Luận văn " Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng"

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:76

0
204
lượt xem
128
download

Luận văn " Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

oạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại có tác động sâu sắc đối với đời sống kinh tế- xã hội. Trong các nước phát triển hầu như không có công dân nào không có quan hệ với ngân hàng. Nền kinh tế càng phát triển, hoạt động và dịch vụ của ngân hàng càng đi sâu vào tận cùng ngỏ ngách của nền kinh tế và đời sống của con người. Mọi công dân đều chịu tác động của ngân hàng dù họ là khách hàng gửi tiền, một người vay tiền hay đơn giản là người đang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn " Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng"

 1. Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội
 2. Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại có tác động sâu sắc đối với đời sống kinh tế- xã hội. Trong các nước phát triển hầu như không có công d ân nào không có quan hệ với ngân hàng. Nền kinh tế càng phát triển, hoạt động và dịch vụ của ngân hàng càng đi sâu vào tận cùng ngỏ ngách của nền kinh tế và đời sống của con người. Mọ i công dân đều chịu tác độ ng của ngân hàng dù họ là khách hàng gửi tiền, m ột người vay tiền hay đơn giản là người đ ang làm việc cho một doanh nghiệp có vay vốn và sử d ụng các dịch vụ ngân hàng. Từ lâu ở hầu hết các nước có nền kinh tế phát triển, Ngân hàng thương m ại là một định chế tài chính quen thuộc, song cho đến nay ở Việt Nam Ngân hàng thương mại vẫn còn là phạm trù còn đ ược ít người biết đến, là một khái niệm chứa đầy bí ẩn chưa được khám phá. So với lịch sử phát triển hàng trăm năm của các Ngân hàng thương m ại trên thế giới thì quá trình hình thành và p hát triển của Ngân hàng thương mại Việt Nam là ngắn ngủi nhưng không p hải vì thế mà nó mất đi vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đ ất nước. Trong công cuộ c đổi mới hiện nay, ngành ngân hàng ngày càng tỏ rõ vị trí quan trọng hàng đầu của mình đố i với sự phát triển của đất nước. Thực tế những năm qua, trong sự đổ i mới của bộ mặt đất nước hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng thương mại nói riêng được coi không chỉ là điều kiện mà còn là động lực đảm b ảo thắng lợi cho công cuộc đ ổi mới. Để đ ạt được điều đó là do có sự đóng góp một phần không nhỏ của kế toán ngân hàng và kế toán ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết, tổ chức tố t công tác kế toán ngân hàng là đòn bẩy không ngừng nâng cao chất lượng hoạt độ ng của hệ thống ngân hàng, tạo ra một hệ thống ngân hàng hoạt động tố t, có hiệu quả nhờ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Có thể nói vai trò của kế toán ngân hàng là không thể thiếu được trong việc phục vụ cho việc chỉ đạo Văn Thị Phúc
 3. Chuyên đề tốt nghiệp các mặt nghiệp vụ ngân hàng và chỉ đạo hoạt đ ộng của nền kinh tế. Trong đó kế toán cho vay là một mảng vô cùng quan trọng bởi vì chúng ta đều biết nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ quan trọng hàng đầu mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, nó là cơ sở, là nền tảng và quyết định đến sự tồn tại và p hát triển của từng ngân hàng, đồng thời vừa là công cụ để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. N hận thức được vị trí và vai trò vô cùng quan trọng của công tác kế toán cho vay, trong những năm gần đây các ngân hàng đã chú trọ ng đến việc cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng và thuận tiện cho việc quản lý của ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán cho vay là một khâu rất phức tạp cho nên vẫn còn mộ t số vướng mắc, tồ n tại chưa được hoàn thiện. Sau thời gian học tập và nghiên cứu thực tế tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nộ i, em đã mạnh dạn lựa chọn và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp: "Một số giả i pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội". Do tính chất phức tạp của nghiệp vụ, thời gian nghiên cứu có hạn, tài liệu thu thập chưa thực sự đầy đ ủ, sự hiểu biết còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đ ỡ quan tâm, góp ý của các thầy cô giáo, cán bộ ngân hàng và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của Học viện Ngân hàng và các cán bộ ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội đ ã cung cấp những tài liệu cần thiết và giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Hà Nội, ngày 15/04/2004. Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phúc. Văn Thị Phúc
 4. Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG I/ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG N GÂN HÀNG TRONG N ỀN KINH TẾ 1)Khái niệm tín dụng ngân hàng. Trong quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, xuất phát từ nhu cầu cho vay và đi vay của những người thiếu vốn và những người thừa vố n trong cùng một thời điểm đã hình thành nên quan hệ vay mượn lẫn nhau trong xã hội và trên cơ sở đó hoạt đ ộng tín dụng ra đ ời. Thuật ngữ "Tín d ụng" xuất phát từ gốc Latinh Creditium có nghĩa là một sự tin tưởng tín nhiệm lẫn nhau, hay nói cách khác đó là lòng tin. Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam thì tín dụng là quan hệ vay mượn lẫn nhau trên cơ sở coa hoàn trả cả gốc và lãi. Theo Mác, tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng, sau một thời gian nhất định lại quay về với m ột lượng giá trị lớn hơn giá trị b an đầu. Theo quan điểm này, phạm trù tín d ụng có ba nộ i dung chủ yếu đó là: tính chuyển nhượng tạm thời mộ t lượng giá trị, tính thời hạn và tính hoàn trả. N hư vậy, tín dụng là mố i quan hệ kinh tế giữa người cho vay và người đi vay thông qua sự vận động của giá trị, vốn tín d ụng đ ựơc biểu hiện dưới hình thức tiền tệ hoặc hàng hoá. Quá trình đó thể hiện qua ba giai đo ạn sau: -Thứ nhất: Phân phối tín dụng dưới hình thức cho vay, ở giai đoạn này giá trị vố n tín d ụng được chuyển sang người đi vay, ở đây chỉ có một bên nhận giá trị và cũng chỉ có mộ t bên nhượng đi giá trị. Văn Thị Phúc
 5. Chuyên đề tốt nghiệp -Thứ hai: sử dụng vốn tín dụng trong quá trình tái sản xuất. Người đi vay sau khi nhậ n được vốn tín dụng, họ được chuyển sử dụng giá trị đó để thoã mãn nhu cầu sản xuất hoặc tiêu dùng của mình. Tuy nhiên người đi vay chỉ đ ược sử dụng trong một thời gian nhất đ ịnh mà không được quyền sở hữu giá trị đ ó. -Thứ b a: đây là giai đoạn kết thúc một vòng tuần hoàn của tín dụng. Sau khi vốn tín dụng đã hoàn thanh mộ t chu kỳ sản xuất đ ể trở về hình thái tiền tệ thì vốn tín dụng được người đi vay hoàn trả lại cho người cho vay. N hững hành vi tín dụng có thể được diễn ra trực tiếp giữa người thừa vốn cần đầu tư với người cần vốn để sử dụng.Nhưng thực tế hai người này khó có thể phù hợp với nhau về quy mô, về thời gian nhàn rỗi và thời gian sử d ụng vốn; hoặc cũng có thể p hù hợp được thì phải tốn kém chi phí tìm kiếm, nên để thoã được nhu cầu của hai người thì cần thiết phải có mộ t người thứ b a đứng ra tập trung được tất cả số vốn của những người tạm thời thừa, cần đầu tư kiếm lãi.Trên cơ sở số vố n tập trung được phân phố i cho những người cần vốn để sử d ụng dưới hình thức cho vay. Người đó không ai khác chính là tổ chức tín d ụng, trong đó chủ yếu là các Ngân hàng thương mại- người môi giới tài chính trên thị trường tài chính. Việc các Ngân hàng thương mại tập trung vốn dưới hình thức huy động và phân phối vốn dưới hình thức cho vay gọi là tín dụng ngân hàng. Thực hiện chức năng làm trung gian tín dụng trong nền kinh tế, các Ngân hàng thương mại đã góp phần không nhỏ để giải quyết thoả đáng những băn khoăn của người có vốn và đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người cần vốn. 2) Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế Trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đ ảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự đ iều tiết vĩ mô của N hà nước nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Vì vậy ngân hàng là ngành kinh tế chủ chốt quan trọng, chi phối và có sự ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Nhận thức được vị trí Văn Thị Phúc
 6. Chuyên đề tốt nghiệp và vai trò của mình, các Ngân hàng thương mại ở nước ta đang từng bước khẳng định sự lớn mạnh của mình trong mọi phương diện hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín d ụng nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân. 2 .1) Tín d ụng ngân hàng là cầu nố i giữa cung và cầu về vốn trong nền kinh tế. Trong nền kinh tế thường xuyên có một số các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh có mộ t bộ phận vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi được tách ra khỏ i quá trình tái sản xuất của các doanh nghiệp như: tiền khấu hao tài sản cố định để tái tạo lại tài sản cố đ ịnh nhưng chưa mua vì có sự chênh lệch về thời gian giữa việc bán sản phẩm và việc mua nguyên vật liệu; tiền trả lương cho người lao động nhưng chưa đến hạn trả; khoản tiền tích luỹ đ ể tái sản xuất mở rộng nhưng chưa đủ điều kiện đ ể đầu tư.... Các khoản tiền tệ trên đ ây luôn được các doanh nghiệp tìm cách đầu tư kiếm lời. Ngoài ra còn có các khoản tiền để dành của dân cư, khi chưa có nhu cầu sử dụng, họ cũng muốn đ ầu tư để kiếm lời. Tất cả tạo thành nguồn vốn tiềm tàng trong nền kinh tế. Trong khi đó có mộ t số d oanh nghiệp, cá nhân thiếu vố n để p hục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình; một số cá nhân trong xã hội cần vốn để cải thiện sinh hoạt hoặc đối phó với những rủi ro trong cuộc sống; Ngân sách Nhà nước bị thâm hụt, Nhà nước cần vốn để bù đắp sự thâm hụt đó đảm bảo cân đối thu chi cho nền kinh tế. N hư vậy, ta thẩy trong xã hội luôn có mộ t số người thừa vốn cần đầu tư và mộ t số người thiếu vốn muốn đi vay. Song những người này khó có thể trực tiếp gặp nhau, hoặc có thể gặp nhau thì chi phí rất cao và không kịp thời. Hoạt động tín d ụng của các ngân hàng thương mại đã thoả mãn những lo lắng của những người có vốn và đáp ứng nhu cầu của người cần vốn, có nghĩa là các ngân hàng thương mại đứng ra làm trung gian nhận tiền gửi từ tất cả các thành p hần kinh tế và cho vay lại các đơn vị, cá nhân trong nền kinh tế. Hay nói cách Văn Thị Phúc
 7. Chuyên đề tốt nghiệp khác: "tín d ụng ngân hàng là chiếc cầu nối đ ể những người có vố n và những người cần vốn gặp nhau" 2 .2)Tín dụng ngân hàng là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình tập trung và điều hoà vố n trong nền kinh tế. N hư trên đã trình bày, thông qua hoạt động "đi vay để cho vay" tín d ụng ngân hàng đã làm nhiệm vụ đưa vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu. Điều này đ ược thể hiện ở việc tín dụng thu hút các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức, cá nhân đ ể cho vay đ ầu tư phát triển kinh tế. Bằng các hình thức huy động vốn ngày càng đa d ạng và phong phú cúng với việc tho ả mãn thích đáng nhu cầu lợi ích, nhu cầu tiền đột xuất của người gửi tiên fma các Ngân hàng thương mại đã thu hút được hầu hết các nguồn tiền nhàn rỗ i dù là rất nhỏ từ trong dân chúng tập trung về tay mình và từ đó đáp ứng được nhu cầu về vốn ngày càng tăng của nền kinh tế, hay nói cách khác hoạt động tín d ụng đã làm nhiệm vụ thông đòng để vốn chảy từ nơi thừa đ ến nơi thiếu thông qua việc thực hiện hoạt động đi vay và cho vay. Nhờ đó đã góp p hần cung ứng và điều hoà vốn trong từng doanh nghiệp và toàn b ộ nền kinh tế, tạo cho quá trình sản xuất được tiến hành một cách trôi chảy đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cố định, vốn lưu động, bổ sung tăng cường củng cố tài sản cố đ ịnh làm cho quá trình sản xuất được tuần hoàn, thúc đẩy sản xuất lưu thông, tăng tố c độ chu chuyển vốn tiền tệ trong xã hội, góp phần thúc đ ẩy quá trình tái sản xuất m ở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế p hát triền b ền vững. V ì vậy có thể nói tín dụng ngân hàng là công cụ mạnh mẽ thúc đẩy quá trình tập trung và điều hoà vốn trong nền kinh tế. 2 .3) Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy, củng cố chế độ hạch toán kế toán. Đ ặc trưng cơ bản của tín dụng là sự vận động trên cơ sở có hoàn trả và có lợi tức (gốc+lãi). Ngân hàng huy động các nguồn vố n tạm thời nhàn rỗi của Văn Thị Phúc
 8. Chuyên đề tốt nghiệp m ọi thành phần kinh tế và cho vay khi họ tạm thời thiếu vốn. Các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng ngoài việc được cung ứng vốn một cách kịp thời đ ầy đủ còn đ ược ngân hàng hỗ trợ trong quá trình sử dụng vốn thông qua những ý kiến tư vấn khi lập phương án sản xuất kinh doanh hoặc chọ n đối tác ký kết hợp đồng...Mặt khác, trong khi sử dụng vốn vay, khách hàng có quan hệ ràng buộc với ngân hàng bởi trách nhiệm hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi trong m ột thời gian nhất định. Vì vậy đ òi hỏi các doanh nghiệp phải cân nhắc làm thế nào để sử dụng vốn có hiệu quả nhất, giảm thiểu chi phí, tăng vòng quay của vốn đảm b ảo kinh doanh có hiệu quả cho doanh nghiệp, đồng thời tăng hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.Muố n vậy các doanh nghiệp phải tự vươn lên thông qua các hoạt độ ng của mình mà một trong các ho ạt động khá q uan trọng là việc hạch toán kế toán nhằm giám sát mọi hoạt độ ng tài chính tiền tệ của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Như vậy thông qua hoạt động tín dụng mà cụ thể là cho vay, ngân hàng có thể kiểm soát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm cho người vay càng có ý thức hơn trong cơ chế quản lý tài chính, quản lý đồ ng vố n, qua đó tăng cường củng cố chế độ hạch toán kế toán thêm vững chắc. 2 .4)Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đ ẩy quá trình luân chuyển hàng hoá, luân chuyển tiền tệ, điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông và kiểm soát lạm phát. Thông qua hoạt động tín dụng, khối lượng tiền trong lưu thông sẽ tăng lên khi thực hiện ho ạt độ ng cho vay và ngược lại sẽ giảm xuống khi thực hiện hoạt động thu nợ, do đó sẽ góp phần điều tiết khố i lượng tiền trong toàn bộ nền kinh tế. Ngân hàng sử dụng công cụ lãi suất, hạn mức tín dụng để làm thay đổi khối lượng tiền vay, từ đó điều tiết được khối lượng tiền trong nền kinh tế và kiểm soát được lạm phát, bởi vì tín dụng ngân hàng khi điều tiết được khối lượng tiền tức là khống chế được khối lượng tiền cần thiết cho nhu cầu trao đổi và lưu thông hàng hoá, nhờ kiểm soát được giá cả. Hay nói cách khác ,việc Văn Thị Phúc
 9. Chuyên đề tốt nghiệp đ ưa tiền vào lưu thông qua tín dụng ngân hàng là con đường hữu hiệu nhất bởi vì khố i lượng tiền này đã được đ ảm b ảo b ằng một lượng giá trị vật tư hàng hoá và tránh được lạm phát tiền tệ. Mặt khác, chúng ta cũng biết rằng Ngân hàng trung ương là cơ quan quản lý vĩ mô đố i với các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín d ụng khác, có nhiệm vụ kiểm tra, khảo sát mọi hoạt động của các tổ chức này nhằm đ ảm b ảo cho nền kinh tế hoạt độ ng an toàn và có hiệu quả. Thông qua hoạt đ ộng tín d ụng các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng trung ương có thể biết được p hạm vi, phương hướng đ ầu tư, hiệu quả đầu tư vào cá ngành kinh tế từ đó có chính sách tiền tệ thích hợp. Nếu nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng, hiệu quả đầu tư vào cá ngành trong nền kinh tế cao thì Ngân hàng trung ương sẽ thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng tức là bơm thêm tiền vào lưu thông. Ngược lại, nếu nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái thì Ngân hàng trung ương sẽ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt tức là rút bớt tiền từ lưu thông về. Như vậy bằng các công cụ như hạn mức tín dụng, lãi suất tín dụng Ngân hàng trung ương có thể kiểm soát, điều tiết lưu thông tiền tệ đảm bảo khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông nhằm ổn định giá trị đồng tiền, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. 2 .5) Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện để phát triển kinh tế với các nước. Mỗi một quốc gia muốn phát triển nền kinh tế của mình thì không thể chỉ d ựa vào tiềm năng của đất nước mà còn phải mở rộng quan hệ kinh tế ra bên ngoài, tham gia vào nền kinh tế thế giới, bởi lẽ không có một nước nào lại có thể hội tụ đầy đủ các tiềm năng để p hát triển kinh tế mọi mặt, mà các nước đ ều chỉ có lợi thế so sánh của mình, do đó nó thường phát sinh quan hệ vay mượn lẫn nhau mà chủ yếu là vốn đầu tư. Vì vậy, tín dụng ngân hàng đã trở thành m ột trong những phương tiện nối liền kinh tế các nước với nhau. Thông qua các hình thức như nhận uỷ thác đầu tư, mở và thanh toán thư tín dụng, bảo lãnh hàng hoá xuất nhập khẩu, chuyển tiền nhanh đi các nơi...tín d ụng ngân hàng đã trực tiếp tham gia trong quan hệ thanh toán quốc tế, các Văn Thị Phúc
 10. Chuyên đề tốt nghiệp hoạt độ ng xuất nhập khẩu hàng hoá, tài trợ cho các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, đ ầu tư chiều sâu, đôi rmới công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong nước thúc đ ẩy sản xuất trong nước phát triển nhằm p hục vụ tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu góp phần tăng trưởng kinh tế và mở ra sự giao lưu giữa nước ta với các nước khác trên thế giới. Ngoài ra với việc tín dụng ngân hàng nhận các nguồn tài trợ như ODA, ESAF...từ các nước cấp tín dụng cũng như các tổ chức tín d ụng quốc tế với mục đích tài trợ cho nền kinh tế đã mang lại những kết quả to lớn về kinh tế xã hội đồng thời tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa nước ta với các nước trên thế giới. Tóm lại, tín dụng ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọ ng đối với nền kinh tế đất nước.Tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa người có vốn và người cần vốn để giải quyết nhu cầu này thoả đáng trong mối quan hệ này, từ đó thúc đ ẩy tái sản xuất m ở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển b ền vững, thô ng qua tín d ụng ngân hàng có thể kiểm soát được khối lượng tiền cung ứng trong lưu thông, thực hiện yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ. Mặt khác, tín d ụng ngân hàng còn thúc đ ẩy các doanh nghiệp tăng cường chế độ hạch toán kinh doanh, giúp các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế trong hoạt độ ng kinh doanh. II/ VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA K Ế TOÁN TRONG VIỆC CẤP TÍN DỤNG CHO N ỀN KINH TẾ. 1) Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng. 1.1)Khái niệm. K ế toán ngân hàng là khoa học và cũng là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổ ng hợp và giải thích các nghiệp vụ tác động đến tình hình tài chính của các ngân hàng bằng thước đo tiền tệ nhằm cung cấp thông tin về tình hình và kết q uả hoạt động của ngân hàng, làm cơ sở cho việc ra quyết đ ịnh kinh tế liên q uan đến mục tiêu quản lý kinh doanh và đánh giá hoạt độ ng của ngân hàng. Văn Thị Phúc
 11. Chuyên đề tốt nghiệp 1.2)Vai trò. K ế toán là công cụ quan trọng để quản lý nền kinh tế vì nó có tác dụng to lớn trong việc kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, việc sử dụng vốn tiền tệ, bảo vệ an toàn tài sản, củng cố và tăng cường chế độ hạch toán kinh tế. K ế toán ngân hàng là một bộ p hận trong hệ thố ng kế toán của nền kinh tế nên nó cũng phát huy vai trò của kế toán nói chung. Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc điểm của hoạt động ngân hàng nên vai trò của kế toán ngân hàng có khác với vai trò của các ngành khác. + Cung cấp thông tin tổ ng hợp đ ể phục vụ quản lý nền kinh tế: kế toán ngân hàng có quan hệ mật thiết với ho ạt động của nền kinh tế. Mọi hoạt động về kinh tế, tài chính của doanh nghiệp đều được phản ánh thông qua các tài khoản mở tại ngân hàng. Vì vậy số liệu ghi chép của kế toán vừa phản ánh đ ược ho ạt động nghiệp vụ của ngành, vừa phản ánh được hoạt động của các ngành khác về tình hình kinh tế, tài chính, sự biến động của vật tư, lao độ ng, tiền vố n,thu nhập, chi phí, lợi nhuận...từ đó các đơn vị có đầy đủ thông tin để ra quyết định điều hành kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quẩn xuất kinh doanh. Mặt khác, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thố ng kê cũng cần được cung cấp thông tin kế toán ngân hàng để x ây d ựng các chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng chế độ quản lý tài chính. Do khái niệm p hản ánh một cách tổng hợp nên kế toán ngân hàng đã giúp Đảng và Nhà nước nắm được tình hình hoạt độ ng của nền kinh tế, từ đó đề ra được phương hướng p hát triển nền kinh tế một cách sát thực và đúng đ ắn. + Bảo vệ an toàn tài sản: bảo vệ tài sản là trách nhiệm chung của kế toán b ất kỳ ngành nào, song kế toán ngân hàng có vai trò quan trọng hơn vì ngoại việc bảo vệ an toàn tài sản của bản thân ngân hàng còn phải bảo vệ tài sản của N hà nước, của khách hàng gửi tại ngân hàng. Do đó, kế toán ngân hàng phải ghi chép, kiểm soát một cách chặt chẽ mọ i loại tài sản đ ể tránh mất mát, thiếu hụt về mặt số lượng và nâng cao hiệu quả m ọi tài sản trong quá trình sử dụng. Văn Thị Phúc
 12. Chuyên đề tốt nghiệp + Đ áp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị ngân hàng: kế toán được tiến hành trên cơ sở hoạt động của các mặt nghiệp vụ như: nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng, thanh toán...do vậy số liệu của kế toán đ ã phản ánh được kết quả các m ặt ho ạt độ ng nghiệp vụ của từng đơn vị cũng như của toàn ngành ngân hàng. Q ua hệ thống số liệu này có thể chỉ ra những kết quả đ ạt được cũng như những tồ n tại trong quá trình hoạt độ ng, từ đó các nhà lãnh đạo sử dụng nó như là một công cụ hữu hiệu đ ể chỉ đạo, điều hành, quản trị ngân hàng có hiệu quả. N hư vậy, vai trò to lớn của kế toán ngân hàng là không thể phủ nhận đ ược. Thông qua các ho ạt độ ng của mình, kế toán ngân hàng giúp cho các giao d ịch trong nền kinh tế được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời hơn. Những số liệu so kế toán ngân hàng cung cấp là những chỉ tiêu thông tin kinh tế quan trọ ng giúp cho việc chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như làm căn cứ cho việc ho ạch định, thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và chỉ đạo toàn bộ hạot đọng của nền kinh tế, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả ho ạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng và của nền kinh tế nói chung. 1.3)Nhiệm vụ của k ế toán ngân hàng. Đ ể phát huy đ ầy đủ vai trò của mình, kế toán ngân hàng phải thực hiện đ ược các nhiệm vụ chính sau đây: +K ế toán ngân hàng phải ghi nhận, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời m ọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng về các hoạt động : hoạt động nguồn vốn, sử dụng vốn và các dịch vụ ngân hàng khác theo đúng p háp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước và các thể lệ chế độ kế toán ngân hàng quy đ ịnh. Trên cơ sở đó để bảo vệ an toàn tài sản của bản thân ngân hàng cũng như tài sản của toàn xã hộ b ảo quản tại ngân hàng. +K ế toán ngân hàng phải phân loại nghiệp vụ, tổng hợp số liệu theo đúng p hương pháp kế toán và theo những chỉ tiêu nhất định nhằm cung cấp thông tin một cách đ ầy đủ, chính xác và kịp thời nhất để p hục vụ cho việc chỉ đ ạo, Văn Thị Phúc
 13. Chuyên đề tốt nghiệp lãnh đ ạo hoạt động kinh doanh ngân hàng và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. +K ế toán ngân hang giám phải giám sát quá trình sử dụng tài sản (vốn) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các loại tài sản thông qua kiểm soát trước (tiền kiểm) các nghiệp vụ bên nợ và nghiệp vụ b ên có của b ảng tổng kết tài sản ở từng đơn vị ngân hàng cũng như toàn hệ thống. Từ đó góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, củng cố chế độ hạch toán kế toán của ngân hàng cũng như của nền kinh tế. +K ế toán ngân hàng phải có trách nhiệm tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán tài chính nòi riêng ở từng đơn vị cũng như toàn hệ thố ng. Đồng thời, kế toán ngân hàng phải tổ chức giao dịch, phục vụ khách hàng một cách khoa họ c, văn minh, lịch sự, giúp khách hàng nắm được những nội dung cơ bản của kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng nói chung và kỹ thuật nghiệp vụ kế toán nói riêng, góp phần thực hiện chiến lược khách hàng của ngân hàng. 2/Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán cho vay. Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ chốt của Ngân hàng thương mại để tạo ra lợi nhuận. Chỉ có lãi suất thu được từ cho vay mới bù nổi chi phí tiền gửi, chi phí dự trữ, chi phí quản lý kinh doanh và chi phí vốn trôi nổi, chi phí thuế các loại và các chi phí rủi ro đ ầu tư. Tuy nhiên, cho vay của ngân hàng thương mại là một lĩnh vực phức tạp và thường xuyên cập nhật theo những b iến chuyển của môi trường kinh tế. Vì thế, việc theo dõi, quản lý, phân tích sô liệu tài chính- kế toán có liên quan đến nghiệp vụ cho vay góp phần quan trọng cho chính sách tín dụng của ngân hàng. K ế toán cho vay giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ nghiệp vụ kế toán của ngân hàng vì kế toán cho vay tham gia trực tiếp vào quá trình vay vốn, mà đây là nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Văn Thị Phúc
 14. Chuyên đề tốt nghiệp 2.1)Khái niệm. K ế toán cho vay là công việc ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ, chính x ác các khoản cho vay, thu nợ, theo dõi dư nợ thuộc nghiệp vụ tín d ụng của ngân hàng, trên cơ sở đ ó cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tín dụng đạt kết quả cao à bảo vệ an toàn tài sản của ngân hàng. 2.2)Vai trò của kế toán cho vay. Đối với hoạt đ ộng kinh doanh ngân hàng nói chung và đối với nghiệp vụ tín dụng nói riêng thì kế toán cho vay có vai trò rất quan trọng, thể hiện là: +K ế toán cho vay cung cấp cho ngân hàng và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng những thông tin có liên quan đến quá trình cho vay, thu nợ, thu lãi, thời hạn hoàn trả...một cách kịp thời, chính xác. Qua đó giúp cho lãnh đạo ngan hàng nắm được tình hình cho vay, dư nợ, doanh số cho vay, thu nợ, thu lãi, và tình hình nợ quá hạn...từ đó có biện pháp xử lý, chỉ đạo điều hành cho phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra: an toàn, lợi nhuận và lành mạnh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. +K ế toán cho vay phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế có đủ vốn để sản xuất kinh doanh và mở rộng giao lưu hàng hoá. Thông qua kế toán cho vay ngân hàng có thể biết được phạm vi ho ạt độ ng, phương hướng đầu tư của các nhà đầu tư, theo dõi được hiệu quả sử dụng vốn vay của những nhà đầu tư...để từ đó có chiến lược đầu tư phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, bạn hàng của doanh nghiệp đ ánh giá được tình hình tài chính cũng như khả năng hấp thụ vốn vay của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn, vòng quay vốn của các doanh nghiệp để từ đó đánh giá xu thế vận động của các doanh nghiệp đ ể trên cơ sở đó đề ra những chính sách phù hợp. +K ế toán cho vay là công cụ để đ ảm b ảo an toàn vốn vay của ngân hàng, đồng thời hạn chế rủi ro góp phần ổn định thu nhập của ngân hàng. Văn Thị Phúc
 15. Chuyên đề tốt nghiệp +Thông qua nghiệp vụ kế toán cho vay, ngân hàng đ ã đưa ra một khối lượng vố n lớn ra lưu thông phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, luân chuyển hàng hoá cho toàn bộ nền kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp đổi m ới và phát triển nền kinh tế của đất nước. +K ế toán cho vay phục vụ đắc lực trong việc chỉ đạo chấp hành chính sách tín d ụng tiền tệ của Đ ảng và Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, với cơ chế tín dụng như hiện nay. Ngân hàng là cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách tiện tệ, ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất đối với các thành phần có vốn hoạt động, phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh kịp thời. Thực hiện tốt công tác kế toán cho vay, làm tham mưu đ ắc lực cho công tác tín dụng để tín d ụng thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế cũng như giám đốc b ằng đồng tiền đối với toàn bộ hoạt động trong nền kinh tế q uốc dân. N hư vậy, xuất phát từ vị trí quan trọng của kế toán cho vay, kế toán cho vay sử dụng các phương thức cho vay, loại cho vay, thời hạn vay...đều liên q uan đến việc m ở tài kho ản cho vay thích ứng với từng khách hàng. Kế toán cho vay không những quan trọng đối với công tác tín dụng mà còn có quan hệ m ật thiết với các ho ạt động khác của ngân hàng. Vì vậy, để đ áp ứng nhu cầu tín dụng trong giai đoạn hiện nay thì kế toán cho vay là nghiệp vụ không thể thiếu được của nghiệp vụ kế toán Ngân hàng thương mại. 2.3)Nhiệm vụ của k ế toán cho vay. Đ ể phát huy đầy đủ vai trò của mình, kế toán cho vay cần phải thực hiện tố t các nhiệm vụ sau đây: +K ế toán cho vay phải xác lập các hồ sơ, chứng từ cho vay một cách hợp p háp hợp lệ. Kiểm soát để đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ kế toán cho vay, đ ể đảm bảo các kho ản cho vay ra có khả năng thu hồ i ngay từ khâu phát tiền vay. Giám sát tình hình cho vay và thu nợ chặt chẽ, từ đó phản ánh vào sổ sách Văn Thị Phúc
 16. Chuyên đề tốt nghiệp thích hợp tình hình cho vay và thu nợ, qua đó giúp cho lãnh đ ạo ngân hàng có kế hoạch và phương hướng đầu tư tín dụng ngày càng có hiệu quả. +Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các số liệu cho vay đ ể đảm bảo vố n sản xuất kinh doanh cho các đơn vị, tổ chức kinh tế và cá nhân, tạo điều kiện tăng nhanh vòng quay của vốn tín d ụng. Mặt khác, cần theo dõi chặt chẽ kỳ hạn nợ để hạch toán thu nợ, thu lãi ho ặc chuyển nợ q uá hạn kịp thời đ ảm b ảo an toàn tài sản và nâng cao hiệu quả tín dụng, từ đó đ ảm b ảo quyền lợi cho khách hàng và quyền lợi chính đáng của ngân hàng. +)Quản lý hồ sơ, chứng từ cho vay chặt chẽ, khoa học để đảm bảo thu hồi nợ kịp thời nhằm bảo vệ an toàn tài sản cho ngân hàng. Bởi vì, ngân hàng đ ầu tư một khố i lượng vố n tín dụng lớn vào các ngành kinh tế, do đó đ ể theo dõi chặt chẽ kế toán cho vay phải kiểm soát chặt chẽ, kỹ lưỡng các chứng từ có liên quan đến cho vay, thu nợ nhằm hạch toán kịp thời, đầy đủ tránh thất thoát vốn của ngân hàng. Đồng thời cũng nhờ vậy mà tạo được hình ảnh cho ngân hàng nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. +)Làm tham mưu cho ho ạt động tín dụng để nâng cao hiệu quả và mở rộng ho ạt độ ng tín dụng. Tham mưu cho cán bộ tín dụng và kết hợp với cán bộ tín dụng trong việc giám sát sử d ụng vốn vay, trong việc thẩm định các khoản vay và đôn đốc thu hồi nợ hoặc chuyển nợ quá hạn đúng chế độ làm cho đồng vốn vay đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tóm lại, kế toán cho vay cùng với các nghiệp vụ kế toán ngân hàng khác giúp ngân hàng vừa cung ứng được vốn cho nền kinh tế. Với vai trò và nhiệm vụ hết sức quan trọng đó đòi hỏi hệ thống kế toán ngân hàng nói chung và nghiệp vụ kế toán cho vay nói riêng cần phải hoàn thịên và cải tiến không ngừng đáp ứng nhu cầu thanh toán và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn phát triển hiện nay của nền kinh tế. Văn Thị Phúc
 17. Chuyên đề tốt nghiệp III/CÁC PHƯƠNG TH ỨC CHO VAY VÀ QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY CHỦ Y ẾU. 1/Các phương thức cho vay. Phương thức cho vay là tổ ng hợp các cách tính toán cho vay, thu nợ dựa vào tính chất và cách xác định đối tượng cho vay. Việc áp dụng phương thức cho vay nào là phụ thuộ c và đặc điểm kinh doanh và nhu cầu về vố n của đồi tượng xin vay. Một phương thức cho vay khoa học phải đảm bảo được nguyên tắc tín dụng, đồ ng thời phải theo dõi sát quy trình chu chuyển của vốn vay. Trên thế giới hiệ n nay, các tổ chức tín dụng sử dụng rất nhiều phương thức cho vay phù hợp với từng đ ối tượng khách hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý các tổ chức.ở V ịêt Nam, các phương thức cho vay được quy định trong quyết đ ịnh số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của thố ng đốc Ngân hàng nhà nước Việt N am về việc ban hành: "Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng". Trong quyết định này có quy định về mộ t số p hương thức cho vay của các tổ chức tín dụng như sau: - Cho vay từng lần - Cho vay theo hạn mức tín dụng - Cho vay theo dự án đầu tư. - Cho vay trả góp - Cho vay hợp vốn. - Cho vay theo hạn mức tín dụng d ự phòng. - Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. - Các phương thức cho vay khác. 1.1) Phương thức cho vay từng lần: Phương thức cho vay từng lần là phương thức cho vay mà ngân hàng căn cứ vào từng kế ho ạch, phương án kinh doanh, từng khâu hoặc từng loại vật tư cụ thể để cho vay. Văn Thị Phúc
 18. Chuyên đề tốt nghiệp Phương thức cho vay từng lần được áp dụng khi cho vay để bổ sung nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt trong sản xuất, đố i với những khách hàng sản xuất kinh doanh không ổn định, nhu cầu vay trả không thường xuyên, có nhu cầu đề nghị vay vố n từng lần hoặc những khách hàng không có tín nhiệm cao đ ối với ngân hàng trong quan hệ tín dụng mà ngân hàng nhận thấy cần phải áp d ụng cho vay từng lần để giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng vố n vay chặt chẽ, an toàn. Phương thức cho vay từng lần được áp dụng phổ b iến trong cho vay ngắn hạn cũng như cho vay trung dài hạn. Việc cho vay đối với từng khoản vay riêng biệt không có sự liên hệ, phụ thuộc giữa các món vay của một khách hàng. Đặc trưng của hình thức cho vay này là mỗi lần vay khách hàng phải ký kết mộ t hợp đồng tín d ụng riêng trong đó có các nộ i dung như số tiền vay, lãi suất, thời hạn...Đặc điểm của phương thức cho vay này là việc cho vay và thu nợ được phân định ranh giới một cách rõ ràng, d ễ nhận biết được lúc nao cho vay, lúc nào thu nợ. Việc cho vay và thu nợ đ ược phân định ranh giới mộ t cách rõ ràng, dễ nhận biết được lúc nào cho vay, lúc nào thu nợ. Ưu điểm của phương thức cho vay này là giúp cho ngân hàng mở rộng kinh doanh ,tìm kiếm thu nhập ,phục vụ mọi đối tượng khách hàng ,đồng thời đ ảm b ảo an toàn vố n vay và tạo thế chủ động cho cả ngân hàng và khách hàng .Với m ức phát tiền vay cụ thể ,hạn trả nợ cụ thể nên ngân hàng có thể tính toán đ ược hiệu quả kinh tế của khoản cho vay ,từ đó có thể lên kế ho ạch cho vay các kho ản tiếp theo một cách hợp lí tránh ứ đọng vốn và tăng hiệu quả sử d ụng vốn .Mặt khác ,việc tính toán thu nợ ,thu lãi của kế toán cho vay được thực hiện đơn giản căn cứ vào số tiền cho vay ,lãi suất cho vay và thời hạn vay trên hợp đồ ng tín dụng . Tuy nhiên ,phương thức cho vay này còn có nhiều nhược điểm đối với cả ngân hàng và khách hàng .Với khách hàng ,đây là một hình thức vay phức tạp bởi thủ tục vay rườm rà ,mỗi lần muốn vay khách hàng phải lập hồ sơ vay Văn Thị Phúc
 19. Chuyên đề tốt nghiệp vốn ,tốn kém thời gian ,công sức gây khó khăn trong việc vay vốn làm ảnh hưởng tới ho ạt động kinh doanh của khách hàng ,thậm chí mất cơ hội trong kinh doanh nếu không có vốn kịp thời .Còn đối với ngân hàng thì phải tiến hành theo dõi từng món vay tại các thời điểm khác nhau để thu nợ gốc và lãi nên chi phí trong kinh doanh cao mà lợi nhuận tìm kiếm trên một lần vốn đ ầu tư thấp .Hơn nữa ,việc đ ịnh kỳ hạn nợ đối với các món vay đôi khi còn mang tính chủ quan của con người ,đặc biệt là khi đối tượng cho vay là các thiết bị vật tư ,hàng hoá của các doanh nghiệp thương mại ,cho nên nếu không phù hợp sẽ d ẫn tới vòng quay vố n lưu động của khách hàng lớn hơn vòng quay vốn tín d ụng của ngân hàng ,d ẫn tới tình trạng ngân hàng bị khách hàng chiếm d ụng vố n hoặc nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn sẽ gây khó khăn cho ngân hàng trong kế ho ạch về nguồn vốn ,do đó ngân hàng phải kiểm soát chạt chẽ những khách hàng của mình trong việc sử dụng vố n vay của ngân hàng . 1.2) Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. Phưong thức cho vay theo hạn mức tín dụng là phương thức cho vay ma việc cho vay và thu nợ căn cứ vào quá trình nhập, xuất vật tư hàng hoá, ngân hàng cho vay khi doanh nghiệp có nhu cầu vốn phát sinh để nhập vật tư hàng hóa và ngân hàng thu nợ khi doanh nghiệp có thu nhập từ việc tiêu thụ sản p hẩm, hàng hoá. Theo phương thức cho vay này khách hàng được ngân hàng x ác đ ịnh cho một hạn mức tín d ụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất đ ịnh đ ể làm căn cứ cho việc phát tiền vay. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng thường áp dụng cho các doanh nghiệp mà trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh họ thường x uyên có nhu cầu vay trả, tố c độ luân chuyển vốn tín dụng nhanh, có tín nhiệm với ngân hàng trong quan hệ tín d ụng, tức là vay vốn và trả nợ sòng phẳng. V ới phương thức cho vay này, khách hàng và ngân hàng thoả thuận với nhau căn cứ vào phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn giá trị tài sản thế chấp, nguồn vố n ngân hàng có thể đáp ứng...để xác đ ịnh mộ t hạn mức Văn Thị Phúc
 20. Chuyên đề tốt nghiệp tín dụng trong một thời kỳ nhất định, đồng thời xác định các tài khoản vay, trả và mức lãi suất từng lần nhận tiền vay. Việc thoả thuận nay phải được ký kết trong hợp đồng tín d ụng. K hi có nhu cầu, khách hàng chỉ cần lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền mặt để rút tiền nhưng không được rút vượt quá hạn mức tín d ụng. Căn cứ vào các chứng từ của khách hàng, trong phạm vi hạn mức tín dụng cho phép,nếu thấy đ ủ điều kiện để thực hiện phát tiền vay thì ngân hàng sẽ cho khách hàng vay. N gân hàng không ấn d ịnh thời hạn trả nợ cho từng khoản vay mà việc trả nợ đ ược thực hiện trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng tín dụng, khách hàng có thể trả nợ nhiều lần trên cơ sở kỳ luân chuyển vốn của mình. Đ ặc điểm của p hương thức cho vay này là việc cho vay và thu nợ đan xen nhau không phân đ ịnh ranh giới, thời điểm cụ thể lúc nào cho vay và lúc nào thu nợ. Việc cho vay thu nợ được thực hiện thông qua tài khoản cho vay luân chuyển ( bên nợ của tài kho ản này phản ánh các khoản tiền vay của khách hàng và bên có của tài khoản này phản ánh các khonả phải trả nợ của khách hàng). +Ưu điểm : Đây là phương thức cho vay năng độ ng, linh hoạt đáp ứng đ ược kịp thời nhu cầu của người vay bởi thủ tục vay vốn đơn giản, thuận tiện. K hách hàng chỉ cần làm thủ tục vay vốn lần đầu còn các lần sau họ chỉ cần gửi đ ến ngân hàng những chứng từ hoá đơn thích hợp, phù hợp với mục đích sử d ụng tiền vay trong hợp đồ ng tín dụng đã ký kết để nhận tiền vay. Do đó khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc vay và trả nợ vay. Về p hía ngân hàng, có thể tận thu triệt để những kho ản thu mà khách hàng có, kiểm soát đ ược thu nhập của khách hàng, từ đó nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khả năng tài chính của họ, qua đó coa thể tăng cường quá trình sử dụng vốn của khách hàng và có được những quyết định đúng đắn, kịp thời trong quan hệ tín dụng với khách hàng. Một ưu điểm nữa của phương thức cho vay này là mặc dù việc cho vay và trả nợ được thực hiện đan xen nhau Văn Thị Phúc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản