Lịch sử lớp 8 Bài 11

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

1
449
lượt xem
19
download

Lịch sử lớp 8 Bài 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ ở các nước Đông Nam Á - Trong khi giai cấp p/k trở thành công cụ tay sai cho CNTB thì g/c vô sản dân tộc đã tổ chức lãnh đạo phong trào. Đặc g/c cấp công nhân, từng bước đã vươn lên vũ đài chính trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 11

  1. Bài 11 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ ở các nước Đông Nam Á - Trong khi giai cấp p/k trở thành công cụ tay sai cho CNTB thì g/c vô sản dân tộc đã tổ chức lãnh đạo phong trào. Đặc g/c cấp công nhân, từng bước đã vươn lên vũ đài chính trị - Các phong trào diễn ra khắp các nước Đông Nam Á: In-đô-nê-xia, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam... 2/ Tư tưởng: Nhận thức đúng về thời kỳ phát triển sôi động của phong trào giải phóng dân tộc chống CNĐQ, CNTD; tinh thần đoàn kết hữu nghị ủng hộ đấu tranh vì độc lập tự do vì sự tiến bộ của nhân dân. 3/ Kĩ năng: Biết sử dụng bản đồ để trình bày các sự kiện đấu tranh tiêu biểu; phân biệt được nét chung,
  2. riêng của các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Trình bày phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - XX. 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ GHI * Hoạt động 1: Thảo luận I/ Quá trình nhóm xâm lược của GV: Dùng bản đồ các nước ĐNÁ chủ nghĩa thực cuối thế kỷ XIX- XX g/t khái dân ở các nước quát. Đông Nam Á: - Qua theo dõi + sự chuẩn bị bài ở nhà em có nhận xét gì về vị trí địa lý của các quốc gia Đông Nam Á? - Các nước tư HS: Dựa vào sgk trả lời bản phát triển
  3. GV: Khẳng định một lần nữa và mạnh cần thị hỏi: Tại sao Đông Nam Á trở trường, thuộc thành miếng mồi hấp dẫn cho các địa. nước tư bản phương tây và là đối - Đông Nam Á tượng dòm ngó xâm lược của có vị trí chiến chúng? lược quan trọng, HS: Theo dõi và dựa vào kiến giàu tài nguyên, thức sgk trả lời. chế độ phong GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm kiến suy yếu đã theo nội dung câu hỏi trở thành miếng Câu hỏi: N1: (Tổ1+2) Tại sao mồi cho các trong các nước Đông Nam Á chỉ nước tư bản có Xiêm (Thái Lan) (thoát khỏi) phương Tây. giữ được phần chủ quyền của mình? - Cuối thế kỷ N2: (Tổ 3+4) Đông Nam XIX bản Á có bao nhiêu nước, kể tên? phương Tây - Sau khi HS thảo mời đại diện hoàn thành việc của mỗi nhóm lên trình bày nội xâm lược Đông dung Nam Á. GV: Cho HS nhận xét -----> gv II. Phong trào khẳng định đấu tranh giải * Củng cố: Vì sao cuối thế kỷ phóng dân tộc:
  4. XIX Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của TB phương Tây? - Sau khi chiếm * Hoạt động 2: Cá nhân các nước Đông GV: Sau đó thì thực dân phương Nam Á, thực Tây đã làm gì? dân phương Tây HS: Đã thi hành những chính sách đã áp đặt chính cai trị hà khắc sách cai trị hà GV: Hà khắc ntn? khắc: vơ vét, HS: Vơ vét, đàn áp, chia để trị đàn áp, chia để GV: Mời HS hoặc gv đọc phần trị... chữ in nhỏ sgk GV: Dựa vào nd bạn đọc + sự chuẩn bị cho biết chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây có những điểm chung nào - Cuộc đấu nổi bật? tranh chống xâm HS: Trả lời theo những hiểu biết lược ở các của mình nước Đông Nam HS: Vì sao nhân dân Đông Nam Á Á phát triển liên đấu tranh chống chủ nghĩa thực tục, rộng khắp: dân? Mục tiêu chung của các + In-đô-nê-xi-a: cuộc đấu tranh đặt ra là gì? Là thuộc địa của
  5. HS: Trả lời Hà Lan, phong GV: Điển hình phong trào này trào đấu tranh diễn ra ở những nước nào? mạnh mẽ, 5- HS: In- đô-nê-xia, Phi-líp-pin, 1920 Đảng cộng Cam-pu-chia, lào, Việt Nam sản In-đô-nê-xia GV: Ở In-đô-nê-xia có gì nổi thành lập. bật? HS: Dựa vào sgk trả lời dựa vào bản đồ gt vài nét về In-đô-nê-xia và ptđ/t giải phóng dân tộc GV: Là đất nước rộng lớn bao + Phi-líp-pin: Là gồm hơn 13.600 đảo lớn nhỏ như thuộc địa của “ Một chuỗi ngọc vân vào đường Tây Ban Nha rồi xích đạo” đông dân là thuộc địa Mỹ . của Hà Lan phong trào giải phóng dân tộc nổ ra mạnh mẽ kết quả. + Lào: Phong Đảng Cộng sản In-đô-nê-xia trào vũ trang ở thành lập(5-1920). Xa-van-ra-khet, GV: Phi-líp-pin phong trào đấu cao nguyên Bô- tranh diễn ra ntn? lô-ven HS: Dựa vào sgk trả lời + Cam-pu-chia: GV: Mỹ tiến hành xâm lược Phi- Khởi nghĩa A- líp-pin ra sao? cha Xoa, nhà sư
  6. - Gt một đôi nét về Phi-líp-pin? Pu-côm-bô. - Nêu một vài nét về phong trào + Việt Nam: đấu tranh giải phóng dân tộc ở Phong trào Cần Việt Nam, Lào, Campuchia. vương, phong HS: dựa vào sgk trả lời trào nhân dân Qua các giải thích đó hãy rút ra Yên Thế. những nét chung nổi bật của phong trào? HS: Có nhiều điểm chung, họ nổi dậy đấu tranh GV: Kể tên một vài sự kiện chứng tỏ sự phối hợp đ/t chống Pháp? HS: Dựa vào hiểu biết của mình để trả lời GV: kết luận * Củng cố: Nhận xét chung của em về tình hình chung của các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 4/ Củng cố: Đã củng cố từng phần 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học:
  7. Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 12
Đồng bộ tài khoản