Mẫu lệnh thu ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
145
lượt xem
29
download

Mẫu lệnh thu ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu lệnh thu ngân sách nhà nước Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước, Mẫu số: C1- 01/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:…………………

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu lệnh thu ngân sách nhà nước

  1. Không ghi vào CƠ QUAN THU Mẫu số: C1- 01/NS …………. Theo TT số 128/2008/TT-BTC khu vực này ngày 24/12/2008 của BTC LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Số:………………… Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước, Cơ quan ra lệnh thu:............................................................................................................... Mã số: ............................................... Yêu cầu NH (KBNN):....................................................................... tỉnh, TP: ................................................................................... Trích TK số: ............................................ của:.................................................................................................................................. Mã số thuế: ............................................. Địa chỉ: ............................................................................................................................. .................................................. ...................................................................................................................................................... Nộp vào KBNN: .........................................tỉnh, TP: ......................................................................................................................... Để ghi thu NSNN  hoặc nộp vào TK tạm thu số: ......................................................................................................................... Của cơ quan thu: .............................................................................................. mã số: .................................................................. Mã Mã Nội dung Mã STT ngành KT NDKT Kỳ thuế Số tiền các khoản nộp NS chương (K) (TM) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................... PHẦN KBNN GHI Mã quỹ:................................. Mã ĐBHC: ................................ Nợ TK: ..................................................................................... Mã KBNN:............................. Mã nguồn NS: ........................... Có TK: .................................................................................... NGÂN HÀNG A THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU Ngày…… tháng…… năm…….. Ngày……tháng…..năm……. Kế toán Kế toán trưởng (ký tên, đóng dấu) NGÂN HÀNG B KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày … tháng ... năm …… Ngày……tháng…..năm…… Kế toán Kế toán trưởng Kế toán Kế toán trưởng
Đồng bộ tài khoản