Lệnh thu ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Ha Luong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
11
download

Lệnh thu ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số: C1- 01/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh thu ngân sách nhà nước

  1. Không ghi vào CƠ QUAN THU Mẫu số: C1- 01/NS …………. Theo TT số 128/2008/TT-BTC khu vực này ngày 24/12/2008 của BTC LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC               Sè:. . Số:………………… Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước, Cơ quan ra lệnh thu:......................................................................................................................Mã số:.................................................. Yêu cầu NH (KBNN):........................................................................... tỉnh, TP: ........................................................................................ Trích TK số:............................................... của:......................................................................................................................................... Mã số thuế:................................................ Địa chỉ:.................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................... Nộp vào KBNN: ...........................................tỉnh, TP: ................................................................................................................................ Để ghi thu NSNN ể hoặc nộp vào TK tạm thu số: .................................................................................................................................. Của cơ quan thu: .................................................................................................... mã số: ...................................................................... Mã Mã Nội dung STT Mã chương ngành KT NDKT Kỳ thuế Số tiền các khoản nộp NS (K) (TM) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ:......................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................... PHẦN KBNN GHI Mã quỹ:...................................Mã ĐBHC: .................................. Nợ TK:.......................................................................................... Mã KBNN:...............................Mã nguồn NS:............................. Có TK: .......................................................................................... NGÂN HÀNG A THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU Ngày…… tháng…… năm…….. Ngày……tháng…..năm……. Kế toán Kế toán trưởng (ký tên, đóng dấu) NGÂN HÀNG B KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày … tháng ... năm …… Ngày……tháng…..năm…… Kế toán Kế toán trưởng Kế toán Kế toán trưởng
Đồng bộ tài khoản