intTypePromotion=3

Luận án Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

0
23
lượt xem
7
download

Luận án Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: Cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính trong hoạt động khoa học & công nghệ, nêu thực trạng về công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> HUẾ - 2018<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH<br /> <br /> IH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> MÃ SỐ: 8340410<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TR<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU<br /> <br /> HUẾ - 2018<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những số liệu,<br /> thông tin và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được sử<br /> dụng để bảo vệ bất cứ một luận văn nào. Tôi cũng xin cam đoan mọi sự thực<br /> hiện luận văn này đã được cảm ơn và thông tin trích dẫn trong luận văn đã được<br /> chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> IH<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> Nguyễn Thị Hải Yến<br /> <br /> i<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn tới<br /> các cơ quan và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và<br /> nghiên cứu hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy, cô giáo và các cán bộ công chức<br /> của Trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình học<br /> tập và nghiên cứu.<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Ngọc Châu - người<br /> Thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tôi trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, các phòng ban, đơn vị trực thuộc<br /> của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình công tác, trong nghiên cứu, đóng góp cho tôi những ý kiến quý báu để hoàn<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> thành luận văn này.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn<br /> <br /> IH<br /> <br /> bè và người thân trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn này.<br /> <br /> NG<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TR<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TÊ<br /> NGUYỄN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> Chuyên ngành : Quản lý kinh tế<br /> <br /> KIN<br /> HT<br /> ẾH<br /> UẾ<br /> <br /> Họ và tên học viên:<br /> <br /> Niên khóa: 2016 - 2018<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU<br /> <br /> Tên đề tài: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI SỞ<br /> KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH”<br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu: Từ nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, đề tài<br /> nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Khoa học và<br /> Công nghệ Quảng Bình.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý tài chính.<br /> 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp, thứ cấp<br /> - Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu SPSS<br /> 3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận<br /> <br /> IH<br /> <br /> Luận văn đã đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng nguồn lực tài<br /> chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình trong giai đoạn 2015-2017, từ đó,<br /> <br /> ĐẠ<br /> <br /> đưa ra những đánh giá, nhận xét về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế<br /> và phân tích nguyên nhân của các tồn tại.<br /> Từ đó, trên cơ sở quan điểm, mục tiêu chung về phát triển khoa học và công<br /> <br /> NG<br /> <br /> nghệ tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản<br /> lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình nhằm quản lý, sử dụng<br /> kinh phí một cách có hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thu<br /> <br /> ƯỜ<br /> <br /> chi ngân sách gắn bó chặt chẽ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong sản<br /> xuất, đời sống, nhu cầu xã hội, tạo cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển mạnh<br /> <br /> TR<br /> <br /> mẽ thị trường khoa học và công nghệ đầy tiềm năng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản