoàn thành và công việc mà có thể không được cung cấp chỗ ở. tải 2. Infinite - a. Giả định khả năng hữu hạn tại bất kỳ trung tâm làm việc. b. Khả năng hạn chế là không được xem xét. c. Jobs được nạp vào trung tâm làm việc mà không xem xét đầy đ ủ năng lực.
 12. Chuyển tiếp lập kế hoạch 3. - a. Các công việc được lên kế hoạch ngay sau khi nhận được một đơn đặt hàng. b. Ngày hoàn thành được phát triển bởi lịch trình của các công vi ệc t ại việc. các trung tâm làm c. Ngày hết hạn được bỏ qua trong khi lập kế hoạch. d. Ngày phát hành là 1. Ngược Lập kế hoạch 4. - a. Công việc được lên kế hoạch từ cuối để bắt đầu. b. Hoạt động cuối cùng được lên kế hoạch đầu tiên kể từ ngày đáo hạn. c. Lập kế hoạch tiếp tục được thực hiện trong chuỗi các ho ạt động cho đến khi tất cả các hoạt động của các công việc được lên kế hoạch. d. Ngày phát hành là thứ 2. iải thích về các loại hoạt động Lập kế hoạch Quản lý hoạt động Email bài viết này loại hoạt động Lập kế hoạch Các là: 1. Chuyển tiếp các hoạt động lập kế hoạch - loại cơ sở thời a. Phân trên gian. b. Tất cả các hoạt động dự kiến từ ngày phát hành để lên kế hoạch. c. Nhiệm vụ đầu tiên của công việc dự kiến. d. Nhiệm vụ tiếp theo của nó là lên kế hoạch về việc hoàn thành dự kiến của nhiệm vụ đầu tiên. e. Như thế này, theo đó tất cả các nhiệm vụ của công việc được lên kế hoạch. Lạc hậu, hoạt động lập kế hoạch 2. - a. Cũng được phân loại trên cơ sở thời gian. b. Các hoạt động dự kiến từ ngày hoặc ngày dự kiến nhận. Hoạt động cuối dự kiến đầu c. cùng tiên. d. Thời gian bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng được coi là thời gian b ắt đ ầu hoạt động trước đó. Các phương pháp được sử dụng để lập kế hoạch hoạt động thuật của 1. Hai toán Johnson máy a. Rất hiệu quả khi các trình tự hoạt động có hai máy và thời gian xử lý phụ thuộc vào trình tự trong các công việc được nạp. b. Cũng được sử dụng khi công ty liên quan đến việc tồn đọng của đơn đặt hàng.
 13. một rất đơn giản. c. Là quá trình d. Cũng là một quá trình tiết kiệm thời gian. e. Giúp trong việc xác định trình tự công việc tối ưu. Chỉ số phương 2. pháp a. Được sử dụng cho mục đích tải và cũng có thể bố trí các công việc để khác nhau các máy khác nhau. b. Nói chung đơn đặt hàng được giao trên cơ s ở "đầu tiên đ ến đ ầu tiên được phương giao" pháp. c. Tuy nhiên, không cung cấp tải tối ưu. trọng đường 3. Phân tích quan con a. Giúp trong việc xác định lịch trình của các hoạt động c ủa dự án. b. Cho thấy mối quan hệ liên giữa các hoạt động khác nhau c ủa dự án. c. Phản ánh sự không chắc chắn trong thời gian ước tính cho các hoạt động khác nhau. Tỷ lệ lập lịch tới hạn 4. trình a. Giúp đỡ trong việc thành lập và duy trì trong nh ững ưu tiên trong số việc một các công trong nhà máy. b. Khái niệm về "tỷ lệ quan trọng" được sử dụng rộng rãi. c. Giúp trong các chuyến thám hiểm của các chức năng của UBND tỉn Đầu vào của Lập kế hoạch hoạt động là gì? Quản lý hoạt động Email bài viết này Hiệu suất chuẩn 1. tiêu - a. Đầu tiên và sự cần thiết phải quan trọng nh ất của l ịch trình ho ạt động. b. Giúp việc lên lịch để tìm hiểu khả năng máy tính đ ể ch ỉ đ ịnh gi ờ máy yêu cầu và người đàn ông giờ cho các hoạt động khác nhau. c. Các tiêu chuẩn hiệu suất đóng một vai trò rất quan trọng trong l ịch trình hoạt động tốt và đây là luôn luôn có thể nghiên cứu thời gian và các bộ phận kỹ thuật công nghiệp tồn tại trong nhà máy. d. Các tiêu chuẩn hiệu suất cho công việc đó l ặp đi lặp l ại có s ẵn. e. Và đối với việc làm mới, họ có thể được xác định từ các bảng của tiêu chuẩn tổng hợp chuẩn bị của bộ phận. Đơn vị lường 2. đo - a. Có nghĩa là các đơn vị, trong đó tải và cũng lập kế hoạch được mở rộng. b. Các đơn vị đo lường thường được sử dụng nhất trong các công ty kỹ thuật là người đàn ông - giờ hoặc máy - giờ.
 14. Đơn vị tải lập kế hoạch 3. và - a. Có nghĩa là thời gian tải và lập kế hoạch nên được th ực hi ện. b. Các đơn vị tải và lập kế hoạch - dự kiến bắt đầu và timings kết thúc - chủ yếu là phụ thuộc vào nhu cầu lập kế hoạch c ủa công ty. c. Lập kế hoạch nên được thực hiện trên cơ s ở hàng ngày n ếu công ty hứa hẹn trong những ngày. 4. Hiệu quả công suất mỗi trung tâm làm việc - a. Có nghĩa là giờ có hiệu quả có thể được sử dụng để sản xuất trên máy tính hoặc trên các trung tâm làm việc trong một tuần ho ặc m ột tháng. b. Công suất lý thuyết là bằng với số giờ làm việc bình th ường của máy đó. c. Một số gián đoạn có thể xảy ra trong quá trình này và một số c ủa những gián đoạn có thể được tóm tắt như sau - Mất điện. i. lại. ii. Làm chờ vận chuyển. iii. Đang Dự bảo iv. phòng trì. chờ đợi để kiểm v. tra. vi. Công cụ thử, đồ gá lắp và vật cố thử - outs. "thử nghiệm thương mại. vii. HTX viii. Các nhà khai thác tham gia vào một số hoạt động khác nh ư ch ức năng, lễ kỷ niệm - để lại các hoạt động sản xuất sang một bên. ix. Máy được sử dụng cho các nghiên cứu kỹ thuật. x. Nhà điều hành đã để lại nơi làm việc cho các quyết định chính th ức. xi. Máy sự cố - có thể được kỹ thuật hoặc cơ khí trong tự nhiên. điều xii. Nhà hành không có. Vỡ cụ. xiii. trong công Thời tạo điều xiv. gian đào nhà hành. Bắt đầu từ cuối. xv. Đầu gần. xvi. thời xvii. Qua gian. xviii. Bộ sưu tập thanh toán ưu đãi. 5. Mức độ của các đơn đặt hàng cao điểm - a. Khi xem xét quá trình lập kế hoạch, vội vàng - các đ ơn đ ặt hàng m ột rất kết luận. đóng vai trò b. Không bao giờ một máy tính nên được khả năng hiệu quả 100%, đơn giản chỉ vì lý do rằng nếu bất kỳ thứ tự vội vàng đến, và sau đó l ập k ế hoạch thể đổi. có thay c. Các phương pháp khác nhau được sử dụng trong nhà ở của các đơn đặt hàng cao điểm có thể được tóm tắt như sau -
 15. i. Để lại một số khả năng đột xuất trên mỗi máy cho mỗi giai đoạn. ii. Để lại một số lượng dự kiến giữa hai công việc dự kiến. Chồng của hoạt động 6. chéo các - a. Có nghĩa là hoạt động của một công việc đồng thời trên nhiều h ơn mộ t máy. b. Xuất hiện ở các công việc liên quan đến hai hoặc nhi ều hoạt đ ộng. Giảm thời sản xuất. c. gian chu kỳ d. Giảm thời gian giao hàng cho khách hàng. Tải bảng xếp hạng 7. a. Các bảng xếp hạng này chỉ định công việc được thực hiện trong từng bộ phận, bộ phận của công ty trong thời gian xem xét lại việc. b. Giúp biết tải tích lũy ở một thời điểm nhất định cho một máy nhất định. c. Giúp đỡ trong việc xác định trong những thời kỳ mà có s ẵn cho vi ệc phân bổ trong tương lai cho các đơn đặt hàng cần máy tính này. Hoạt động Lập kế hoạch là gì? Quản lý hoạt động Email bài viết này Giới thiệu Trong việc quản lý hoạt động hoặc quản lý sản xuất, kỹ thuật này hoạt động lập kế hoạch hình thành một phần rất quan trọng và các hành vi như phía sau xương cho việc thực hiện sản xuất, tổ ch ức d ịch vụ. Với sự giúp đỡ của lập kế hoạch hoạt động, hai yếu tố rất quan trọng hoặc các khía cạnh của các nguồn lực trong một tổ chức có thể được gắn liền như sau - bổ nguồn lực một tổ chức. 1. Phân trong 2. Thiết lập bảng thời gian. Trong thế giới cạnh tranh ngày nay, các đơn đặt hàng được đ ặt từ phía khách hàng hoặc từ phía băng ghế lắp ráp sẽ được hoàn thành vào hoặc trước ngày ký hợp đồng hoặc hứa. Để thực hiện này, hoạt động lập kế hoạch đóng rất quan trọng và vai trò thiết yếu và hoàn toàn đảm b ảo rằng những ngày này được đáp ứng. Lập kế hoạch hoạt động giúp trong việc xác nhận hoặc sửa đổi của ngày giao hàng dự kiến đã được hứa hẹn trong báo giá ban đầu. Đôi khi trong quá trình lập kế hoạch hoạt động của các trình tự làm vi ệc, nó có thể phát hiện ra rằng ngày giao hàng hứa ban đầu và dự kiến có thể không được đáp ứng. Tất cả điều này có thể là do một số v ấn đ ề nh ư
 16. các vật liệu được yêu cầu có thể không có sẵn tại th ời đi ểm đó c ụ th ể hoặc có thể không có ngay lập tức. Vấn đề này cũng có thể xảy ra do tải nhà máy tăng lên trong khi khách hàng quy ết định có ho ặc không giải thưởng trích dẫn công việc cho công ty này. Nó đã được quan sát thấy rằng lịch trình hoạt động có ảnh h ưởng tr ực tiếp đến hiệu quả của chức năng sản xuất và mối quan hệ này đã th ực sự giải thích bằng Vollman. Theo Vollman, lập kế hoạch ưu tiên và sàn cửa hàng kiểm soát và các yếu tố lập kế hoạch cuối cùng xác định hiệu suất của hệ thống sản xuất. " Nếu lập kế hoạch hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả, sau đó có xảy ra một cải tiến đáng kể trong việc thực hiện trong vi ệc giao hàng. Cũng giúp trong việc đạt được các mục tiêu đã được thi ết lập bởi công ty. Hoạt động hiệu quả lập kế hoạch playa một phần rất quan trọng trong việc giảm thời gian dẫn sản xuất. Vai trò và đặc điểm của hệ thống thông tin quản lý là gì? Văn trong hệ thống thông tin quản lý | Email bài viết này của Vai trò MIS 1. Giúp trong việc định lượng cũng như quá trình thực hiện quy ết đ ịnh chất lượng. 2. Giúp trong việc giảm thiểu yếu tố bất ngờ. 3. MIS giúp nhà sản xuất quyết định đưa ra một phản ứng nhất định, có thể hoặc đang hoạt động hoặc ủng hộ hoạt động trong tự nhiên. 4. Hành vi như một cơ chế phòng thủ cũng như chức năng nh ư m ột vũ một phạm tội. khí cho hành vi 5. Giúp đỡ trong việc tạo ra một nền văn hóa làm việc dựa trên thông tin, trong một tổ chức. Đặc điểm của MIS MIS hành vi như là một đa - chủ đề kỷ luật, phụ thuộc rất nhiều vào các ngành khác nhau như quản lý kế toán, khoa học quản lý, hành vi t ổ chức, nghiên cứu hoạt động, khoa học máy tính ... Ngày nay, MIS là hoàn toàn dựa trên các máy tính, nhưng trong đầu nó bắt đầu với các điện tử xử lý dữ liệu, sau đó nó chuyển đến các hệ th ống thông tin, h ệ thống hỗ trợ quyết định, hệ thống hỗ trợ điều hành. Khi MIS ra đời, nó chỉ là một hệ thống tích hợp duy nh ất nhưng bây giờ nó là sự kết hợp của hệ thống phụ, trong đó bao gồm sản xu ất,
 17. hàng tồn kho, tài chính, vv Các hệ thống này phụ của hai loại: 1. Hệ thống con chức năng: - Các hệ thống phụ bao gồm sau đây- • Tiếp thị - bán hàng lập kế hoạch sau khi dự báo doanh số bán hàng, phân tích khách hàng và phân tích bán hàng. • Sản xuất - Kế hoạch và lập kế hoạch sản xuất được thực hiện. • Cán bộ - Xác định và sau đó lập kế hoạch nhân viên yêu c ầu khác nhau, hiệu suất analyzation. • Tài chính và Kế toán - Thiết kế kế hoạch vốn là c ần thi ết trong kinh doanh, đo lường và phân tích thu nhập. • xử lý thông tin - quy hoạch hệ thống thông tin đóng một vai trò rất quan trọng trong MIS. • Quản lý - Kế hoạch chiến lược. Hoạt động tiểu hệ thống: gồm 2. Nó bao • xử lý giao dịch - Thỏa thuận với các đơn đặt hàng, các lô hàng, biên lai và sau đó xử lý của họ. • Điều khiển hoạt động đúng cách lập kế hoạch kiểm soát các hoạt động được thực hiện trong quá trình hoạt động. • Quản lý kiểm soát - Ngân sách xây dựng. • Lập kế hoạch chiến lược - Kế hoạch chiến lược bằng cách hình thành các mục tiêu nhất định và sau đó cố gắng để đạt được chúng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản