Luận văn:PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ-VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
47
lượt xem
14
download

Luận văn:PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ-VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, kinh doanh trong cơ chế thị trường phần lớn các doanh nghiệp phải trực diện với môi trường kinh doanh ngày càng biến động,phức tạp và nhiều rủi ro. Nếu như trước đây(trong thời kỳ bao cấp) chúng ta không chấp nhận quy luật cung-cầu, quy luật giá trị, quan hệ hàng hóa tiền tệ, quy luật cạnh tranh…thì ngày nay, khi chuyển sang cơ chế thị trường chúng ta đã phải chấp nhận những quy luật đó như một sự tất yếu khách quan....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ-VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12

 1. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) June Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học: 12/2009 Subject code (Mã môn học): MGT510 Subject name (Tên môn học): Quản trị chiến lược Assignment No. (Tiểu luận số): Đồ án Student Name: Lưu Xuân Hòa Mã số: E0900345 1
 2. TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa HELP √ chọn MBA Họ và tên Học viên : Lưu Xuân Hòa Khóa học (thời điểm nhập học) : M14-MBA-Ev4-12/2009 Môn học : Quản trị chiến lược Mã môn học : MGT 510 Họ và tên giảng viên : TS Lê Thu Thủy Bài tập số : Đồ án Hạn nộp : 23 /07 /2011 Số từ : 11 107 Cam đoan của Học viên: Tôi xin khẳng định đã biết và hiểu rõ quy chế thi cử của Đại học HELP và tôi xin cam đoan đã làm bài tập này một cách trung thực và đúng quy định đề ra. Ngày nộp bài: Chữ ký: Lưu Xuân Hòa Lưu ý: - Giáo viên có quyền không chấm nếu bài làm không có chữ ký - Học viên sẽ nhận điểm không nếu vi phạm cam đoan trên 2
 3. LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn khoa Quốc tế trường Đại học Quốc gia, trường Đại học Help Malaysia đã tạo điều kiên, giúp đỡ trong suốt quá trình theo học chương trình MBA quản trị kinh doanh và thực hiện đề tài luận văn này. Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô của tất cả các môn học của chương trình MBA quản trị kinh doanh đã nhiệt tình giảng dạy, chuyền đạt kiến thức. Và đặc biệt xin cảm ơn giảng viên Michael M. Dent và Lê Thị Thu Thủy tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn các anh, chị lớp M14-MBA-EV4 đã ủng hộ, động viên và trao đổi kiến thức trong suốt quá trình học và thực hiện đề tài. Mặc dù tôi đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi và khả năng cho phép, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi xin kính mong nhận được sự thông cảm và chỉ bảo tiếp tục của các thầy cô. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn./. Tháng 07 năm 2011 Học viên Lưu Xuân Hòa 3
 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TÊN ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ-VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. LÊ THỊ THU THỦY HỌC VIÊN : LƯU XUÂN HÒA LỚP : M14-MBA-EV4 4
 5. MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………………………….3 Tên đồ án……………………………………………………………………….4 Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh ở công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12……………………………………………………………………..7 Chương I.MỞ ĐẦU……………………………………………………………..7 1.Lý do chọn đề tài………………………………………………………………7 2.Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………7 3.Mục đích nghiên cứu………………………………………………………….8 4.Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………8 5.Các nhiệm vụ phải thực hiện…………………………………………………..8 6.Các câu hỏi nghiên cứu………………………………………………………..8 7.Nguồn dữ liệu và các công cụ phân tích……………………………………….9 8.Các kết quả mong muốn……………………………………………………….9 9.Bố cục đồ án…………………………………………………………………...9 Chương II. MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC…………………………………………………………………………10 I.Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược……………………………10 II.Các công cụ nghiên cứu…………………………………………………….10 III.Một số lưu ý khi sử dụng mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược……12 CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………13 1.Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu…………………………………………………13 2.Phương pháp nghiên cứu cơ bản……………………………………………13 3.Quy trình nghiên cứu……………………………………………………….13 4.Một số khó khăn khi nghiên cứu…………………………………………….15 5
 6. CHƯƠNG IV .KHẢO SÁT CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ-VẬT TẢI SÔNG ĐÀ 12………………………………………16 1.Giới thiệu về công ty…………………………………………………………16 2.Nội dung phân tích…………………………………………………………...20 CHƯƠNG V. BÌNH LUẬN,ĐÁNH GIÁ……………………………………..29 1.Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược của công ty Xây lắp- Vật tư-Vận tải Sông Đà 12……………………………………………………..29 2.Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp…………………………………………………………………...29 3.Các khó khăn của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh……………….30 CHƯƠNG VI. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ-VẬN TẢI SÔNG ĐÀ12………..………….31 1.Xây dựng chiến lược kinh doanh qua mô hình Delta Project………………31 2.Xây dựng chiến lược kinh doanh bằng bản đồ chiến lược………………...33 CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN………………………………………………….36 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………..................................................................37 PHỤ LỤC……………………………………………………………………...38 6
 7. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ-VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12 CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Hiện nay, kinh doanh trong cơ chế thị trường phần lớn các doanh nghiệp phải trực diện với môi trường kinh doanh ngày càng biến động,phức tạp và nhiều rủi ro. Nếu như trước đây(trong thời kỳ bao cấp) chúng ta không chấp nhận quy luật cung-cầu, quy luật giá trị, quan hệ hàng hóa tiền tệ, quy luật cạnh tranh…thì ngày nay, khi chuyển sang cơ chế thị trường chúng ta đã phải chấp nhận những quy luật đó như một sự tất yếu khách quan. Chính điều này làm cho môi trường kinh doanh rất sôi động và phức tạp,đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt và phân tích được đầy đủ về môi trường kinh doanh mới có thể tồn tại và phát triển được. Một sự nhận biết đầy đủ về đối thủ cạnh tranh, những cơ hội, nhưng nguy cơ về phía môi trường cũng như điểm mạnh và điểm yếu của các đối tác và của chính bản thân công ty mình sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra. Quản trị chiến lược hiện đại giúp doanh nghiệp làm rõ tầm quan trọng của việc chú trọng nhiều hơn đến việc phân tích môi trường và hoạch định các chiến lược liên quan trực tiếp đến điều kiện môi trường. Xét trên góc độ vĩ mô của một quốc gia để đạt được mục tiêu tổng hợp về kinh tế - chính tri - văn hóa…thì cần phải có mục tiêu chiến lược phù hợp mới có thể đạt mục đích mong muốn, ngược lại hoạch định một chiến lược không đúng sẽ đưa đất nước vào tình trạng khủng hoảng và kinh tế rối ren về chính trị sẽ tụt hậu lại so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sau khi thực tập và khảo sát ở công ty Xây Lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 thuộc tổng công ty xây dựng Sông Đà, qua quá trình khảo sát và tìm hiểu em thấy rằng điều quan tâm lớn nhất của Công ty là có một đường đi đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật. Chính điều này đã thôi thúc em nghiên cứu và mạnh dạn chọn đồ án tốt nghiệp “Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây lắp-Vật Tư-Vận tải Sông Đà 12” nhằm góp thêm ý kiến của mình vào quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty. 2.Đối tượng nghiên cứu Các yếu tố bên trong và bên ngoài công ty là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi thực hiện đề tài đặc biệt là các yếu tố liên quan tới chiến lược cạnh tranh của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12. 7
 8. 3.Mục đích nghiên cứu Chiến lược kinh doanh là không thể thiếu được trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay, khi chuyển sang kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, đa số các doanh nghiệp phải đối mặt với nhưng điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn, phức tạp mang tính biến động và rủi ro cao, song việc làm cho doanh nghiệp thích nghi với sự thay đổi môi trường là hết sức cần thiết, quyết định sự thành bại hay thất bại của doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu chính của chuyên đề là xây dựng một chiến lược kinh doanh khả thi và phù hợp với công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12. 4.Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chiến lược kinh doanh trong thị trường nội địa và chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty trong giai đoạn từ năm 2005-năm 2009. 5.Các nhiệm vụ phải thực hiện 5.1 Nhiệm vụ 1: Dùng mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược để đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12. và các công cụ khác từ đó chỉ ra những điểm mạnh, những điểm vẫn còn yếu trong chiến lược phát kinh doanh của công ty. Đưa ra bình luận và nhận xét về chiến lược công ty khi sử dụng mô hình. 5.2 Nhiệm vụ 2: Đánh giá thực trạng chiến lược của công ty Xây lắp-Vật tư- Vận tải Sông Đà 12 qua mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược Qua mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược SWOT,…, mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter để đưa ra điểm mạnh, điểm yếu trong chiến lược của công ty với mục đích là đưa ra một cái nhìn tổng quan về chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Đưa ra bình luận và nhận xét về chiến lược công ty trong giai đoạn hiện nay. 5.3 Nhiệm vụ 3: Đề xuất ý kiến cải tiến Từ kết quả nghiên cứu,bình luận và đánh giá ở trên đưa ra một số đề xuất xây dựng chiến lược cho công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 đến năm 2015 và kế hoạch thực thi chiến lược theo mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược. 6. Các câu hỏi nghiên cứu • Thực trạng chiến lược của công ty như thế nào?Làm thế nào để tạo ra sự khác biệt trong chiến lược kinh doanh của công ty trên thị trường? • Làm thế nào để chiến lược đó phù hợp với yêu cầu thị trường và phát huy được nội lực của công ty? • Công ty đã đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh như thế nào? 8
 9. • Công ty đã áp dụng nhưng công cụ nào trong chiến lược kinh doanh?Áp dụng những mô hình đó như thế nào là phù hợp? 7. Nguồn dữ liệu và các công cụ phân tích Trong bài này tôi sử dụng tài liệu sơ cấp, thứ cấp (thảo luận nhóm, phỏng vấn), kỹ thuật phân tích SWOT, mô hình PEST, mô hình 5 chiến lược PORTER và đặc biệt là mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược sẽ là những công cụ hỗ trợ để thực hiện mục đích đề tài của tôi. 8.Các kết quả mong muốn • Bằng các công cụ cơ bản: Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ hỗ trợ mô tả được thực trạng chiến lược của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 . • Giải pháp hoàn thiện và triển khai hiệu quả chiến lược kinh doanh của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 đến 2009 một cách hiệu quả nhất. 9.Bố cục đồ án Nội dung chính được thể hiện như sau: Chương I: Mở đầu Chương II: Một số lý thuyết chung về hoạch định chiến lược Chương III: Phương pháp nghiên cứu Chương IV: Khảo sát chiến lược hiện tại của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 Chương V: Phân tích chiến lược hiện tại của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 Chương VI: Bình luận, đánh giá Chương VII: Đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 Chương VIII: Kết luận 9
 10. CHƯƠNG II MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC I.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1. Khái niệm về quản trị chiến lược Quản trị chiến lược là một quá trình sắp xếp linh hoạt các chiến lược, tình hìnhhoạt động và kết quả kinh doanh, nó bao gồm nhân lực, lãnh đạo, kỹ thuật và cảphương pháp xử lý. Quản trị chiến lược là quá trình xác định các mục tiêu chiến lược của tổ chức, xây dựng các chính sách và kế hoạch để đạt được các mục tiêu và phân bổ các nguồn lực của tổ chức cho việc thực hiện các chính sách, kế hoạch này (Giới L.T, 2009, Trang 10) 1. 2Tầm quan trọng của quản trị chiến lược Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được mục tiêu của nó. Chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi của mình. Điều kiện môi trường mà các doanh nghiệp gặp phải luôn biến đổi nhanh. Những biến đổi nhanh thường tạo ra những cơ hội và nguy cơ bất ngờ. Việc xây dựng các chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế ở mức thấp nhất các nguy cơ, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp gắn liền các quyết định đề ra với điều kiện môi trường liên quan, hay nói cách khác là giúp các doanh nghiệp đề ra các quyết định chủ động. Xây dựng chiến lược sẽ giúp cho các doanh nghiệp tạo ra chiến lược kinh doanh tốt hơn thông qua sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống,tạo cơ sở tăng sự liên kết, tăng sự liên kết các nhân viên với các quản trị viên trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý nhất. II. CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU 1. Công cụ cơ bản: 1.1. Mô hình căn bản của quản trị chiến lược 1.2 . Hai công cụ cơ bản 10
 11. 1.2.1 Mô hình Delta Project ( Phụ lục 1) Điểm mới trong mô hình Delta đó là tam giác phản ánh 3 định vị chiến lược của doanh nghiệp bao gồm: Giải pháp khách hàng; Chi phí thấp; Khác biệt hóa. Mục tiêu: Mở ra một cách tiếp cận chiến lược mới cho doanh nghiệp trên cơ sở xác định sản phẩm tốt (Chi phí thấp hay Khác biệt hóa) không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Điểm mới của tiếp cận chiến lược theo chiến lược Delta là xác lập xây dựng chiến lược với triển khai chiến lược thông qua cái gọi là quy trình thích ứng. Quy trình này được thể hiện với 3 nội dung cơ bản: - Hiệu quả hoạt động. - Đổi mới. - Định hướng khách hàng. 1.2.2 Bản đồ chiến lược ( Phụ lục 2) Bản đồ chiến lược được phát triển trên cở sở Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – công cụ chuẩn hóa giữa chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp): mô tả phương thức một tổ chức tạo ra các giá trị kết nối mục tiêu chiến lược với nhau trong mối quan hệ nhân – quả rõ rang. Đây là một hệ thống đo lường kết quả hoạt động của công ty trong đó không chỉ xem xét các thước đo tài chính, mà còn cả thước đo khách hàng, quá trình kinh doanh, đào tạo và phát triển. Nguyên tắc chủ yếu của bản đồ chiến lược: - Chiến lược cân bằng các nguồn mâu thuẫn - Chiến lược khách hàng với các giá trị khác nhau - Các giá trị được tạo ra nhờ nội lực của Doanh nghiệp - Chiến lược bao gồm các đề tài bổ sung nhau và đồng thời - Sự liên kết chiến lược xác định giá trị của những tài sản vô hình Với bản đồ chiến lược, tất cả các thông tin (về 4 phương diện: tài chính, khách hàng, nội bộ, đào tạo và phát triển) sẽ được tổng hợp trên một trang giấy, điều này giúp quá trình giao tiếp trao đổi dễ dàng hơn. Lĩnh vực tài chính sẽ nhằm vào việc hình thành giá trị cổ đông dài hạn và xây dựng cấu trúc chi phí tận dụng tài sản dựa trên chiến lược năng suất, và một chiến lược phát triển mở rộng cơ hội, tăng cường giá trị khách hàng Bốn yếu tố cuối cùng của sự cải tiến chiến lược được hỗ trợ bởi giá cả, sự sẵn có, sự chọn lọc, công năng, dịch vụ, tối tác và nhãn hiệu. Nhìn từ phía nội bộ công ty, quá trình điều hành và quản lý quan hệ khách hàng sẽ góp phần điều chỉnh, cải tiến hình ảnh về sản phẩm và dịch vụ. 11
 12. Tất cả những quá trình này sẽ được phản ánh qua sự điều hành nhân sự, quản lý thông tin và vốn công ty. Vốn công ty được hiểu là văn hóa công ty, ban lãnh đạo, sự liên kết và làm việc nhóm. Cuối cùng, mối quan hệ nguyên nhân – hệ quả được miêu tả và hình các mũi tên : 1.2.3 Các công cụ hỗ trợ khác - Mô hình PEST để phân tích môi trường vĩ mô. - Phân tích môi trường ngành (Mô hình PORTER) - Phân tích môi trường bên trong (Ma trận SWOT). - Khảo sát thực tế, thông qua tài liệu thứ cấp lập bảng – quy điểm, ma trận. - Áp dụng tiêu chí GREAT để đánh giá chiến lược. 2. Các công cụ hỗ trợ khác - Mô hình PEST để phân tích môi trường vĩ mô - Phân tích môi trường ngành (Mô hình PORTER) - Phân tích môi trường bên trong (Ma trận SWOT). - Khảo sát thực tế, thông qua tài liệu thứ cấp lập bảng – quy điểm, ma trận. - Đánh giá chiến lược. III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MÔ HÌNH DETAL PROJECT VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC Cần tập trung lấy số liệu thứ cấp, sơ cấp để làm rõ các vấn đề sau: - Chiến lược hiện tại của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 là gì (tầm nhìn, sứ mệnh). - Chiến lược hiện tại đang hoạt động ra sao? - Kiểm tra các chỉ số cho biết hiệu quả trong chiến lược của công ty. - Vị thế cạnh tranh của Công ty so với các đối thủ như thế nào? - Các vấn đề trong chiến lược của Công ty đang phải đối mặt là gì? - Các đề xuất mới như thế nào? 12
 13. CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu Trên cơ sở kiến thức môn học Quản trị chiến lược, đặc biệt qua mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công vụ hỗ trợ khác tôi tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 và đưa ra những đề xuất đến năm 2009. 2. Phương pháp nghiên cứu cơ bản Phân tích dữ liệu (định tính và định lượng) theo các tiêu chí của hai công cụ cơ bản: Mô hình Delta Project và Bản chiến lược. 3. Quy trình nghiên cứu 3.1 Xác định và lên danh mục dữ liệu Cần thu thập để đánh giá chiến lược của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12theo từng yếu tố của hai công cụ này. 3.2 Triển khai thu thập dữ liệu Để tiến hành phân tích và đánh giá chiến lược của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 tôi đã tập trung thu thập dữ liệu qua hai nguồn “sơ cấp” và “thứ cấp”,cụ thể: Nguồn thứ cấp • Để biết được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty tôi đã thu thập qua Wedsite http://www.sd12.vn và một số tài liệu chính thức của công ty . • Các tài liệu nói về nguồn nhân lực của công ty thông qua Ban lãnh đạo phòng nhân sự . • Tài liệu về kế hoạch và thực hiện kế hoạch hàng năm của công ty,tình hình tài chính của công ty thông qua Phòng tài chính kế hoạch của công ty. • Các tài liệu liên quan tới đối thủ cạnh tranh, phân khúc thị trường, tình hình đầu tư và liên kết với các công ty, doanh nghiệp khác trong chiến lược phát triển. 13
 14. Nguồn sơ cấp Tôi đã tiến hành phỏng vấn 3 phó giám đốc phụ trách 3 lĩnh vực chính là phó giám đốc kinh tế kế hoạch, phó giám đốc kỹ thuật xây lắp, phó giám đốc kỹ thuật cơ giới để hiểu rõ hơn về từng lĩnh vực kinh doanh của công ty. • Phỏng vấn Ông Nguyễn Đức Dân –phó tổng phụ trách mảng tài chính của công ty Xây lắp-Vật tư- Vận tải Sông Đà 12 về: - Vấn đề phân bổ nguồn vốn công ty - Nguồn vốn tham gia đầu tư và mở rộng thị phần trong nước - Nhận định về nguồn vốn hiện tại của công ty và có chiến lược thu hút nguồn vốn từ trong và ngoài nước,thu hút từ các công ty và tập đoàn lớn. - Có chiến lược về tái cơ cấu nguồn vốn của công ty • Phỏng vấn Ông Nguyễn Đình Sinh – phó tổng phụ trách kỹ thuật cơ giới: - Phát triển hệ thống Sửa chữa, đại tu các phương tiện vận tải, máy xây dựng, gia công cơ khí phi tiêu chuẩn và kết cấu thép trong xây dựng đảm bảo cho đúng tiến độ công việc. - Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thuỷ. • Phỏng vấn Ông Trịnh Khải-phó tổng giám đốc kỹ thuật xây lắp: Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông (đường bộ, cầu cảng, sân bay), thuỷ lợi (đê, đập, kênh mương, hồ chứa, trạm bơm), đường dây và trạm biến thế. Qua thu thập tài liệu, phân tích định tính và định lượng các nguồn tài liệu đó. 3.3 Phân tích dữ liệu thu thập được 3.3.1. Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô(phụ lục 3) 3.3.2 Sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER để phân tích môi trường ngành xây dựng(phụ lục 3) 3.3.3 Phân tích môi trường bên trong – Phân tích SWOT Mục đích chính của phân tích môi trường bên trong là nhận diện các nguồn tiềm năng đang có tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp Tiến hành phân tích: Điểm mạnh, điểm yếu, của công ty và các cơ hội, thách thức mà tổng công ty gặp phải. Qua phân tích SWOT từ đó để khai thác điểm mạnh, nắm bắt cơ hội vượt qua những thách thức, khắc phục điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục đích của ma trận này là phối hợp mặt mạnh mặt yếu với cơ hội và nguy cơ thích hợp. 14
 15. 4. Một số khó khăn khi nghiên cứu Thứ nhất, các phân tích và đánh giá chủ yếu phụ thuộc vào các tài liệu thứ cấp mặc dù cũng có số liệu từ các tài liệu sơ cấp vì vậy không thể kiểm chứng được thông tin là có chính xác hay không. Thứ hai, khó khăn này là của chính tác giả bởi mặc dù rất hiểu về ngành sản xuất quế nhưng mới chỉ là trên lý thuyết vì vậy có thể đưa ra những nhận định chưa thật chính xác và khách quan. 15
 16. CHƯƠNG IV. KHẢO SÁT CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ –VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12 1.Giới thiệu về công ty 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Sông Đà 12 được thành lập theo Quyết định số 2098/QĐ- BXD ngày 30/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần từ Công ty Sông Đà 12 được thành lập theo Quyết định số 135A-BXD-TCLĐ ngày 26/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tiền thân của Công ty là Công ty Cung ứng vật tư được thành lập theo Quyết định số 217/BXD–TCCB ngày 01/02/1980 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà. Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, duy trì và phát triển những ngành nghề truyền thống; Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã có những bước ngoặt chiến lược khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đa ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm. Đặc biệt là; năm 2003 Công ty đã triển khai đầu tư thành công Nhà máy sản xuất thép xây dựng chất lượng cao (nay là Nhà máy Thép Việt Ý đã được cổ phần hoá). Đây là bước đột phá mạnh mẽ của Công ty, đưa tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2003 tăng hơn 2 lần so với năm trước đó. Đồng thời, hoạt động đầu tư này đã thay đổi cơ cấu SXKD của toàn Công ty, tạo bước chuyển mạnh từ một doanh nghiệp có ngành nghề truyền thống kinh doanh sang sản xuất công nghiệp với tỷ trọng SXCN đạt 66% tổng giá trị SXKD toàn Công ty. Đến nay, Công ty có 7 đơn vị trực thuộc và 10 Công ty liên kết cùng 2 Ban quản lý dự án đã và đang phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực: Đầu tư, sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghiệp, xây dựng công nghiệp và dân dụng, kinh doanh vật tư thiết bị, tiếp nhận vật tư nhập khẩu và các dịch vụ vận tải.... * Từ năm 1996 đến nay, Công ty liên tục được tặng cờ thi đua xuất sắc ngành xây dựng do Bộ Xây dựng tặng, 15 CBCNV được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh và chức năng sản xuất kinh doanh của công ty 1.2.1 cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh Loại hình sản xuất của công ty xây lắp-vật tư-vận tải sông đà 12 là loại hình sản xuất phức tạp bao gồm cả sản xuất đồng bộ và sản xuất đơn chiếc. Chính vì vậy nó ảnh hưởng tới nguyên tắc tổ chức bộ máy của công ty. Dưới đây là sơ đồ 9 tổ chức của công ty 16
 17. Giám đốc công ty Phó giám Phó giám Phó giám đốc kinh tế đốc kỹ thuật đốc kỹ thuật kế hoạch xây lắp cơ giới Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng tàichính vật tư kinh tổ chức kinh tế kỹ thuật quản lý kế toán tiêu thụ doanh hành kế xây lắp cơ giới xuất nhập chính hoạch khẩu Chi Chi Chi Nhà Xí Xí XN XN nhánh nhánh nhánh máy nghiệp nghiệp xây lắp xâylắp Hòa Quảng Hải xi sản xây lắp- điện -Vậttư- Bình Ninh Phòng măng xuất Vật tư- nước Vận tải Sông bao bì Vận tải Sông Sông Đà Sông Đà 12- Đà12- Đà12-1 2 5 Nhìn vào sơ đồ tổ chức của công ty ta thấy nó được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng. Các phòng tư vấn hỗ trợ cho các phó giám đốc, các phó giám đốc trợ giúp cho giám đốc các mảng kinh tế kế hoạch, kỹ thuật xây lắp, kỹ thuật cơ giới. Giám đốc là người điều hành toàn bộ Công ty và là người quyết định chỉ đạo các chi nhánh, xí nghiệp và các nhà máy. 17
 18. 1.2.2 Chức năng sản xuất kinh doanh của Công ty Công ty hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 109967, ngày 16/1/1996 của Ủy Ban Kế hoạch TP Hà Nội với các nhiệm vụ như sau: - Về kinh doanh Vật tư thiết bị-xuất nhập khẩu - Về xây dựng các công trình - Về Vận tải vận chuyển các thiết bị - Về sửa chữa và gia công cơ khí - Về sản xuất công nghiệp Qua phân tích nhiệm vụ sản xuất của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà12 ta thấy đặc điểm sản phẩm của nó là những sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng và được đa dạng hóa rất cao. Do đó, mà thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cũng rất đa dạng ở khắp mọi miền Đất nước. 1.3 Tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2005-2009 Công ty xây lắp- Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 là một đơn vị thành viên thuộc tổng công ty xây dựng Sông Đà . Là một doanh nghiệp nhà nước cho nên sự ảnh hưởng của thời kỳ bao cấp đến công ty là rất lớn, do vậy hiện nay trong công ty phạm trù “kế hoạch” còn đang sử dụng một cách phổ biến, mặc dù xét về thực chất và nội dung của chúng lại như phạm trù chiến lược. Hiện nay, ở công ty có kế hoạch dài hạn trong 5 năm 2005-2009. Các mục tiêu của kế hoạch dài hạn công ty xác định dựa trên các căn cứ: -Căn cứ vào phân đoạn kế hoạch của công ty trước đây trong cơ chế tập trung quan hệ bao cấp, công ty chỉ có một lĩnh vực hoạt động của mình là lĩnh vực xây lắp. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường công ty chuyển sang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau , đó là lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lĩnh vực vận tải, lĩnh vực kinh doanh XNK vật tư, thiết bị. Hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như vậy cho nên công ty cũng xác định cho mình các phân đoạn kế hoạch, chi ra các nhân tố cốt yếu thành công của từng phân đoạn kế hoạch, chỉ ra các chỗ cần tập trung. - Dựa trên kết quả của tình hình thực hiện kế hoạch ở giai đoạn trước. Chẳng hạn như để đề ra mục tiêu cho kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2005-2009, công ty đã căn cứ vào kế hoạch giai đoạn 2001-2005. Việc phân tích này được tiến hành theo các bước: + So sánh mục tiêu đề ra với kết quả được xem đạt bao nhiêu phần trăm về tổng giá trị sản lượng hàng hóa. Năm 2005, xét về tổng giá trị sản lượng hàng hóa đạt 105% so với năm 2001, trong khi mục tiêu đề ra là đạt 115% so với năm 2001. 18
 19. + Trên cơ sở so sánh như vậy sẽ chỉ ra hoàn thành hay không hoàn thành mục tiêu, từ đó đi tìm những nguyên nhân. Năm 2009, theo mục tiêu công ty đề ra thì công ty đã không hoàn thành kế hoạch là do: hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp, khả năng tiếp thị đấu thầu khu do bị thua trong nhiều công trình đấu thầu, thị trường xi măng có rất nhiều biến động ngoài dự kiến, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính trên thê giới và trong khu vực. + Trên cơ sở nguyên nhân như vậy, công ty sẽ tìm ra những giải pháp để khắc phục như tổ chức sản xuất, công tác tiền lương, kỹ thuật phong trào thi đua, đẩy mạnh khả năng tiếp thị đấu thầu… - Căn cứ vào kế hoạch do Tổng công ty giao xuống, các mục tiêu mà Tổng công ty giao xuống bao gồm: + Giá trị sản lượng và giá trị xây lắp + Khối lượng chủ yếu tính bằng hiện vật + Công trình hoàn thành bàn giao + Lợi nhuận thực hiện + Thu nộp ngân sách - Cuối cùng căn cứ vào năng lực sản xuất của công ty. Ở đây, công ty cũng phân tích và chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của mình trên các mặt: Tài chính, nhân sự, tổ chức… 19
 20. 2.Nội dung phân tích 2.1 Định vị công ty trong tam giác chiến lược Qua nghiên cứu các tài liệu và các ý kiến phỏng vấn thì công ty Xây lắp-Vật tư –Vận tải Sông Đà 12 tập trung vào chiến lược đa dạng hóa sản phẩm đi nhiều vào lĩnh vực mở rộng thị trường như xây lắp, vận chuyển, đấu thầu, xây dựng và xuất nhập khẩu…do đó định vị chiến lược của công ty là đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. 2.2 Phân tích môi trường vĩ mô Môi trường kinh tế: GDP hàng năm của nước ta đạt 6,5% đến 7% ảnh hưởng tới nguồn vốn, phát sinh nhu cầu mới cho nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp tăng 14-15%.Tỷ lệ đầu tư toàn xã hội 27%. Xu hướng biến đổi lãi suất ngân hàng, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của công ty. Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng tới lãi suất công ty. Sự biến đổi đột ngột của tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty. Xu hướng dân số ngày càng tăng. Mức độ, tỷ lệ thất nghiệp cao, ảnh hưởng giá cả của lao động đầu vào Môi trường chính trị,pháp luật: Các thể chế tín dụng liên quan đến khả năng vay vốn của công ty cũng như vốn nhận được từ ngân sách. Các chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà nước đã làm hình thành hàng loạt khu chế xuất, khu công nghiệp. Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng của các ngành sản xuất vật chất, văn hóa xã hội. Các hiệp định được ký kết giữa nhà nước ta với các nước, các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Xu hướng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế cũng như gia nhập vào các tổ chức quốc tế của nước ta như: AFTA, APEC,WTO…ngày càng nhiều. Nhiều quy chế, luật mới được ban hành và sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới. Môi trường văn hóa xã hội: Do đời sống của người dân ngày một cao nên đòi hỏi những sản phẩm không những đẹp, tinh tế mà còn có chất lượng cao, giá cả phù hợp. Mức sống ảnh hưởng tới việc mở rộng hay thu hẹp quy mô sản xuất.Phong tục tập quán thói quen người tiêu dùng ảnh hưởng tới nhu cầu cung của thị trường, đảm bảo thị hiếu người tiêu dùng. Những vấn đề về tâm lý hay lối sống cũng ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ sản phẩm. Môi trường tự nhiên: Yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng khai thác , tiến độ sử dụng máy móc thiết bị,tiến độ thi công của công trình..Tác động của điều kiện tự nhiên tới quyết sách của doanh nghiệp từ lâu đã được thừa nhận. Ngày nay vấn đề về ô 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản