Lệnh số 06-L/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Lệnh số 06-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 06-L/CTN về việc công bố Pháp lệnh về người tàn tật do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 06-L/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 06-L/CTN Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 1998 L NH CÔNG B PHÁP L NH V NGƯ I TÀN T T CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c i u 51 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Pháp l nh v ngư i tàn t t ã ư c y ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa X thông qua ngày 30 tháng 7 năm 1998. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản