intTypePromotion=3

Luận văn: Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
225
lượt xem
70
download

Luận văn: Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh, đi vào phân tích tình hình huy động vốn và cho vay của ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh và giới hạn trong phạm vi các năm 2006, 2007, 2008.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH TRÀ VINH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. MAI VĂN NAM HUỲNH THỊ HỒNG THY Mã số SV: 4053650 Lớp: Kế toán tổng hợp khóa 31 Cần Thơ - 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ  Qua bốn năm học tập tại trường đại học Cần Thơ, em luôn được sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của quý thầy cô, đặc biệt là quý thầy cô khoa Kinh tế - QTKD đã truyền đạt cho em về lý thuyết cũng như về thực tế trong suốt thời gian học tập ở trường. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành chương trình học của mình. Qua thời gian thực tập tại ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh, được học hỏi thực tế và sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo và các anh, chị trong Ngân hàng cùng với sự chỉ dạy của quý thầy cô khoa Kinh tế - QTKD đã giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Kinh tế - QTKD đã truyền đạt cho em kiến thức bổ ích trong thời gian qua, đặc biệt là thầy Mai Văn Nam đã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em kính gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị trong ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực tập. Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu nên bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và Ban lãnh đạo Ngân hàng giúp em khắc phục được những thiếu sót và khuyết điểm. Em xin kính chúc quý thầy cô, Ban giám đốc và toàn thể anh chị trong Ngân hàng lời chúc sức khoẻ và luôn thành đạt. Ngày 12 tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Hồng Thy i http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 12 tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Hồng Thy ii http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Giám đốc iii http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn: .......................................................................................... Học vị: ........................................................................................................................... Chuyên ngành: ............................................................................................................... Cơ quan công tác: .......................................................................................................... Tên học viên: ................................................................................................................. Mã số sinh viên: ............................................................................................................. Chuyên ngành: ............................................................................................................... Tên đề tài: ...................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Về hình thức ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Cần thơ, ngày …. tháng …. năm 2009 Người nhận xét iv http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net MỤC LỤC  Trang Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu ................................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu .......................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ................................................................. 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 3 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 3 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................ 3 1.4. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 4 1.4.1. Phạm vi về không gian ........................................................................... 4 1.4.2. Phạm vi về thời gian ............................................................................... 4 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................. 4 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu .................................. 4 Chương 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 6 2.1. Phương pháp luận .......................................................................................... 6 2.1.1. Một số cơ sở lý thuyết về huy động vốn ................................................ 6 2.1.2. Một số cơ sở lý thuyết về tín dụng ......................................................... 9 2.1.3. Các chỉ số đánh giá hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng ....................................................................................................... 17 2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 19 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .................................................... 19 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 19 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................. 19 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH .............................. 21 3.1. Khái quát về địa lý, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh ...................... 21 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................ 21 3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ..................................................................... 21 v http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net 3.2. Khái quát về ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh.......... 22 3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................... 22 3.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy ......................................................................... 23 3.2.3. Phạm vi hoạt động ................................................................................ 25 3.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 ........................................ 30 3.4. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động năm 2009 của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh ...................................... 34 3.4.1. Thuận lợi .............................................................................................. 34 3.4.2. Khó khăn .............................................................................................. 35 3.4.3. Phương hướng hoạt động năm 2009 .................................................... 35 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH QUA 3 NĂM 2006 – 2008 ................................... 37 4.1. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 ........................................ 37 4.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm 2006 – 2008 . 37 4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn ........................................................ 41 4.2. Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 ...................................................... 45 4.2.1. Khái quát chung về tình hình tín dụng tại Ngân hàng ......................... 45 4.2.2. Phân tích doanh số cho vay .................................................................. 48 4.2.3. Phân tích doanh số thu nợ .................................................................... 59 4.2.4. Phân tích tình hình dư nợ ..................................................................... 70 4.2.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn và nợ xấu ............................................ 79 4.2.6. Đánh giá tình hình cho vay .................................................................. 93 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH .............................. 97 5.1. Tồn tại và nguyên nhân ............................................................................... 97 5.1.1. Huy động vốn ....................................................................................... 97 vi http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net 5.1.2. Cho vay ................................................................................................ 98 5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn ................................................ 98 5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay ........................................................ 102 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................... 107 6.1. Kết luận...................................................................................................... 107 6.2. Kiến nghị ................................................................................................... 108 Tài liệu tham khảo ............................................................................................ 112 vii http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang Bảng 1: Khung lãi suất tiền gửi của MHB Trà Vinh ........................................... 26 Bảng 2: Khung lãi suất cho vay của MHB Trà Vinh .......................................... 28 Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 ......................................................................................................... 31 Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn của MHB Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 ........... 38 Bảng 5: Tình hình huy động vốn của MHB Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008…………………… ......................................................................... 42 Bảng 6: Tình hình hoạt động tín dụng của MHB Trà Vinh qua 3 năm 2006 - 2008 .......................................................................................................... 46 Bảng 7: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng .............................................. 49 Bảng 8: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế ............................................ 52 Bảng 9: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế .................................................... 56 Bảng 10: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng ............................................... 61 Bảng 11: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế ............................................ 64 Bảng 12: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế .................................................... 67 Bảng 13: Dư nợ theo thời hạn tín dụng ............................................................... 71 Bảng 14: Dư nợ theo thành phần kinh tế ............................................................. 74 Bảng 15: Dư nợ theo ngành kinh tế ..................................................................... 77 Bảng 16: Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng ....................................................... 81 Bảng 17: Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế .................................................... 84 Bảng 18: Nợ quá hạn theo ngành kinh tế ............................................................ 87 Bảng 19: Nợ xấu phân theo nhóm ....................................................................... 91 Bảng 20: Đánh giá tình hình cho vay của Ngân hàng ......................................... 93 viii http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNH  Trang Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của MHB Trà Vinh .............................................. 23 Hình 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Trà Vinh năm 2006 - 2008 ... 32 Hình 3: Cơ cấu nguồn vốn của MHB Trà Vinh năm 2006 – 2008 ..................... 39 Hình 4: Tình hình huy động vốn của MHB Trà Vinh năm 2006 – 2008 ............ 43 Hình 5: Tình hình hoạt động tín dụng của MHB Trà Vinh qua 3 năm ............... 46 Hình 6: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng ............................................... 50 Hình 7: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế............................................. 53 Hình 8: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế .................................................... 57 Hình 9: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng ................................................. 62 Hình 10: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế ............................................. 65 Hình 11: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế ..................................................... 68 Hình 12: Dư nợ theo thời hạn tín dụng................................................................ 72 Hình 13: Dư nợ theo thành phần kinh tế ............................................................. 75 Hình 14: Dư nợ theo ngành kinh tế ..................................................................... 78 Hình 15: Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng ....................................................... 82 Hình 16: Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế ..................................................... 85 Hình 17: Nợ quá hạn theo ngành kinh tế ............................................................ 88 Hình 18: Nợ xấu phân theo nhóm ....................................................................... 92 ix http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT  - ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long - NH: Ngân hàng - NHNN: Ngân hàng Nhà nước - UBND: Ủy ban nhân dân - MHB: Mekong Housing Bank (Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long) - MHB Trà Vinh: Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh. - TP: Trưởng phòng - KH: Khách hàng - TD: Tín dụng - VHĐ: Vốn huy động - VĐC: Vốn điều chuyển - TNV: Tổng nguồn vốn - TG: Tiền gửi - TGTT: Tiền gửi thanh toán - TGTK: Tiền gửi tiết kiệm - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn x http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net TÓM TẮT NỘI DUNG  Đề tài “Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh” đi vào phân tích tình hình huy động vốn và cho vay của ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh và giới hạn trong phạm vi các năm 2006, 2007, 2008. Đề tài bao gồm những nội dung chính sau đây: - Các lý thuyết cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài. - Khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng các phòng ban, các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng. - Phân tích một cách khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thông qua các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận mà Ngân hàng đạt được. Phân tích thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng. - Phân tích và đánh giá kết quả huy động vốn: tổng nguồn vốn, cơ cấu vốn huy động. Hoạt động cho vay của Ngân hàng: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và nợ xấu. - Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng bằng các chỉ số tài chính. - Từ những phân tích, đánh giá trên tìm ra những tồn tại và nguyên nhân mà Ngân hàng đang gặp phải, từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị để hoạt động của Ngân hàng ngày càng tốt hơn. - Kết quả đạt được sau quá trình phân tích: Nguồn vốn của Chi nhánh khá dồi dào trong đó vốn huy động chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng nguồn vốn nhưng Chi nhánh vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào vốn điều chuyển từ Trung ương. Về hoạt động tín dụng: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ không ngừng tăng lên qua 3 năm. Trong đó dư nợ của Ngân hàng tập trung chủ yếu vào cho vay ngắn hạn (chiếm trên 70%). Tỷ lệ nợ xấu tuy có tăng nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Đây là kết quả khả quan, tuy nhiên để Ngân hàng hoạt động ngày càng tốt hơn đề tài đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay của Ngân hàng. xi http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong những năm qua, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra không ít khó khăn và thách thức cho toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Đặc biệt vào năm 2008, đây là năm đáng nhớ trong hoạt động của các ngân hàng, chính sách tiền tệ đã từ định hướng thắt chặt và linh hoạt nửa đầu năm 2008 chuyển dần sang nới lỏng một cách thận trọng những tháng cuối năm, đi cùng với quá trình này là tần suất điều chỉnh chưa từng có các công cụ điều hành của Ngân hàng Nhà nước, tập trung ở các lãi suất chủ chốt, tỷ lệ dự trữ bắt buộc và biên độ tỷ giá. Trong tình hình thị trường có nhiều biến động, ngân hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Do đó, việc huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư nhằm cung ứng vốn cho các thành phần, tổ chức thiếu vốn thông qua hoạt động cho vay là vấn đề cần thiết. Nó trực tiếp góp phần làm cho sản phẩm xã hội tăng lên, vốn đầu tư được mở rộng, giảm thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Với phương châm “đi vay để cho vay” ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh đã hỗ trợ vốn cho người dân từ nguồn vốn huy động được của mình, tạo điều kiện cho người dân mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy nền kinh tế tỉnh phát triển. Tuy nhiên, nhu cầu vốn của người dân trên địa bàn ngày càng tăng mà vốn của ngân hàng thì có hạn. Do đó, yêu cầu đặt ra là có đủ vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân, đặc biệt là mở rộng nâng cao hoạt động cho vay đối với các thành phần kinh tế cần được quan tâm nghiên cứu không ngừng vì mục tiêu kinh tế. Như vậy, có thể nói hoạt động huy động vốn và cho vay là hai hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng, luôn luôn đồng hành cùng với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Với tầm quan trọng trên cùng với mong muốn học hỏi GVHD: TS. Mai Văn Nam 1 SVTH: Huỳnh Thị Hồng Thy http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp thêm kiến thức về hoạt động ngân hàng nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Bất cứ quốc gia nào muốn phát triển kinh tế đều phải có vốn đầu tư xây dựng mới, phát triển hàng hóa dịch vụ để tạo ra của cải vật chất cho xã hội và tạo công ăn việc làm cho người dân. Vốn cho sản xuất bắt đầu được đặt ra nhưng phải lấy từ đâu? Vốn của ngân sách thì có hạn, không thể đáp ứng hết cho nhu cầu của người sử dụng vốn, nếu mỗi doanh nghiệp, mỗi người dùng vốn của mình mà không có sự đầu tư của người khác, thì hoạt động kinh doanh của họ không thể nào mở rộng được. Để thu hút và sử dụng được nguồn vốn tài trợ cho nhu cầu trên, không ai khác hơn là ngân hàng, đứng ra làm người trung gian, có vai trò hết sức quan trọng tập hợp tiền nhàn rỗi trong xã hội phục vụ cho nền kinh tế. Ngân hàng hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng địa phương thông qua việc cung cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp và của nguời tiêu dùng với một mức lãi suất hợp lý. Rõ ràng, huy động vốn và cho vay là hai chức năng kinh tế hàng đầu của ngân hàng. Hoạt động huy động vốn và cho vay có quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế tại khu vực ngân hàng phục vụ, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, tạo ra sức sống cho nền kinh tế. Trà Vinh là một tỉnh còn khá nghèo, cơ sở vật chất còn hạn chế, trình độ dân trí còn thấp, nền kinh tế kém phát triển so với các tỉnh khác. Vì vậy để phát triển nền kinh tế tỉnh nhà thì nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Vì vậy huy động vốn và cho vay là một trong những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của mọi ng ành, mọi cấp nhất là ngành ngân hàng. Như vậy, có thể thấy được hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh là rất quan trọng và cần thiết, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. GVHD: TS. Mai Văn Nam 2 SVTH: Huỳnh Thị Hồng Thy http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Đề tài “Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh” nhằm phân tích thực trạng tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng qua 3 năm 2006 – 2008. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay của Ngân hàng, qua đó giúp cho Ngân hàng ngày càng phát triển bền vững hơn. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008. - Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm 2006 – 2008. - Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng qua 3 năm 2006 – 2008 - Khái quát chung tình hình cho vay của Ngân hàng qua 3 năm 2006 – 2008. - Phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng (ngắn, trung và dài hạn), theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế. - Phân tích tình hình nợ xấu phân theo nhóm. - Đánh giá tình hình cho vay của Ngân hàng qua 3 năm thông qua các chỉ số tài chính. - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình huy động vốn của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 như thế nào? - Nguồn vốn huy động của Ngân hàng có đủ đáp ứng nhu cầu tín dụng không? - Tình hình thu nợ của Ngân hàng có tương xứng với tình hình cho vay hay không? - Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu tại Ngân hàng như thế nào? - Nên đề ra những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay của Ngân hàng? GVHD: TS. Mai Văn Nam 3 SVTH: Huỳnh Thị Hồng Thy http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Phạm vi về không gian Đề tài được thực hiện tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 57 Phạm Hồng Thái, phường 3, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Các số liệu dùng để thực hiện phân tích đề tài được cung cấp từ phòng kế toán và phòng nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh. 1.4.2. Phạm vi về thời gian Đề tài được thực hiện trong thời gian thực tập từ ngày 02/02/2009 đến ngày 25/04/2009. Sử dụng những thông tin và số liệu về tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng qua các năm 2006, 2007, 2008. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh. Trên cơ sở phân tích tình hình huy động vốn và cho vay để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong những năm tới. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU - Nguyễn Huỳnh Ái Vân (2007), Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hiệu quả huy động vốn và cho vay tại chi nhánh ngân hàng Công thương Trà Vinh”, Đại học Cần Thơ. Tác giả đã phân tích được tình hình huy động vốn và cho vay tại chi nhánh ngân hàng Công thương Trà Vinh. Từ những cơ sở phân tích trên tác giả đã đưa ra những nhận xét về vấn đề phân tích và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả cho vay như: tổng dư nợ/tổng nguồn vốn, nợ quá hạn/tổng dư nợ, hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng... - Nguyễn Văn Nhu (2008), Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh”, Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã phân tích được tình hình cho vay ngắn, trung và dài hạn tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh, đánh giá thu nhập, chi phí, lợi nhuận của Ngân GVHD: TS. Mai Văn Nam 4 SVTH: Huỳnh Thị Hồng Thy http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp hàng. Trên cơ sở phân tích trên tác giả đã đưa ra những nhận xét, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá được tình hình cho vay, thu nợ, nợ quá hạn. Từ đó đưa ra một số giải pháp về tình hình tín dụng tại ngân hàng, song song đó tác giả cũng đã có kết luận khá sâu sắc và toàn diện đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. GVHD: TS. Mai Văn Nam 5 SVTH: Huỳnh Thị Hồng Thy http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Một số cơ sở lý thuyết về huy động vốn 2.1.1.1. Khái niệm về huy động vốn Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Hoạt động này mang lại nguồn vốn để ngân hàng có thể thực hiện các hoạt động khác như: cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngắn hạn cho khách hàng. Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại được thực hiện bằng hành vi mở tài khoản để thực hiện thanh toán cho khách hàng hoặc huy động các loại tiền gởi định kỳ có lãi. 2.1.1.2. Ý nghĩa của công tác huy động vốn Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả. Và ngân hàng sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ khác như: thanh toán, chiết khấu, chi trả séc… Như vậy, công tác huy động vốn có tác dụng quyết định đến các nghiệp vụ tín dụng, thanh toán của ngân hàng thương mại. Với mục tiêu đạt được lợi nhuận cao trong việc kinh doanh tiền tệ, do đó, ngân h àng phải phối hợp chiến lược huy động vốn và các chiến lược khác với nhau. Trong cơ chế thị trường ngày nay, công tác huy động vốn giữa các ngân hàng thương mại có sự cạnh tranh rất gay gắt. Mỗi ngân hàng đều đua nhau tăng lãi suất huy động để thu hút nguồn vốn từ người dân. Do nguồn vốn là một phần cho sự sống còn nên các ngân hàng đều có một chiến lược thu hút vốn riêng bằng nhiều giải pháp khác nhau. Vì vậy có thể nói công tác huy động vốn có ý nghĩa quyết định cho sự tồn tại của ngân hàng. 2.1.1.3. Các hình thức huy động vốn a. Vốn tiền gửi Tiền gửi là số tiền của khách hàng tại ngân hàng dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức khác. Tiền gửi được hưởng lãi hoặc không được hưởng lãi và phải được hoàn trả cho người gửi tiền. Tiền gửi huy động của ngân hàng được chia theo nhóm khách hàng. GVHD: TS. Mai Văn Nam 6 SVTH: Huỳnh Thị Hồng Thy http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp - Tiền gửi của các tổ chức kinh tế: Là tiền gửi từ các doanh nghiệp hoặc từ các đơn vị kinh tế khác. Nhóm khách hàng này thường gửi tiền ở ngân hàng để thuận tiện cho việc kinh doanh và giao dịch của họ. Tuy nhiên, cũng có những lúc họ gửi tiền vào ngân hàng với mục đích sinh lời ở dạng tiền gửi có kỳ hạn. Do đó, nhóm khách hàng này thường gửi tiền vào ngân hàng dưới các hình thức sau: + Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán): Là loại tiền gửi mà khi gửi vào, khách hàng gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho ngân hàng, và ngân hàng phải thỏa mãn yêu cầu đó của khách hàng. Do đây là nguồn vốn không ổn định nên ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất thấp. + Tiền gửi có kỳ hạn: Là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng có sự thỏa thuận về các loại thời hạn với ngân hàng để chọn một loại thời hạn gửi tiền thích hợp. Khách hàng gửi tiền theo thời hạn chỉ được rút tiền ra khi đến hạn. Tuy nhiên, trên thực tế do yếu tố cạnh tranh, để thu hút tiền gửi các ngân hàng thường cho phép khách hàng được rút tiền ra trước thời hạn nhưng không được hưởng lãi suất, hoặc chỉ được hưởng một mức lãi suất thấp hơn, thông thường là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. - Tiền gửi của cá nhân và hộ gia đình: Là một bộ phận thu nhập bằng tiền của cá nhân và hộ gia đình gửi tại ngân hàng. Tiền gửi của nhóm khách hàng này bao gồm: + Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền của cá nhân và hộ gia đình được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo qui định của ngân hàng nhận gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo qui định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Đây là hình thức huy động tiền gửi theo kiểu truyền thống của ngân hàng. Tiền gửi tiết kiệm được chia làm hai loại: Tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm không có kỳ hạn. + Tài khoản tiền gửi cá nhân: Là loại tiền gửi mà từng cá nhân mở tài khoản tại ngân hàng để sử dụng cho việc thanh toán không dùng tiền mặt như ký séc, hoặc sử dụng cho các loại thẻ thanh toán. Vì vậy, tài khoản tiền gửi cá nhân cũng góp phần tăng cường nguồn vốn cho các ngân hàng thương mại, khi đời GVHD: TS. Mai Văn Nam 7 SVTH: Huỳnh Thị Hồng Thy http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp sống vật chất của người dân được nâng lên nên càng có nhiều cá nhân mở tài khoản tiền gửi. + Tiền gửi khác: Ngoài hai loại tiền gửi trên, tại các ngân hàng thương mại còn có các khoản tiền gửi như: Tiền gửi vốn chuyên dùng, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước... b. Vốn huy động bằng các chứng từ có giá Giấy tờ có giá là chứng nhận của tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết khác giữa tổ chức tín dụng và người mua. Ở Việt Nam, khi các ngân hàng thương mại cần huy động số vốn lớn trong thời gian ngắn thì ngân hàng có thể phát hành các loại giấy tờ có giá như kỳ phiếu ngân hàng có mục đích, trái phiếu ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi. - Giấy tờ có giá ngắn hạn: Là giấy tờ có giá có thời hạn đến một năm bao gồm kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. - Giấy tờ có giá dài hạn: Là giấy tờ có giá có thời hạn từ trên một năm trở lên kể từ khi phát hành đến hết hạn, bao gồm trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dài hạn và các giấy tờ có giá dài hạn khác. c. Nguồn vốn đi vay Trong những trường hợp cần vốn gấp với số lượng lớn hoặc cần thiết để bù đắp những thiếu hụt tạm thời thì buộc ngân hàng thương mại phải đi vay của các ngân hàng khác hoặc của ngân hàng Trung ương. Nguồn vốn đi vay bao gồm: - Vay của các tổ chức tín dụng: Tình trạng thiếu vốn hay thừa vốn của một ngân hàng ở một thời điểm nào đó là hiện tượng hết sức bình thường. Vì có những lúc nguồn vốn huy động vào ít, không đáp ứng được nhu cầu thanh khoản của ngân hàng thì buộc ngân hàng phải đi vay các ngân hàng khác. Ngược lại trường hợp huy động nhiều nhưng hạn chế đầu ra, tức ngân hàng thừa ngân quỹ, khi đó ngân hàng có thể cho các ngân hàng khác vay để hạn chế thiệt hại chi phí trả lãi. Ưu điểm đối với nguồn vốn đi vay là giúp ngân hàng tận dụng được nguồn vốn lớn trong thời gian ngắn nhưng có nhược điểm là phải trả lãi suất cao hơn vốn huy động. GVHD: TS. Mai Văn Nam 8 SVTH: Huỳnh Thị Hồng Thy http://www.kinhtehoc.net
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản