intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

0
84
lượt xem
30
download

Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phát triển sản xuất nông lâm kết hợp thông qua việc đánh giá hiệu quả tổng hợp của một số mô hình điển hình làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình một cách hiệu quả và bền vững tại tỉnh Bolikhamxay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP<br /> --------------------------------<br /> <br /> BOUNCHOM BOUATHONG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH<br /> NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH BOLIKHAMXAY<br /> NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP<br /> --------------------------------<br /> <br /> BOUNCHOM BOUATHONG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH<br /> NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH BOLIKHAMXAY<br /> NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO<br /> <br /> Chuyên ngành: Lâm sinh<br /> Mã số: 62.62.02.05<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn<br /> 2. TS. Đỗ Anh Tuân<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> quả nêu trong đề tài luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào khác và không trùng lặp với các công trình khoa học đã được công bố.<br /> Các thông tin trích dẫn trong luận án đã được chỉ rõ nguồn gốc. Các hình, bảng biểu<br /> không ghi nguồn gốc là của tác giả.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Bounchom BOUATHONG<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án Tiến sĩ, tác giả đã<br /> nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học, đặc<br /> biệt là sự giúp đỡ của các giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn, TS. Đỗ<br /> Anh Tuân, các thầy cô giáo Bộ môn Lâm sinh và Bộ môn Nông lâm kết hợp trường<br /> Đại học Lâm nghiệp. Tác giả còn nhận được sự giúp đỡ của cán bộ lãnh đạo hai<br /> huyện Khămkợt và Bolikhăn, tỉnh Bolikhăm xay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân<br /> Lào, lãnh đạo các cụm bản và tất cả người dân trong vùng nghiên cứu đã góp phần<br /> và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập và đánh giá số liệu. Tác giả xin bày tỏ<br /> lòng biết ơn sâu sắc về những giúp đỡ quý báu đó.<br /> Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ Sở nông lâm nghiệp tỉnh Boli<br /> khămxay. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp Lào và Việt Nam đã chia sẻ và đóng góp<br /> những ý kiến quý báu trong quá trình thu thập và xử lý số liệu để hoàn thành luận<br /> án này.<br /> Đặc biệt xin cảm ơn gia đình, những người thân đã động viên giúp đỡ tác giả<br /> trong quá trình nghiên cứu.<br /> <br /> Hà Nội, năm 2015<br /> Tác giả<br /> <br /> Bounchom BOUATHONG<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> Tên viết tắt<br /> CHDCND Lào<br /> NLKH<br /> ICRAF<br /> VAC<br /> SALT<br /> FAO<br /> IIRR<br /> KHKT<br /> ASEAN<br /> SEANAFE<br /> R-O<br /> R-VAC<br /> PRA<br /> CBA<br /> NDCM Lào<br /> PTCT<br /> UBND<br /> CHXHCN<br /> PTD<br /> HTCT<br /> MH<br /> NPV<br /> CPV<br /> BPV<br /> IRR<br /> BCR<br /> Ect<br /> R-V-C-Rg<br /> V-C-Rg<br /> R-V-Rg<br /> R-C-Rg<br /> C-Rg<br /> V-Rg<br /> R-Rg<br /> <br /> Nghĩa viết tắt<br /> Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào<br /> Nông lâm kết hợp<br /> International Center for Research in Agroforestry<br /> Mô hình Vườn - Ao - Chuồng<br /> Sloping Agricultural Land-use Technologies<br /> Tổ chức nông lương thế giới<br /> International Institute for Rural Reconstruction<br /> Khoa học kỹ thuật<br /> Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á<br /> Southeast Asia Network for Agroforestry Education<br /> Trồng rừng kết hợp nuôi ong lấy mật<br /> Mô hình Rừng - Vườn - Ao - Chăn nuôi<br /> Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia<br /> Cost Benefit Analysis<br /> Đảng Nhân dân Cách mạng Lào<br /> Phương thức canh tác<br /> Ủy ban nhân dân<br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa<br /> Participartory Technology Development<br /> Hệ thống canh tác<br /> Mô hình<br /> Giá trị hiện tại của lợi nhuận ròng (Net Present Value)<br /> Giá trị hiên tại của chi phí (Cost Present Value)<br /> Giá trị hiện tại của thu nhập (Benefit Present Value)<br /> Tỉ lệ thu hồi vốn nội bộ (Internal Rate of Return)<br /> Tỷ suất giữa thu nhập và chi phí (Benefit to Cost Ratio)<br /> hiệu quả tổng hợp của mô hình nghiên cứu<br /> Mô hình Rừng - Vườn - Chăn nuôi - Ruộng<br /> Mô hình Rừng - Chăn nuôi - Ruộng<br /> Mô hình Rừng - Vườn - Ruộng<br /> Mô hình Rừng - Chăn nuôi - Ruộng<br /> Mô hình Chăn nuôi - Ruộng<br /> Mô hình Vườn - Ruộng<br /> Mô hình Rừng - Ruộng<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2