intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Đinh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:199

0
99
lượt xem
26
download

Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được thực hiện với các mục tiêu nhằm: đánh giá được hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp quản lý bền vững rừng phòng hộ của tỉnh Quảng Trị. Đánh giá được hiện trạng các mô hình rừng phòng hộ và đề xuất chọn mô hình phát triển trên vùng đồi núi với chức năng phòng hộ đầu nguồn – bảo vệ, cải tạo môi trường vùng đồi núi và trên vùng đất cát ven biển với chức năng chắn gió – bảo vệ, cải tạo môi trường vùng cát ven biển của tỉnh Quảng Trị. Đề xuất được kĩ thuật giống và trồng rừng một số loài cây trồng chủ yếu đã được lựa chọn trong mô hình rừng phòng hộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM<br /> <br /> VÕ VĂN HƯNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP<br /> PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BỀN VỮNG<br /> TẠI TỈ̉NH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP<br /> Chuyên ngành: LÂM SINH<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM<br /> <br /> VÕ VĂN HƯNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP<br /> PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BỀN VỮNG<br /> TẠI TỈ̉NH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP<br /> Chuyên ngành: LÂM SINH<br /> Mã số: 62620205<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. ĐẶNG THÁI DƯƠNG<br /> TS. NGÔ TÙNG ĐỨC<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan công trình nguyên cứu “Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các<br /> giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị” là của<br /> bản thân tôi.<br /> Các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa được công bố. Nếu có<br /> kế thừa kết quả nghiên cứu của người khác thì đều được trích dẫn rõ nguồn gốc.<br /> Quảng Trị, tháng 3 năm 2018.<br /> Tác giả<br /> <br /> Võ Văn Hưng<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Công trình nghiên cứu “Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát<br /> triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị” được hoàn thành theo<br /> chương trình nghiên cứu sinh hệ chính quy không tập trung tại trường Đại học Nông<br /> Lâm Huế.<br /> Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng nhất đến PGS. TS.<br /> Đặng Thái Dương, TS. Ngô Tùng Đức là giáo viên hướng dẫn đã dành nhiều thời gian<br /> quý báu giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án này.<br /> Trong quá trình thực hiện và hoàn thiện luận án, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sự<br /> quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, Khoa Lâm nghiệp, Phòng đào tạo<br /> sau Đại học của trường Đại học Nông Lâm Huế;<br /> Tôi xin cảm ơn các bạn, các đồng nghiệp và gia đìnhđã tận tình giúp tôi<br /> trong việc thực hiện các công việc khảo sát, điều tra, đo đếm, thu thập số liệu ở<br /> ngoài hiện trường.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Quảng Trị, tháng 3 năm 2018.<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Võ Văn Hưng<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. i<br /> LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................ii<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................... vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................................... viii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .................................................................................. xi<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1<br /> 1. Đặt vấn đề .................................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án .................................................................. 3<br /> 3.1. Ý nghĩa khoa học ...................................................................................................... 3<br /> 3.2. Ý nghĩa thực tiễn ...................................................................................................... 3<br /> 4.Những đóng góp mới của luận án ................................................................................ 3<br /> 5. Bố cục của luận án ....................................................................................................... 3<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................................. 4<br /> 1.1. Trên thế giới ............................................................................................................. 4<br /> 1.1.1. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ ..................................... 4<br /> 1.1.2. Nghiên cứu đánh giá các mô hình rừng phòng hộ ................................................. 6<br /> 1.1.3. Nghiên cứu các giải pháp quản lý và phát triển rừng nói chung và rừng phòng hộ<br /> nói riêng ........................................................................................................................... 7<br /> 1.2. Ở Việt Nam.............................................................................................................. 8<br /> 1.2.1. Nghiên cứu về phân loại và chức năng rừng phòng hộ ......................................... 8<br /> 1.2.2. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ .......................................... 12<br /> 1.2.3. Nghiên cứu đánh giá các mô hình rừng phòng hộ ............................................... 17<br /> 1.2.4. Nghiên cứu các giải pháp quản lý và phát triển rừng phòng hộ .......................... 19<br /> 1.3. Nhận xét chung: ...................................................................................................... 21<br /> CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN<br /> CỨU............................................................................................................................... 23<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2