intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:188

0
38
lượt xem
7
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá thực trạng và tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội; Đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Thất theo hướng bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN VĂN HÙNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP<br /> HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT<br /> <br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN VĂN HÙNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP<br /> HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> MÃ SỐ : 62 85 01 03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. NGUYỄN HỮU THÀNH<br /> 2. TS. NGUYỄN QUANG HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả<br /> nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng để<br /> bảo vệ ở bất kỳ học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được<br /> cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng 11 năm 2014<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Văn Hùng<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được sự<br /> quan tâm, giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân. Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn đến<br /> các thầy, cô giáo khoa Quản Lý Đất Đai, Bộ môn Khoa học đất, bộ môn Quy hoạch<br /> đất đai, Ban Quản lý đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt nam.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hữu Thành<br /> và TS. Nguyễn Quang Học đã tận tình hướng dẫn, trực tiếp chỉ ra những ý kiến quý<br /> báu và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án.<br /> Tôi cũng xin gửi lòng biết ơn chân thành tới đồng chí Bí thư huyện ủy, tập<br /> thể lãnh đạo UBND, các phòng ban của huyện Thạch Thất và lãnh đạo Đảng ủy,<br /> UBND các xã, thị trấn của huyện Thạch Thất cùng một số hộ gia đình đã giúp tôi<br /> trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án.<br /> Tôi xin được cảm ơn tập thể Ban Giám đốc và các cán bộ công chức, viên<br /> chức Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội đã giúp tôi trong quá trình<br /> nghiên cứu và hoàn thiện luận án.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các tập thể cơ quan, ban ngành, bạn<br /> bè, gia đình và người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện<br /> luận án này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn./.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng 11 năm 2014<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Văn Hùng<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> viii<br /> <br /> Danh mục các hình<br /> <br /> x<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Những đóng góp mới của luận án<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Một số vấn đề lý luận về sử dụng đất nông nghiệp<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Đất nông nghiệp và vai trò của đất nông nghiệp trong sự phát triển nền<br /> sản xuất nông nghiệp<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> <br /> Sử dụng đất nông nghiệp bền vững và tiêu chí đánh giá hiệu quả của<br /> các loại hình sử dụng đất ở trong và ngoài nước<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Các yếu tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp bền vững<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Nhóm các yếu tố kỹ thuật canh tác<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Nhóm các yếu tố kinh tế tổ chức<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Nhóm các yếu tố kinh tế - xã hội<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Các nghiên cứu về đánh giá tiềm năng đất đai cho phát triển nông<br /> nghiệp bền vững theo phương pháp đánh giá đất của FAO<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Đánh giá đất theo FAO<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Ứng dụng phương pháp đánh giá đất theo FAO các định tiềm năng đất<br /> đai ở Việt Nam<br /> <br /> 26<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản