Lệnh số 04/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
6
download

Lệnh số 04/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 04/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Thương phiếu và Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 04/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 04/L-CTN Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2000 L NH V VI C CÔNG B PHÁP L NH THƯƠNG PHI U VÀ PHÁP L NH CH T LƯ NG HÀNG HÓA CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n Pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 51 c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : 1. Pháp l nh Thương phi u; 2. Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa. ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa X thông qua ngày 24 tháng 12 năm 1999./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản