Lệnh số 160-LCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Lệnh số 160-LCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 160-LCT về việc truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Lê Thế Bùi, Chuẩn úy cảnh sát do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 160-LCT

  1. 160-LCT,L nh 160-LCT,Ch t ch nư c,Văn hóa- Xã h i,Lenh 160-LCT,Chu tich nuoc,Van hoa- Xa hoi D ch Tư Hư ng Trang LawSoft v v n D ch v V Liên d n tra ch Pro pháp pháp Online LawSoft h c u lý lu t THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 160-LCT Tiêu : L NH S 160-LCT V VI C TRUY T NG DANH HI U ANH HÙNG L C LƯ NG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO LI T SĨ LÊ TH BÙI, CHU N ÚY C NH SÁT DO CH TNCH NƯ C BAN HÀNH Lo i văn b n: L nh Nơi ban hành: Ch t ch nư c Ngư i ký: Nguy n H u Th Ngày ban hành: 14/08/1980 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Lu t Sư Toàn Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Ng Pháp Lý | Bi u Thu WTO | B ng Giá t B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản