intTypePromotion=3

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Duy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
523
lượt xem
35
download

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

 • Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống.

2. Về tư tưởng

 • Củng cố một số tư tưởng cơ bản được tiến hành giáo dục ở các bài học.

3. Về kỹ năng

 • Rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa kiến thức, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận, lập bản thống kê…

II. Thiết bị, tài liệu dạy -  học

 • Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại
 • Tranh ảnh, lược đồ cho bài tổng kết
 • Dùng các câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi lịch sử giúp hs ôn lại kiến thức đã học.

III. Gợi ý tiến trình tổ chức dạy học

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi: Những tác động của việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất?

2.Giới thiệu bài mới

 • Phần lịch sử thế giới cận đại từ Cách mạng Hà Lan đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất và Cách mạng tháng Mười Nga có những nội dung: - Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của CNTB; - Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế và sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản, phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân .
 • Để hiểu được các nội dung  trên bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức đã học.

3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp

 

 

Hoạt động của thày  và trò

Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững

GV hướng dẫn HS xác định cụ thể những sự kiện lịch sử cơ bản của thời cận đại

Hoạt động 1.

Yêu cầu hs làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi và điền vào bảng tổng kết:

- Nhóm 1. Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ, động lực, lãnh đạo, hình thức, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử, hạn chế của các cuộc Cách mạng tư sản thế kỷ XVI – XIX ?

- Nhóm 2. Hãy nêu những đặc điểm chung và đặc điểm riêng của các cuộc Cách mạng tư sản từ thế kỷ XVI – XIX?

    -  Nhóm 3. Khái niệm cách mạng tư sản (phân biệt với cách mạng xã hội chủ nghĩa về nguyên nhân, mục đích, lực lượng tham gia, lực lượng lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa.

- Các nhóm lên trình bày, GV chốt lại:

 -  Nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp?

Về nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ cách mạng tư sản: GV gợi ý HS nhớ lại rằng, trong lòng chế độ phong kiến đã hình thành và phát triển một lực lượng sản xuất mới, tiến bộ - sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc, dẫn tới một số cuộc cách mạng xã hội, mở đường cho chủ nghĩa tư bản được thắng lợi và sự suy vong của chế độ phong kiến. Nguyên nhân chung này được thể hiện cụ thể ở mỗi cuộc cách mạng. Ví như, cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ nổ ra là do nhân dân đấu tranh đòi giải phóng, đòi tự do phát triển kinh tế, văn hóa, các cuộc cách mạng khác có những nguyên nhân khác,...

 - Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của mỗi cuộc cách mạng tư sản GV cần hướng dẫn HS nêu rõ cụ thể (cách mạng tư sản Anh nổ a do vua Sác- lơ I tập hợp lực lượng chống Quốc hội; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nổ ra nhân "sự kiện chè Bô - xtơn"…).

- Về hình thức diễn biến của các cuộc cách mạng tư sản cũng không giống nhau.

- GV hướng dẫn HS nhắc lại hình thức các cuộc cách mạng tư sản đã học: Chiến tranh giải phóng dân tộc; Nội chiến; Chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc; Sự thống nhất đất nước (từ trên xuống, từ dưới lên); cuộc Minh trị duy tân; Cải cách nông nô ở Nga …)

- Kết quả, tính chất, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. GV hướng dẫn HS thấy rõ kết quả chung của các cuộc cách mạng tư sản đã học, được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau và kết quả riêng của mỗi cuộc cách mạng. Từ đó, HS có thể giải thích, vì sao cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, song vẫn có những hạn chế.

- Các nhóm khác tiếp tục trình bày, GV nhận xét và chốt lại các ý cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 1.

- GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi: Vì sao sau cách mạng tư sản, giai cấp tư sản lại tiến hành cách mạng công nghiệp? Vì sao cách mạng công nghiệp lại diễn ra sớm nhất ở Anh?

Về hệ quả của cách mạng công nghiệp, GV hướng dẫn HS nhận thức hai mặt quan trọng: sự phát minh máy móc, đẩy mạnh sản xuất làm cơ sở cho việc giữ vững, phát triển chủ nghĩa tư bản và sự phân chia xã hội thành hai giai cấp cơ bản đối lập nhau - giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước lớn Âu - Mĩ vào những năm 1850 - 1870, sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX và việc các nước tư bản Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, GV tập trung vào vấn đề:

+ Sự phát triển kinh tế của các nước Anh, Pháp trong những năm 1850 - 1860 thể hiện ở những sự kiện nào?

+ Vì sao vào những thập niên cuối của thế kỷ XIX, các nước Mĩ, Đức phát triển vượt Anh, Pháp? 

+ Những thành tựu về khoa học - kỹ thuật? VD?

+ Tình hình và đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Anh, Đức, Pháp, Mĩ và Nhật?

+ Những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc?

 

 

 

Hoạt động 3.

GV hướng dẫn HS nắm ở các vấn đề chủ yếu sau:

Những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa?

Các câu hỏi được GV hướng dẫn HS trả lời

- Vì sao chế độ tư bản chứa đựng nhiều mâu thuẫn? (xã hội tư bản là một bước tiến so với chế độ phong kiến, song vẫn là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, thay hình thức bóc lột này bằng một hình thức bóc lột khác…)

 

 

Hoạt động 4.

Về Phong trào công nhân thế giới

-GV đặt câu hỏi cho cả lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là gì?

- Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nêu một số nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộng sản…)

- Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.?

* Phong trào công nhân thế giới

Thời gian

Nơi diễn ra

Mục đích

Kết quả

ý nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoạt động 5

Về Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

ở phần này, GV hướng dẫn HS nhận thức những vấn đề cơ bản, qua trao đổi và thực hiện các câu hỏi và bài tập sau:

- Vì sao các nước tư bản phương Tây tiến hành xâm lược các nước phương Đông? (do yêu cầu phát triển của chủ nghĩa tư bản…)

- Chế độ thống trị của chủ nghĩa tư bản được thiết lập ở các nước thuộc địa và phụ thuộc như thế nào? (nêu những nét lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội …)

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước á, Phi, Mỹ La-tinh mang những đặc điểm chung như thế nào?

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Trung Quốc? ấn Độ? Đông Nam á?  ( giai cấp lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa?(trên cơ sở hiểu biết đã học về tình hình đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, thái độ của giai cấp thống trị phong kiến ở các nước bị xâm lược, đô hộ; cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân chống chủ nghĩa thực dân, nguyên nhân thất bại, các hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX …)

Cuối cùng GV hướng dẫn HS hoàn thành các câu hỏi, bài tập ở cuối bài mang tính tổng kết, khái quát kiến thức.

 

 I. Những kiến thức  cơ bản  của chương trình

- Sự thắng lợi của CMTS và sự phát triển của CNTB

- Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế

- Sự xâm lược của CNTB  và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống CNTD

Lập bảng  về Thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản

 

 

 

 

Các cuộc CMTS

Nguyên nhân

Hình thức

Lãnh đạo

Lực lượng

Kết quả-ý nghĩa

CMTS Hà Lan

 

 

 

 

 

CMTS Anh

 

 

 

 

 

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

 

 

 

 

 

CMTS Pháp

 

 

 

 

 

Thống nhất Đức- ý

 

 

 

 

 

Nội chiến ở Mỹ

 

 

 

 

 

Cải cách Minh Trị

 

 

 

 

 

 

 

-Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc

- Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của mỗi cuộc cách mạng tư sản  (Có nhiều nguyên nhân khác nhau tuỳ thuộc vào mỗi nước) VD...

 

- Động lực cách mạng : Quần chúng nhân dân, lực lượng thúc đẩy cách mạng tiến lên (điển hình là CMTS Pháp)

- Lãnh đạo cách mạng: Chủ yếu là giai cấp tư sản hoặc quí tộc tư sản hoá. VD...

-Hình thức diễn biến của các cuộc cách mạng tư sản cũng không giống nhau ( có thể là nội chiến, có thể là chiến tranh giải phóng dân tộc, có thể là cải cách hoặc thống nhất đất nước,...)

- Kết quả: Đều xoá bỏ chế độ phong kiến ở những mức độ nhất định, mở đường cho CNTB phát triển

- Hạn chế: Hạn chế chung: chưa mang lại quyền lợi cho nhân dân lao động, sự bóc lột của giai cấp tư sản với giai cấp vô sản ngày càng tăng,...

- Hạn chế riêng ( tuỳ vào mỗi cuộc cách mạng). Chỉ có cách mạng Pháp thời kỳ chuyên chính Giacôbanh đã đạt đến đỉnh cao của cách mạng nên cuộc cách mạng này còn có tính triệt để nhưng vẫn còn hạn chế) 

 

So sánh CMTS và Cách mạng XHCN

 

Các vấn đề so sánh

Cách mạng TS

Cách mạng XHCN

Mục đích

 

 

Lãnh đạo

 

 

Lực lượng tham gia

 

 

Kết quả, ý nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nhận thức đúng về những vấn đề chủ yếu

 a.  Về cách mạng công nghiệp ở Anh và quá trình công nghiệp hóa ở Châu Âu vào thế kỷ XIX

- Cách mạng công nghiệp khởi đầu ở nước Anh vì CNTB sau CMTS có điều kiện phát triển.

- Hệ quả của cách mạng công nghiệp:

 

+ Sự phát minh máy móc, đẩy mạnh sản xuất làm cơ sở cho việc giữ vững, phát triển chủ nghĩa tư bản

 

 

 +  Sự phân chia xã hội thành hai giai cấp cơ bản đối lập nhau - giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

 

 

 

 

b. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước lớn Âu - Mĩ vào những năm 1850 - 1870, sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX và việc các nước tư bản Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

+ Sự phát triển kinh tế của các nước Anh, Pháp trong những năm 1850 - 1860 thể hiện ở những sự kiện => CNĐQ

+ Vào những thập niên cuối của thế kỷ XIX, các nước Mĩ, Đức phát triển vượt Anh, Pháp (thể hiện quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản):do Mĩ, Đức đã ứng dụng những thành tựu KHKT vào sản xuất

+ Những thành tựu về khoa học - kỹ thuật.

+ Tình hình và đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Anh, Đức, Pháp, Mĩ và Nhật

+ Những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc.

 

 

 

 

 

c. Những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa. Phong trào công nhân và phong trào chống thực dân xâm lược.

 

- Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa  là

-Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.

- Mâu thuẫn giữa các tập đoàn tư bản

- Mâu thuẫn giữa người giàu- người nghèo.....

 

 

 

 

 

 

 

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là gì?

- Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nêu một số nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộng sản…)

- Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

 

d. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

- Vì sao các nước tư bản phương Tây tiến hành xâm lược các nước phương Đông? (do yêu cầu phát triển của chủ nghĩa tư bản…)

- Chế độ thống trị của chủ nghĩa tư bản được thiết lập ở các nước thuộc địa và phụ thuộc như thế nào? (nêu những nét lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội …)

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước á, Phi, Mỹ La tinh mang những đặc điểm chung như thế nào? (trên cơ sở hiểu biết đã học về tình hình đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc)

 

--- xem online hoặc tải về máy---

Trên đây là một phần trích trong toàn bộ nội dung của giáo án Ôn tập lịch sử thế giới cận đại. Để xem toàn bộ và đầy đủ nội dung của giáo án này, mời quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập vào trang tailieu.vn để xem online hoặc tải về máy

Ngoài giáo án trên, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm bài giảng này tại đây: 

 • Ôn tập lịch sử thế giới cận đại gồm nội dung lý thuyết được sơ lược những ý chính liên quan đến bài học và có các hình ảnh, lược đồ để các em học sinh dễ dàng quan sát nắm bắt các sự kiện lịch sử và giúp cho quý thầy cô làm bài giảng của mình trở nên sinh động thu hút sự chú ý của các em học sinh. 
 • Hướng dẫn trả lời 2 câu hỏi bài tập SGK Lịch sử 11 giúp các em học sinh nắm bài nhanh hơn. 
 • 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài Ôn tập lịch sử thế giới cận đại giúp các em học sinh tự đánh giá nội dung bài mà mình tiếp thu được để có phương pháp học đúng đắn. 

 ⇒ Để xem bài giảng tiếp theo mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo tại đây: Giáo án Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) 

 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản