Lịch sử lớp 9 Bài 1

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
440
lượt xem
11
download

Lịch sử lớp 9 Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên xô trong việc hàn gắn vết thương C. tranh, khôi phục nền K.tế - đến XD CSVC của CNXH -Những thắng lợi có ý nghĩa L.sử của nhân dân các nước Đông âu sau 1945 -Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 1

  1. PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG I : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI TIếT 1 Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI A . phần chuẩn bị I . Mục tiêu bài dạy 1 . về kiến thức : Giúp học sinh nắm được : -Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên xô trong việc hàn gắn vết thương C. tranh, khôi phục nền K.tế -> đến XD CSVC của CNXH -Những thắng lợi có ý nghĩa L.sử của nhân dân các nước Đông âu sau 1945 -Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới 1 Về tư tưởng -Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa L.sử của công cuộc XD CNXH ở L.xô -các nước Đông âu -Mối quan hệ của hệ thống XHCN, có thái độ đúng đắn trong việc giao lưu hợp tác & thành quả đạt được của Việt Nam … 3 . về kỹ năng :
  2. - Biết khai thác tư liệu lịch sử , tranh ảnh để hiểu thêm về những vấn đề kinh tế - xã hội của Liên xô và các Nước Đông Âu -Biết phân tích, nhận định đánh giá các sự kiện lịch sử II . chuẩn bị 1 . Thầy : - Một số tranh ảnh mô tả công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ 1945 đến những năm 70 - Bản đồ liên xô 2 Học sinh : Sưu tầm tranh ảnh . những mẩu chuyện về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô B . Phần thể hiện khi lên lớp * . ổn định tổ chức ( 1’ ) Kiểm tra sĩ số : 9A : 9B : 9c : I . kiểm tra bài cũ ( kiểm tra vở ghi + SGK của học sinh II dạy bài mới : * Giới thiệu bài : - Ở lớp 8 , các em đã được tìm hiểu giai đoạn đầu của lịch sử thế giới hiện đại , từ cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đến năm 1945 , khi kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ 2
  3. - Trong chương trình lịch sử lớp 9 , các em sẽ học lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến hết thế kỷ XX – năm 2000 - Sau chiến tranh thế giới thứ hai , liên xô bị thiệt hại to lớn về người và của , để khôi phục và phát triển , đưa đất nước tiến lên phát triển , khẳng định , khẳng định vị thế của mình đối với các nước tư bản , đồng thời có điều kiện giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới . Liên Xô phải tiến hành khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH , để tìm hiểu hoàn cảnh , nội dung và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô diễn ra như thế nào , chúng ta tìm hiểu nội dung bài học hôm nay : T Dùng bản đồ Châu Âu xác định 1. Công cuộc vị trí Liên Xô khôi phục kinh Trong chiến tranh thế giới thứ tế sau chiến hai , Liên xô là lực lượng đi tranh đầu , lực lượng nòng cốt quyết (19 H định thắng lợi của lực lượng 45-1950 ) yêu chuộng hoà bình đối với - Hoàn cảnh : Chịu chủ nghĩa Phát xít tổn thất nặng nề ( Đọc SGK từ đầu đến “ Chậm sau CTTG thứ II. ? lại tới 10 năm ” Cho Hs quan sát một số tranh ảnh về đất nước LX sau CTTG
  4. ? II: Thành phố, làng mạc, nhà máy, tàu vũ trụ… H em có nhận xét gì về đất nước LX sau CTTG II? => Là nước thắng trận, nhưng chịu tổn thất nặng nề về người và của . T em hãy nêu những con số thiệt hại mà Lx gánh phải sau chiến tranh? => 27 triệu người chết => 1170 thành phố bị tàn phá ? => 7 vạn làng mạc … => 32000 nhà máy xí nghiệp, 6, H 5 vạn Km đường sắt bị phá huỷ … Đó là nguyên nhân làm nền kinh tế LX phát triển chậm lại - Kế hoạch khôi ? đến mười năm. Sự thiệt hại đó phục và phát triển so với các nước đồng minh là kinh tế ( 1946- ? vô cùng to lớn . Nhiệm vụ hàng 1950 ) hoàn thành ? đầu bây giờ là khôi phục và trước thời hạn 9 phát triển nền kinh tế. tháng . H Công cuộc khôi phục kinh tế + Công nghiệp : sau chiến tranh của nhân dân Tăng 73% so với Liên Xô đã diễn ra như thế trước chiến tranh
  5. nào ? + Nông nghiệp : ? Đảng và nhà nước Xô Viết đã Một số ngành đề ra kế hoạch khôi phục và vượt mức trước H phát triển kinh tế đất nước vớichiến tranh kế hoạch 5 năm lần thứ hai + KH kỹ thuật : ( 1946-1950 ) … Năm 1949 chế tạo thành công bom Em hãy cho biệt những thành nguyên tử tựu về kt và KHKT LX từ năm 1945-1950 ? ? Em biết gì về bom nguyên tử? em có nhận xét gì về tốc độ phát triển kt của LX. Nguyên nhân sự phát triển đó? ? => Tốc độ phát triển nhanh H chóng . Thống nhất tư tưởng về CT, KT, XH, tinh thần tự lập tự cường chịu đựng gian 2. tiếp tục công khổ, cần cù lao động quên cuộc xây dựng mình... cơ sở vật chất ? Vì sao nói Liên Xô tiếp tục Kỹ thuật của công cuộc xây dựng chủ nghĩa CNXH (từ năm xã hội ? (H giỏi ) 50 đến đầu ? - từ năm 1938 Liên Xô tiến những năm 70 hành thực hiện kế hoạch năm của thế kì XXt) H năm lần thứ 3 ( 1938-1942 ) a. Kinh tế: Thực
  6. nhưng đến tháng 6-1941 phát hiện thành công xít Đức tấn công Liên các kế hoạch Xô , vì vậy nhân dân liên xô ngắn và dài hạn. buộc phải ngừng công cuộc xây ưu tiên phát triển dựng CNXH để tiến hành cuộc công nghiệp nặng. chiến tranh giữ nước vĩ đại ... Thâm canh trong nông nghiệp . đẩy Theo em thế nào là xây dựng mạnh phát triển ? CSVC - kỹ thuật của chủ nghĩa tiến bộ KHKT. H xã hội ? Tăng cường xây => Xây dựng phát triển CN, N dựng quốc phòng. hiện đại, KHKT tiên tiến... => Trong những LX xây dựng CSVC trong hoàn năm 50 và 60 của cảnh nào? TK XX Là cường => Các nước tư bản phương quốc công nghiệp ? tây có những âm mưu hành đứng thứ II TG động bao vây chống phá về b. Khoa học kĩ ? kinh tế vá quân sự, chính trị... thuật: đạt nhiều => Chi phí lớn cho quốc phòng, thành tựu to lớn . an ninh +1957 phóng vệ T => Bảo vệ thành quả cách tinh nhân tạo vào mạng. vũ trụ. Hoàn cảnh đó có ảnh hưởng gì + 1961 đưa con công cuộc xây dựng CNXH ở người bay vào vũ LX? trụ. => Làm giảm tốc độ phát triển
  7. kinh tế. Em hãy nêu những thành quả Lx đạt được trong giai đoạn này? - Năm 1957 Liên Xô đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo , mở đầu kỷ nguyên con người chinh phục vũ trụ - Năm 1961 Liên Xô phóng con tàu phương đông … ( cho H sinh quan sát hình 1 ) Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của c. đối ngoại: hoà Liên Xô : Đây là vệ tinh nhân bình hữu nghị với tạo đầu tiên của loài người do tất cả các nước Liên xô phóng ngày 4-10-1957 trên thế giới.ủng nặng 83,6 kg . hộ phong trào đấu Chính sách đối ngoại của LX tranh giải phóng ntn? dân tộc trên TG. + Liên xô duy trì chính sách đối Là chỗ dựa vững ngoại hoà bình , quan hệ hữu chắc cách mạng nghị với tất cả các nước TG + tích cực ủng hộ phong trào đấu tranh giải phong dân tộc trên thế giới . + Trở thành chõ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế
  8. giới nêu một số sự giúp đỡ của LX trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam? hãy cho biết ý nghĩa về những thành tựu đạt được của LX? => Uy tín nâng cao trên trường quốc tế - năm 1963 theo đề nghị của liên xô LHQ thông qua tuyên ngôn thủ tiêu CNTD trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Cấm sử dụng vũ khí hạt nhân và phân biệt chủng tộc. Qua tiết học này , các em đã thấy rằng , với tinh thần lao động cần cừ , sáng tạo , ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc , nhân dân Liên Xô đã hoàn thánh thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế , hàn gắn vết thương chiến tranh . Công cuộc xây dựng CNXH của nhân dân liên xô từ 1950 āến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX đã đạt được những thành tựu
  9. to lớn về mọi mặt * -Củng cố: ( 5 Phút ) -Nội dung công cuộc khôi phục, hàn gắn vết thương C. tranh của L. xô? Kết quả? -Nội dung công cuộc XD CNXH, kết quả L.xô đạt được? III hướng dẫn học ở nhà - học thuộc , nắm vững những nội dung cơ bản của bài - Đọc trước mục II , III - Sưu tầm tranh ảnh về các nước Đông Âu
Đồng bộ tài khoản